Ngân hàng đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý III, lãi trước thuế hơn 715 tỷ đồng trong 9 tháng

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Ngân hàng đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý III, lãi trước thuế hơn 715 tỷ đồng trong 9 tháng phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Tuy có lãi từ chứng khoán đầu tư giảm nhưng nhờ lãi từ hoạt động kinh doanh khác tăng trưởng nên lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của Bac A Bank đạt hơn 715 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch năm.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank – Mã: BAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III / 2022 với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt hơn 715 tỷ đồng, tăng gần 2 % so với cùng kỳ và đạt 715 tỷ đồng. 71,5% kế hoạch năm.

Trong đó, thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính của ngân hàng, đạt hơn 1.670 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước, đạt gần 60 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối tiếp tục ghi nhận khoản lỗ 3,9 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, giảm so với cùng kỳ năm trước (lỗ 13,6 tỷ đồng). Hoạt động chứng khoán đầu tư cũng ghi nhận lãi giảm so với cùng kỳ năm ngoái, giảm hơn 71% từ 124 tỷ đồng xuống 35,6 tỷ đồng.

Xem thêm thông tin hay:  Tỷ giá USD hôm nay 29/4: Gần đạt đỉnh trong hai thập kỷ

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ, từ 12,8 tỷ đồng lên hơn 100 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 của Bac A Bank. (Nguồn: Huyền Vi sợi tổng hợp).

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của ngân hàng tăng 3,6%, đạt hơn 124.000 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 92.465 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Tiền gửi của khách hàng tăng 2,4% lên 95.698 tỷ đồng.

Dư nợ xấu của Bac A Bank giảm 13,3%, đạt 542 tỷ đồng, kéo theo tỷ lệ nợ xấu giảm từ 0,74% xuống 0,59%.

Một số chỉ tiêu của Bac A Bank 9 tháng đầu năm 2022. (Nguồn: Huyền Vi.) sợi tổng hợp).

Big4 ngân hàng lãi hàng trăm tỷ đồng từ công ty con năm 2021

Big4 ngân hàng thu lãi hàng trăm tỷ đồng từ công ty con năm 2021

11-10-2022

Lộ kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của một số ngân hàng

11-10-2022

VIB: Lợi nhuận 9 tháng đạt 7.800 tỷ, tăng 46% so với cùng kỳ, ROE thuộc top đầu

Huyền Vi


Thông tin thêm

Ngân hàng đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý III, lãi trước thuế hơn 715 tỷ đồng trong 9 tháng

Tuy có lãi từ chứng khoán đầu tư giảm nhưng nhờ lãi từ hoạt động kinh doanh khác tăng trưởng nên lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của Bac A Bank đạt hơn 715 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch năm.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank - Mã: BAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III / 2022 với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt hơn 715 tỷ đồng, tăng gần 2 % so với cùng kỳ và đạt 715 tỷ đồng. 71,5% kế hoạch năm.

Trong đó, thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính của ngân hàng, đạt hơn 1.670 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước, đạt gần 60 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối tiếp tục ghi nhận khoản lỗ 3,9 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, giảm so với cùng kỳ năm trước (lỗ 13,6 tỷ đồng). Hoạt động chứng khoán đầu tư cũng ghi nhận lãi giảm so với cùng kỳ năm ngoái, giảm hơn 71% từ 124 tỷ đồng xuống 35,6 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ, từ 12,8 tỷ đồng lên hơn 100 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 của Bac A Bank. (Nguồn: Huyền Vi sợi tổng hợp).

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của ngân hàng tăng 3,6%, đạt hơn 124.000 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 92.465 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Tiền gửi của khách hàng tăng 2,4% lên 95.698 tỷ đồng.

Dư nợ xấu của Bac A Bank giảm 13,3%, đạt 542 tỷ đồng, kéo theo tỷ lệ nợ xấu giảm từ 0,74% xuống 0,59%.

Một số chỉ tiêu của Bac A Bank 9 tháng đầu năm 2022. (Nguồn: Huyền Vi.) sợi tổng hợp).

