Ngân hàng đầu tiên thông báo triển khai chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất 2%/năm

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Ngân hàng đầu tiên thông báo triển khai chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất 2%/năm phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Agribank là ngân hàng đầu tiên thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất vay 2% / năm trên lãi suất vay thực tế từ ngân sách nhà nước.

14 tháng 4 năm 2022
Agribank sẽ bán hơn 3,1 triệu cổ phiếu CMG với giá khởi điểm 63.300 đồng / cổ phiếu
09-04-2022
Agribank lợi nhuận trước thuế 14.502 tỷ năm 2021

Ngày 26/5, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) có thông báo về việc triển khai Nghị định số 31 ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông tư số 03 ngày 20/5/2022 của Ngân hàng. Nhà nước (NHNN) hỗ trợ lãi suất từ ​​ngân sách nhà nước.

Cụ thể, ngân hàng Agibank thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2% / năm trên lãi suất vay thực tế từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, tiếp tục tháo gỡ khó khăn. , hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Khoản vay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 2% được áp dụng đối với các hợp đồng vay và giải ngân từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Ngân hàng sẽ ngừng hỗ trợ lãi suất sau ngày 31 tháng 12 năm 2023 hoặc khi nguồn vốn (hạn mức hỗ trợ lãi suất) còn do Ngân hàng Nhà nước công bố, tùy theo điều kiện nào đến trước.

Nguồn: Agribank

Đối tượng được hỗ trợ lãi suất là doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ lãi suất thuộc một trong các trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất là chủ thể có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án.

Trường hợp thứ hai là đối tượng có mục đích sử dụng vốn vay vào một trong các ngành, nghề đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định số 27/2018 / QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều này bao gồm hàng không, vận tải và kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo và xuất bản phần mềm. , lập trình máy tính và các hoạt động liên quan, các hoạt động dịch vụ thông tin; bao gồm các hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các thành phần kinh tế nêu trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng nhằm mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế.

Về điều kiện hỗ trợ lãi suất, khách hàng có yêu cầu hỗ trợ lãi suất, đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của Agribank về hoạt động cho vay khách hàng. hàng ngang.

Khoản vay có hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký hợp đồng vay và giải ngân trong thời gian từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12/2023, khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích. theo quy định và chưa được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất theo các chính sách khác.

Khoản vay không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất trong trường hợp khoản vay có dư nợ gốc quá hạn và / hoặc số tiền lãi chậm trả không được hỗ trợ lãi suất đối với nghĩa vụ trả lãi tại kỳ hạn trả lãi. mà thời điểm trả nợ trong khoảng thời gian dư nợ gốc quá hạn và / hoặc dư nợ lãi chậm trả. Khoản vay chỉ được tiếp tục hỗ trợ lãi suất cho các kỳ hạn trả lãi tiếp theo sau khi khách hàng thanh toán đủ dư nợ gốc quá hạn và / hoặc dư nợ lãi chậm trả. Ngoài ra, khi gia hạn nợ không được hỗ trợ lãi suất trong thời gian gia hạn nợ.

Ngoài ra, ngày 27/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng tổ chức hội nghị với các ngân hàng thương mại và các địa phương thông qua hình thức trực tuyến nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất này, sớm đưa chính sách ra công chúng. sách vào thực tế.

Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn chi tiết việc cho vay với lãi suất ưu đãi từ ngân sách nhà nước

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn chi tiết việc cho vay với lãi suất ưu đãi từ nguồn ngân sách nhà nước

22-05-2022

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất 2% / năm

24 tháng 3 năm 2022

Ngân hàng Nhà nước đề ra kế hoạch hành động thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2% trong 2 năm, tăng vốn cho nhóm Big4

Huyền Vi


Thông tin thêm

Ngân hàng đầu tiên thông báo triển khai chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất 2%/năm

Agribank là ngân hàng đầu tiên thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất vay 2% / năm trên lãi suất vay thực tế từ ngân sách nhà nước.

14 tháng 4 năm 2022
Agribank sẽ bán hơn 3,1 triệu cổ phiếu CMG với giá khởi điểm 63.300 đồng / cổ phiếu
09-04-2022
Agribank lợi nhuận trước thuế 14.502 tỷ năm 2021

Ngày 26/5, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) có thông báo về việc triển khai Nghị định số 31 ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông tư số 03 ngày 20/5/2022 của Ngân hàng. Nhà nước (NHNN) hỗ trợ lãi suất từ ​​ngân sách nhà nước.

Cụ thể, ngân hàng Agibank thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2% / năm trên lãi suất vay thực tế từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục tháo gỡ khó khăn. , hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Khoản vay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 2% được áp dụng đối với các hợp đồng vay và giải ngân từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Ngân hàng sẽ ngừng hỗ trợ lãi suất sau ngày 31 tháng 12 năm 2023 hoặc khi nguồn vốn (hạn mức hỗ trợ lãi suất) còn do Ngân hàng Nhà nước công bố, tùy theo điều kiện nào đến trước.

Nguồn: Agribank

Đối tượng được hỗ trợ lãi suất là doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ lãi suất thuộc một trong các trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất là chủ thể có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án.

Trường hợp thứ hai là đối tượng có mục đích sử dụng vốn vay vào một trong các ngành, nghề đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định số 27/2018 / QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều này bao gồm hàng không, vận tải và kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo và xuất bản phần mềm. , lập trình máy tính và các hoạt động liên quan, các hoạt động dịch vụ thông tin; bao gồm các hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các thành phần kinh tế nêu trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng nhằm mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế.

Về điều kiện hỗ trợ lãi suất, khách hàng có yêu cầu hỗ trợ lãi suất, đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của Agribank về hoạt động cho vay khách hàng. hàng ngang.

Khoản vay có hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký hợp đồng vay và giải ngân trong thời gian từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12/2023, khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích. theo quy định và chưa được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất theo các chính sách khác.

Khoản vay không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất trong trường hợp khoản vay có dư nợ gốc quá hạn và / hoặc số tiền lãi chậm trả không được hỗ trợ lãi suất đối với nghĩa vụ trả lãi tại kỳ hạn trả lãi. mà thời điểm trả nợ trong khoảng thời gian dư nợ gốc quá hạn và / hoặc dư nợ lãi chậm trả. Khoản vay chỉ được tiếp tục hỗ trợ lãi suất cho các kỳ hạn trả lãi tiếp theo sau khi khách hàng thanh toán đủ dư nợ gốc quá hạn và / hoặc dư nợ lãi chậm trả. Ngoài ra, khi gia hạn nợ không được hỗ trợ lãi suất trong thời gian gia hạn nợ.

Ngoài ra, ngày 27/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng tổ chức hội nghị với các ngân hàng thương mại và các địa phương thông qua hình thức trực tuyến nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất này, sớm đưa chính sách ra công chúng. sách vào thực tế.

Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn chi tiết việc cho vay với lãi suất ưu đãi từ ngân sách nhà nước

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn chi tiết việc cho vay với lãi suất ưu đãi từ nguồn ngân sách nhà nước

22-05-2022

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất 2% / năm

24 tháng 3 năm 2022

Ngân hàng Nhà nước đề ra kế hoạch hành động thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2% trong 2 năm, tăng vốn cho nhóm Big4

Huyền Vi


Agribank là ngân hàng đầu tiên thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất vay 2% / năm trên lãi suất vay thực tế từ ngân sách nhà nước.

14 tháng 4 năm 2022
Agribank sẽ bán hơn 3,1 triệu cổ phiếu CMG với giá khởi điểm 63.300 đồng / cổ phiếu
09-04-2022
Agribank lợi nhuận trước thuế 14.502 tỷ năm 2021

Ngày 26/5, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) có thông báo về việc triển khai Nghị định số 31 ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông tư số 03 ngày 20/5/2022 của Ngân hàng. Nhà nước (NHNN) hỗ trợ lãi suất từ ​​ngân sách nhà nước.

Cụ thể, ngân hàng Agibank thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2% / năm trên lãi suất vay thực tế từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, tiếp tục tháo gỡ khó khăn. , hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Khoản vay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 2% được áp dụng đối với các hợp đồng vay và giải ngân từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Ngân hàng sẽ ngừng hỗ trợ lãi suất sau ngày 31 tháng 12 năm 2023 hoặc khi nguồn vốn (hạn mức hỗ trợ lãi suất) còn do Ngân hàng Nhà nước công bố, tùy theo điều kiện nào đến trước.

Nguồn: Agribank

Đối tượng được hỗ trợ lãi suất là doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ lãi suất thuộc một trong các trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất là chủ thể có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án.

Trường hợp thứ hai là đối tượng có mục đích sử dụng vốn vay vào một trong các ngành, nghề đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định số 27/2018 / QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều này bao gồm hàng không, vận tải và kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo và xuất bản phần mềm. , lập trình máy tính và các hoạt động liên quan, các hoạt động dịch vụ thông tin; bao gồm các hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các thành phần kinh tế nêu trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng nhằm mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế.

Về điều kiện hỗ trợ lãi suất, khách hàng có yêu cầu hỗ trợ lãi suất, đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của Agribank về hoạt động cho vay khách hàng. hàng ngang.

Khoản vay có hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký hợp đồng vay và giải ngân trong thời gian từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12/2023, khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích. theo quy định và chưa được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất theo các chính sách khác.

Khoản vay không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất trong trường hợp khoản vay có dư nợ gốc quá hạn và / hoặc số tiền lãi chậm trả không được hỗ trợ lãi suất đối với nghĩa vụ trả lãi tại kỳ hạn trả lãi. mà thời điểm trả nợ trong khoảng thời gian dư nợ gốc quá hạn và / hoặc dư nợ lãi chậm trả. Khoản vay chỉ được tiếp tục hỗ trợ lãi suất cho các kỳ hạn trả lãi tiếp theo sau khi khách hàng thanh toán đủ dư nợ gốc quá hạn và / hoặc dư nợ lãi chậm trả. Ngoài ra, khi gia hạn nợ không được hỗ trợ lãi suất trong thời gian gia hạn nợ.

Ngoài ra, ngày 27/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng tổ chức hội nghị với các ngân hàng thương mại và các địa phương thông qua hình thức trực tuyến nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất này, sớm đưa chính sách ra công chúng. sách vào thực tế.

Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn chi tiết việc cho vay với lãi suất ưu đãi từ ngân sách nhà nước

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn chi tiết việc cho vay với lãi suất ưu đãi từ nguồn ngân sách nhà nước

22-05-2022

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất 2% / năm

24 tháng 3 năm 2022

Ngân hàng Nhà nước đề ra kế hoạch hành động thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2% trong 2 năm, tăng vốn cho nhóm Big4

Huyền Vi

#Ngân #hàng #đầu #tiên #thông #báo #triển #khai #chương #trình #cho #vay #hỗ #trợ #lãi #suất #2năm

[rule_3_plain]

#Ngân #hàng #đầu #tiên #thông #báo #triển #khai #chương #trình #cho #vay #hỗ #trợ #lãi #suất #2năm

Agribank là ngân hàng đầu tiên triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm trên lãi suất vay thực tế từ ngân sách nhà nước.

14-04-2022
Agribank sẽ bán hơn 3,1 triệu cổ phiếu CMG với mức giá khởi điểm 63.300 đồng/cp

09-04-2022
Agribank lãi trước thuế 14.502 tỷ trong năm 2021

Ngày 26/5, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) thông báo về việc thực hiện nghị định số 31 ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông tư số 03 ngày 20/5/2022 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước.
Cụ thể, Agibank triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm trên lãi suất vay thực tế từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế –  xã hội, tiếp tục tháo giỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Khoản cho vay ưu đãi hỗ trợ 2% lãi suất được áp dụng đối với các thỏa thuận cho vay và giải ngân từ 1/1 đến 31/12/2023. Ngân hàng sẽ dừng hỗ trợ lãi suất sau thời điểm 31/12/2023 hoặc khi hết nguồn kinh phí (hạn mức hỗ trợ lãi suất) được NHNN thông báo, tùy theo thời điểm đến trước.

 Nguồn: Agribank

Đối tượng được hỗ trợ lãi suất là doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ lãi suất thuộc một trong các trường hợp. Trường hợp đầu tiên là đối tượng có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạp chung cư cũ thuộc danh mục dự
Trường hợp thứ hai là đối tượng có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Trong đó bao gồm hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan, hoạt động dịch vụ thông tin; trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế.
Về điều kiện được hỗ trợ lãi suất, khách hàng có đề nghị được hỗ trợ lãi suất, đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của Agribank về hoạt động cho vay đối với khách hàng.
Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2023, khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích theo quy định và chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác.
Khoản vay không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất trong trường hợp khoản vay có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả không được hỗ trợ lãi suất đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả. Khoản vay chỉ được tiếp tục hỗ trợ lãi suất đối với các kỳ hạn trả nợ lãi tiếp theo sau khi khách hàng đã trả hết số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả. Bên cạnh đó, khoản vay được gia hạn nợ không được hỗ trợ lãi suất đối với thời gian gia hạn nợ.
Ngoài ra, ngày 27/5 NHNN cũng tổ chức hội nghị với các ngân hàng thương mại, tới tất cả các địa phương qua hình thức trực tuyến nhằm quán triệt và tổ chức triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất này, sớm đưa chính sách đi vào thực tiễn.

NHNN hướng dẫn chi tiết việc cho vay lãi suất ưu đãi nguồn từ ngân sách nhà nước

22-05-2022

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất 2%/năm

24-03-2022

NHNN đặt kế hoạch hành động triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2% trong 2 năm, tăng vốn cho nhóm Big4

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/ngan-hang-dau-tien-thong-bao-trien-khai-chuong-trinh-cho-vay-ho-tro-lai-suat-2nam-42202252775517492.htm

#Ngân #hàng #đầu #tiên #thông #báo #triển #khai #chương #trình #cho #vay #hỗ #trợ #lãi #suất #2năm

[rule_2_plain]

#Ngân #hàng #đầu #tiên #thông #báo #triển #khai #chương #trình #cho #vay #hỗ #trợ #lãi #suất #2năm

[rule_2_plain]

#Ngân #hàng #đầu #tiên #thông #báo #triển #khai #chương #trình #cho #vay #hỗ #trợ #lãi #suất #2năm

[rule_3_plain]

#Ngân #hàng #đầu #tiên #thông #báo #triển #khai #chương #trình #cho #vay #hỗ #trợ #lãi #suất #2năm

Agribank là ngân hàng đầu tiên triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm trên lãi suất vay thực tế từ ngân sách nhà nước.

14-04-2022
Agribank sẽ bán hơn 3,1 triệu cổ phiếu CMG với mức giá khởi điểm 63.300 đồng/cp

09-04-2022
Agribank lãi trước thuế 14.502 tỷ trong năm 2021

Ngày 26/5, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) thông báo về việc thực hiện nghị định số 31 ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông tư số 03 ngày 20/5/2022 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước.
Cụ thể, Agibank triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm trên lãi suất vay thực tế từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế –  xã hội, tiếp tục tháo giỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Khoản cho vay ưu đãi hỗ trợ 2% lãi suất được áp dụng đối với các thỏa thuận cho vay và giải ngân từ 1/1 đến 31/12/2023. Ngân hàng sẽ dừng hỗ trợ lãi suất sau thời điểm 31/12/2023 hoặc khi hết nguồn kinh phí (hạn mức hỗ trợ lãi suất) được NHNN thông báo, tùy theo thời điểm đến trước.

 Nguồn: Agribank

Đối tượng được hỗ trợ lãi suất là doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ lãi suất thuộc một trong các trường hợp. Trường hợp đầu tiên là đối tượng có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạp chung cư cũ thuộc danh mục dự
Trường hợp thứ hai là đối tượng có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Trong đó bao gồm hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan, hoạt động dịch vụ thông tin; trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế.
Về điều kiện được hỗ trợ lãi suất, khách hàng có đề nghị được hỗ trợ lãi suất, đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của Agribank về hoạt động cho vay đối với khách hàng.
Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2023, khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích theo quy định và chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác.
Khoản vay không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất trong trường hợp khoản vay có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả không được hỗ trợ lãi suất đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả. Khoản vay chỉ được tiếp tục hỗ trợ lãi suất đối với các kỳ hạn trả nợ lãi tiếp theo sau khi khách hàng đã trả hết số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả. Bên cạnh đó, khoản vay được gia hạn nợ không được hỗ trợ lãi suất đối với thời gian gia hạn nợ.
Ngoài ra, ngày 27/5 NHNN cũng tổ chức hội nghị với các ngân hàng thương mại, tới tất cả các địa phương qua hình thức trực tuyến nhằm quán triệt và tổ chức triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất này, sớm đưa chính sách đi vào thực tiễn.

NHNN hướng dẫn chi tiết việc cho vay lãi suất ưu đãi nguồn từ ngân sách nhà nước

22-05-2022

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất 2%/năm

24-03-2022

NHNN đặt kế hoạch hành động triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2% trong 2 năm, tăng vốn cho nhóm Big4

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/ngan-hang-dau-tien-thong-bao-trien-khai-chuong-trinh-cho-vay-ho-tro-lai-suat-2nam-42202252775517492.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Ngân #hàng #đầu #tiên #thông #báo #triển #khai #chương #trình #cho #vay #hỗ #trợ #lãi #suất #2năm

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất