Nam A Bank dự kiến trả cổ tức tỷ lệ gần 29% bằng cổ phiếu, bán bớt gần 90% vốn của công ty AMC

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Nam A Bank dự kiến trả cổ tức tỉ lệ gần 29% bằng cổ phiếu, bán bớt gần 90% vốn của doanh nghiệp AMC phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Năm 2022, Nam A Bank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2.250 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2021. Tỉ lệ chia cổ tức dự kiến ​​gần 29%, lấy từ nguồn lợi nhuận để lại của hai năm 2020 và 2021.

Nhà băng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã: NAB) vừa thông báo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2022 với mục tiêu đạt lợi nhuận trước thuế 2.250 tỷ đồng, tăng 25% so với Năm 2021. trên cơ sở tăng trưởng tín dụng (đã được NHNN phê duyệt) ở mức 22,7%.

Cùng với đó, tổng tài sản nhà băng đạt 190.000 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2021; huy động vốn của tư nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 155.000 tỷ đồng, tăng 23,3% so với năm trước.

Nhà băng cho biết sẽ trình đại hội đồng cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2022 thêm 4.000 tỷ đồng từ hơn 6.564 tỷ đồng lên hơn 10.564 tỷ đồng. Phương án tăng vốn cũ tới năm 2021 chưa thực hiện đã bị loại trừ.

Xem thêm thông tin hay:  Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng tăng trần nhưng thanh khoản suy yếu

Theo phương án mới, việc tăng vốn sẽ được thực hiện theo 3 phương thức, gồm phát hành 190 triệu cổ phiếu trả cổ tức; chào bán 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ 160 triệu cổ phiếu.

Cụ thể, nhà băng sẽ dùng 1.900 tỷ đồng từ lợi nhuận để lại để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ tối đa 28,9439%. Trong đó tỉ lệ cổ tức năm 2020 (được ĐHĐCĐ thông qua năm 2021) là 10,2075%, tỉ lệ cổ tức năm 2021 là 18,7364%.

Nguồn: Tài liệu đại hội cổ đông Nam A Bank

Một trong những điểm nổi trội trong ĐHCĐ năm nay của nhà băng là việc tiếp tục điều chỉnh mức góp vốn đầu tư. Cụ thể, Nam A Bank dự kiến ​​giảm vốn góp của nhà băng này tại Doanh nghiệp Quản lý tài sản đảm bảo AMC từ 100% xuống tối đa 11% vốn điều lệ.

Cùng với đó, đại hội đồng cổ đông cũng sẽ xem xét, thông qua chủ trương thành lập, sắm lại doanh nghiệp con, doanh nghiệp liên kết để thực hiện các hoạt động kinh doanh bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán, quản lý phân phối chứng chỉ quỹ, quản lý danh mục đầu tư, cổ phiếu. bán hàng,…

Ngoài ra, nhà băng cũng có ý định mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản, kiều hối, bảo hiểm, chứng khoán, vàng, …

Phát hành 2.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Tại đại hội này, nhà băng cũng dự kiến ​​phát hành trái phiếu chuyển đổi, ko kèm chứng quyền, ko cần tài sản đảm bảo. Tổng trị giá phát hành tối đa 2.200 tỷ đồng, thời hạn trái phiếu tối đa 5 năm. Việc phát hành dự kiến ​​sẽ diễn ra từ năm 2022 tới năm 2024.

Lãi suất trái phiếu cho từng đợt phát hành được xác định theo phương pháp ghi sổ và phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời khắc phát hành.

Trái phiếu dự kiến ​​sẽ được phát hành riêng lẻ thông qua bảo lãnh phát hành hoặc bán trực tiếp cho các nhà đầu tư.

Phương án, kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành được thực hiện tùy theo tình hình thực tiễn và điều kiện thích hợp với mục tiêu phát hành trái phiếu nhằm tăng cường đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng và mở rộng quy mô. và hiệu quả hoạt động.

Theo hồ sơ, HĐQT Nam A Bank đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE hoặc HNX.

Hiện cổ phiếu NAB của Nhà băng TMCP Nam Á được giao dịch trên hệ thống UPCoM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ ngày 09/10/2020.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/4, giá cổ phiếu NAB đóng cửa ở mức 19.600 đồng / cổ phiếu, giảm 2%. Đây là lần ưu đãi thứ 4 liên tục của cổ phiếu NAB.

Diễn biến giá cổ phiếu NAB trong nửa năm qua. (Nguồn: Giao dịch Xem).


Thông tin thêm

Nam A Bank dự kiến trả cổ tức tỉ lệ gần 29% bằng cổ phiếu, bán bớt gần 90% vốn của doanh nghiệp AMC

Năm 2022, Nam A Bank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2.250 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2021. Tỉ lệ chia cổ tức dự kiến ​​gần 29%, lấy từ nguồn lợi nhuận để lại của hai năm 2020 và 2021.

Nhà băng TMCP Nam Á (Nam A Bank - Mã: NAB) vừa thông báo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2022 với mục tiêu đạt lợi nhuận trước thuế 2.250 tỷ đồng, tăng 25% so với Năm 2021. trên cơ sở tăng trưởng tín dụng (đã được NHNN phê duyệt) ở mức 22,7%.

Cùng với đó, tổng tài sản nhà băng đạt 190.000 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2021; huy động vốn của tư nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 155.000 tỷ đồng, tăng 23,3% so với năm trước.

Nhà băng cho biết sẽ trình đại hội đồng cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2022 thêm 4.000 tỷ đồng từ hơn 6.564 tỷ đồng lên hơn 10.564 tỷ đồng. Phương án tăng vốn cũ tới năm 2021 chưa thực hiện đã bị loại trừ.

Theo phương án mới, việc tăng vốn sẽ được thực hiện theo 3 phương thức, gồm phát hành 190 triệu cổ phiếu trả cổ tức; chào bán 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ 160 triệu cổ phiếu.

Cụ thể, nhà băng sẽ dùng 1.900 tỷ đồng từ lợi nhuận để lại để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ tối đa 28,9439%. Trong đó tỉ lệ cổ tức năm 2020 (được ĐHĐCĐ thông qua năm 2021) là 10,2075%, tỉ lệ cổ tức năm 2021 là 18,7364%.

Nguồn: Tài liệu đại hội cổ đông Nam A Bank

Một trong những điểm nổi trội trong ĐHCĐ năm nay của nhà băng là việc tiếp tục điều chỉnh mức góp vốn đầu tư. Cụ thể, Nam A Bank dự kiến ​​giảm vốn góp của nhà băng này tại Doanh nghiệp Quản lý tài sản đảm bảo AMC từ 100% xuống tối đa 11% vốn điều lệ.

Cùng với đó, đại hội đồng cổ đông cũng sẽ xem xét, thông qua chủ trương thành lập, sắm lại doanh nghiệp con, doanh nghiệp liên kết để thực hiện các hoạt động kinh doanh bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán, quản lý phân phối chứng chỉ quỹ, quản lý danh mục đầu tư, cổ phiếu. bán hàng,...

Ngoài ra, nhà băng cũng có ý định mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản, kiều hối, bảo hiểm, chứng khoán, vàng, ...

Phát hành 2.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Tại đại hội này, nhà băng cũng dự kiến ​​phát hành trái phiếu chuyển đổi, ko kèm chứng quyền, ko cần tài sản đảm bảo. Tổng trị giá phát hành tối đa 2.200 tỷ đồng, thời hạn trái phiếu tối đa 5 năm. Việc phát hành dự kiến ​​sẽ diễn ra từ năm 2022 tới năm 2024.

Lãi suất trái phiếu cho từng đợt phát hành được xác định theo phương pháp ghi sổ và phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời khắc phát hành.

Trái phiếu dự kiến ​​sẽ được phát hành riêng lẻ thông qua bảo lãnh phát hành hoặc bán trực tiếp cho các nhà đầu tư.

Phương án, kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành được thực hiện tùy theo tình hình thực tiễn và điều kiện thích hợp với mục tiêu phát hành trái phiếu nhằm tăng cường đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng và mở rộng quy mô. và hiệu quả hoạt động.

Theo hồ sơ, HĐQT Nam A Bank đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE hoặc HNX.

Hiện cổ phiếu NAB của Nhà băng TMCP Nam Á được giao dịch trên hệ thống UPCoM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ ngày 09/10/2020.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/4, giá cổ phiếu NAB đóng cửa ở mức 19.600 đồng / cổ phiếu, giảm 2%. Đây là lần ưu đãi thứ 4 liên tục của cổ phiếu NAB.

Diễn biến giá cổ phiếu NAB trong nửa năm qua. (Nguồn: Giao dịch Xem).


Năm 2022, Nam A Bank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2.250 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2021. Tỉ lệ chia cổ tức dự kiến ​​gần 29%, lấy từ nguồn lợi nhuận để lại của hai năm 2020 và 2021.

Nhà băng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã: NAB) vừa thông báo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2022 với mục tiêu đạt lợi nhuận trước thuế 2.250 tỷ đồng, tăng 25% so với Năm 2021. trên cơ sở tăng trưởng tín dụng (đã được NHNN phê duyệt) ở mức 22,7%.

Cùng với đó, tổng tài sản nhà băng đạt 190.000 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2021; huy động vốn của tư nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 155.000 tỷ đồng, tăng 23,3% so với năm trước.

Nhà băng cho biết sẽ trình đại hội đồng cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2022 thêm 4.000 tỷ đồng từ hơn 6.564 tỷ đồng lên hơn 10.564 tỷ đồng. Phương án tăng vốn cũ tới năm 2021 chưa thực hiện đã bị loại trừ.

Theo phương án mới, việc tăng vốn sẽ được thực hiện theo 3 phương thức, gồm phát hành 190 triệu cổ phiếu trả cổ tức; chào bán 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ 160 triệu cổ phiếu.

Cụ thể, nhà băng sẽ dùng 1.900 tỷ đồng từ lợi nhuận để lại để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ tối đa 28,9439%. Trong đó tỉ lệ cổ tức năm 2020 (được ĐHĐCĐ thông qua năm 2021) là 10,2075%, tỉ lệ cổ tức năm 2021 là 18,7364%.

Nguồn: Tài liệu đại hội cổ đông Nam A Bank

Một trong những điểm nổi trội trong ĐHCĐ năm nay của nhà băng là việc tiếp tục điều chỉnh mức góp vốn đầu tư. Cụ thể, Nam A Bank dự kiến ​​giảm vốn góp của nhà băng này tại Doanh nghiệp Quản lý tài sản đảm bảo AMC từ 100% xuống tối đa 11% vốn điều lệ.

Cùng với đó, đại hội đồng cổ đông cũng sẽ xem xét, thông qua chủ trương thành lập, sắm lại doanh nghiệp con, doanh nghiệp liên kết để thực hiện các hoạt động kinh doanh bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán, quản lý phân phối chứng chỉ quỹ, quản lý danh mục đầu tư, cổ phiếu. bán hàng,…

Ngoài ra, nhà băng cũng có ý định mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản, kiều hối, bảo hiểm, chứng khoán, vàng, …

Phát hành 2.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Tại đại hội này, nhà băng cũng dự kiến ​​phát hành trái phiếu chuyển đổi, ko kèm chứng quyền, ko cần tài sản đảm bảo. Tổng trị giá phát hành tối đa 2.200 tỷ đồng, thời hạn trái phiếu tối đa 5 năm. Việc phát hành dự kiến ​​sẽ diễn ra từ năm 2022 tới năm 2024.

Lãi suất trái phiếu cho từng đợt phát hành được xác định theo phương pháp ghi sổ và phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời khắc phát hành.

Trái phiếu dự kiến ​​sẽ được phát hành riêng lẻ thông qua bảo lãnh phát hành hoặc bán trực tiếp cho các nhà đầu tư.

Phương án, kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành được thực hiện tùy theo tình hình thực tiễn và điều kiện thích hợp với mục tiêu phát hành trái phiếu nhằm tăng cường đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng và mở rộng quy mô. và hiệu quả hoạt động.

Theo hồ sơ, HĐQT Nam A Bank đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE hoặc HNX.

Hiện cổ phiếu NAB của Nhà băng TMCP Nam Á được giao dịch trên hệ thống UPCoM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ ngày 09/10/2020.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/4, giá cổ phiếu NAB đóng cửa ở mức 19.600 đồng / cổ phiếu, giảm 2%. Đây là lần ưu đãi thứ 4 liên tục của cổ phiếu NAB.

Diễn biến giá cổ phiếu NAB trong nửa năm qua. (Nguồn: Giao dịch Xem).

#Nam #Bank #dự #kiến #trả #cổ #tức #tỷ #lệ #gần #bằng #cổ #phiếu #bán #bớt #gần #vốn #của #công #AMC

[rule_3_plain]

#Nam #Bank #dự #kiến #trả #cổ #tức #tỷ #lệ #gần #bằng #cổ #phiếu #bán #bớt #gần #vốn #của #công #AMC

[rule_1_plain]

#Nam #Bank #dự #kiến #trả #cổ #tức #tỷ #lệ #gần #bằng #cổ #phiếu #bán #bớt #gần #vốn #của #công #AMC

[rule_2_plain]

#Nam #Bank #dự #kiến #trả #cổ #tức #tỷ #lệ #gần #bằng #cổ #phiếu #bán #bớt #gần #vốn #của #công #AMC

[rule_2_plain]

#Nam #Bank #dự #kiến #trả #cổ #tức #tỷ #lệ #gần #bằng #cổ #phiếu #bán #bớt #gần #vốn #của #công #AMC

[rule_3_plain]

#Nam #Bank #dự #kiến #trả #cổ #tức #tỷ #lệ #gần #bằng #cổ #phiếu #bán #bớt #gần #vốn #của #công #AMC

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Nam #Bank #dự #kiến #trả #cổ #tức #tỷ #lệ #gần #bằng #cổ #phiếu #bán #bớt #gần #vốn #của #công #AMC

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất