ngan hang hop tac xa | BestTaiChinh.Com


BẢNG A: MỨC LÃI SUẤT TIỀN GỬI BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM

Điều 1: Mức lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam, huy động của các tổ chức (trừ tổ chức tín dụng) và cá nhân áp dụng đa dạng các hình thức trả lãi sau:

Bạn đang xem: ngan hang hop tac xa

Tiền gửi không kỳ hạn: lãi suât tối đa là 0,2%/năm.

Tiền gửi có kỳ hạn:

Lãi suất tiền gửi - Biểu phí dịch vụ

Điều 2: Trường hợp rút gốc trước hạn: khách hàng được hưởng suất không kỳ hạn theo mức lãi suất không kỳ hạn hiện hành tính theo số ngày gửi thục tế. Nếu khách hàng đã lính lãi theo hình thức trả lãi hàng tháng, trả lãi hàng quý, khách hàng không phải hoàn trả lại cho NHHT phần tiền lãi chênh lệch giữa tiền lãi đã nhận và số tiền lãi không kỳ hạn thực tế khách hàng được nhận.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 23/07/2021, thay thế Quyết định số 141/2021/QĐ-NHHT ngày 18/06/2021 về lãi suất và kỳ hạn huy động vốn của Ngân hàng Hợp tác.

BẢNG B. PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO GIAO DỊCH BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM

(Biểu phí chỉ mang tính chất tham khảo và thay đổi theo quy định của Ngân Hàng Hợp Tác trong từng thời kỳ)

STT

DANH MỤC PHÍ

MỨC THU PHÍ

A

Giao dịch tài khoản

1

Mở/đóng, quản lý tài khoản

1.1

Mở tài khoản tiền gửi thanh toán

Miễn phí

1.2

Quản lý số dư tối thiểu khi mở và duy trì hoạt động tài khoản tiền gửi thanh toán

Miễn phí

1.3

Đóng tài khoản theo yêu cầu khách hàng

Đối với tổ chức

100.000 đồng

Đối với cá nhân

10.000 đồng

2

Giao dịch từ tài khoản tiền gửi

2.1

Nộp tiền mặt vào tài khoản tiết kiệm, tài khoản thanh toán tại CN NHHT nơi mở tài khoản.

Xem thêm: Kiến Thức ngan hang thanh ly nha dat | BestTaiChinh.Com

Miễn phí

2.2

Rút tiền mặt từ tài khoản tiết kiệm, tài khoản thanh toán số tiền mặt đã nộp trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền .

0.02% – 0.05% số tiền rút (Tối thiểu 10.000đ, Tối đa 1.000.000đ)

B

Dịch vụ ngân quỹ

1

Kiểm đếm tiền mặt cho khách hàng không gửi tiền vào NHHT

1.1

Kiểm đếm tại điểm giao dịch của chi nhánh

0.03% số tiền kiểm đếm (Tối thiểu 20.000đ)

1.2

Kiểm đếm ngoài điểm giao dịch của chi nhánh

Khoảng cách dưới 5km

0.05% số tiền kiểm đếm (Tối thiểu 100.000đ)

Khoảng cách từ 5km trở lên

0.07% số tiền kiểm đếm (Tối thiểu 200.000đ)

2

Phí thu đổi tiền

2.1

Thu hồi và đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Xem thêm: Kiến Thức ngan hang thanh ly nha dat | BestTaiChinh.Com

Miễn phí

2.2

Thu đổi tiền khác mệnh giá

0% – 0.1% số tiền đổi

C.

Dịch vụ chuyển tiền

1

Chuyển tiền đi cùng hệ thống NHHT và QTDND thành viên tham gia vào hệ thống

1.1

Cùng tỉnh, cùng thành phố

a

Chuyển tiền đi từ tài khoản

Chuyển vào tài khoản người hưởng tại CN khác.

5.000 đồng/món

Chuyển cho người hưởng nhận bằng tiền mặt tại CN khác (không có tài khoản).

0.005% – 0.015% số tiền chuyển (Tối thiểu

7.500 đồng/món – Tối đa 250.000 đồng/món )

b

Chuyển tiền đi bằng tiền mặt

0.01% – 0.025% số tiền chuyển (Tối thiểu 7.500đồng/món; Tối đa 750.000đồng/món)

1.2

Khác địa bàn tỉnh/TP

Chuyển tiền đi từ tài khoản

0.015% – 0.025% số tiền chuyển (Tối thiểu

7.500 đồng/món; Tối đa 1.000.000 đồng/món)

Chuyển tiền đi bằng tiền mặt

0.015% – 0.03% số tiền chuyển (Tối thiểu

10.000 đồng/món, Tối đa 1.000.000 đồng/món)

2

Chuyển tiền đi ngân hàng ngoài hệ thống NHHT

2.1

Chuyển tiền đi từ tài khoản

Giá trị < 500trđ trước 15h00

0.005% – 0.015% số tiền chuyển (Tối thiểu

5.000 đồng/món)

Giá trị >= 500trđ (hoặc Giá trị <500trđ sau 15h00)

0.015% – 0.03% số tiền chuyển (Tối thiểu 10.000đồng/món; Tối đa 1.000.000đồng/món)

2.2

Chuyển tiền đi bằng tiền mặt

Giá trị < 500trđ trước 15h00

0.015% – 0.025% số tiền chuyển (Tối thiểu

7.500 đồng/món)

Giá trị >= 500trđ (hoặc Giá trị <500trđ sau 15h00)

0.02% – 0.035% số tiền chuyển (Tối thiểu 10.000đồng/món; Tối đa 1.000.000đồng/món)

3

Chuyển tiền đến (áp dụng với các khoản tiền chuyển từ ngoài hệ thống NHHT)

Chuyển tiền đến – trả vào tài khoản

Xem thêm: Kiến Thức ngan hang thanh ly nha dat | BestTaiChinh.Com

Miễn phí

Chuyển tiền đến – trả bằng tiền mặt

Thu phí kiểm đếm theo mục 1.1, điểm 1, phần B

4

Điện tra soát, điện hoàn chuyển

Trong hệ thống NHHT và QTDND thành viên tham gia vào hệ thống

Tham khảo: Lãi suất vay mua xe ô tô KIA Morning trả góp năm 2021

5.000 đồng/món

Ngoài hệ thống NHHT

10.000 đồng/lần

D.

Dịch vụ khác

1

Cung cấp thông tin tài khoản

1.1

Xác nhận số dư tài khoản tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, tiền vay theo yêu cầu

Xác nhận 01 bản/ tài khoản

30.000 đồng/bản

Xác nhận bản tiếp theo cùng 1 tài khoản

5.000 đồng/bản

Xác nhận có số dư thực tế phát sinh tại NHHT

30.000 đồng/lần

1.2

Cung cấp sao kê

a

Sao kê chi tiết giao dịch định kỳ

Xem thêm: Kiến Thức ngan hang thanh ly nha dat | BestTaiChinh.Com

Miễn phí

b

Sao kê chi tiết giao dịch theo yêu cầu đột xuất

Trong năm tài chính

2.000 đồng/trang (Tối thiểu 10.000 đồng)

Khác năm tài chính

3.000 đồng/trang (Tối thiểu 20.000 đồng)

1.3

Cung cấp bản sao chứng từ

Trong năm tài chính

20.000 đồng/bản

Khác năm tài chính

50.000 đồng/bản

2

Phong toả tài khoản tiền gửi, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá do NHHT phát hành theo yêu cầu của khách hàng

Để sử dụng dịch vụ của các đơn vị trong hệ thống NHHT và QTDND thành viên tham gia vào hệ thống

Xem thêm: Kiến Thức ngan hang thanh ly nha dat | BestTaiChinh.Com

Miễn phí

Để sử dụng dịch vụ của các ngân hàng ngoài hệ thống NHHT

100.000 đồng/bản

3

Thông báo

3.1

Thông báo mất sổ TGTK, giấy tờ có giá

50.000 đồng/sổ

3.2

Thông báo mất séc

50.000 đồng/tờ

3.3

Thông báo tiền đến cho người nhận theo yêu cầu của người chuyển (thu của người chuyển tiền)

10.000 đồng/lần

4

Phí uỷ quyền, chuyển nhượng sử dụng sổ tiết kiệm, GTCG

0.02% (Tối thiểu 10.000đ – Tối đa 500.000đ)

BẢNG C: BIẾU PHÍ THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA

Lãi suất tiền gửi - Biểu phí dịch vụ

Tham khảo: Hướng dẫn lãi suất ngân hàng 2020 | BestTaiChinh.Com

64fbfcd4d329cddbd30221d4525c93ad?s=130&d=mm&r=g
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular