NCB có Phó Tổng Giám đốc thường trực mới, bà Dương Thị Lệ Hà thôi Quyền Tổng Giám đốc

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => NCB có Phó Tổng Giám đốc túc trực mới, bà Dương Thị Lệ Hà thôi Quyền Tổng Giám đốc phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Từ ngày 13/5, NCB sẽ có Phó Tổng giám đốc túc trực là ông Nguyễn Đình Tuấn. Bà Dương Thị Lệ Hà sẽ thôi giữ quyền Tổng giám đốc và đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc nhà băng.

Ông Nguyễn Đình Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc túc trực NCB. (Ảnh: NCB).

Nhà băng TMCP Quốc dân (NCB) vừa thông báo quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Theo đó, kể từ ngày 13/5/2022, ông Nguyễn Đình Tuấn sẽ đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc túc trực NCB.

Ông Nguyễn Đình Tuấn sinh ngày 07/11/1980, tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông Tuấn có 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính – nhà băng và từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý tại Tổng Doanh nghiệp Xây dựng Dự án Giao thông 1 (Bộ Giao thông Vận tải), Nhà băng TMCP An Bình. , Nhà băng TMCP Quốc dân.

Trước lúc được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc túc trực NCB, ông Tuấn đã có 8 năm gắn bó với NCB và đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như: Giám đốc Chi nhánh Bắc Ninh, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội. , Giám đốc Khu vực Hà Nội và gần đây nhất là Phó Tổng Giám đốc.

Đồng thời, HĐQT NCB cũng ra quyết định thôi giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc theo ước muốn tư nhân đối với bà Dương Thị Lệ Hà, giao bà Hà đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc. của NCB.

Tương tự, tính tới ngày 13/5/2022, ban quản lý của NCB gồm ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Tổng Giám đốc túc trực và 4 Phó Tổng Giám đốc gồm: Bà Dương Thị Lệ Hà, Bà Hoàng Thu Trang, Bà Lê Kim Chi, Bà. .Nguyễn Thị Thùy Dương.

Một thành viên của Sun Group sắm cổ phần của Nhà băng Quốc gia

Thành viên của Tập đoàn Sun Group mua cổ phần tại Ngân hàn Quốc dân

20 tháng 1 năm 2022

NCB thông báo tỉ lệ nợ xấu ở mức 3%, dự kiến ​​tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng

Diệp Bình


Thông tin thêm

NCB có Phó Tổng Giám đốc túc trực mới, bà Dương Thị Lệ Hà thôi Quyền Tổng Giám đốc

Từ ngày 13/5, NCB sẽ có Phó Tổng giám đốc túc trực là ông Nguyễn Đình Tuấn. Bà Dương Thị Lệ Hà sẽ thôi giữ quyền Tổng giám đốc và đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc nhà băng.

Ông Nguyễn Đình Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc túc trực NCB. (Ảnh: NCB).

Nhà băng TMCP Quốc dân (NCB) vừa thông báo quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Theo đó, kể từ ngày 13/5/2022, ông Nguyễn Đình Tuấn sẽ đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc túc trực NCB.

Ông Nguyễn Đình Tuấn sinh ngày 07/11/1980, tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông Tuấn có 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính - nhà băng và từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý tại Tổng Doanh nghiệp Xây dựng Dự án Giao thông 1 (Bộ Giao thông Vận tải), Nhà băng TMCP An Bình. , Nhà băng TMCP Quốc dân.

Trước lúc được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc túc trực NCB, ông Tuấn đã có 8 năm gắn bó với NCB và đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như: Giám đốc Chi nhánh Bắc Ninh, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội. , Giám đốc Khu vực Hà Nội và gần đây nhất là Phó Tổng Giám đốc.

Đồng thời, HĐQT NCB cũng ra quyết định thôi giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc theo ước muốn tư nhân đối với bà Dương Thị Lệ Hà, giao bà Hà đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc. của NCB.

Tương tự, tính tới ngày 13/5/2022, ban quản lý của NCB gồm ông Nguyễn Đình Tuấn - Phó Tổng Giám đốc túc trực và 4 Phó Tổng Giám đốc gồm: Bà Dương Thị Lệ Hà, Bà Hoàng Thu Trang, Bà Lê Kim Chi, Bà. .Nguyễn Thị Thùy Dương.

Một thành viên của Sun Group sắm cổ phần của Nhà băng Quốc gia

Thành viên của Tập đoàn Sun Group mua cổ phần tại Ngân hàn Quốc dân

20 tháng 1 năm 2022

NCB thông báo tỉ lệ nợ xấu ở mức 3%, dự kiến ​​tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng

Diệp Bình


Từ ngày 13/5, NCB sẽ có Phó Tổng giám đốc túc trực là ông Nguyễn Đình Tuấn. Bà Dương Thị Lệ Hà sẽ thôi giữ quyền Tổng giám đốc và đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc nhà băng.

Ông Nguyễn Đình Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc túc trực NCB. (Ảnh: NCB).

Nhà băng TMCP Quốc dân (NCB) vừa thông báo quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Theo đó, kể từ ngày 13/5/2022, ông Nguyễn Đình Tuấn sẽ đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc túc trực NCB.

Ông Nguyễn Đình Tuấn sinh ngày 07/11/1980, tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông Tuấn có 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính – nhà băng và từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý tại Tổng Doanh nghiệp Xây dựng Dự án Giao thông 1 (Bộ Giao thông Vận tải), Nhà băng TMCP An Bình. , Nhà băng TMCP Quốc dân.

Trước lúc được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc túc trực NCB, ông Tuấn đã có 8 năm gắn bó với NCB và đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như: Giám đốc Chi nhánh Bắc Ninh, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội. , Giám đốc Khu vực Hà Nội và gần đây nhất là Phó Tổng Giám đốc.

Đồng thời, HĐQT NCB cũng ra quyết định thôi giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc theo ước muốn tư nhân đối với bà Dương Thị Lệ Hà, giao bà Hà đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc. của NCB.

Tương tự, tính tới ngày 13/5/2022, ban quản lý của NCB gồm ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Tổng Giám đốc túc trực và 4 Phó Tổng Giám đốc gồm: Bà Dương Thị Lệ Hà, Bà Hoàng Thu Trang, Bà Lê Kim Chi, Bà. .Nguyễn Thị Thùy Dương.

Một thành viên của Sun Group sắm cổ phần của Nhà băng Quốc gia

Thành viên của Tập đoàn Sun Group mua cổ phần tại Ngân hàn Quốc dân

20 tháng 1 năm 2022

NCB thông báo tỉ lệ nợ xấu ở mức 3%, dự kiến ​​tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng

Diệp Bình

#NCB #có #Phó #Tổng #Giám #đốc #thường #trực #mới #bà #Dương #Thị #Lệ #Hà #thôi #Quyền #Tổng #Giám #đốc

[rule_3_plain]

#NCB #có #Phó #Tổng #Giám #đốc #thường #trực #mới #bà #Dương #Thị #Lệ #Hà #thôi #Quyền #Tổng #Giám #đốc

Từ ngày 13/5, NCB sẽ có Phó Tổng Giám đốc túc trực là ông Nguyễn Đình Tuấn. Bà Dương Thị Lệ Hà sẽ thôi Quyền Tổng Giám đốc và đảm nhiểm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của nhà băng.

 Ông Nguyễn Đình Tuấn đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc túc trực NCB. (Ảnh: NCB).

Nhà băng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa thông báo quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Theo đó, từ ngày 13/5/2022, ông Nguyễn Đình Tuấn sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc túc trực NCB.
Ông Nguyễn Đình Tuấn sinh ngày 7/11/1980, trình độ Thạc sĩ Kinh tế Đại học Kinh tế Quốc Dân. Ông Tuấn có 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính – nhà băng và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Tổng Doanh nghiệp Xây dựng Dự án Giao thông 1 (Bộ Giao thông Vận tải), Nhà băng TMCP An Bình, Nhà băng TMCP Quốc Dân.
Trước lúc được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc túc trực NCB, ông Tuấn đã có  thời kì 8 năm gắn bó với NCB và trải qua nhiều vị trí quan trọng như: Giám đốc Chi nhánh Bắc Ninh, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Giám đốc Vùng Hà Nội và gần đây nhất là Phó Tổng Giám đốc.
Đồng thời, HĐQT NCB cũng ra quyết định thôi đảm nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc theo ước muốn tư nhân của bà Dương Thị Lệ Hà, và giao bà Hà đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc NCB.
Tương tự, tính tới ngày 13/5/2022, ban quản lý của  NCB gồm có ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Tổng Giám đốc túc trực và 4 Phó Tổng Giám đốc gồm: bà Dương Thị Lệ Hà, bà Hoàng Thu Trang, bà Lê Kim Chi, bà Nguyễn Thị Thùy Dương.
 

Thành viên của Sun Group sắm cổ phần tại Nhà băng Quốc dân

20-01-2022

NCB thông báo tỉ lệ nợ xấu ở mức 3%, dự kiến tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/ncb-co-pho-tong-giam-doc-thuong-truc-moi-ba-duong-thi-le-ha-thoi-quyen-tong-giam-doc-42202251320284635.htm

#NCB #có #Phó #Tổng #Giám #đốc #thường #trực #mới #bà #Dương #Thị #Lệ #Hà #thôi #Quyền #Tổng #Giám #đốc

[rule_2_plain]

#NCB #có #Phó #Tổng #Giám #đốc #thường #trực #mới #bà #Dương #Thị #Lệ #Hà #thôi #Quyền #Tổng #Giám #đốc

[rule_2_plain]

#NCB #có #Phó #Tổng #Giám #đốc #thường #trực #mới #bà #Dương #Thị #Lệ #Hà #thôi #Quyền #Tổng #Giám #đốc

[rule_3_plain]

#NCB #có #Phó #Tổng #Giám #đốc #thường #trực #mới #bà #Dương #Thị #Lệ #Hà #thôi #Quyền #Tổng #Giám #đốc

Từ ngày 13/5, NCB sẽ có Phó Tổng Giám đốc túc trực là ông Nguyễn Đình Tuấn. Bà Dương Thị Lệ Hà sẽ thôi Quyền Tổng Giám đốc và đảm nhiểm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của nhà băng.

 Ông Nguyễn Đình Tuấn đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc túc trực NCB. (Ảnh: NCB).

Nhà băng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa thông báo quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Theo đó, từ ngày 13/5/2022, ông Nguyễn Đình Tuấn sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc túc trực NCB.
Ông Nguyễn Đình Tuấn sinh ngày 7/11/1980, trình độ Thạc sĩ Kinh tế Đại học Kinh tế Quốc Dân. Ông Tuấn có 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính – nhà băng và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Tổng Doanh nghiệp Xây dựng Dự án Giao thông 1 (Bộ Giao thông Vận tải), Nhà băng TMCP An Bình, Nhà băng TMCP Quốc Dân.
Trước lúc được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc túc trực NCB, ông Tuấn đã có  thời kì 8 năm gắn bó với NCB và trải qua nhiều vị trí quan trọng như: Giám đốc Chi nhánh Bắc Ninh, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Giám đốc Vùng Hà Nội và gần đây nhất là Phó Tổng Giám đốc.
Đồng thời, HĐQT NCB cũng ra quyết định thôi đảm nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc theo ước muốn tư nhân của bà Dương Thị Lệ Hà, và giao bà Hà đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc NCB.
Tương tự, tính tới ngày 13/5/2022, ban quản lý của  NCB gồm có ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Tổng Giám đốc túc trực và 4 Phó Tổng Giám đốc gồm: bà Dương Thị Lệ Hà, bà Hoàng Thu Trang, bà Lê Kim Chi, bà Nguyễn Thị Thùy Dương.
 

Thành viên của Sun Group sắm cổ phần tại Nhà băng Quốc dân

20-01-2022

NCB thông báo tỉ lệ nợ xấu ở mức 3%, dự kiến tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/ncb-co-pho-tong-giam-doc-thuong-truc-moi-ba-duong-thi-le-ha-thoi-quyen-tong-giam-doc-42202251320284635.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#NCB #có #Phó #Tổng #Giám #đốc #thường #trực #mới #bà #Dương #Thị #Lệ #Hà #thôi #Quyền #Tổng #Giám #đốc

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular