Ngân hàng Bản Việt được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.600 tỷ đồng

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Ngân hàng Bản Việt được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.600 tỷ đồng phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản chấp thuận cho Viet Capital Bank tăng vốn điều lệ tối đa 1.618 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 5.289 tỷ đồng.

Hình ảnh: Ngân hàng Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank – Mã: BVB) tăng vốn điều lệ tối đa 1.618 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 5.289 tỷ đồng.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho Viet Capital Bank tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.618 tỷ đồng theo 3 hình thức: phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu (tối đa 550,6 tỷ đồng); phát hành cho cổ đông hiện hữu (tối đa 917,7 tỷ đồng) và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (tối đa 150 tỷ đồng)

Phương án tăng vốn này đã được Đại hội đồng cổ đông của ngân hàng thông qua vào ngày 8 tháng 4 năm 2022. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, tổng vốn điều lệ của Viet Capital Bank sẽ tăng lên 5.289 tỷ đồng.

Nguồn vốn bổ sung được ngân hàng sử dụng cho các hoạt động phát triển trung và dài hạn như đầu tư công nghệ, cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới, v.v.

Về kế hoạch 2022, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 27%, đạt 97.000 tỷ đồng. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt hơn 71.000 tỷ đồng, tăng 28%. Dư nợ tín dụng đạt hơn 53 nghìn tỷ đồng, tăng 15% (tăng trưởng tín dụng phụ thuộc vào phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước). Lợi nhuận trước thuế năm 2022 dự kiến ​​đạt 450 tỷ đồng, tăng 44%.

Quý I / 2022, ngân hàng cũng đạt mức tăng trưởng khả quan với lợi nhuận trước thuế hơn 173 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và hoàn thành 38% kế hoạch năm. Động lực chính của tăng trưởng lợi nhuận đến từ thu nhập lãi thuần, hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối.

Tính đến ngày 31/03/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt 77.676 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,5% so với năm trước. Dư nợ cho vay đạt hơn 49.500 tỷ đồng, tăng 6,8% so với đầu năm. Huy động vốn tăng 3,5% lên hơn 46.800 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán giảm 94% nhưng lợi nhuận quý I của Viet Capital Bank vẫn tăng 14% so với cùng kỳ

Doanh thu từ đầu tư chứng khoán giảm 94%, nhưng lợi nhuận quý I của Ngân hàng phiên bản Việt vẫn tăng 14% so với cùng kỳ

Ngày 12 tháng 4 năm 2022

Viet Capital Bank thông qua kế hoạch phát hành hơn 160 triệu cổ phiếu tăng vốn, đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 tăng 44%

22-03-2022

Viet Capital Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 44%, tăng vốn hơn 1.618 tỷ đồng

Phương Nga


Thông tin thêm

Ngân hàng Bản Việt được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.600 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản chấp thuận cho Viet Capital Bank tăng vốn điều lệ tối đa 1.618 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 5.289 tỷ đồng.

Hình ảnh: Ngân hàng Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank - Mã: BVB) tăng vốn điều lệ tối đa 1.618 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 5.289 tỷ đồng.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho Viet Capital Bank tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.618 tỷ đồng theo 3 hình thức: phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu (tối đa 550,6 tỷ đồng); phát hành cho cổ đông hiện hữu (tối đa 917,7 tỷ đồng) và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (tối đa 150 tỷ đồng)

Phương án tăng vốn này đã được Đại hội đồng cổ đông của ngân hàng thông qua vào ngày 8 tháng 4 năm 2022. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, tổng vốn điều lệ của Viet Capital Bank sẽ tăng lên 5.289 tỷ đồng.

Nguồn vốn bổ sung được ngân hàng sử dụng cho các hoạt động phát triển trung và dài hạn như đầu tư công nghệ, cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới, v.v.

Về kế hoạch 2022, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 27%, đạt 97.000 tỷ đồng. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt hơn 71.000 tỷ đồng, tăng 28%. Dư nợ tín dụng đạt hơn 53 nghìn tỷ đồng, tăng 15% (tăng trưởng tín dụng phụ thuộc vào phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước). Lợi nhuận trước thuế năm 2022 dự kiến ​​đạt 450 tỷ đồng, tăng 44%.

Quý I / 2022, ngân hàng cũng đạt mức tăng trưởng khả quan với lợi nhuận trước thuế hơn 173 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và hoàn thành 38% kế hoạch năm. Động lực chính của tăng trưởng lợi nhuận đến từ thu nhập lãi thuần, hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối.

Tính đến ngày 31/03/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt 77.676 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,5% so với năm trước. Dư nợ cho vay đạt hơn 49.500 tỷ đồng, tăng 6,8% so với đầu năm. Huy động vốn tăng 3,5% lên hơn 46.800 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán giảm 94% nhưng lợi nhuận quý I của Viet Capital Bank vẫn tăng 14% so với cùng kỳ

Doanh thu từ đầu tư chứng khoán giảm 94%, nhưng lợi nhuận quý I của Ngân hàng phiên bản Việt vẫn tăng 14% so với cùng kỳ

Ngày 12 tháng 4 năm 2022

Viet Capital Bank thông qua kế hoạch phát hành hơn 160 triệu cổ phiếu tăng vốn, đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 tăng 44%

22-03-2022

Viet Capital Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 44%, tăng vốn hơn 1.618 tỷ đồng

Phương Nga


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản chấp thuận cho Viet Capital Bank tăng vốn điều lệ tối đa 1.618 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 5.289 tỷ đồng.

Hình ảnh: Ngân hàng Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank – Mã: BVB) tăng vốn điều lệ tối đa 1.618 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 5.289 tỷ đồng.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho Viet Capital Bank tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.618 tỷ đồng theo 3 hình thức: phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu (tối đa 550,6 tỷ đồng); phát hành cho cổ đông hiện hữu (tối đa 917,7 tỷ đồng) và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (tối đa 150 tỷ đồng)

Phương án tăng vốn này đã được Đại hội đồng cổ đông của ngân hàng thông qua vào ngày 8 tháng 4 năm 2022. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, tổng vốn điều lệ của Viet Capital Bank sẽ tăng lên 5.289 tỷ đồng.

Nguồn vốn bổ sung được ngân hàng sử dụng cho các hoạt động phát triển trung và dài hạn như đầu tư công nghệ, cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới, v.v.

Về kế hoạch 2022, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 27%, đạt 97.000 tỷ đồng. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt hơn 71.000 tỷ đồng, tăng 28%. Dư nợ tín dụng đạt hơn 53 nghìn tỷ đồng, tăng 15% (tăng trưởng tín dụng phụ thuộc vào phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước). Lợi nhuận trước thuế năm 2022 dự kiến ​​đạt 450 tỷ đồng, tăng 44%.

Quý I / 2022, ngân hàng cũng đạt mức tăng trưởng khả quan với lợi nhuận trước thuế hơn 173 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và hoàn thành 38% kế hoạch năm. Động lực chính của tăng trưởng lợi nhuận đến từ thu nhập lãi thuần, hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối.

Tính đến ngày 31/03/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt 77.676 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,5% so với năm trước. Dư nợ cho vay đạt hơn 49.500 tỷ đồng, tăng 6,8% so với đầu năm. Huy động vốn tăng 3,5% lên hơn 46.800 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán giảm 94% nhưng lợi nhuận quý I của Viet Capital Bank vẫn tăng 14% so với cùng kỳ

Doanh thu từ đầu tư chứng khoán giảm 94%, nhưng lợi nhuận quý I của Ngân hàng phiên bản Việt vẫn tăng 14% so với cùng kỳ

Ngày 12 tháng 4 năm 2022

Viet Capital Bank thông qua kế hoạch phát hành hơn 160 triệu cổ phiếu tăng vốn, đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 tăng 44%

22-03-2022

Viet Capital Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 44%, tăng vốn hơn 1.618 tỷ đồng

Phương Nga

#Ngân #hàng #Bản #Việt #được #chấp #thuận #tăng #vốn #điều #lệ #thêm #hơn #tỷ #đồng

[rule_3_plain]

#Ngân #hàng #Bản #Việt #được #chấp #thuận #tăng #vốn #điều #lệ #thêm #hơn #tỷ #đồng

NHNN vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng Bản Việt tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.618 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 5.289 tỷ đồng.

 Ảnh: Ngân hàng Bản Việt.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank – Mã: BVB) tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.618 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên mức 5.289 tỷ đồng.
Theo đó, NHNN đã có văn bản chấp thuận Ngân hàng Bản Việt tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 1.618 tỷ đồng dưới ba hình thức: phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu (tối đa 550,6 tỷ đồng); phát hành cho cổ đông hiện hữu (tối đa 917,7 tỷ đồng) và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (tối đa 150 tỷ đồng)
Phương án tăng vốn này đã được Đại hội đồng cổ đông ngân hàng thông qua vào ngày 8/4/2022. Sau khi hoàn tất việc phát hành, tổng số vốn điều lệ của Ngân hàng Bản Việt sẽ nâng lên mức 5.289 tỷ đồng.
Nguồn vốn tăng thêm được ngân hàng phục vụ cho các hoạt động phát triển trung và dài hạn như đầu tư công nghệ, cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới,…
Về kế hoạch năm 2022, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 27%, đạt 97.000 tỷ đồng. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt hơn 71.000 tỷ, tăng 28%. Dư nợ cấp tín dụng đạt hơn 53.000 tỷ, tăng 15% (tốc độ tăng trưởng tín dụng phụ thuộc vào sự chấp thuận của NHNN). Lợi nhuận trước thuế  năm 2022 dự kiến đạt 450 tỷ, tăng 44%.
Trong quý 1/2022 vừa qua, ngân hàng cũng đạt được mức tăng trưởng khả quan với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 173 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và thực hiện 38% kế hoạch năm. Động lực chính của tăng trưởng lợi nhuận đến từ thu nhập lãi thuần, hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối. 
Tính đến ngày 31/3/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt 77.676 tỷ, tăng nhẹ 1,5% so với năm trước. Dư nợ cho vay đạt hơn 49.500 tỷ đồng, tăng 6,8% so với đầu năm. Huy động vốn tăng 3,5% lên hơn 46.800 tỷ đồng. 

Thu từ đầu tư chứng khoán giảm 94% nhưng lợi nhuận quý I của Ngân hàng Bản Việt vẫn tăng 14% so với cùng kỳ

12-04-2022

Ngân hàng Bản Việt thông qua kế hoạch phát hành hơn 160 triệu cp để tăng vốn, mục tiêu lợi nhuận năm 2022 tăng 44%

22-03-2022

Ngân hàng Bản Việt đặt mục tiêu lãi trước thuế tăng 44%, tăng vốn thêm hơn 1.618 tỷ đồng

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/ngan-hang-ban-viet-duoc-chap-thuan-tang-von-dieu-le-them-hon-1600-ty-dong-422022677250516.htm

#Ngân #hàng #Bản #Việt #được #chấp #thuận #tăng #vốn #điều #lệ #thêm #hơn #tỷ #đồng

[rule_2_plain]

#Ngân #hàng #Bản #Việt #được #chấp #thuận #tăng #vốn #điều #lệ #thêm #hơn #tỷ #đồng

[rule_2_plain]

#Ngân #hàng #Bản #Việt #được #chấp #thuận #tăng #vốn #điều #lệ #thêm #hơn #tỷ #đồng

[rule_3_plain]

#Ngân #hàng #Bản #Việt #được #chấp #thuận #tăng #vốn #điều #lệ #thêm #hơn #tỷ #đồng

NHNN vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng Bản Việt tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.618 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 5.289 tỷ đồng.

 Ảnh: Ngân hàng Bản Việt.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank – Mã: BVB) tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.618 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên mức 5.289 tỷ đồng.
Theo đó, NHNN đã có văn bản chấp thuận Ngân hàng Bản Việt tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 1.618 tỷ đồng dưới ba hình thức: phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu (tối đa 550,6 tỷ đồng); phát hành cho cổ đông hiện hữu (tối đa 917,7 tỷ đồng) và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (tối đa 150 tỷ đồng)
Phương án tăng vốn này đã được Đại hội đồng cổ đông ngân hàng thông qua vào ngày 8/4/2022. Sau khi hoàn tất việc phát hành, tổng số vốn điều lệ của Ngân hàng Bản Việt sẽ nâng lên mức 5.289 tỷ đồng.
Nguồn vốn tăng thêm được ngân hàng phục vụ cho các hoạt động phát triển trung và dài hạn như đầu tư công nghệ, cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới,…
Về kế hoạch năm 2022, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 27%, đạt 97.000 tỷ đồng. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt hơn 71.000 tỷ, tăng 28%. Dư nợ cấp tín dụng đạt hơn 53.000 tỷ, tăng 15% (tốc độ tăng trưởng tín dụng phụ thuộc vào sự chấp thuận của NHNN). Lợi nhuận trước thuế  năm 2022 dự kiến đạt 450 tỷ, tăng 44%.
Trong quý 1/2022 vừa qua, ngân hàng cũng đạt được mức tăng trưởng khả quan với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 173 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và thực hiện 38% kế hoạch năm. Động lực chính của tăng trưởng lợi nhuận đến từ thu nhập lãi thuần, hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối. 
Tính đến ngày 31/3/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt 77.676 tỷ, tăng nhẹ 1,5% so với năm trước. Dư nợ cho vay đạt hơn 49.500 tỷ đồng, tăng 6,8% so với đầu năm. Huy động vốn tăng 3,5% lên hơn 46.800 tỷ đồng. 

Thu từ đầu tư chứng khoán giảm 94% nhưng lợi nhuận quý I của Ngân hàng Bản Việt vẫn tăng 14% so với cùng kỳ

12-04-2022

Ngân hàng Bản Việt thông qua kế hoạch phát hành hơn 160 triệu cp để tăng vốn, mục tiêu lợi nhuận năm 2022 tăng 44%

22-03-2022

Ngân hàng Bản Việt đặt mục tiêu lãi trước thuế tăng 44%, tăng vốn thêm hơn 1.618 tỷ đồng

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/ngan-hang-ban-viet-duoc-chap-thuan-tang-von-dieu-le-them-hon-1600-ty-dong-422022677250516.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Ngân #hàng #Bản #Việt #được #chấp #thuận #tăng #vốn #điều #lệ #thêm #hơn #tỷ #đồng

Xem thêm thông tin hay:  Toàn ngành ngân hàng rực lửa, nhiều bluechip giảm kịch sàn
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất