Một ngân hàng tung gói vay 5.000 tỷ đồng, mức giảm lãi suất tối đa 2,5 điểm %

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Một ngân hàng tung gói vay 5.000 tỷ đồng, mức giảm lãi suất tối đa 2,5 điểm % phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp sẽ giảm 1,5% – 2% so với lãi suất thông thường, đối với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ sẽ giảm thêm 0,2% so với mức ưu đãi trên. Đối với khách hàng cá nhân, khách hàng có thể được giảm lãi suất vay tối đa lên tới 2,5%/năm.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – Mã: TPB) vừa triển khai gói tín dụng 5.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi. Trong đó, dành 2.000 tỷ đồng hạn mức ưu tiên cho doanh nghiệp phát triển xanh, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Đối tượng được hỗ trợ là doanh nghiệp thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên, xuất khẩu, phát triển xanh, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, khách hàng sử dụng đa dịch vụ của ngân hàng…

Lãi suất ưu đãi sẽ giảm 1,5% – 2% so với lãi suất thông thường, đối với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ sẽ giảm thêm 0,2% so với mức ưu đãi trên.

TPBank cũng triển khai chương trình ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng cá nhân nhằm mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Mức giảm lãi suất tối đa 2,5% so với lãi suất áp dụng tại biểu lãi suất cho vay đối với sản phẩm cho vay kinh doanh có tài sản bảo đảm.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (Nguồn: TPBank)

Trước đó, nhiều ngân hàng đã công bố giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong mùa kinh doanh cuối năm, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Cụ thể, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên công bố giảm đồng loạt 1%/năm lãi suất cho vay đến hết năm 2022 với các khoản vay bằng VND đối với khách hàng hiện hữu. HDBank giảm mạnh lãi suất cho vay lên tới 3,5%/năm cho hơn 43.000 khách hàng ở nhiều lĩnh vực kinh doanh.

Ngoài ra, nhiều ngân hàng khác như BIDV, Agribank, Eximbank, MB, Techcombank… cũng công bố chương trình giảm lãi suất cho vay dành cho khách hàng dịp cuối năm.

9 tháng năm 2022, TPBank đã hoàn thành 72% kế hoạch lợi nhuận cả năm với lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 5.926 tỷ đồng, tăng 1.532 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 317.000 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch đề ra. Tổng huy động của ngân hàng đạt hơn 280.000 tỷ đồng, tăng 49.515 tỷ đồng so với thời điểm 30/9/2021. Dư nợ tín dụng đạt 178.902 tỷ đồng với sự đóng góp lớn của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

NHNN bơm thanh khoản, lãi suất liên ngân hàng vẫn lên gần 11%/năm

NHNN bơm thanh khoản, lãi suất liên ngân hàng vẫn lên gần 11%/năm

Ngày 19 tháng 12 năm 2022

Nhiều ngân hàng vẫn huy động với lãi suất cao

16-12-2022

Chuyên gia: Fed tăng lãi suất theo kịch bản, lãi suất trong nước và tỷ giá sẽ hạ nhiệt

Huyền Vi


Thông tin thêm

Một ngân hàng tung gói vay 5.000 tỷ đồng, mức giảm lãi suất tối đa 2,5 điểm %

Lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp sẽ giảm 1,5% - 2% so với lãi suất thông thường, đối với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ sẽ giảm thêm 0,2% so với mức ưu đãi trên. Đối với khách hàng cá nhân, khách hàng có thể được giảm lãi suất vay tối đa lên tới 2,5%/năm.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – Mã: TPB) vừa triển khai gói tín dụng 5.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi. Trong đó, dành 2.000 tỷ đồng hạn mức ưu tiên cho doanh nghiệp phát triển xanh, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Đối tượng được hỗ trợ là doanh nghiệp thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên, xuất khẩu, phát triển xanh, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, khách hàng sử dụng đa dịch vụ của ngân hàng...

Lãi suất ưu đãi sẽ giảm 1,5% - 2% so với lãi suất thông thường, đối với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ sẽ giảm thêm 0,2% so với mức ưu đãi trên.

TPBank cũng triển khai chương trình ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng cá nhân nhằm mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Mức giảm lãi suất tối đa 2,5% so với lãi suất áp dụng tại biểu lãi suất cho vay đối với sản phẩm cho vay kinh doanh có tài sản bảo đảm.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (Nguồn: TPBank)

Trước đó, nhiều ngân hàng đã công bố giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong mùa kinh doanh cuối năm, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên công bố giảm đồng loạt 1%/năm lãi suất cho vay đến hết năm 2022 với các khoản vay bằng VND đối với khách hàng hiện hữu. HDBank giảm mạnh lãi suất cho vay lên tới 3,5%/năm cho hơn 43.000 khách hàng ở nhiều lĩnh vực kinh doanh.

Ngoài ra, nhiều ngân hàng khác như BIDV, Agribank, Eximbank, MB, Techcombank… cũng công bố chương trình giảm lãi suất cho vay dành cho khách hàng dịp cuối năm.

9 tháng năm 2022, TPBank đã hoàn thành 72% kế hoạch lợi nhuận cả năm với lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 5.926 tỷ đồng, tăng 1.532 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 317.000 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch đề ra. Tổng huy động của ngân hàng đạt hơn 280.000 tỷ đồng, tăng 49.515 tỷ đồng so với thời điểm 30/9/2021. Dư nợ tín dụng đạt 178.902 tỷ đồng với sự đóng góp lớn của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

NHNN bơm thanh khoản, lãi suất liên ngân hàng vẫn lên gần 11%/năm

NHNN bơm thanh khoản, lãi suất liên ngân hàng vẫn lên gần 11%/năm

Ngày 19 tháng 12 năm 2022

Nhiều ngân hàng vẫn huy động với lãi suất cao

16-12-2022

Chuyên gia: Fed tăng lãi suất theo kịch bản, lãi suất trong nước và tỷ giá sẽ hạ nhiệt

Huyền Vi


Lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp sẽ giảm 1,5% – 2% so với lãi suất thông thường, đối với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ sẽ giảm thêm 0,2% so với mức ưu đãi trên. Đối với khách hàng cá nhân, khách hàng có thể được giảm lãi suất vay tối đa lên tới 2,5%/năm.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – Mã: TPB) vừa triển khai gói tín dụng 5.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi. Trong đó, dành 2.000 tỷ đồng hạn mức ưu tiên cho doanh nghiệp phát triển xanh, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Đối tượng được hỗ trợ là doanh nghiệp thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên, xuất khẩu, phát triển xanh, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, khách hàng sử dụng đa dịch vụ của ngân hàng…

Lãi suất ưu đãi sẽ giảm 1,5% – 2% so với lãi suất thông thường, đối với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ sẽ giảm thêm 0,2% so với mức ưu đãi trên.

TPBank cũng triển khai chương trình ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng cá nhân nhằm mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Mức giảm lãi suất tối đa 2,5% so với lãi suất áp dụng tại biểu lãi suất cho vay đối với sản phẩm cho vay kinh doanh có tài sản bảo đảm.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (Nguồn: TPBank)

Trước đó, nhiều ngân hàng đã công bố giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong mùa kinh doanh cuối năm, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Cụ thể, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên công bố giảm đồng loạt 1%/năm lãi suất cho vay đến hết năm 2022 với các khoản vay bằng VND đối với khách hàng hiện hữu. HDBank giảm mạnh lãi suất cho vay lên tới 3,5%/năm cho hơn 43.000 khách hàng ở nhiều lĩnh vực kinh doanh.

Ngoài ra, nhiều ngân hàng khác như BIDV, Agribank, Eximbank, MB, Techcombank… cũng công bố chương trình giảm lãi suất cho vay dành cho khách hàng dịp cuối năm.

9 tháng năm 2022, TPBank đã hoàn thành 72% kế hoạch lợi nhuận cả năm với lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 5.926 tỷ đồng, tăng 1.532 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 317.000 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch đề ra. Tổng huy động của ngân hàng đạt hơn 280.000 tỷ đồng, tăng 49.515 tỷ đồng so với thời điểm 30/9/2021. Dư nợ tín dụng đạt 178.902 tỷ đồng với sự đóng góp lớn của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

NHNN bơm thanh khoản, lãi suất liên ngân hàng vẫn lên gần 11%/năm

NHNN bơm thanh khoản, lãi suất liên ngân hàng vẫn lên gần 11%/năm

Ngày 19 tháng 12 năm 2022

Nhiều ngân hàng vẫn huy động với lãi suất cao

16-12-2022

Chuyên gia: Fed tăng lãi suất theo kịch bản, lãi suất trong nước và tỷ giá sẽ hạ nhiệt

Huyền Vi

#Một #ngân #hàng #tung #gói #vay #tỷ #đồng #mức #giảm #lãi #suất #tối #đa #điểm

[rule_3_plain]

#Một #ngân #hàng #tung #gói #vay #tỷ #đồng #mức #giảm #lãi #suất #tối #đa #điểm

Mức ưu đãi lãi suất cho doanh nghiệp sẽ được giảm 1,5% – 2% so với lãi suất thông thường, với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ sẽ giảm thêm 0,2% so với mức ưu đãi trên. Với khách hàng cá nhân, khách hàng được hưởng mức giảm trừ lãi suất cho vay tối đa lên tới 2,5%/năm.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – Mã: TPB) vừa triển khai gói tín dụng 5.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi. Trong đó dành 2.000 tỷ đồng hạn mức ưu tiên cho doanh nghiệp phát triển xanh, doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.
Đối tượng được hưởng ưu đãi là các doanh nghiệp thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên, xuất khẩu, phát triển xanh, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, khách hàng có sử dụng đa dịch vụ của ngân hàng…
Mức ưu đãi lãi suất sẽ được giảm 1,5% – 2% so với lãi suất thông thường, với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ sẽ giảm thêm 0,2% so với mức ưu đãi trên.
TPBank cũng đồng thời triển khai chương trình ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng cá nhân với mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Mức giảm lãi suất tối đa là 2,5% so với lãi suất áp dụng tại biểu lãi suất cho vay dành cho sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh có tài sản đảm bảo.

  Ngân hàng TMCP Tiên Phong (Nguồn: TPBank)  

 

Trước đó, nhiều ngân hàng đã công bố giảm lãi suất tiếp sức cho doanh nghiệp và người dân trong mùa kinh doanh cuối năm, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.
Cụ thể, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên công bố giảm đồng loạt lãi suất cho vay 1%/năm đến hết năm 2022 với các khoản vay bằng VND cho khách hàng hiện hữu. HDBank giảm mạnh lãi suất cho vay lên đến 3,5%/năm đối với hơn 43.000 khách hàng ở nhiều lĩnh vực kinh doanh.
Ngoài ra, nhiều ngân hàng khác như BIDV, Agribank, Eximbank, MB, Techcombank,… cũng đã thông báo chương trình giảm lãi suất cho vay đối với các đối tượng khách hàng trong dịp cuối năm.
9 tháng năm 2022, TPBank đã hoàn thành 72% kế hoạch lợi nhuận năm với lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 5.926 tỷ đồng, tăng 1.532 tỷ đồng so với cùng kỳ.
Tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 317.000 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch mục tiêu. Tổng huy động của ngân hàng đạt trên 280.000 tỷ đồng, tăng 49.515 tỷ đồng so với thời điểm 30/9/2021. Dư nợ tín dụng đạt 178.902 tỷ đồng với sự đóng góp lớn từ phân khúc khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

NHNN bơm thanh khoản, lãi suất liên ngân hàng vẫn lên gần 11%/năm

19-12-2022

Nhiều ngân hàng vẫn huy động với lãi suất cao

16-12-2022

Chuyên gia: Fed tăng lãi suất đúng như kịch bản, lãi suất và tỷ giá trong nước sẽ giảm nhiệt

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/mot-ngan-hang-tung-goi-vay-5000-ty-dong-muc-giam-lai-suat-toi-da-25-diem–4220221219122648513.htm

#Một #ngân #hàng #tung #gói #vay #tỷ #đồng #mức #giảm #lãi #suất #tối #đa #điểm

[rule_2_plain]

#Một #ngân #hàng #tung #gói #vay #tỷ #đồng #mức #giảm #lãi #suất #tối #đa #điểm

[rule_2_plain]

#Một #ngân #hàng #tung #gói #vay #tỷ #đồng #mức #giảm #lãi #suất #tối #đa #điểm

[rule_3_plain]

#Một #ngân #hàng #tung #gói #vay #tỷ #đồng #mức #giảm #lãi #suất #tối #đa #điểm

Mức ưu đãi lãi suất cho doanh nghiệp sẽ được giảm 1,5% – 2% so với lãi suất thông thường, với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ sẽ giảm thêm 0,2% so với mức ưu đãi trên. Với khách hàng cá nhân, khách hàng được hưởng mức giảm trừ lãi suất cho vay tối đa lên tới 2,5%/năm.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – Mã: TPB) vừa triển khai gói tín dụng 5.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi. Trong đó dành 2.000 tỷ đồng hạn mức ưu tiên cho doanh nghiệp phát triển xanh, doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.
Đối tượng được hưởng ưu đãi là các doanh nghiệp thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên, xuất khẩu, phát triển xanh, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, khách hàng có sử dụng đa dịch vụ của ngân hàng…
Mức ưu đãi lãi suất sẽ được giảm 1,5% – 2% so với lãi suất thông thường, với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ sẽ giảm thêm 0,2% so với mức ưu đãi trên.
TPBank cũng đồng thời triển khai chương trình ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng cá nhân với mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Mức giảm lãi suất tối đa là 2,5% so với lãi suất áp dụng tại biểu lãi suất cho vay dành cho sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh có tài sản đảm bảo.

  Ngân hàng TMCP Tiên Phong (Nguồn: TPBank)  

 

Trước đó, nhiều ngân hàng đã công bố giảm lãi suất tiếp sức cho doanh nghiệp và người dân trong mùa kinh doanh cuối năm, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.
Cụ thể, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên công bố giảm đồng loạt lãi suất cho vay 1%/năm đến hết năm 2022 với các khoản vay bằng VND cho khách hàng hiện hữu. HDBank giảm mạnh lãi suất cho vay lên đến 3,5%/năm đối với hơn 43.000 khách hàng ở nhiều lĩnh vực kinh doanh.
Ngoài ra, nhiều ngân hàng khác như BIDV, Agribank, Eximbank, MB, Techcombank,… cũng đã thông báo chương trình giảm lãi suất cho vay đối với các đối tượng khách hàng trong dịp cuối năm.
9 tháng năm 2022, TPBank đã hoàn thành 72% kế hoạch lợi nhuận năm với lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 5.926 tỷ đồng, tăng 1.532 tỷ đồng so với cùng kỳ.
Tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 317.000 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch mục tiêu. Tổng huy động của ngân hàng đạt trên 280.000 tỷ đồng, tăng 49.515 tỷ đồng so với thời điểm 30/9/2021. Dư nợ tín dụng đạt 178.902 tỷ đồng với sự đóng góp lớn từ phân khúc khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

NHNN bơm thanh khoản, lãi suất liên ngân hàng vẫn lên gần 11%/năm

19-12-2022

Nhiều ngân hàng vẫn huy động với lãi suất cao

16-12-2022

Chuyên gia: Fed tăng lãi suất đúng như kịch bản, lãi suất và tỷ giá trong nước sẽ giảm nhiệt

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/mot-ngan-hang-tung-goi-vay-5000-ty-dong-muc-giam-lai-suat-toi-da-25-diem–4220221219122648513.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Một #ngân #hàng #tung #gói #vay #tỷ #đồng #mức #giảm #lãi #suất #tối #đa #điểm

Xem thêm thông tin hay:  Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 16/7: Tăng giảm trái chiều trong sáng cuối tuần

Viết một bình luận