MSB sẽ dùng phần lớn tiền thu về từ chào bán cổ phiếu quỹ để cấp tín dụng cho khách hàng

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => MSB sẽ dùng phần lớn tiền thu về từ chào bán cổ phiếu quỹ để cấp tín dụng cho khách hàng phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Để đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả và tối ưu hóa nguồn lực cho hoạt động kinh doanh chính, ngân hàng sẽ sử dụng 809,7 tỷ đồng cho mục đích bổ sung vốn cấp tín dụng cho khách hàng.

18 tháng 5 năm 2022
Lãi suất ngân hàng MSB cao nhất tháng 5/2022 là 7% / năm
Ngày 26 tháng 4 năm 2022
Kết thúc quý I / 2022, MSB ghi nhận lợi nhuận dương
Ngày 25 tháng 4 năm 2022
ĐHĐCĐ MSB: Liên hệ với hai đối tác ngoại để FCCOM thoái vốn, giá trị thương vụ hơn 2.000 tỷ

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB – Mã: MSB) vừa có thông báo chuyển mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 82,5 triệu cổ phiếu và kết thúc đợt chào bán vào ngày 10/3/2022.

Với số tiền thu về xấp xỉ 953 tỷ đồng, MSB dự kiến ​​phân bổ cho 3 mục đích: đầu tư xây dựng ngân hàng số, đầu tư số hóa ngân hàng và đầu tư vào hệ thống ngân hàng lõi mới với số tiền đầu tư đầu tiên. lần lượt là 136,6 tỷ đồng, 323,8 tỷ đồng và 490 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi chi khoảng 143 tỷ đồng, ngân hàng cho biết sẽ điều chỉnh kế hoạch theo hướng sử dụng phần lớn số tiền thu được để cấp tín dụng cho khách hàng (gần 810 tỷ đồng) để đảm bảo sử dụng hiệu quả. vốn và tối ưu hóa các nguồn cho hoạt động kinh doanh.

Nguồn: MSB

Ngoài ra, MSB đã công bố kết quả phát hành trái phiếu với khối lượng 1.000 trái phiếu, giá trị phát hành 1 nghìn tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành vào ngày 17/5/2022, thời hạn của đợt phát hành trái phiếu này là 3 năm.

Quý I / 2022, tổng thu nhập sau thuế hợp nhất của MSB đạt 2.406 tỷ đồng, trong đó thu nhập lãi thuần đạt hơn 1.964 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MSB đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngoài ra, đến 31/3/2022, tổng dư nợ cho vay khách hàng hợp nhất đạt 110.600 tỷ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm 2021 với đóng góp chính từ dư nợ bán lẻ. Số dư tiền gửi của khách hàng hơn 96.203 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 6.800 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2021. Tổng tài sản dự kiến ​​tăng 14% so với năm 2021, đạt 233.000 tỷ đồng. Huy động vốn thị trường 1 và huy động trái phiếu đạt 123.808 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Dư nợ tín dụng tăng 25% lên 130.752 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%.

Ngoài ra, ngân hàng dự kiến ​​phát hành gần 458,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, tỷ lệ cổ tức dự kiến ​​là 30%. Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 4.582,5 tỷ đồng lên 19.857,5 tỷ đồng.

Huyền Vi


Thông tin thêm

MSB sẽ dùng phần lớn tiền thu về từ chào bán cổ phiếu quỹ để cấp tín dụng cho khách hàng

Để đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả và tối ưu hóa nguồn lực cho hoạt động kinh doanh chính, ngân hàng sẽ sử dụng 809,7 tỷ đồng cho mục đích bổ sung vốn cấp tín dụng cho khách hàng.

18 tháng 5 năm 2022
Lãi suất ngân hàng MSB cao nhất tháng 5/2022 là 7% / năm
Ngày 26 tháng 4 năm 2022
Kết thúc quý I / 2022, MSB ghi nhận lợi nhuận dương
Ngày 25 tháng 4 năm 2022
ĐHĐCĐ MSB: Liên hệ với hai đối tác ngoại để FCCOM thoái vốn, giá trị thương vụ hơn 2.000 tỷ

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB - Mã: MSB) vừa có thông báo chuyển mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 82,5 triệu cổ phiếu và kết thúc đợt chào bán vào ngày 10/3/2022.

Với số tiền thu về xấp xỉ 953 tỷ đồng, MSB dự kiến ​​phân bổ cho 3 mục đích: đầu tư xây dựng ngân hàng số, đầu tư số hóa ngân hàng và đầu tư vào hệ thống ngân hàng lõi mới với số tiền đầu tư đầu tiên. lần lượt là 136,6 tỷ đồng, 323,8 tỷ đồng và 490 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi chi khoảng 143 tỷ đồng, ngân hàng cho biết sẽ điều chỉnh kế hoạch theo hướng sử dụng phần lớn số tiền thu được để cấp tín dụng cho khách hàng (gần 810 tỷ đồng) để đảm bảo sử dụng hiệu quả. vốn và tối ưu hóa các nguồn cho hoạt động kinh doanh.

Nguồn: MSB

Ngoài ra, MSB đã công bố kết quả phát hành trái phiếu với khối lượng 1.000 trái phiếu, giá trị phát hành 1 nghìn tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành vào ngày 17/5/2022, thời hạn của đợt phát hành trái phiếu này là 3 năm.

Quý I / 2022, tổng thu nhập sau thuế hợp nhất của MSB đạt 2.406 tỷ đồng, trong đó thu nhập lãi thuần đạt hơn 1.964 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MSB đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngoài ra, đến 31/3/2022, tổng dư nợ cho vay khách hàng hợp nhất đạt 110.600 tỷ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm 2021 với đóng góp chính từ dư nợ bán lẻ. Số dư tiền gửi của khách hàng hơn 96.203 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 6.800 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2021. Tổng tài sản dự kiến ​​tăng 14% so với năm 2021, đạt 233.000 tỷ đồng. Huy động vốn thị trường 1 và huy động trái phiếu đạt 123.808 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Dư nợ tín dụng tăng 25% lên 130.752 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%.

Ngoài ra, ngân hàng dự kiến ​​phát hành gần 458,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, tỷ lệ cổ tức dự kiến ​​là 30%. Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 4.582,5 tỷ đồng lên 19.857,5 tỷ đồng.

Huyền Vi


Để đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả và tối ưu hóa nguồn lực cho hoạt động kinh doanh chính, ngân hàng sẽ sử dụng 809,7 tỷ đồng cho mục đích bổ sung vốn cấp tín dụng cho khách hàng.

18 tháng 5 năm 2022
Lãi suất ngân hàng MSB cao nhất tháng 5/2022 là 7% / năm
Ngày 26 tháng 4 năm 2022
Kết thúc quý I / 2022, MSB ghi nhận lợi nhuận dương
Ngày 25 tháng 4 năm 2022
ĐHĐCĐ MSB: Liên hệ với hai đối tác ngoại để FCCOM thoái vốn, giá trị thương vụ hơn 2.000 tỷ

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB – Mã: MSB) vừa có thông báo chuyển mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 82,5 triệu cổ phiếu và kết thúc đợt chào bán vào ngày 10/3/2022.

Với số tiền thu về xấp xỉ 953 tỷ đồng, MSB dự kiến ​​phân bổ cho 3 mục đích: đầu tư xây dựng ngân hàng số, đầu tư số hóa ngân hàng và đầu tư vào hệ thống ngân hàng lõi mới với số tiền đầu tư đầu tiên. lần lượt là 136,6 tỷ đồng, 323,8 tỷ đồng và 490 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi chi khoảng 143 tỷ đồng, ngân hàng cho biết sẽ điều chỉnh kế hoạch theo hướng sử dụng phần lớn số tiền thu được để cấp tín dụng cho khách hàng (gần 810 tỷ đồng) để đảm bảo sử dụng hiệu quả. vốn và tối ưu hóa các nguồn cho hoạt động kinh doanh.

Nguồn: MSB

Ngoài ra, MSB đã công bố kết quả phát hành trái phiếu với khối lượng 1.000 trái phiếu, giá trị phát hành 1 nghìn tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành vào ngày 17/5/2022, thời hạn của đợt phát hành trái phiếu này là 3 năm.

Quý I / 2022, tổng thu nhập sau thuế hợp nhất của MSB đạt 2.406 tỷ đồng, trong đó thu nhập lãi thuần đạt hơn 1.964 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MSB đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngoài ra, đến 31/3/2022, tổng dư nợ cho vay khách hàng hợp nhất đạt 110.600 tỷ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm 2021 với đóng góp chính từ dư nợ bán lẻ. Số dư tiền gửi của khách hàng hơn 96.203 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 6.800 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2021. Tổng tài sản dự kiến ​​tăng 14% so với năm 2021, đạt 233.000 tỷ đồng. Huy động vốn thị trường 1 và huy động trái phiếu đạt 123.808 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Dư nợ tín dụng tăng 25% lên 130.752 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%.

Ngoài ra, ngân hàng dự kiến ​​phát hành gần 458,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, tỷ lệ cổ tức dự kiến ​​là 30%. Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 4.582,5 tỷ đồng lên 19.857,5 tỷ đồng.

Huyền Vi

#MSB #sẽ #dùng #phần #lớn #tiền #thu #về #từ #chào #bán #cổ #phiếu #quỹ #để #cấp #tín #dụng #cho #khách #hàng

[rule_3_plain]

#MSB #sẽ #dùng #phần #lớn #tiền #thu #về #từ #chào #bán #cổ #phiếu #quỹ #để #cấp #tín #dụng #cho #khách #hàng

Để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, tối ưu các nguồn lực cho hoạt động kinh doanh chính, ngân hàng sẽ sử dụng 809,7 tỷ đồng vào mục đích bổ dung nguồn vốn để cấp tín dụng cho khách hàng.

18-05-2022
Lãi suất ngân hàng MSB tháng 5/2022 cao nhất là 7%/năm

26-04-2022
Kết thúc quý I/2022, MSB ghi nhận lợi nhuận khả quan

25-04-2022
ĐHĐCĐ MSB: Đang tiếp xúc với hai đối tác nước ngoài để thoái vốn FCCOM, giá trị thương vụ khoảng trên 2.000 tỷ

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB – Mã: MSB) vừa thông báo thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 82,5 triệu cổ phiếu và đã kết thúc đợt chào bán ngày 10/3/2022.
Với số tiền thu về xấp xỉ 953 tỷ đồng, MSB dự kiến phân bổ cho ba mục đích là đầu tư xây dựng Ngân hàng số, đầu tư số hóa ngân hàng và đầu tư hệ thống core-banking mới với số tiền đầu tư lần lượt là 136,6 tỷ đồng, 323,8 tỷ đồng và 490 tỷ đồng. 
Tuy nhiên sau khi chi ra khoảng 143 tỷ đồng, ngân hàng cho biết sẽ điều chỉnh phương án theo hướng sử dụng phần lớn số tiền thu về để cấp tín dụng cho khách hàng (gần 810 tỷ đồng) nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và tối ưu các nguồn lựa cho hoạt động kinh doanh.

 Nguồn: MSB

Ngoài ra, MSB công bố kết quả phát hành trái phiếu với số lượng là 1,000 trái phiếu, giá trị phát hành là 1 nghìn tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành vào ngày 17/5/2022, kỳ hạn của đợt phát hành trái phiếu này là 3 năm.
Trong quý I/2022, tổng thu nhập thuần hợp nhất của MSB đạt 2.406 tỷ đồng, trong đó, thu nhập lãi thuần đạt hơn 1.964 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MSB đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2021.
Bên cạnh đó, tính đến 31/3/2022, tổng cho vay khách hàng hợp nhất đạt 110.600 tỷ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ 2021 với đóng góp chủ yếu từ dư nợ bán lẻ. Số dư huy động từ khách hàng hơn 96.203 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2022, MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.800 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2021. Tổng tài sản dự kiến tăng 14% so với năm 2021, đạt 233.000 tỷ đồng. Huy động vốn thị trường 1 và trái phiếu huy động vốn đạt 123.808 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Dư nợ tín dụng tăng 25% đạt 130.752 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.
Ngoài ra, ngân hàng dự kiến phát hành gần 458,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, với tỷ lệ chia dự kiến là 30%. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 4.582,5 tỷ đồng lên 19.857,5 tỷ đồng.

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/msb-se-dung-phan-lon-tien-thu-ve-tu-chao-ban-co-phieu-quy-de-cap-tin-dung-cho-khach-hang-42202252075228618.htm

#MSB #sẽ #dùng #phần #lớn #tiền #thu #về #từ #chào #bán #cổ #phiếu #quỹ #để #cấp #tín #dụng #cho #khách #hàng

[rule_2_plain]

#MSB #sẽ #dùng #phần #lớn #tiền #thu #về #từ #chào #bán #cổ #phiếu #quỹ #để #cấp #tín #dụng #cho #khách #hàng

[rule_2_plain]

#MSB #sẽ #dùng #phần #lớn #tiền #thu #về #từ #chào #bán #cổ #phiếu #quỹ #để #cấp #tín #dụng #cho #khách #hàng

[rule_3_plain]

#MSB #sẽ #dùng #phần #lớn #tiền #thu #về #từ #chào #bán #cổ #phiếu #quỹ #để #cấp #tín #dụng #cho #khách #hàng

Để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, tối ưu các nguồn lực cho hoạt động kinh doanh chính, ngân hàng sẽ sử dụng 809,7 tỷ đồng vào mục đích bổ dung nguồn vốn để cấp tín dụng cho khách hàng.

18-05-2022
Lãi suất ngân hàng MSB tháng 5/2022 cao nhất là 7%/năm

26-04-2022
Kết thúc quý I/2022, MSB ghi nhận lợi nhuận khả quan

25-04-2022
ĐHĐCĐ MSB: Đang tiếp xúc với hai đối tác nước ngoài để thoái vốn FCCOM, giá trị thương vụ khoảng trên 2.000 tỷ

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB – Mã: MSB) vừa thông báo thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 82,5 triệu cổ phiếu và đã kết thúc đợt chào bán ngày 10/3/2022.
Với số tiền thu về xấp xỉ 953 tỷ đồng, MSB dự kiến phân bổ cho ba mục đích là đầu tư xây dựng Ngân hàng số, đầu tư số hóa ngân hàng và đầu tư hệ thống core-banking mới với số tiền đầu tư lần lượt là 136,6 tỷ đồng, 323,8 tỷ đồng và 490 tỷ đồng. 
Tuy nhiên sau khi chi ra khoảng 143 tỷ đồng, ngân hàng cho biết sẽ điều chỉnh phương án theo hướng sử dụng phần lớn số tiền thu về để cấp tín dụng cho khách hàng (gần 810 tỷ đồng) nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và tối ưu các nguồn lựa cho hoạt động kinh doanh.

 Nguồn: MSB

Ngoài ra, MSB công bố kết quả phát hành trái phiếu với số lượng là 1,000 trái phiếu, giá trị phát hành là 1 nghìn tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành vào ngày 17/5/2022, kỳ hạn của đợt phát hành trái phiếu này là 3 năm.
Trong quý I/2022, tổng thu nhập thuần hợp nhất của MSB đạt 2.406 tỷ đồng, trong đó, thu nhập lãi thuần đạt hơn 1.964 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MSB đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2021.
Bên cạnh đó, tính đến 31/3/2022, tổng cho vay khách hàng hợp nhất đạt 110.600 tỷ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ 2021 với đóng góp chủ yếu từ dư nợ bán lẻ. Số dư huy động từ khách hàng hơn 96.203 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2022, MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.800 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2021. Tổng tài sản dự kiến tăng 14% so với năm 2021, đạt 233.000 tỷ đồng. Huy động vốn thị trường 1 và trái phiếu huy động vốn đạt 123.808 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Dư nợ tín dụng tăng 25% đạt 130.752 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.
Ngoài ra, ngân hàng dự kiến phát hành gần 458,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, với tỷ lệ chia dự kiến là 30%. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 4.582,5 tỷ đồng lên 19.857,5 tỷ đồng.

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/msb-se-dung-phan-lon-tien-thu-ve-tu-chao-ban-co-phieu-quy-de-cap-tin-dung-cho-khach-hang-42202252075228618.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#MSB #sẽ #dùng #phần #lớn #tiền #thu #về #từ #chào #bán #cổ #phiếu #quỹ #để #cấp #tín #dụng #cho #khách #hàng

Xem thêm thông tin hay:  Lãi suất ngân hàng SCB cập nhật mới nhất tháng 5/2022
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất