NCB bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc mới

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => NCB bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc mới phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Ngân hàng Quốc dân tiếp tục có sự thay đổi nhân sự cấp cao với việc bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc mới, đều là những người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đồng thời miễn nhiệm Phó tổng giám đốc. của cô Dương Thị Lệ Hà theo gợi ý của cá nhân cô.

Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm hai Phó tổng giám đốc là ông Tạ Kiều Hưng và bà Đỗ Thị Đức Minh.

Ông Tạ Kiều Hưng sinh năm 1980, Thạc sĩ Kinh tế, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Chương trình Pháp – Việt về Đào tạo Quản lý (CFVG).

Trước khi gia nhập NCB với vị trí Phó Tổng Giám đốc, ông Hùng đã có gần 20 năm đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) như: Giám đốc Vùng, Giám đốc Phát triển Sản phẩm. Phát triển Sản phẩm, Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Phó Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân, Giám đốc Sáng kiến ​​Phát triển Lãnh đạo.

Gần đây nhất, ông Hùng đảm nhiệm vị trí Giám đốc chuyển đổi khối Quản lý rủi ro bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ của Techcombank.

ông Tạ Kiều Hưng – Phó Tổng Giám đốc NCB. (Hình ảnh: NCB).

Đồng thời, NCB bổ nhiệm bà Đỗ Thị Đức Minh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng. Bà Đỗ Thị Đức Minh sinh năm 1975, tốt nghiệp Khoa Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế Quốc dân và Thạc sĩ Kinh tế Học viện Ngân hàng.

Với gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, từng công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và giữ các vị trí quản lý cấp cao như: Phó Giám đốc Phụ trách Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư, Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị và gần đây nhất là Phó Tổng Giám đốc – Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, bà Minh sẽ có những đóng góp thiết thực, hiệu quả vào quá trình quản trị của NCB trong thời gian tới.

bà Đỗ Thị Đức Minh – Phó Tổng Giám đốc NCB. (Hình ảnh: NCB).

NCB cũng đã ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với bà Dương Thị Lệ Hà theo đề xuất của cá nhân bà.

Đại diện NCB cho biết ngân hàng đang kiện toàn toàn bộ ban lãnh đạo với sự tham gia của những nhân sự giàu kinh nghiệm, có chuyên môn sâu rộng, hướng tới mục tiêu đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu theo định hướng chiến lược. .

“Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao hứa hẹn sẽ giúp NCB sớm có những bước tăng trưởng tốt trong thời gian tới”, đại diện NCB kỳ vọng.

NCB chính thức tăng vốn điều lệ lên hơn 5.600 tỷ đồng

NCB chính thức tăng vốn điều lệ lên hơn 5.600 tỷ đồng

Ngày 13 tháng 9 năm 2022

NCB bổ nhiệm hai nhân sự cấp cao

05-08-2022

Nhân sự cấp cao của NCB tiếp tục biến động, miễn nhiệm hai Phó tổng giám đốc

Diệp Bình


Thông tin thêm

NCB bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc mới

Ngân hàng Quốc dân tiếp tục có sự thay đổi nhân sự cấp cao với việc bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc mới, đều là những người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đồng thời miễn nhiệm Phó tổng giám đốc. của cô Dương Thị Lệ Hà theo gợi ý của cá nhân cô.

Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm hai Phó tổng giám đốc là ông Tạ Kiều Hưng và bà Đỗ Thị Đức Minh.

Ông Tạ Kiều Hưng sinh năm 1980, Thạc sĩ Kinh tế, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Chương trình Pháp - Việt về Đào tạo Quản lý (CFVG).

Trước khi gia nhập NCB với vị trí Phó Tổng Giám đốc, ông Hùng đã có gần 20 năm đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) như: Giám đốc Vùng, Giám đốc Phát triển Sản phẩm. Phát triển Sản phẩm, Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Phó Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân, Giám đốc Sáng kiến ​​Phát triển Lãnh đạo.

Gần đây nhất, ông Hùng đảm nhiệm vị trí Giám đốc chuyển đổi khối Quản lý rủi ro bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ của Techcombank.

ông Tạ Kiều Hưng - Phó Tổng Giám đốc NCB. (Hình ảnh: NCB).

Đồng thời, NCB bổ nhiệm bà Đỗ Thị Đức Minh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng. Bà Đỗ Thị Đức Minh sinh năm 1975, tốt nghiệp Khoa Tài chính Ngân hàng - Đại học Kinh tế Quốc dân và Thạc sĩ Kinh tế Học viện Ngân hàng.

Với gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, từng công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và giữ các vị trí quản lý cấp cao như: Phó Giám đốc Phụ trách Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư, Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị và gần đây nhất là Phó Tổng Giám đốc - Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, bà Minh sẽ có những đóng góp thiết thực, hiệu quả vào quá trình quản trị của NCB trong thời gian tới.

bà Đỗ Thị Đức Minh - Phó Tổng Giám đốc NCB. (Hình ảnh: NCB).

NCB cũng đã ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với bà Dương Thị Lệ Hà theo đề xuất của cá nhân bà.

Đại diện NCB cho biết ngân hàng đang kiện toàn toàn bộ ban lãnh đạo với sự tham gia của những nhân sự giàu kinh nghiệm, có chuyên môn sâu rộng, hướng tới mục tiêu đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu theo định hướng chiến lược. .

“Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao hứa hẹn sẽ giúp NCB sớm có những bước tăng trưởng tốt trong thời gian tới”, đại diện NCB kỳ vọng.

NCB chính thức tăng vốn điều lệ lên hơn 5.600 tỷ đồng

NCB chính thức tăng vốn điều lệ lên hơn 5.600 tỷ đồng

Ngày 13 tháng 9 năm 2022

NCB bổ nhiệm hai nhân sự cấp cao

05-08-2022

Nhân sự cấp cao của NCB tiếp tục biến động, miễn nhiệm hai Phó tổng giám đốc

Diệp Bình


Ngân hàng Quốc dân tiếp tục có sự thay đổi nhân sự cấp cao với việc bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc mới, đều là những người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đồng thời miễn nhiệm Phó tổng giám đốc. của cô Dương Thị Lệ Hà theo gợi ý của cá nhân cô.

Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm hai Phó tổng giám đốc là ông Tạ Kiều Hưng và bà Đỗ Thị Đức Minh.

Ông Tạ Kiều Hưng sinh năm 1980, Thạc sĩ Kinh tế, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Chương trình Pháp – Việt về Đào tạo Quản lý (CFVG).

Trước khi gia nhập NCB với vị trí Phó Tổng Giám đốc, ông Hùng đã có gần 20 năm đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) như: Giám đốc Vùng, Giám đốc Phát triển Sản phẩm. Phát triển Sản phẩm, Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Phó Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân, Giám đốc Sáng kiến ​​Phát triển Lãnh đạo.

Gần đây nhất, ông Hùng đảm nhiệm vị trí Giám đốc chuyển đổi khối Quản lý rủi ro bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ của Techcombank.

ông Tạ Kiều Hưng – Phó Tổng Giám đốc NCB. (Hình ảnh: NCB).

Đồng thời, NCB bổ nhiệm bà Đỗ Thị Đức Minh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng. Bà Đỗ Thị Đức Minh sinh năm 1975, tốt nghiệp Khoa Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế Quốc dân và Thạc sĩ Kinh tế Học viện Ngân hàng.

Với gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, từng công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và giữ các vị trí quản lý cấp cao như: Phó Giám đốc Phụ trách Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư, Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị và gần đây nhất là Phó Tổng Giám đốc – Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, bà Minh sẽ có những đóng góp thiết thực, hiệu quả vào quá trình quản trị của NCB trong thời gian tới.

bà Đỗ Thị Đức Minh – Phó Tổng Giám đốc NCB. (Hình ảnh: NCB).

NCB cũng đã ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với bà Dương Thị Lệ Hà theo đề xuất của cá nhân bà.

Đại diện NCB cho biết ngân hàng đang kiện toàn toàn bộ ban lãnh đạo với sự tham gia của những nhân sự giàu kinh nghiệm, có chuyên môn sâu rộng, hướng tới mục tiêu đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu theo định hướng chiến lược. .

“Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao hứa hẹn sẽ giúp NCB sớm có những bước tăng trưởng tốt trong thời gian tới”, đại diện NCB kỳ vọng.

NCB chính thức tăng vốn điều lệ lên hơn 5.600 tỷ đồng

NCB chính thức tăng vốn điều lệ lên hơn 5.600 tỷ đồng

Ngày 13 tháng 9 năm 2022

NCB bổ nhiệm hai nhân sự cấp cao

05-08-2022

Nhân sự cấp cao của NCB tiếp tục biến động, miễn nhiệm hai Phó tổng giám đốc

Diệp Bình

#NCB #bổ #nhiệm #hai #Phó #Tổng #Giám #đốc #mới

[rule_3_plain]

#NCB #bổ #nhiệm #hai #Phó #Tổng #Giám #đốc #mới

Ngân hàng Quốc dân tiếp tục có biến động nhân sự cấp cao với việc bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc mới đều là những nhân sự có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đồng thời miễn nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc của bà Dương Thị Lệ Hà theo đề xuất cá nhân.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc là ông Tạ Kiều Hưng và bà Đỗ Thị Đức Minh.
Ông Tạ Kiều Hưng sinh năm 1980, là Thạc sỹ Kinh tế, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, bằng MBA Chương trình Pháp – Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG).
Trước khi gia nhập NCB với vai trò Phó Tổng Giám đốc, ông Hưng đã có gần 20 năm giữ các vị trí quản lý cấp cao tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) như: Giám đốc Vùng, Giám đốc Phát triển Sản phẩm, Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Cá nhân, Giám đốc Sáng kiến Phát triển Năng lực Lãnh đạo.
Gần đây nhất, ông Hưng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Chuyển đổi mảng Quản trị rủi ro Khách hàng Bán lẻ và Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Techcombank.

 Ông Tạ Kiều Hưng – Phó Tổng Giám đốc NCB. (Ảnh: NCB).

Cùng thời điểm, NCB bổ nhiệm bà Đỗ Thị Đức Minh vị trí Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng. Bà Đỗ Thị Đức Minh sinh năm 1975, tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài chính – Đại học Kinh tế Quốc dân và Thạc sỹ Kinh tế tại Học viện Ngân hàng.
Với gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, đã từng công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao như: Phó Giám đốc Phụ trách khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư, Chánh Văn phòng HĐQT và gần đây nhất là Phó Tổng Giám đốc – Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, bà Minh sẽ có những đóng góp thiết thực và hiệu quả cho quá trình điều hành của NCB trong thời gian tới.

 Bà Đỗ Thị Đức Minh – Phó Tổng Giám đốc NCB. (Ảnh: NCB).

NCB cũng đồng thời có quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của bà Dương Thị Lệ Hà theo đề xuất cá nhân.
Đại diện NCB cho biếtngân hàng đang kiện toàn bộ máy ban điều hành với sự tham gia của các nhân sự giàu kinh nghiệm, có kiến thức chuyên môn sâu rộng,  hướng tới mục tiêu đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc theo định hướng chiến lược.
“Việc củng cố đội ngũ lãnh đạo cấp cao hứa hẹn sẽ giúp NCB sớm có những bước tăng trưởng tốt trong thời gian tới”, đại diện NCB kỳ vọng.

NCB chính thức tăng vốn điều lệ lên hơn 5.600 tỷ đồng

13-09-2022

NCB bổ nhiệm hai nhân sự cấp cao

05-08-2022

Nhân sự cấp cao của NCB tiếp tục biến động, miễn nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/ncb-bo-nhiem-hai-pho-tong-giam-doc-moi-422022128222537.htm

#NCB #bổ #nhiệm #hai #Phó #Tổng #Giám #đốc #mới

[rule_2_plain]

#NCB #bổ #nhiệm #hai #Phó #Tổng #Giám #đốc #mới

[rule_2_plain]

#NCB #bổ #nhiệm #hai #Phó #Tổng #Giám #đốc #mới

[rule_3_plain]

#NCB #bổ #nhiệm #hai #Phó #Tổng #Giám #đốc #mới

Ngân hàng Quốc dân tiếp tục có biến động nhân sự cấp cao với việc bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc mới đều là những nhân sự có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đồng thời miễn nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc của bà Dương Thị Lệ Hà theo đề xuất cá nhân.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc là ông Tạ Kiều Hưng và bà Đỗ Thị Đức Minh.
Ông Tạ Kiều Hưng sinh năm 1980, là Thạc sỹ Kinh tế, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, bằng MBA Chương trình Pháp – Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG).
Trước khi gia nhập NCB với vai trò Phó Tổng Giám đốc, ông Hưng đã có gần 20 năm giữ các vị trí quản lý cấp cao tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) như: Giám đốc Vùng, Giám đốc Phát triển Sản phẩm, Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Cá nhân, Giám đốc Sáng kiến Phát triển Năng lực Lãnh đạo.
Gần đây nhất, ông Hưng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Chuyển đổi mảng Quản trị rủi ro Khách hàng Bán lẻ và Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Techcombank.

 Ông Tạ Kiều Hưng – Phó Tổng Giám đốc NCB. (Ảnh: NCB).

Cùng thời điểm, NCB bổ nhiệm bà Đỗ Thị Đức Minh vị trí Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng. Bà Đỗ Thị Đức Minh sinh năm 1975, tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài chính – Đại học Kinh tế Quốc dân và Thạc sỹ Kinh tế tại Học viện Ngân hàng.
Với gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, đã từng công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao như: Phó Giám đốc Phụ trách khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư, Chánh Văn phòng HĐQT và gần đây nhất là Phó Tổng Giám đốc – Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, bà Minh sẽ có những đóng góp thiết thực và hiệu quả cho quá trình điều hành của NCB trong thời gian tới.

 Bà Đỗ Thị Đức Minh – Phó Tổng Giám đốc NCB. (Ảnh: NCB).

NCB cũng đồng thời có quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của bà Dương Thị Lệ Hà theo đề xuất cá nhân.
Đại diện NCB cho biếtngân hàng đang kiện toàn bộ máy ban điều hành với sự tham gia của các nhân sự giàu kinh nghiệm, có kiến thức chuyên môn sâu rộng,  hướng tới mục tiêu đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc theo định hướng chiến lược.
“Việc củng cố đội ngũ lãnh đạo cấp cao hứa hẹn sẽ giúp NCB sớm có những bước tăng trưởng tốt trong thời gian tới”, đại diện NCB kỳ vọng.

NCB chính thức tăng vốn điều lệ lên hơn 5.600 tỷ đồng

13-09-2022

NCB bổ nhiệm hai nhân sự cấp cao

05-08-2022

Nhân sự cấp cao của NCB tiếp tục biến động, miễn nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/ncb-bo-nhiem-hai-pho-tong-giam-doc-moi-422022128222537.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#NCB #bổ #nhiệm #hai #Phó #Tổng #Giám #đốc #mới

Xem thêm thông tin hay:  Quỹ đầu tư hàng đầu thế giới quan tâm tới chính sách nới 'room' ngoại tại các ngân hàng, mở rộng đầu tư trong lĩnh vực BĐS

Viết một bình luận