Big4 ngân hàng lãi hàng trăm tỷ đồng từ công ty con năm 2021

Big4 ngân hàng thu lãi hàng trăm tỷ đồng từ công ty con năm 2021

11-10-2022

Lộ kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của một số ngân hàng

11-10-2022

VIB: Lợi nhuận 9 tháng đạt 7.800 tỷ, tăng 46% so với cùng kỳ, ROE thuộc top đầu

Huyền Vi


Tuy có lãi từ chứng khoán đầu tư giảm nhưng nhờ lãi từ hoạt động kinh doanh khác tăng trưởng nên lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của Bac A Bank đạt hơn 715 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch năm.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank – Mã: BAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III / 2022 với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt hơn 715 tỷ đồng, tăng gần 2 % so với cùng kỳ và đạt 715 tỷ đồng. 71,5% kế hoạch năm.

Trong đó, thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính của ngân hàng, đạt hơn 1.670 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước, đạt gần 60 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối tiếp tục ghi nhận khoản lỗ 3,9 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, giảm so với cùng kỳ năm trước (lỗ 13,6 tỷ đồng). Hoạt động chứng khoán đầu tư cũng ghi nhận lãi giảm so với cùng kỳ năm ngoái, giảm hơn 71% từ 124 tỷ đồng xuống 35,6 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ, từ 12,8 tỷ đồng lên hơn 100 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 của Bac A Bank. (Nguồn: Huyền Vi sợi tổng hợp).

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của ngân hàng tăng 3,6%, đạt hơn 124.000 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 92.465 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Tiền gửi của khách hàng tăng 2,4% lên 95.698 tỷ đồng.

Dư nợ xấu của Bac A Bank giảm 13,3%, đạt 542 tỷ đồng, kéo theo tỷ lệ nợ xấu giảm từ 0,74% xuống 0,59%.

Một số chỉ tiêu của Bac A Bank 9 tháng đầu năm 2022. (Nguồn: Huyền Vi.) sợi tổng hợp).

Big4 ngân hàng lãi hàng trăm tỷ đồng từ công ty con năm 2021

Big4 ngân hàng thu lãi hàng trăm tỷ đồng từ công ty con năm 2021

11-10-2022

Lộ kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của một số ngân hàng

11-10-2022

VIB: Lợi nhuận 9 tháng đạt 7.800 tỷ, tăng 46% so với cùng kỳ, ROE thuộc top đầu

Huyền Vi

#Ngân #hàng #đầu #tiên #công #bố #báo #cáo #tài #chính #quý #III #lãi #trước #thuế #hơn #tỷ #đồng #trong #tháng

[rule_3_plain]

#Ngân #hàng #đầu #tiên #công #bố #báo #cáo #tài #chính #quý #III #lãi #trước #thuế #hơn #tỷ #đồng #trong #tháng

Mặc dù có sự sụt giảm về lợi nhuận từ chứng khoán đầu tư, nhưng nhờ sự tăng trưởng lợi nhuận của các hoạt động kinh doanh khác, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của Bac A Bank đạt hơn 715 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch năm

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank – Mã: BAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt hơn 715 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ và đạt 71,5% kế hoạch năm.
Trong đó, thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính của ngân hàng, đạt hơn 1.670 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 60 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối tiếp tục ghi nhận lỗ 3,9 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, giảm so với cùng kỳ năm trước (lỗ 13,6 tỷ đồng). Hoạt động chứng khoán đầu tư cũng ghi nhận lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước, giảm hơn 71% từ 124 tỷ đồng xuống còn 35,6 tỷ đồng.
Lãi thuần từ các hoạt động kinh doanh khác tăng gấp hơn 8 lần so với cùng kỳ, từ 12,8 tỷ đồng lên hơn 100 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022.

  Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 của Bac A Bank. (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp). 

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của ngân hàng tăng 3,6%, đạt hơn 124.000 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng đạt 92.465 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Tiền gửi của khách hàng tăng 2,4%, đạt 95.698 tỷ đồng. 
Số dư nợ xấu của Bac A Bank giảm 13,3%, đạt 542 tỷ đồng, kéo theo tỷ lệ nợ xấu giảm từ 0,74% xuống còn 0,59%.

   Một số chỉ tiêu của Bac A Bank trong 9 tháng đầu năm 2022. (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp). 

 

Big4 ngân hàng thu về hàng trăm tỷ đồng lợi nhuận từ công ty con trong năm 2021

11-10-2022

Hé lộ kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của một số ngân hàng

11-10-2022

VIB: Lợi nhuận 9 tháng đạt 7.800 tỷ, tăng 46% so với cùng kỳ, ROE trong Top dẫn đầu

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/ngan-hang-dau-tien-cong-bo-bao-cao-tai-chinh-quy-iii-lai-truoc-thue-hon-715-ty-dong-trong-9-thang-422022101818112197.htm

#Ngân #hàng #đầu #tiên #công #bố #báo #cáo #tài #chính #quý #III #lãi #trước #thuế #hơn #tỷ #đồng #trong #tháng

[rule_2_plain]

#Ngân #hàng #đầu #tiên #công #bố #báo #cáo #tài #chính #quý #III #lãi #trước #thuế #hơn #tỷ #đồng #trong #tháng

[rule_2_plain]

#Ngân #hàng #đầu #tiên #công #bố #báo #cáo #tài #chính #quý #III #lãi #trước #thuế #hơn #tỷ #đồng #trong #tháng

[rule_3_plain]

#Ngân #hàng #đầu #tiên #công #bố #báo #cáo #tài #chính #quý #III #lãi #trước #thuế #hơn #tỷ #đồng #trong #tháng

Mặc dù có sự sụt giảm về lợi nhuận từ chứng khoán đầu tư, nhưng nhờ sự tăng trưởng lợi nhuận của các hoạt động kinh doanh khác, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của Bac A Bank đạt hơn 715 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch năm

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank – Mã: BAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt hơn 715 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ và đạt 71,5% kế hoạch năm.
Trong đó, thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính của ngân hàng, đạt hơn 1.670 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 60 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối tiếp tục ghi nhận lỗ 3,9 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, giảm so với cùng kỳ năm trước (lỗ 13,6 tỷ đồng). Hoạt động chứng khoán đầu tư cũng ghi nhận lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước, giảm hơn 71% từ 124 tỷ đồng xuống còn 35,6 tỷ đồng.
Lãi thuần từ các hoạt động kinh doanh khác tăng gấp hơn 8 lần so với cùng kỳ, từ 12,8 tỷ đồng lên hơn 100 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022.

  Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 của Bac A Bank. (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp). 

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của ngân hàng tăng 3,6%, đạt hơn 124.000 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng đạt 92.465 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Tiền gửi của khách hàng tăng 2,4%, đạt 95.698 tỷ đồng. 
Số dư nợ xấu của Bac A Bank giảm 13,3%, đạt 542 tỷ đồng, kéo theo tỷ lệ nợ xấu giảm từ 0,74% xuống còn 0,59%.

   Một số chỉ tiêu của Bac A Bank trong 9 tháng đầu năm 2022. (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp). 

 

Big4 ngân hàng thu về hàng trăm tỷ đồng lợi nhuận từ công ty con trong năm 2021

11-10-2022

Hé lộ kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của một số ngân hàng

11-10-2022

VIB: Lợi nhuận 9 tháng đạt 7.800 tỷ, tăng 46% so với cùng kỳ, ROE trong Top dẫn đầu

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/ngan-hang-dau-tien-cong-bo-bao-cao-tai-chinh-quy-iii-lai-truoc-thue-hon-715-ty-dong-trong-9-thang-422022101818112197.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Ngân #hàng #đầu #tiên #công #bố #báo #cáo #tài #chính #quý #III #lãi #trước #thuế #hơn #tỷ #đồng #trong #tháng

Viết một bình luận