MSB được chấp thuận phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => MSB được chấp thuận phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30% phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho MSB phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 30%.

Hình ảnh minh họa: MSB.

Ngày 15/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 15 tỷ đồng. Tỷ lệ 30%.

Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành gần 458,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 30%. Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 4.582,5 tỷ đồng lên 19.857,5 tỷ đồng.

Nguồn sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức là lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần được sử dụng để trả cổ tức và tăng vốn sau khi đã trích lập đủ các quỹ theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021.

Cũng trong năm nay, ngân hàng dự kiến ​​phát hành tối đa 14,25 triệu cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP), dự kiến ​​thực hiện sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%. Vốn điều lệ sẽ tăng thêm 142,5 tỷ đồng sau khi hoàn tất phát hành ESOP.

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 4.725 tỷ đồng, lên 20.000 tỷ đồng. Báo cáo cập nhật MSB của Chứng khoán KB Việt Nam dự kiến, MSB sẽ hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ nêu trên trong tháng 9 và tháng 10.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, MSB đạt tổng lợi nhuận trước thuế gần 3.336 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng thu nhập ngoài lãi ghi nhận sự đóng góp tích cực từ hoạt động kinh doanh ngoại hối khi lãi ròng của hoạt động này đạt hơn 315 tỷ đồng, tăng 223% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 195.000 tỷ đồng, giảm 4,2% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 110.400 tỷ đồng, tăng 8,8%. Dự phòng rủi ro đạt 1.401 tỷ đồng, giảm 16,9% so với đầu năm. Tiền gửi của khách hàng tăng 3,9%, đạt 98.326 tỷ đồng.

MSB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 4.725 tỷ đồng

MSB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên tối đa 4.725 tỷ đồng

Ngày 16 tháng 8 năm 2022

SSI: Tiến độ đàm phán và phê duyệt thoái vốn FCCOM của MSB có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến

08-08-2022

KBSV: Kế hoạch chia cổ phiếu thưởng 30% của MSB dự kiến ​​hoàn thành vào tháng 9 và tháng 10

Phương Nga


Thông tin thêm

MSB được chấp thuận phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho MSB phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 30%.

Hình ảnh minh họa: MSB.

Ngày 15/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 15 tỷ đồng. Tỷ lệ 30%.

Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành gần 458,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 30%. Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 4.582,5 tỷ đồng lên 19.857,5 tỷ đồng.

Nguồn sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức là lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần được sử dụng để trả cổ tức và tăng vốn sau khi đã trích lập đủ các quỹ theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021.

Cũng trong năm nay, ngân hàng dự kiến ​​phát hành tối đa 14,25 triệu cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP), dự kiến ​​thực hiện sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%. Vốn điều lệ sẽ tăng thêm 142,5 tỷ đồng sau khi hoàn tất phát hành ESOP.

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 4.725 tỷ đồng, lên 20.000 tỷ đồng. Báo cáo cập nhật MSB của Chứng khoán KB Việt Nam dự kiến, MSB sẽ hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ nêu trên trong tháng 9 và tháng 10.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, MSB đạt tổng lợi nhuận trước thuế gần 3.336 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng thu nhập ngoài lãi ghi nhận sự đóng góp tích cực từ hoạt động kinh doanh ngoại hối khi lãi ròng của hoạt động này đạt hơn 315 tỷ đồng, tăng 223% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 195.000 tỷ đồng, giảm 4,2% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 110.400 tỷ đồng, tăng 8,8%. Dự phòng rủi ro đạt 1.401 tỷ đồng, giảm 16,9% so với đầu năm. Tiền gửi của khách hàng tăng 3,9%, đạt 98.326 tỷ đồng.

MSB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 4.725 tỷ đồng

MSB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên tối đa 4.725 tỷ đồng

Ngày 16 tháng 8 năm 2022

SSI: Tiến độ đàm phán và phê duyệt thoái vốn FCCOM của MSB có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến

08-08-2022

KBSV: Kế hoạch chia cổ phiếu thưởng 30% của MSB dự kiến ​​hoàn thành vào tháng 9 và tháng 10

Phương Nga


Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho MSB phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 30%.

Hình ảnh minh họa: MSB.

Ngày 15/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 15 tỷ đồng. Tỷ lệ 30%.

Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành gần 458,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 30%. Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 4.582,5 tỷ đồng lên 19.857,5 tỷ đồng.

Nguồn sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức là lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần được sử dụng để trả cổ tức và tăng vốn sau khi đã trích lập đủ các quỹ theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021.

Cũng trong năm nay, ngân hàng dự kiến ​​phát hành tối đa 14,25 triệu cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP), dự kiến ​​thực hiện sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%. Vốn điều lệ sẽ tăng thêm 142,5 tỷ đồng sau khi hoàn tất phát hành ESOP.

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 4.725 tỷ đồng, lên 20.000 tỷ đồng. Báo cáo cập nhật MSB của Chứng khoán KB Việt Nam dự kiến, MSB sẽ hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ nêu trên trong tháng 9 và tháng 10.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, MSB đạt tổng lợi nhuận trước thuế gần 3.336 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng thu nhập ngoài lãi ghi nhận sự đóng góp tích cực từ hoạt động kinh doanh ngoại hối khi lãi ròng của hoạt động này đạt hơn 315 tỷ đồng, tăng 223% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 195.000 tỷ đồng, giảm 4,2% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 110.400 tỷ đồng, tăng 8,8%. Dự phòng rủi ro đạt 1.401 tỷ đồng, giảm 16,9% so với đầu năm. Tiền gửi của khách hàng tăng 3,9%, đạt 98.326 tỷ đồng.

MSB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 4.725 tỷ đồng

MSB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên tối đa 4.725 tỷ đồng

Ngày 16 tháng 8 năm 2022

SSI: Tiến độ đàm phán và phê duyệt thoái vốn FCCOM của MSB có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến

08-08-2022

KBSV: Kế hoạch chia cổ phiếu thưởng 30% của MSB dự kiến ​​hoàn thành vào tháng 9 và tháng 10

Phương Nga

#MSB #được #chấp #thuận #phát #hành #cổ #phiếu #trả #cổ #tức #tỷ #lệ

[rule_3_plain]

#MSB #được #chấp #thuận #phát #hành #cổ #phiếu #trả #cổ #tức #tỷ #lệ

Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho MSB thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 30%.

 Ảnh minh hoạ: MSB.

Ngày 15/9, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 30%. 
Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành gần 458,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 30%. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 4.582,5 tỷ đồng lên 19.857,5 tỷ đồng.
Nguồn sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức là lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần có thể sử dụng để chia cổ tức và tăng vốn sau khi trích lập đầy đủ các quỹ theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021.
Cũng trong năm nay, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 14,25 triệu cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP), dự kiến thực hiện sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%. Vốn điều lệ sẽ tăng thêm 142,5 tỷ đồng sau khi hoàn tất phát hành ESOP.
Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 4.725 tỷ đồng, lên 20.000 tỷ đồng. Báo cáo cập nhật về MSB của Chứng khoán KB Việt Nam dự kiến MSB sẽ hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ trên trong tháng 9 và tháng 10.  
Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, MSB đạt tổng lợi nhuận trước thuế gần 3.336 tỷ đồng, tăng trường 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng thu nhập ngoài lãi ghi nhận sự đóng góp khả quan từ kinh doanh ngoại hối khi lãi thuần mảng hoạt động này đạt hơn 315 tỷ đồng, tăng 223% so với cùng kỳ năm trước.
Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 195.000 tỷ đồng, giảm 4,2% so với đầu năm.  Cho vay khách hàng đạt 110.400 tỷ đồng, tăng 8,8%. Dự phòng rủi ro đạt 1.401 tỷ đồng, giảm đến 16,9% so với đầu năm. Huy động vốn từ khách hàng tăng 3,9%, đạt 98.326 tỷ đồng.

MSB được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa 4.725 tỷ đồng

16-08-2022

SSI: Tiến độ đàm phán và phê duyệt việc thoái vốn tại FCCOM của MSB có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến

08-08-2022

KBSV: Kế hoạch chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 30% của MSB dự kiến hoàn thành vào tháng 9 và tháng 10

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/msb-duoc-chap-thuan-phat-hanh-co-phieu-tra-co-tuc-ty-le-30-422022918103340747.htm

#MSB #được #chấp #thuận #phát #hành #cổ #phiếu #trả #cổ #tức #tỷ #lệ

[rule_2_plain]

#MSB #được #chấp #thuận #phát #hành #cổ #phiếu #trả #cổ #tức #tỷ #lệ

[rule_2_plain]

#MSB #được #chấp #thuận #phát #hành #cổ #phiếu #trả #cổ #tức #tỷ #lệ

[rule_3_plain]

#MSB #được #chấp #thuận #phát #hành #cổ #phiếu #trả #cổ #tức #tỷ #lệ

Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho MSB thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 30%.

 Ảnh minh hoạ: MSB.

Ngày 15/9, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 30%. 
Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành gần 458,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 30%. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 4.582,5 tỷ đồng lên 19.857,5 tỷ đồng.
Nguồn sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức là lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần có thể sử dụng để chia cổ tức và tăng vốn sau khi trích lập đầy đủ các quỹ theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021.
Cũng trong năm nay, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 14,25 triệu cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP), dự kiến thực hiện sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%. Vốn điều lệ sẽ tăng thêm 142,5 tỷ đồng sau khi hoàn tất phát hành ESOP.
Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 4.725 tỷ đồng, lên 20.000 tỷ đồng. Báo cáo cập nhật về MSB của Chứng khoán KB Việt Nam dự kiến MSB sẽ hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ trên trong tháng 9 và tháng 10.  
Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, MSB đạt tổng lợi nhuận trước thuế gần 3.336 tỷ đồng, tăng trường 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng thu nhập ngoài lãi ghi nhận sự đóng góp khả quan từ kinh doanh ngoại hối khi lãi thuần mảng hoạt động này đạt hơn 315 tỷ đồng, tăng 223% so với cùng kỳ năm trước.
Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 195.000 tỷ đồng, giảm 4,2% so với đầu năm.  Cho vay khách hàng đạt 110.400 tỷ đồng, tăng 8,8%. Dự phòng rủi ro đạt 1.401 tỷ đồng, giảm đến 16,9% so với đầu năm. Huy động vốn từ khách hàng tăng 3,9%, đạt 98.326 tỷ đồng.

MSB được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa 4.725 tỷ đồng

16-08-2022

SSI: Tiến độ đàm phán và phê duyệt việc thoái vốn tại FCCOM của MSB có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến

08-08-2022

KBSV: Kế hoạch chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 30% của MSB dự kiến hoàn thành vào tháng 9 và tháng 10

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/msb-duoc-chap-thuan-phat-hanh-co-phieu-tra-co-tuc-ty-le-30-422022918103340747.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#MSB #được #chấp #thuận #phát #hành #cổ #phiếu #trả #cổ #tức #tỷ #lệ

Xem thêm thông tin hay:  Tổng đài ngân hàng ACB 24/7 - Tổng hợp số điện thoại các chi nhánh ACB
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất