Mỹ khẳng định không có đối tác lớn nào thao túng tiền tệ trong năm 2021

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mỹ khẳng định không có đối tác lớn nào thao túng tiền tệ trong năm 2021 phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Do Việt Nam và Đài Loan không còn đáp ứng cả ba tiêu chí về thao túng tiền tệ nên phía Mỹ sẽ đưa họ trở lại danh sách giám sát.

Mới đây, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ra Báo cáo về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ”, trong đó kết luận không có đối tác lớn nào của Mỹ thao túng tiền tệ tại Mỹ. năm 2021.

Đồng thời, Mỹ tiếp tục đưa 12 nền kinh tế vào danh sách giám sát trên cơ sở 3 tiêu chí là thặng dư thương mại song phương với Mỹ, thặng dư tài khoản vãng lai và can thiệp thị trường ngoại tệ một chiều, kéo dài trong thời gian dài. .

Danh sách các quốc gia được đề cập bao gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Ý, Ấn Độ, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Mexico, Việt Nam và Đài Loan.

Đặc biệt, Thụy Sĩ là nền kinh tế duy nhất đáp ứng cả ba tiêu chí và Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng cường tiếp xúc với Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ.

Trong khi đó, Việt Nam và Đài Loan do không còn đáp ứng cả 3 tiêu chí nên phía Hoa Kỳ sẽ đưa họ trở lại danh sách giám sát.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 đến tháng 12 năm 2021, Việt Nam đáp ứng các tiêu chí do BTC Hoa Kỳ đưa ra là thặng dư thương mại hàng hóa và dịch vụ với Hoa Kỳ ở mức 90%. tỷ USD (ngưỡng 15 tỷ USD).

Từ đầu năm 2021, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tăng cường tiếp xúc song phương với Việt Nam và đạt được thỏa thuận chung vào tháng 7 năm 2021 nhằm giải quyết các quan ngại của phía Hoa Kỳ về vấn đề tiền tệ và tỷ giá hối đoái.

Trong báo cáo này, phía Hoa Kỳ tiếp tục ghi nhận những tiến bộ của Việt Nam. Đồng thời, tại chuyến thăm và làm việc của Bộ Tài chính Hoa Kỳ tại Việt Nam ngày 5/4/2022, phía Hoa Kỳ đánh giá cao công tác điều hành chính sách tiền tệ và tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Thời gian qua cho thấy sự nghiêm túc của Ngân hàng Nhà nước trong việc giải quyết những lo ngại của phía Hoa Kỳ và giữ vững ổn định thị trường tài chính, tiền tệ và kinh tế vĩ mô trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức.

NHNN cho biết sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với các bộ, ngành trao đổi, làm việc về các vấn đề phía Hoa Kỳ quan tâm trên tinh thần hợp tác, cùng có lợi, xây dựng quan hệ thương mại hài hòa. , bền vững.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế; điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với các cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ.

Bộ Tài chính Mỹ tái khẳng định Việt Nam không phải là nước thao túng tiền tệ

Ngày 19 tháng 4 năm 2021

Cán cân thương mại Việt – Mỹ trong thời kỳ thao túng tiền tệ

Diệp Bình


Thông tin thêm

Mỹ khẳng định không có đối tác lớn nào thao túng tiền tệ trong năm 2021

Do Việt Nam và Đài Loan không còn đáp ứng cả ba tiêu chí về thao túng tiền tệ nên phía Mỹ sẽ đưa họ trở lại danh sách giám sát.

Mới đây, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ra Báo cáo về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ”, trong đó kết luận không có đối tác lớn nào của Mỹ thao túng tiền tệ tại Mỹ. năm 2021.

Đồng thời, Mỹ tiếp tục đưa 12 nền kinh tế vào danh sách giám sát trên cơ sở 3 tiêu chí là thặng dư thương mại song phương với Mỹ, thặng dư tài khoản vãng lai và can thiệp thị trường ngoại tệ một chiều, kéo dài trong thời gian dài. .

Danh sách các quốc gia được đề cập bao gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Ý, Ấn Độ, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Mexico, Việt Nam và Đài Loan.

Đặc biệt, Thụy Sĩ là nền kinh tế duy nhất đáp ứng cả ba tiêu chí và Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng cường tiếp xúc với Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ.

Trong khi đó, Việt Nam và Đài Loan do không còn đáp ứng cả 3 tiêu chí nên phía Hoa Kỳ sẽ đưa họ trở lại danh sách giám sát.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 đến tháng 12 năm 2021, Việt Nam đáp ứng các tiêu chí do BTC Hoa Kỳ đưa ra là thặng dư thương mại hàng hóa và dịch vụ với Hoa Kỳ ở mức 90%. tỷ USD (ngưỡng 15 tỷ USD).

Từ đầu năm 2021, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tăng cường tiếp xúc song phương với Việt Nam và đạt được thỏa thuận chung vào tháng 7 năm 2021 nhằm giải quyết các quan ngại của phía Hoa Kỳ về vấn đề tiền tệ và tỷ giá hối đoái.

Trong báo cáo này, phía Hoa Kỳ tiếp tục ghi nhận những tiến bộ của Việt Nam. Đồng thời, tại chuyến thăm và làm việc của Bộ Tài chính Hoa Kỳ tại Việt Nam ngày 5/4/2022, phía Hoa Kỳ đánh giá cao công tác điều hành chính sách tiền tệ và tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Thời gian qua cho thấy sự nghiêm túc của Ngân hàng Nhà nước trong việc giải quyết những lo ngại của phía Hoa Kỳ và giữ vững ổn định thị trường tài chính, tiền tệ và kinh tế vĩ mô trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức.

NHNN cho biết sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với các bộ, ngành trao đổi, làm việc về các vấn đề phía Hoa Kỳ quan tâm trên tinh thần hợp tác, cùng có lợi, xây dựng quan hệ thương mại hài hòa. , bền vững.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế; điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với các cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ.

Bộ Tài chính Mỹ tái khẳng định Việt Nam không phải là nước thao túng tiền tệ

Ngày 19 tháng 4 năm 2021

Cán cân thương mại Việt - Mỹ trong thời kỳ thao túng tiền tệ

Diệp Bình


Do Việt Nam và Đài Loan không còn đáp ứng cả ba tiêu chí về thao túng tiền tệ nên phía Mỹ sẽ đưa họ trở lại danh sách giám sát.

Mới đây, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ra Báo cáo về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ”, trong đó kết luận không có đối tác lớn nào của Mỹ thao túng tiền tệ tại Mỹ. năm 2021.

Đồng thời, Mỹ tiếp tục đưa 12 nền kinh tế vào danh sách giám sát trên cơ sở 3 tiêu chí là thặng dư thương mại song phương với Mỹ, thặng dư tài khoản vãng lai và can thiệp thị trường ngoại tệ một chiều, kéo dài trong thời gian dài. .

Danh sách các quốc gia được đề cập bao gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Ý, Ấn Độ, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Mexico, Việt Nam và Đài Loan.

Đặc biệt, Thụy Sĩ là nền kinh tế duy nhất đáp ứng cả ba tiêu chí và Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng cường tiếp xúc với Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ.

Trong khi đó, Việt Nam và Đài Loan do không còn đáp ứng cả 3 tiêu chí nên phía Hoa Kỳ sẽ đưa họ trở lại danh sách giám sát.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 đến tháng 12 năm 2021, Việt Nam đáp ứng các tiêu chí do BTC Hoa Kỳ đưa ra là thặng dư thương mại hàng hóa và dịch vụ với Hoa Kỳ ở mức 90%. tỷ USD (ngưỡng 15 tỷ USD).

Từ đầu năm 2021, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tăng cường tiếp xúc song phương với Việt Nam và đạt được thỏa thuận chung vào tháng 7 năm 2021 nhằm giải quyết các quan ngại của phía Hoa Kỳ về vấn đề tiền tệ và tỷ giá hối đoái.

Trong báo cáo này, phía Hoa Kỳ tiếp tục ghi nhận những tiến bộ của Việt Nam. Đồng thời, tại chuyến thăm và làm việc của Bộ Tài chính Hoa Kỳ tại Việt Nam ngày 5/4/2022, phía Hoa Kỳ đánh giá cao công tác điều hành chính sách tiền tệ và tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Thời gian qua cho thấy sự nghiêm túc của Ngân hàng Nhà nước trong việc giải quyết những lo ngại của phía Hoa Kỳ và giữ vững ổn định thị trường tài chính, tiền tệ và kinh tế vĩ mô trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức.

NHNN cho biết sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với các bộ, ngành trao đổi, làm việc về các vấn đề phía Hoa Kỳ quan tâm trên tinh thần hợp tác, cùng có lợi, xây dựng quan hệ thương mại hài hòa. , bền vững.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế; điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với các cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ.

Bộ Tài chính Mỹ tái khẳng định Việt Nam không phải là nước thao túng tiền tệ

Ngày 19 tháng 4 năm 2021

Cán cân thương mại Việt – Mỹ trong thời kỳ thao túng tiền tệ

Diệp Bình

#Mỹ #khẳng #định #không #có #đối #tác #lớn #nào #thao #túng #tiền #tệ #trong #năm

[rule_3_plain]

#Mỹ #khẳng #định #không #có #đối #tác #lớn #nào #thao #túng #tiền #tệ #trong #năm

Việt Nam và Đài Loan, do không còn đáp ứng cả ba tiêu chí về thao túng tiền tệ nên phía Mỹ sẽ đưa trở lại danh sách giám sát.

Mới đây, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành Báo cáo về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ” trong đó kết luận không có đối tác lớn nào của Mỹ thao túng tiền tệ trong năm 2021.
Đồng thời, Mỹ tiếp tục đưa 12 nền kinh tế vào danh sách giám sát trên cơ sở ba tiêu chí về thặng dư thương mại song phương với Mỹ, thặng dư cán cân vãng lai và can thiệp thị trường ngoại tệ một chiều, kéo dài.
Danh sách các quốc gia được kể đến bao gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Italy, Ấn Độ, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Mexico, Việt Nam và Đài Loan.
Trong đó, Thuỵ Sĩ là nền kinh tế duy nhất đáp ứng cả ba tiêu chí và Bộ Tài chính Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện tiếp xúc nâng cao với Ngân hàng trung ương Thuỵ Sĩ.
Trong khi đó, Việt Nam và Đài Loan, do không còn đáp ứng cả ba tiêu chí, nên phía Mỹ sẽ đưa trở lại danh sách giám sát.
Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), trong giai đoạn từ tháng 1-12/2021, Việt Nam đáp ứng tiêu chí được BTC Hoa Kỳ đưa ra là thặng dư thương mại hàng hoá và dịch vụ với Mỹ ở mức 90 tỷ USD (ngưỡng 15 tỷ USD).
Từ đầu năm 2021, Bộ Tài chính Mỹ đã tiến hành tiếp xúc nâng cao song phương với Việt Nam và đạt được thỏa thuận chung vào tháng 7/2021 nhằm giải quyết các quan ngại của phía Mỹ về vấn đề tiền tệ, tỷ giá.
Tại Báo cáo này, phía Mỹ tiếp tục ghi nhận những bước tiến của Việt Nam. Đồng thời, tại chuyến thăm, làm việc của Bộ Tài Chính Mỹ với Việt Nam ngày 5/4/2022, phía Mỹ đánh giá cao công tác điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) thời gian qua đã thể hiện sự nghiêm túc của NHNN trong việc giải quyết các quan ngại của phía Mỹ và duy trì được ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, kinh tế vĩ mô trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức.
NHNN cho biết sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với các Bộ, ngành để trao đổi, làm việc về các vấn đề mà phía Mỹ quan tâm trên tinh thần hợp tác, hai bên cùng có lợi, xây dựng quan hệ thương mại hài hoà, bền vững.
Đồng thời, NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế; điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với các cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ.

Bộ Tài chính Mỹ tái khẳng định Việt Nam không thao túng tiền tệ

19-04-2021

Cán cân thương mại Việt – Mỹ trong thời gian theo dõi thao túng tiền tệ

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/my-khang-dinh-khong-co-doi-tac-lon-nao-thao-tung-tien-te-trong-nam-2021-42202261311927340.htm

#Mỹ #khẳng #định #không #có #đối #tác #lớn #nào #thao #túng #tiền #tệ #trong #năm

[rule_2_plain]

#Mỹ #khẳng #định #không #có #đối #tác #lớn #nào #thao #túng #tiền #tệ #trong #năm

[rule_2_plain]

#Mỹ #khẳng #định #không #có #đối #tác #lớn #nào #thao #túng #tiền #tệ #trong #năm

[rule_3_plain]

#Mỹ #khẳng #định #không #có #đối #tác #lớn #nào #thao #túng #tiền #tệ #trong #năm

Việt Nam và Đài Loan, do không còn đáp ứng cả ba tiêu chí về thao túng tiền tệ nên phía Mỹ sẽ đưa trở lại danh sách giám sát.

Mới đây, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành Báo cáo về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ” trong đó kết luận không có đối tác lớn nào của Mỹ thao túng tiền tệ trong năm 2021.
Đồng thời, Mỹ tiếp tục đưa 12 nền kinh tế vào danh sách giám sát trên cơ sở ba tiêu chí về thặng dư thương mại song phương với Mỹ, thặng dư cán cân vãng lai và can thiệp thị trường ngoại tệ một chiều, kéo dài.
Danh sách các quốc gia được kể đến bao gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Italy, Ấn Độ, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Mexico, Việt Nam và Đài Loan.
Trong đó, Thuỵ Sĩ là nền kinh tế duy nhất đáp ứng cả ba tiêu chí và Bộ Tài chính Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện tiếp xúc nâng cao với Ngân hàng trung ương Thuỵ Sĩ.
Trong khi đó, Việt Nam và Đài Loan, do không còn đáp ứng cả ba tiêu chí, nên phía Mỹ sẽ đưa trở lại danh sách giám sát.
Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), trong giai đoạn từ tháng 1-12/2021, Việt Nam đáp ứng tiêu chí được BTC Hoa Kỳ đưa ra là thặng dư thương mại hàng hoá và dịch vụ với Mỹ ở mức 90 tỷ USD (ngưỡng 15 tỷ USD).
Từ đầu năm 2021, Bộ Tài chính Mỹ đã tiến hành tiếp xúc nâng cao song phương với Việt Nam và đạt được thỏa thuận chung vào tháng 7/2021 nhằm giải quyết các quan ngại của phía Mỹ về vấn đề tiền tệ, tỷ giá.
Tại Báo cáo này, phía Mỹ tiếp tục ghi nhận những bước tiến của Việt Nam. Đồng thời, tại chuyến thăm, làm việc của Bộ Tài Chính Mỹ với Việt Nam ngày 5/4/2022, phía Mỹ đánh giá cao công tác điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) thời gian qua đã thể hiện sự nghiêm túc của NHNN trong việc giải quyết các quan ngại của phía Mỹ và duy trì được ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, kinh tế vĩ mô trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức.
NHNN cho biết sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với các Bộ, ngành để trao đổi, làm việc về các vấn đề mà phía Mỹ quan tâm trên tinh thần hợp tác, hai bên cùng có lợi, xây dựng quan hệ thương mại hài hoà, bền vững.
Đồng thời, NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế; điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với các cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ.

Bộ Tài chính Mỹ tái khẳng định Việt Nam không thao túng tiền tệ

19-04-2021

Cán cân thương mại Việt – Mỹ trong thời gian theo dõi thao túng tiền tệ

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/my-khang-dinh-khong-co-doi-tac-lon-nao-thao-tung-tien-te-trong-nam-2021-42202261311927340.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Mỹ #khẳng #định #không #có #đối #tác #lớn #nào #thao #túng #tiền #tệ #trong #năm

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất