Một ngân hàng có lợi nhuận tăng trưởng 171% trong quý I

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Một nhà băng có lợi nhuận tăng trưởng 171% trong quý I phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Nhờ thu nhập đột biến từ các mảng kinh doanh khác, lợi nhuận của VietABank tăng vọt so với cùng kỳ năm trước lên hơn 339 tỷ đồng, tăng 171%.

Mới đây, Nhà băng TMCP Việt Á (VietABank) đã thông báo báo cáo tài chính thống nhất quý I với lợi nhuận tăng trưởng đột biến 171% so với cùng kỳ năm trước đạt gần 340 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính là do khoản thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác tăng đột biến, mang về 253 tỷ đồng trong lúc cùng kỳ năm trước chỉ đạt 20,7 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng ghi nhận mức tăng đột biến 125%, mang về 8,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, thu nhập lãi thuần tăng 3,5% lên hơn 1251 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 12,5%. Trong lúc đó, hoạt động kinh doanh và sắm bán chứng khoán kinh doanh đều ghi nhận lỗ.

Kết quả kinh doanh quý I / 2022 của VietABank (Nguồn: Diệp Bình tổng hợp từ BCTC).

Tính tới cuối quý I, tăng trưởng tín dụng của nhà băng đạt 4,3% trong lúc tổng tài sản giảm 9,9% xuống 91.001 tỷ đồng và tiền gửi của người dùng cũng giảm nhẹ 0,2% xuống 67.560 tỷ đồng.

Dư nợ xấu của nhà băng giảm nhẹ 1% xuống 1.017 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) chiếm 88%. Nhà băng ko còn nợ xấu tại VAMC.

Một số tiêu chí tài chính của VietABank. (Nguồn: Diệp Bình tổng hợp).

Bóng vía của VietABank sau động thái mới của Chứng khoán Quốc gia

Bóng dáng VietABank Đằng sau những bước chuyển mình mới từ National Stockán

Ngày 8 tháng 9 năm 2021

Ông Phương Hữu Việt từ nhiệm, VietABank có Chủ tịch kiêm Quyền Tổng giám đốc mới

Diệp Bình


Thông tin thêm

Một nhà băng có lợi nhuận tăng trưởng 171% trong quý I

Nhờ thu nhập đột biến từ các mảng kinh doanh khác, lợi nhuận của VietABank tăng vọt so với cùng kỳ năm trước lên hơn 339 tỷ đồng, tăng 171%.

Mới đây, Nhà băng TMCP Việt Á (VietABank) đã thông báo báo cáo tài chính thống nhất quý I với lợi nhuận tăng trưởng đột biến 171% so với cùng kỳ năm trước đạt gần 340 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính là do khoản thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác tăng đột biến, mang về 253 tỷ đồng trong lúc cùng kỳ năm trước chỉ đạt 20,7 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng ghi nhận mức tăng đột biến 125%, mang về 8,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, thu nhập lãi thuần tăng 3,5% lên hơn 1251 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 12,5%. Trong lúc đó, hoạt động kinh doanh và sắm bán chứng khoán kinh doanh đều ghi nhận lỗ.

Kết quả kinh doanh quý I / 2022 của VietABank (Nguồn: Diệp Bình tổng hợp từ BCTC).

Tính tới cuối quý I, tăng trưởng tín dụng của nhà băng đạt 4,3% trong lúc tổng tài sản giảm 9,9% xuống 91.001 tỷ đồng và tiền gửi của người dùng cũng giảm nhẹ 0,2% xuống 67.560 tỷ đồng.

Dư nợ xấu của nhà băng giảm nhẹ 1% xuống 1.017 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) chiếm 88%. Nhà băng ko còn nợ xấu tại VAMC.

Một số tiêu chí tài chính của VietABank. (Nguồn: Diệp Bình tổng hợp).

Bóng vía của VietABank sau động thái mới của Chứng khoán Quốc gia

Bóng dáng VietABank Đằng sau những bước chuyển mình mới từ National Stockán

Ngày 8 tháng 9 năm 2021

Ông Phương Hữu Việt từ nhiệm, VietABank có Chủ tịch kiêm Quyền Tổng giám đốc mới

Diệp Bình


Nhờ thu nhập đột biến từ các mảng kinh doanh khác, lợi nhuận của VietABank tăng vọt so với cùng kỳ năm trước lên hơn 339 tỷ đồng, tăng 171%.

Mới đây, Nhà băng TMCP Việt Á (VietABank) đã thông báo báo cáo tài chính thống nhất quý I với lợi nhuận tăng trưởng đột biến 171% so với cùng kỳ năm trước đạt gần 340 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính là do khoản thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác tăng đột biến, mang về 253 tỷ đồng trong lúc cùng kỳ năm trước chỉ đạt 20,7 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng ghi nhận mức tăng đột biến 125%, mang về 8,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, thu nhập lãi thuần tăng 3,5% lên hơn 1251 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 12,5%. Trong lúc đó, hoạt động kinh doanh và sắm bán chứng khoán kinh doanh đều ghi nhận lỗ.

Kết quả kinh doanh quý I / 2022 của VietABank (Nguồn: Diệp Bình tổng hợp từ BCTC).

Tính tới cuối quý I, tăng trưởng tín dụng của nhà băng đạt 4,3% trong lúc tổng tài sản giảm 9,9% xuống 91.001 tỷ đồng và tiền gửi của người dùng cũng giảm nhẹ 0,2% xuống 67.560 tỷ đồng.

Dư nợ xấu của nhà băng giảm nhẹ 1% xuống 1.017 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) chiếm 88%. Nhà băng ko còn nợ xấu tại VAMC.

Một số tiêu chí tài chính của VietABank. (Nguồn: Diệp Bình tổng hợp).

Bóng vía của VietABank sau động thái mới của Chứng khoán Quốc gia

Bóng dáng VietABank Đằng sau những bước chuyển mình mới từ National Stockán

Ngày 8 tháng 9 năm 2021

Ông Phương Hữu Việt từ nhiệm, VietABank có Chủ tịch kiêm Quyền Tổng giám đốc mới

Diệp Bình

#Một #ngân #hàng #có #lợi #nhuận #tăng #trưởng #trong #quý

[rule_3_plain]

#Một #ngân #hàng #có #lợi #nhuận #tăng #trưởng #trong #quý

Nhờ thu nhập đột biến từ mảng kinh doanh khác, lợi nhuận của VietABank tăng vọt so với cùng kỳ năm trước đạt hơn 339 tỷ đồng, tăng 171%.

 
Mới đây, Nhà băng TMCP Việt Á (VietABank) đã thông báo báo cáo tài chính thống nhất quý I với mức tăng trưởng lợi nhuận đột biến 171% so với cùng kỳ năm trước đạt gần 340 tỷ đồng.
Nguyên nhân chính là so thu nhập đột biến từ mảng hoạt động kinh doanh khác mang về 253 tỷ đồng trong lúc cùng kỳ năm trước chỉ đạt 20,7 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng ghi nhận tăng đột biến 125% mang về 8,5 tỷ đồng.
Trong kỳ, thu nhập lãi thuần tăng 3,5% đạt hơn 251 tỷ đồng, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 12,5%. Trong lúc đó, mảng sắm bán chứng khoán đầu tư và kinh doanh đều ghi nhận lỗ.

 Kết quả kinh doanh VietABank quý I/2022. (Nguồn: Diệp Bình tổng hợp từ BCTC).

Tính tới hết quý I, tăng trưởng tín dụng của nhà băng đạt 4,3% trong lúc tổng tài sản giảm 9,9% còn 91.001 tỷ đồng và tiền gửi người dùng cũng giảm nhẹ 0,2% còn 67.560 tỷ đồng.
Số dư nợ xấu của nhà băng giảm nhẹ 1% với 1.017 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) chiếm tỷ trọng 88%. Nhà băng ko còn nợ xấu tại VAMC.
 

 Một số tiêu chí tài chính của VietABank. (Nguồn: Diệp Bình tổng hợp).

 
 

Bóng vía của VietABank đằng sau những chuyển động mới từ Chứng khoán Quốc gia

08-09-2021

Ông Phương Hữu Việt từ nhiệm, VietABank có Chủ tịch và quyền Tổng Giám đốc mới

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/mot-ngan-hang-co-loi-nhuan-tang-truong-171-trong-quy-i-42202242718838343.htm

#Một #ngân #hàng #có #lợi #nhuận #tăng #trưởng #trong #quý

[rule_2_plain]

#Một #ngân #hàng #có #lợi #nhuận #tăng #trưởng #trong #quý

[rule_2_plain]

#Một #ngân #hàng #có #lợi #nhuận #tăng #trưởng #trong #quý

[rule_3_plain]

#Một #ngân #hàng #có #lợi #nhuận #tăng #trưởng #trong #quý

Nhờ thu nhập đột biến từ mảng kinh doanh khác, lợi nhuận của VietABank tăng vọt so với cùng kỳ năm trước đạt hơn 339 tỷ đồng, tăng 171%.

 
Mới đây, Nhà băng TMCP Việt Á (VietABank) đã thông báo báo cáo tài chính thống nhất quý I với mức tăng trưởng lợi nhuận đột biến 171% so với cùng kỳ năm trước đạt gần 340 tỷ đồng.
Nguyên nhân chính là so thu nhập đột biến từ mảng hoạt động kinh doanh khác mang về 253 tỷ đồng trong lúc cùng kỳ năm trước chỉ đạt 20,7 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng ghi nhận tăng đột biến 125% mang về 8,5 tỷ đồng.
Trong kỳ, thu nhập lãi thuần tăng 3,5% đạt hơn 251 tỷ đồng, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 12,5%. Trong lúc đó, mảng sắm bán chứng khoán đầu tư và kinh doanh đều ghi nhận lỗ.

 Kết quả kinh doanh VietABank quý I/2022. (Nguồn: Diệp Bình tổng hợp từ BCTC).

Tính tới hết quý I, tăng trưởng tín dụng của nhà băng đạt 4,3% trong lúc tổng tài sản giảm 9,9% còn 91.001 tỷ đồng và tiền gửi người dùng cũng giảm nhẹ 0,2% còn 67.560 tỷ đồng.
Số dư nợ xấu của nhà băng giảm nhẹ 1% với 1.017 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) chiếm tỷ trọng 88%. Nhà băng ko còn nợ xấu tại VAMC.
 

 Một số tiêu chí tài chính của VietABank. (Nguồn: Diệp Bình tổng hợp).

 
 

Bóng vía của VietABank đằng sau những chuyển động mới từ Chứng khoán Quốc gia

08-09-2021

Ông Phương Hữu Việt từ nhiệm, VietABank có Chủ tịch và quyền Tổng Giám đốc mới

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/mot-ngan-hang-co-loi-nhuan-tang-truong-171-trong-quy-i-42202242718838343.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Một #ngân #hàng #có #lợi #nhuận #tăng #trưởng #trong #quý

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular