Nam A Bank: Lợi nhuận trước thuế quý I tăng 40% so với cùng kỳ

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Nam A Bank: Lợi nhuận trước thuế quý I tăng 40% so với cùng kỳ phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Lợi nhuận trước thuế quý I của nhà băng đạt hơn 645 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2021 và hoàn thành 29% kế hoạch năm.

Nhà băng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã: NAB) vừa thông báo báo cáo tài chính quý I / 2022 với lợi nhuận trước thuế hơn 645 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 29% kế hoạch năm.

Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 21,7% so với cùng kỳ, đạt gần 1.098 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối và hoạt động khác cũng mang về cho nhà băng tuần tự 14,2 tỷ đồng và 4,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, thu nhập từ dịch vụ của nhà băng này tăng trưởng 116% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặt khác, hoạt động đầu tư chứng khoán giảm gần 64%, còn 36,7 tỷ đồng. Nhà băng cũng đã trích lập dự phòng rủi ro tín dụng gần 50 tỷ đồng trong kỳ.

Kết quả kinh doanh quý I của Nam A Bank. (Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp).

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của nhà băng đạt 162.702 tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu năm, trong đó cho vay người mua đạt hơn 108.723 tỷ đồng, tăng 5,9%. Tiền gửi của người mua tăng nhẹ 1,6% lên 117.160 tỷ đồng.

Nợ xấu nội bảng của Nam A Bank tăng 2% so với đầu năm lên hơn 1.630 tỷ đồng, trong đó nợ khó đòi tăng mạnh so với thời khắc đầu năm. Tỉ lệ nợ xấu giảm từ 1,57% xuống 1,51%.

Một số mục tiêu cho quý 1 năm 2022. (Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp).

Nam A Bank dự kiến ​​chia cổ tức gần 29% bằng cổ phiếu, bán bớt gần 90% vốn AMC

Nam A Bank dự kiến ​​chia cổ tức tỷ lệ gần 29% bằng cổ phiếu, tức giảm gần 90% vốn AMC.

24 tháng 2 năm 2022

Nhóm 8 tổ chức chi gần 2.900 tỷ đồng sắm 143 triệu cổ phiếu Nam A Bank, nâng tỉ lệ sở hữu lên hơn 24%.

11 / 13-2021

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyến giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank

Phương Nga


Thông tin thêm

Nam A Bank: Lợi nhuận trước thuế quý I tăng 40% so với cùng kỳ

Lợi nhuận trước thuế quý I của nhà băng đạt hơn 645 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2021 và hoàn thành 29% kế hoạch năm.

Nhà băng TMCP Nam Á (Nam A Bank - Mã: NAB) vừa thông báo báo cáo tài chính quý I / 2022 với lợi nhuận trước thuế hơn 645 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 29% kế hoạch năm.

Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 21,7% so với cùng kỳ, đạt gần 1.098 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối và hoạt động khác cũng mang về cho nhà băng tuần tự 14,2 tỷ đồng và 4,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, thu nhập từ dịch vụ của nhà băng này tăng trưởng 116% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặt khác, hoạt động đầu tư chứng khoán giảm gần 64%, còn 36,7 tỷ đồng. Nhà băng cũng đã trích lập dự phòng rủi ro tín dụng gần 50 tỷ đồng trong kỳ.

Kết quả kinh doanh quý I của Nam A Bank. (Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp).

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của nhà băng đạt 162.702 tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu năm, trong đó cho vay người mua đạt hơn 108.723 tỷ đồng, tăng 5,9%. Tiền gửi của người mua tăng nhẹ 1,6% lên 117.160 tỷ đồng.

Nợ xấu nội bảng của Nam A Bank tăng 2% so với đầu năm lên hơn 1.630 tỷ đồng, trong đó nợ khó đòi tăng mạnh so với thời khắc đầu năm. Tỉ lệ nợ xấu giảm từ 1,57% xuống 1,51%.

Một số mục tiêu cho quý 1 năm 2022. (Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp).

Nam A Bank dự kiến ​​chia cổ tức gần 29% bằng cổ phiếu, bán bớt gần 90% vốn AMC

Nam A Bank dự kiến ​​chia cổ tức tỷ lệ gần 29% bằng cổ phiếu, tức giảm gần 90% vốn AMC.

24 tháng 2 năm 2022

Nhóm 8 tổ chức chi gần 2.900 tỷ đồng sắm 143 triệu cổ phiếu Nam A Bank, nâng tỉ lệ sở hữu lên hơn 24%.

11 / 13-2021

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyến giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank

Phương Nga


Lợi nhuận trước thuế quý I của nhà băng đạt hơn 645 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2021 và hoàn thành 29% kế hoạch năm.

Nhà băng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã: NAB) vừa thông báo báo cáo tài chính quý I / 2022 với lợi nhuận trước thuế hơn 645 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 29% kế hoạch năm.

Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 21,7% so với cùng kỳ, đạt gần 1.098 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối và hoạt động khác cũng mang về cho nhà băng tuần tự 14,2 tỷ đồng và 4,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, thu nhập từ dịch vụ của nhà băng này tăng trưởng 116% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặt khác, hoạt động đầu tư chứng khoán giảm gần 64%, còn 36,7 tỷ đồng. Nhà băng cũng đã trích lập dự phòng rủi ro tín dụng gần 50 tỷ đồng trong kỳ.

Kết quả kinh doanh quý I của Nam A Bank. (Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp).

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của nhà băng đạt 162.702 tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu năm, trong đó cho vay người mua đạt hơn 108.723 tỷ đồng, tăng 5,9%. Tiền gửi của người mua tăng nhẹ 1,6% lên 117.160 tỷ đồng.

Nợ xấu nội bảng của Nam A Bank tăng 2% so với đầu năm lên hơn 1.630 tỷ đồng, trong đó nợ khó đòi tăng mạnh so với thời khắc đầu năm. Tỉ lệ nợ xấu giảm từ 1,57% xuống 1,51%.

Một số mục tiêu cho quý 1 năm 2022. (Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp).

Nam A Bank dự kiến ​​chia cổ tức gần 29% bằng cổ phiếu, bán bớt gần 90% vốn AMC

Nam A Bank dự kiến ​​chia cổ tức tỷ lệ gần 29% bằng cổ phiếu, tức giảm gần 90% vốn AMC.

24 tháng 2 năm 2022

Nhóm 8 tổ chức chi gần 2.900 tỷ đồng sắm 143 triệu cổ phiếu Nam A Bank, nâng tỉ lệ sở hữu lên hơn 24%.

11 / 13-2021

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyến giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank

Phương Nga

#Nam #Bank #Lợi #nhuận #trước #thuế #quý #tăng #với #cùng #kỳ

[rule_3_plain]

#Nam #Bank #Lợi #nhuận #trước #thuế #quý #tăng #với #cùng #kỳ

Lợi nhuận trước thuế quý I của nhà băng đạt hơn 645 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2021 và thực hiện 29% kế hoạch năm.

Nhà băng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã: NAB) vừa thông báo báo cáo tài chính quý I/2022 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 645 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2021 và thực hiện được 29% kế hoạch năm.
Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 21,7% so với cùng kỳ, đạt gần 1.098 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối và các hoạt động khác cũng mang về cho nhà băng tuần tự 14,2 tỷ và 4,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, thu từ hoạt động dịch vụ của nhà băng tăng trưởng 116% sơ với cùng kỳ.
Mặt khác, hoạt động chứng khoán đầu tư lại giảm gần 64%, xuống còn 36,7 tỷ đồng. Nhà băng cũng trích gần 50 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng trong kỳ.

 Kết quả kinh doanh quý I của Nam A Bank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của nhà băng đạt 162.702 tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu năm, trong đó cho vay người mua đạt hơn 108.723 tỷ đồng, tăng 5,9%. Huy động vốn từ người mua tăng nhẹ 1,6% đạt 117.160 tỷ đồng.
Nợ xấu nội bảng của Nam A Bank tăng 2% so với đầu năm lên hơn 1.630 tỷ đồng, trong đó nợ nghi ngờ tăng mạnh so với lần đầu năm. Tỉ lệ nợ xấu giảm từ mức 1,57% xuống còn 1,51%.

 Một số mục tiêu quý I/2022. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Nam A Bank dự kiến trả cổ tức tỉ lệ gần 29% bằng cổ phiếu, bán bớt gần 90% vốn của doanh nghiệp AMC

24-02-2022

Nhóm 8 tổ chức chi gần 2.900 tỷ sắm 143 triệu cổ phiếu Nam A Bank, nâng tỉ lệ sở hữu lên trên 24%

13-11-2021

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên làm Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/nam-a-bank-loi-nhuan-truoc-thue-quy-i-tang-40-so-voi-cung-ky-42202242815112317.htm

#Nam #Bank #Lợi #nhuận #trước #thuế #quý #tăng #với #cùng #kỳ

[rule_2_plain]

#Nam #Bank #Lợi #nhuận #trước #thuế #quý #tăng #với #cùng #kỳ

[rule_2_plain]

#Nam #Bank #Lợi #nhuận #trước #thuế #quý #tăng #với #cùng #kỳ

[rule_3_plain]

#Nam #Bank #Lợi #nhuận #trước #thuế #quý #tăng #với #cùng #kỳ

Lợi nhuận trước thuế quý I của nhà băng đạt hơn 645 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2021 và thực hiện 29% kế hoạch năm.

Nhà băng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã: NAB) vừa thông báo báo cáo tài chính quý I/2022 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 645 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2021 và thực hiện được 29% kế hoạch năm.
Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 21,7% so với cùng kỳ, đạt gần 1.098 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối và các hoạt động khác cũng mang về cho nhà băng tuần tự 14,2 tỷ và 4,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, thu từ hoạt động dịch vụ của nhà băng tăng trưởng 116% sơ với cùng kỳ.
Mặt khác, hoạt động chứng khoán đầu tư lại giảm gần 64%, xuống còn 36,7 tỷ đồng. Nhà băng cũng trích gần 50 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng trong kỳ.

 Kết quả kinh doanh quý I của Nam A Bank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của nhà băng đạt 162.702 tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu năm, trong đó cho vay người mua đạt hơn 108.723 tỷ đồng, tăng 5,9%. Huy động vốn từ người mua tăng nhẹ 1,6% đạt 117.160 tỷ đồng.
Nợ xấu nội bảng của Nam A Bank tăng 2% so với đầu năm lên hơn 1.630 tỷ đồng, trong đó nợ nghi ngờ tăng mạnh so với lần đầu năm. Tỉ lệ nợ xấu giảm từ mức 1,57% xuống còn 1,51%.

 Một số mục tiêu quý I/2022. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Nam A Bank dự kiến trả cổ tức tỉ lệ gần 29% bằng cổ phiếu, bán bớt gần 90% vốn của doanh nghiệp AMC

24-02-2022

Nhóm 8 tổ chức chi gần 2.900 tỷ sắm 143 triệu cổ phiếu Nam A Bank, nâng tỉ lệ sở hữu lên trên 24%

13-11-2021

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên làm Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/nam-a-bank-loi-nhuan-truoc-thue-quy-i-tang-40-so-voi-cung-ky-42202242815112317.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Nam #Bank #Lợi #nhuận #trước #thuế #quý #tăng #với #cùng #kỳ

Xem thêm thông tin hay:  MB kích hoạt gói bảo vệ 50 triệu đồng trong 30 ngày cho khách hàng hiện hữu
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất