NCB đặt mục tiêu lãi 608 tỷ đồng trước phương án cơ cấu lại năm 2022

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => NCB đặt mục tiêu lãi 608 tỷ đồng trước phương án cơ cấu lại năm 2022 phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Năm 2022, Ngân hàng Quốc dân (NCB) đặt mục tiêu tăng trưởng dư nợ cho vay khoảng 10%, lợi nhuận trước kế hoạch tái cơ cấu đạt 608 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với năm trước.

Ngân hàng TMCP Quốc dân. (Nguồn: NCB)

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB – Mã: NVB) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận trước kế hoạch tái cơ cấu là 608 tỷ đồng, tăng 19,6% so với năm trước. năm ngoái.

Tổng tài sản dự kiến ​​đạt 78.178 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Tiền gửi của khách hàng ước tăng 4,6%, đạt 67.551 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 10%, đạt 46.015 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu không quá 3%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của NCB

Nguồn: Tài liệu đại hội đồng cổ đông NCB.

Tại đại hội, NCB sẽ trình phương án điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài lên 8% (thay vì ngưỡng 30% như hiện nay). Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD), tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ đến ngày 7/6 là 9%, tương ứng gần 50,4 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, NCB cũng đã công bố kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ trong thời gian vừa qua. Tổng số lượng cổ phiếu được phân phối thành công trong đợt chào bán là 150 triệu cổ phiếu, tương đương 100% tổng số lượng cổ phiếu chào bán. Tổng số tiền thu được là 1.500 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ sau đợt chào bán lên 5.602 tỷ đồng.

Năm 2021, lợi nhuận trước thuế của NCB đạt 2,3 tỷ đồng, giảm 37% so với năm 2020 với cam kết sử dụng hết lợi nhuận để trích lập theo đề án tái cơ cấu. Tổng tài sản đạt 73.783 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2020. Tiền gửi của khách hàng đạt 64.520 tỷ đồng, giảm 13% so với năm trước. Cho vay khách hàng đạt 41.615 tỷ đồng, tăng 3,2%. Tỷ lệ nợ xấu là 3%, tăng 1,5% so với năm 2020.

Ngân hàng cũng cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép, thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi các điều lệ liên quan để hoàn thành việc tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán thêm. chia sẻ ra công chúng.

NCB có Phó Tổng Giám đốc thường trực mới, Bà Dương Thị Lệ Hà thôi Quyền Tổng Giám đốc

NCB có Phó Tổng Giám đốc thường trực, bà Dương Thị Lệ Hà thôi Quyền Tổng Giám đốc Giá

20 tháng 1 năm 2022

NCB công bố tỷ lệ nợ xấu ở mức 3%, dự kiến ​​tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng

Ngày 17 tháng 11 năm 2021

Tổng giám đốc NCB bán thành công gần 3,7 triệu cổ phiếu, ước thu về hơn trăm tỷ đồng

Huyền Vi


Thông tin thêm

NCB đặt mục tiêu lãi 608 tỷ đồng trước phương án cơ cấu lại năm 2022

Năm 2022, Ngân hàng Quốc dân (NCB) đặt mục tiêu tăng trưởng dư nợ cho vay khoảng 10%, lợi nhuận trước kế hoạch tái cơ cấu đạt 608 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với năm trước.

Ngân hàng TMCP Quốc dân. (Nguồn: NCB)

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB - Mã: NVB) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận trước kế hoạch tái cơ cấu là 608 tỷ đồng, tăng 19,6% so với năm trước. năm ngoái.

Tổng tài sản dự kiến ​​đạt 78.178 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Tiền gửi của khách hàng ước tăng 4,6%, đạt 67.551 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 10%, đạt 46.015 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu không quá 3%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của NCB

Nguồn: Tài liệu đại hội đồng cổ đông NCB.

Tại đại hội, NCB sẽ trình phương án điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài lên 8% (thay vì ngưỡng 30% như hiện nay). Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD), tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ đến ngày 7/6 là 9%, tương ứng gần 50,4 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, NCB cũng đã công bố kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ trong thời gian vừa qua. Tổng số lượng cổ phiếu được phân phối thành công trong đợt chào bán là 150 triệu cổ phiếu, tương đương 100% tổng số lượng cổ phiếu chào bán. Tổng số tiền thu được là 1.500 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ sau đợt chào bán lên 5.602 tỷ đồng.

Năm 2021, lợi nhuận trước thuế của NCB đạt 2,3 tỷ đồng, giảm 37% so với năm 2020 với cam kết sử dụng hết lợi nhuận để trích lập theo đề án tái cơ cấu. Tổng tài sản đạt 73.783 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2020. Tiền gửi của khách hàng đạt 64.520 tỷ đồng, giảm 13% so với năm trước. Cho vay khách hàng đạt 41.615 tỷ đồng, tăng 3,2%. Tỷ lệ nợ xấu là 3%, tăng 1,5% so với năm 2020.

Ngân hàng cũng cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép, thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi các điều lệ liên quan để hoàn thành việc tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán thêm. chia sẻ ra công chúng.

NCB có Phó Tổng Giám đốc thường trực mới, Bà Dương Thị Lệ Hà thôi Quyền Tổng Giám đốc

NCB có Phó Tổng Giám đốc thường trực, bà Dương Thị Lệ Hà thôi Quyền Tổng Giám đốc Giá

20 tháng 1 năm 2022

NCB công bố tỷ lệ nợ xấu ở mức 3%, dự kiến ​​tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng

Ngày 17 tháng 11 năm 2021

Tổng giám đốc NCB bán thành công gần 3,7 triệu cổ phiếu, ước thu về hơn trăm tỷ đồng

Huyền Vi


Năm 2022, Ngân hàng Quốc dân (NCB) đặt mục tiêu tăng trưởng dư nợ cho vay khoảng 10%, lợi nhuận trước kế hoạch tái cơ cấu đạt 608 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với năm trước.

Ngân hàng TMCP Quốc dân. (Nguồn: NCB)

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB – Mã: NVB) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận trước kế hoạch tái cơ cấu là 608 tỷ đồng, tăng 19,6% so với năm trước. năm ngoái.

Tổng tài sản dự kiến ​​đạt 78.178 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Tiền gửi của khách hàng ước tăng 4,6%, đạt 67.551 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 10%, đạt 46.015 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu không quá 3%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của NCB

Nguồn: Tài liệu đại hội đồng cổ đông NCB.

Tại đại hội, NCB sẽ trình phương án điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài lên 8% (thay vì ngưỡng 30% như hiện nay). Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD), tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ đến ngày 7/6 là 9%, tương ứng gần 50,4 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, NCB cũng đã công bố kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ trong thời gian vừa qua. Tổng số lượng cổ phiếu được phân phối thành công trong đợt chào bán là 150 triệu cổ phiếu, tương đương 100% tổng số lượng cổ phiếu chào bán. Tổng số tiền thu được là 1.500 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ sau đợt chào bán lên 5.602 tỷ đồng.

Năm 2021, lợi nhuận trước thuế của NCB đạt 2,3 tỷ đồng, giảm 37% so với năm 2020 với cam kết sử dụng hết lợi nhuận để trích lập theo đề án tái cơ cấu. Tổng tài sản đạt 73.783 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2020. Tiền gửi của khách hàng đạt 64.520 tỷ đồng, giảm 13% so với năm trước. Cho vay khách hàng đạt 41.615 tỷ đồng, tăng 3,2%. Tỷ lệ nợ xấu là 3%, tăng 1,5% so với năm 2020.

Ngân hàng cũng cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép, thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi các điều lệ liên quan để hoàn thành việc tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán thêm. chia sẻ ra công chúng.

NCB có Phó Tổng Giám đốc thường trực mới, Bà Dương Thị Lệ Hà thôi Quyền Tổng Giám đốc

NCB có Phó Tổng Giám đốc thường trực, bà Dương Thị Lệ Hà thôi Quyền Tổng Giám đốc Giá

20 tháng 1 năm 2022

NCB công bố tỷ lệ nợ xấu ở mức 3%, dự kiến ​​tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng

Ngày 17 tháng 11 năm 2021

Tổng giám đốc NCB bán thành công gần 3,7 triệu cổ phiếu, ước thu về hơn trăm tỷ đồng

Huyền Vi

#NCB #đặt #mục #tiêu #lãi #tỷ #đồng #trước #phương #án #cơ #cấu #lại #năm

[rule_3_plain]

#NCB #đặt #mục #tiêu #lãi #tỷ #đồng #trước #phương #án #cơ #cấu #lại #năm

Năm 2022, Ngân hàng Quốc dân (NCB) đặt mục tiêu tăng trưởng cho vay khoảng 10%, lợi nhuận trước phương án cơ cấu lại đạt 608 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với năm trước.

 Ngân hàng TMCP Quốc Dân. (Nguồn: NCB)Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB – Mã: NVB) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận trước phương án cơ cấu lại là 608 tỷ đồng, tăng 19,6% so với năm trước.Tổng tài sản dự kiến đạt mức 78.178 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước. Huy động từ khách hàng ước tăng 4,6%, đạt mức 67.551 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 10%, đạt 46.015 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức không quá 3%.Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của NCB Nguồn: Tài liệu đại hội cổ đông NCB.Tại đại hội, NCB sẽ trình phương án điều chỉnh giới hạn sở hữu của cổ đông ngoại về 8% (thay vì ngưỡng 30% như hiện tại). Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ tới ngày 7/6 là 9%, tương đương gần 50,4 triệu cổ phần.Bên cạnh đó, NCB cũng thông báo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ trong thời gian qua. Tổng số cổ phiếu đã phân phối thành công trong đợt chào bán là 150 triệu cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán. Tổng số tiền thu được là 1.500 tỷ đồng, nâng mức vốn điều lệ sau đợt chào bán là 5.602 tỷ đồng.Năm 2021, lợi nhuận trước thuế của NCB đạt 2,3 tỷ đồng, giảm 37% so với năm 2020 với cam kết sử dụng hết lợi nhuận để trích lập theo phương án cơ cấu lại. Tổng tài sản đạt 73.783 tỷ đồng, giảm 17% so với 2020. Huy động từ khách hàng đạt 64.520 tỷ đồng, giảm 13% so với năm trước. Cho vay khách hàng đạt 41.615 tỷ đồng, tăng 3,2%. Tỷ lệ nợ xấu là 3%, tăng 1,5% so với năm 2020.Ngân hàng cũng cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép, thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ liên quan để hoàn tất việc tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

NCB có Phó Tổng Giám đốc thường trực mới, bà Dương Thị Lệ Hà thôi Quyền Tổng Giám đốc

20-01-2022

NCB công bố tỷ lệ nợ xấu ở mức 3%, dự kiến tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng

17-11-2021

Tổng Giám đốc NCB bán thành công gần 3,7 triệu cổ phiếu, ước thu về hơn trăm tỷ đồng

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/ncb-dat-muc-tieu-lai-608-ty-dong-truoc-phuong-an-co-cau-lai-nam-2022-4220226711174371.htm

#NCB #đặt #mục #tiêu #lãi #tỷ #đồng #trước #phương #án #cơ #cấu #lại #năm

[rule_2_plain]

#NCB #đặt #mục #tiêu #lãi #tỷ #đồng #trước #phương #án #cơ #cấu #lại #năm

[rule_2_plain]

#NCB #đặt #mục #tiêu #lãi #tỷ #đồng #trước #phương #án #cơ #cấu #lại #năm

[rule_3_plain]

#NCB #đặt #mục #tiêu #lãi #tỷ #đồng #trước #phương #án #cơ #cấu #lại #năm

Năm 2022, Ngân hàng Quốc dân (NCB) đặt mục tiêu tăng trưởng cho vay khoảng 10%, lợi nhuận trước phương án cơ cấu lại đạt 608 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với năm trước.

 Ngân hàng TMCP Quốc Dân. (Nguồn: NCB)Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB – Mã: NVB) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận trước phương án cơ cấu lại là 608 tỷ đồng, tăng 19,6% so với năm trước.Tổng tài sản dự kiến đạt mức 78.178 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước. Huy động từ khách hàng ước tăng 4,6%, đạt mức 67.551 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 10%, đạt 46.015 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức không quá 3%.Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của NCB Nguồn: Tài liệu đại hội cổ đông NCB.Tại đại hội, NCB sẽ trình phương án điều chỉnh giới hạn sở hữu của cổ đông ngoại về 8% (thay vì ngưỡng 30% như hiện tại). Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ tới ngày 7/6 là 9%, tương đương gần 50,4 triệu cổ phần.Bên cạnh đó, NCB cũng thông báo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ trong thời gian qua. Tổng số cổ phiếu đã phân phối thành công trong đợt chào bán là 150 triệu cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán. Tổng số tiền thu được là 1.500 tỷ đồng, nâng mức vốn điều lệ sau đợt chào bán là 5.602 tỷ đồng.Năm 2021, lợi nhuận trước thuế của NCB đạt 2,3 tỷ đồng, giảm 37% so với năm 2020 với cam kết sử dụng hết lợi nhuận để trích lập theo phương án cơ cấu lại. Tổng tài sản đạt 73.783 tỷ đồng, giảm 17% so với 2020. Huy động từ khách hàng đạt 64.520 tỷ đồng, giảm 13% so với năm trước. Cho vay khách hàng đạt 41.615 tỷ đồng, tăng 3,2%. Tỷ lệ nợ xấu là 3%, tăng 1,5% so với năm 2020.Ngân hàng cũng cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép, thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ liên quan để hoàn tất việc tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

NCB có Phó Tổng Giám đốc thường trực mới, bà Dương Thị Lệ Hà thôi Quyền Tổng Giám đốc

20-01-2022

NCB công bố tỷ lệ nợ xấu ở mức 3%, dự kiến tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng

17-11-2021

Tổng Giám đốc NCB bán thành công gần 3,7 triệu cổ phiếu, ước thu về hơn trăm tỷ đồng

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/ncb-dat-muc-tieu-lai-608-ty-dong-truoc-phuong-an-co-cau-lai-nam-2022-4220226711174371.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#NCB #đặt #mục #tiêu #lãi #tỷ #đồng #trước #phương #án #cơ #cấu #lại #năm

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất