Một ngân hàng hoàn thành 78% kế hoạch lợi nhuận năm, nợ xấu tăng 18% vào cuối quý II

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Một ngân hàng hoàn thành 78% kế hoạch lợi nhuận năm, nợ xấu tăng 18% vào cuối quý II phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của Viet Capital Bank đạt 354,5 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ nhờ lãi ròng từ một số hoạt động kinh doanh tăng trưởng dương.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Mã: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 354,5 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ và hoàn thành 78,6% kế hoạch năm. (450 tỷ VNĐ).

Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 861 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 66% so với cùng kỳ lên 60,7 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng đạt 27,5 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 29,8 tỷ đồng, tăng gấp 5,8 lần cùng kỳ. Trong khi đó, hoạt động đầu tư chứng khoán lỗ 1,6 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính riêng quý II, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 180,9 tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước do chi phí hoạt động tăng cao so với mức tăng của tổng thu nhập.

Kết quả kinh doanh của Viet Capital Bank nửa đầu năm 2022. (Nguồn: Huyền Vi tổng hợp từ BCTC).

Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt 82.197 tỷ đồng, tăng 7,4% so với đầu năm, trong đó cho vay khách hàng tăng 9,4%, đạt 50.769 tỷ đồng.

Xem thêm thông tin hay:  VietinBank bất ngờ báo lãi giảm 28% trong quý I đạt hơn 5.800 tỷ

Dự phòng cho vay khách hàng 761 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm. Tiền gửi của khách hàng tăng 4,8%, đạt 47.434 tỷ đồng.

Ngoài ra, nợ xấu tăng gần 18% so với đầu năm, ở mức 1.386 tỷ đồng, dẫn đến tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2% đầu năm lên 2,4% vào cuối quý II. Năm 2022.

Một số chỉ tiêu tài chính của Viet Capital Bank. (Nguồn: Huyền Vi tổng hợp từ báo cáo tài chính của Vietcombank).

Trong tháng 6, Viet Capital Bank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa 1.618 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 5.289 tỷ đồng.

Việc tăng vốn được thực hiện dưới 3 hình thức: phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu (tối đa 550,6 tỷ đồng); phát hành cho cổ đông hiện hữu (tối đa 917,7 tỷ đồng) và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (tối đa 150 tỷ đồng).

Viet Capital Bank được chấp thuận tăng vốn điều lệ hơn 1.600 tỷ đồng

Ngân hàng Bản Việt được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 1.600 tỷ đồng

Ngày 12 tháng 4 năm 2022

Viet Capital Bank thông qua kế hoạch phát hành hơn 160 triệu cổ phiếu để tăng vốn, mục tiêu lợi nhuận năm 2022 tăng 44%

22-03-2022

Viet Capital Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 44%, tăng vốn hơn 1.618 tỷ đồng

Huyền Vi


Thông tin thêm

Một ngân hàng hoàn thành 78% kế hoạch lợi nhuận năm, nợ xấu tăng 18% vào cuối quý II

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của Viet Capital Bank đạt 354,5 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ nhờ lãi ròng từ một số hoạt động kinh doanh tăng trưởng dương.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Mã: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 354,5 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ và hoàn thành 78,6% kế hoạch năm. (450 tỷ VNĐ).

Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 861 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 66% so với cùng kỳ lên 60,7 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng đạt 27,5 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 29,8 tỷ đồng, tăng gấp 5,8 lần cùng kỳ. Trong khi đó, hoạt động đầu tư chứng khoán lỗ 1,6 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính riêng quý II, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 180,9 tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước do chi phí hoạt động tăng cao so với mức tăng của tổng thu nhập.

Kết quả kinh doanh của Viet Capital Bank nửa đầu năm 2022. (Nguồn: Huyền Vi tổng hợp từ BCTC).

Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt 82.197 tỷ đồng, tăng 7,4% so với đầu năm, trong đó cho vay khách hàng tăng 9,4%, đạt 50.769 tỷ đồng.

Dự phòng cho vay khách hàng 761 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm. Tiền gửi của khách hàng tăng 4,8%, đạt 47.434 tỷ đồng.

Ngoài ra, nợ xấu tăng gần 18% so với đầu năm, ở mức 1.386 tỷ đồng, dẫn đến tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2% đầu năm lên 2,4% vào cuối quý II. Năm 2022.

Một số chỉ tiêu tài chính của Viet Capital Bank. (Nguồn: Huyền Vi tổng hợp từ báo cáo tài chính của Vietcombank).

Trong tháng 6, Viet Capital Bank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa 1.618 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 5.289 tỷ đồng.

Việc tăng vốn được thực hiện dưới 3 hình thức: phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu (tối đa 550,6 tỷ đồng); phát hành cho cổ đông hiện hữu (tối đa 917,7 tỷ đồng) và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (tối đa 150 tỷ đồng).

Viet Capital Bank được chấp thuận tăng vốn điều lệ hơn 1.600 tỷ đồng

Ngân hàng Bản Việt được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 1.600 tỷ đồng

Ngày 12 tháng 4 năm 2022

Viet Capital Bank thông qua kế hoạch phát hành hơn 160 triệu cổ phiếu để tăng vốn, mục tiêu lợi nhuận năm 2022 tăng 44%

22-03-2022

Viet Capital Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 44%, tăng vốn hơn 1.618 tỷ đồng

Huyền Vi


Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của Viet Capital Bank đạt 354,5 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ nhờ lãi ròng từ một số hoạt động kinh doanh tăng trưởng dương.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Mã: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 354,5 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ và hoàn thành 78,6% kế hoạch năm. (450 tỷ VNĐ).

Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 861 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 66% so với cùng kỳ lên 60,7 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng đạt 27,5 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 29,8 tỷ đồng, tăng gấp 5,8 lần cùng kỳ. Trong khi đó, hoạt động đầu tư chứng khoán lỗ 1,6 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính riêng quý II, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 180,9 tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước do chi phí hoạt động tăng cao so với mức tăng của tổng thu nhập.

Kết quả kinh doanh của Viet Capital Bank nửa đầu năm 2022. (Nguồn: Huyền Vi tổng hợp từ BCTC).

Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt 82.197 tỷ đồng, tăng 7,4% so với đầu năm, trong đó cho vay khách hàng tăng 9,4%, đạt 50.769 tỷ đồng.

Dự phòng cho vay khách hàng 761 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm. Tiền gửi của khách hàng tăng 4,8%, đạt 47.434 tỷ đồng.

Ngoài ra, nợ xấu tăng gần 18% so với đầu năm, ở mức 1.386 tỷ đồng, dẫn đến tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2% đầu năm lên 2,4% vào cuối quý II. Năm 2022.

Một số chỉ tiêu tài chính của Viet Capital Bank. (Nguồn: Huyền Vi tổng hợp từ báo cáo tài chính của Vietcombank).

Trong tháng 6, Viet Capital Bank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa 1.618 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 5.289 tỷ đồng.

Việc tăng vốn được thực hiện dưới 3 hình thức: phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu (tối đa 550,6 tỷ đồng); phát hành cho cổ đông hiện hữu (tối đa 917,7 tỷ đồng) và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (tối đa 150 tỷ đồng).

Viet Capital Bank được chấp thuận tăng vốn điều lệ hơn 1.600 tỷ đồng

Ngân hàng Bản Việt được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 1.600 tỷ đồng

Ngày 12 tháng 4 năm 2022

Viet Capital Bank thông qua kế hoạch phát hành hơn 160 triệu cổ phiếu để tăng vốn, mục tiêu lợi nhuận năm 2022 tăng 44%

22-03-2022

Viet Capital Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 44%, tăng vốn hơn 1.618 tỷ đồng

Huyền Vi

#Một #ngân #hàng #hoàn #thành #kế #hoạch #lợi #nhuận #năm #nợ #xấu #tăng #vào #cuối #quý

[rule_3_plain]

#Một #ngân #hàng #hoàn #thành #kế #hoạch #lợi #nhuận #năm #nợ #xấu #tăng #vào #cuối #quý

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm Ngân hàng Bản Việt đạt 354,5 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ nhờ lãi thuần của một số hoạt động kinh doanh có tăng trưởng tích cực.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Mã: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 354,5 tỷ đồng tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ và hoàn thành 78,6% kế hoạch năm (450 tỷ đồng).
Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 861 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 66% so với cùng kỳ lên 60,7 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng đạt 27,5 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ. 
Đáng chú ý, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 29,8 tỷ đồng, tăng gấp 5,8 lần so với cùng kỳ. Trong khi đó hoạt động chứng khoán đầu tư lỗ 1,6 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.
Riêng trong quý II, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 180,9 tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước do chi phí hoạt động tăng cao so với mức tăng của tổng thu nhập.

 Kết quả kinh doanh của Ngân hàng Bản Việt nửa đầu năm 2022. (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp từ BCTC).

Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt 82.197 tỷ đồng, tăng 7,4% so với đầu năm, trong đó cho vay khách hàng tăng 9,4%, đạt 50.769 tỷ đồng.   
Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng đạt 761 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm. Huy động vốn khách hàng tăng 4,8%, đạt 47.434 tỷ đồng. 
Ngoài ra, nợ xấu tăng gần 18% so với đầu năm, ở mức 1.386 tỷ đồng, kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2% ở đầu năm lên 2,4% tính đến hết quý II/2022.

Một số chỉ tiêu tài chính của Ngân hàng Bản Việt. (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp từ BCTC Vietcombank).

Trong tháng 6, Ngân hàng Bản Việt đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.618 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên mức 5.289 tỷ đồng.
Việc tăng vốn được thực hiện dưới ba hình thức: phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu (tối đa 550,6 tỷ đồng); phát hành cho cổ đông hiện hữu (tối đa 917,7 tỷ đồng) và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (tối đa 150 tỷ đồng).

Ngân hàng Bản Việt được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.600 tỷ đồng

12-04-2022

Ngân hàng Bản Việt thông qua kế hoạch phát hành hơn 160 triệu cp để tăng vốn, mục tiêu lợi nhuận năm 2022 tăng 44%

22-03-2022

Ngân hàng Bản Việt đặt mục tiêu lãi trước thuế tăng 44%, tăng vốn thêm hơn 1.618 tỷ đồng

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/mot-ngan-hang-hoan-thanh-78-ke-hoach-loi-nhuan-nam-no-xau-tang-18-vao-cuoi-quy-ii-422022727154339832.htm

#Một #ngân #hàng #hoàn #thành #kế #hoạch #lợi #nhuận #năm #nợ #xấu #tăng #vào #cuối #quý

[rule_2_plain]

#Một #ngân #hàng #hoàn #thành #kế #hoạch #lợi #nhuận #năm #nợ #xấu #tăng #vào #cuối #quý

[rule_2_plain]

#Một #ngân #hàng #hoàn #thành #kế #hoạch #lợi #nhuận #năm #nợ #xấu #tăng #vào #cuối #quý

[rule_3_plain]

#Một #ngân #hàng #hoàn #thành #kế #hoạch #lợi #nhuận #năm #nợ #xấu #tăng #vào #cuối #quý

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm Ngân hàng Bản Việt đạt 354,5 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ nhờ lãi thuần của một số hoạt động kinh doanh có tăng trưởng tích cực.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Mã: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 354,5 tỷ đồng tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ và hoàn thành 78,6% kế hoạch năm (450 tỷ đồng).
Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 861 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 66% so với cùng kỳ lên 60,7 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng đạt 27,5 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ. 
Đáng chú ý, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 29,8 tỷ đồng, tăng gấp 5,8 lần so với cùng kỳ. Trong khi đó hoạt động chứng khoán đầu tư lỗ 1,6 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.
Riêng trong quý II, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 180,9 tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước do chi phí hoạt động tăng cao so với mức tăng của tổng thu nhập.

 Kết quả kinh doanh của Ngân hàng Bản Việt nửa đầu năm 2022. (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp từ BCTC).

Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt 82.197 tỷ đồng, tăng 7,4% so với đầu năm, trong đó cho vay khách hàng tăng 9,4%, đạt 50.769 tỷ đồng.   
Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng đạt 761 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm. Huy động vốn khách hàng tăng 4,8%, đạt 47.434 tỷ đồng. 
Ngoài ra, nợ xấu tăng gần 18% so với đầu năm, ở mức 1.386 tỷ đồng, kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2% ở đầu năm lên 2,4% tính đến hết quý II/2022.

Một số chỉ tiêu tài chính của Ngân hàng Bản Việt. (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp từ BCTC Vietcombank).

Trong tháng 6, Ngân hàng Bản Việt đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.618 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên mức 5.289 tỷ đồng.
Việc tăng vốn được thực hiện dưới ba hình thức: phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu (tối đa 550,6 tỷ đồng); phát hành cho cổ đông hiện hữu (tối đa 917,7 tỷ đồng) và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (tối đa 150 tỷ đồng).

Ngân hàng Bản Việt được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.600 tỷ đồng

12-04-2022

Ngân hàng Bản Việt thông qua kế hoạch phát hành hơn 160 triệu cp để tăng vốn, mục tiêu lợi nhuận năm 2022 tăng 44%

22-03-2022

Ngân hàng Bản Việt đặt mục tiêu lãi trước thuế tăng 44%, tăng vốn thêm hơn 1.618 tỷ đồng

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/mot-ngan-hang-hoan-thanh-78-ke-hoach-loi-nhuan-nam-no-xau-tang-18-vao-cuoi-quy-ii-422022727154339832.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Một #ngân #hàng #hoàn #thành #kế #hoạch #lợi #nhuận #năm #nợ #xấu #tăng #vào #cuối #quý

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất