Một ngân hàng cam kết cấp khoản vay 11.000 tỷ cho FLC làm KĐT tại Lâm Đồng

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Một nhà băng cam kết cấp khoản vay 11.000 tỷ cho FLC làm KĐT tại Lâm Đồng phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Tháng 6/2021, MSB có văn bản cam kết thu xếp tài chính hoặc làm đầu mối thu xếp tài chính cho Tập đoàn FLC số tiền ko quá 11.116,3 tỷ đồng để thực hiện dự án Khu đô thị Nam sông Đà. Nhim nếu doanh nghiệp phục vụ đầy đủ các quy định.

Vùng thượng nguồn sông Đa Nhim. (Hình ảnh: Báo Lâm Đồng).

Ngày 13/4/2022, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng có Công văn số 749 về việc năng lực tài chính dự án Khu đô thị Nam Đa Nhim của Doanh nghiệp Cổ phần Tập đoàn FLC (Mã: FLC).

Theo đó, Khu đô thị Nam sông Đa Nhim do Tập đoàn FLC đề xuất có diện tích gần 154 ha, tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 13.587 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu gần 2.471 tỷ đồng và vốn huy động hơn 11.116 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2022 tới năm 2027.

Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, về vốn chủ sở hữu, căn cứ điểm a khoản 2 Điều 14 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành một số Theo quy định của Luật Đất đai 2013, điều kiện năng lực tài chính để đảm bảo sử dụng đất theo tiến độ của nhà đầu tư phải là “Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án ko thấp hơn 20% tổng kinh phí của dự án.” đầu tư dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; ko thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ ​​20 héc ta trở lên.

Tương tự, theo quy định, Doanh nghiệp phải có vốn chủ sở hữu ko thấp hơn 15% tổng mức đầu tư, tương ứng với vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án là 2.038 tỷ đồng.

Trên báo cáo tài chính năm 2020, vốn chủ sở hữu của FLC tại thời khắc 31/12/2020 là gần 13.425 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại thời khắc thẩm định, doanh nghiệp chưa có báo cáo tài chính năm 2021 nên Sở Tài chính ko đủ cơ sở cho ý kiến ​​về vốn chủ sở hữu để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của chủ đầu tư.

Về khả năng huy động vốn, ngày 17/6/2021, Nhà băng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) chi nhánh Long Biên – Hà Nội đã có văn bản cam kết cấp tín dụng số 29/2021/034 / CTCTD-MSB (có trị giá tới hết của ngày 17 tháng 6 năm 2024).

Qua đó, nhà băng cam kết thu xếp tài chính hoặc là đầu mối thu xếp tài chính cho Tập đoàn FLC số tiền ko quá 11.116,319 tỷ đồng để thực hiện dự án nêu trên nếu doanh nghiệp phục vụ đầy đủ các yêu cầu của Tập đoàn FLC. quy định của Nhà băng và pháp luật tại thời khắc cấp tín dụng.

Dự án Khu đô thị Nam Đa Nhim được UBND tỉnh Lâm Đồng đồng ý đề xuất của Tập đoàn FLC về khảo sát, nghiên cứu trong năm 2018. Quy hoạch cụ thể khu đô thị đã được UBND huyện Đức Trọng phê duyệt. Được phê duyệt tại Quyết định số 524 / QĐ-UBND tháng 3 năm 2020.

Trên cơ sở quy hoạch cụ thể Khu đô thị Nam Sông Đa Nhim đã được phê duyệt, Tập đoàn FLC đã làm văn bản đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Tuy nhiên, quận này cho biết, tháng 3/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản ngừng việc xét duyệt hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị trên.


Thông tin thêm

Một nhà băng cam kết cấp khoản vay 11.000 tỷ cho FLC làm KĐT tại Lâm Đồng

Tháng 6/2021, MSB có văn bản cam kết thu xếp tài chính hoặc làm đầu mối thu xếp tài chính cho Tập đoàn FLC số tiền ko quá 11.116,3 tỷ đồng để thực hiện dự án Khu đô thị Nam sông Đà. Nhim nếu doanh nghiệp phục vụ đầy đủ các quy định.

Vùng thượng nguồn sông Đa Nhim. (Hình ảnh: Báo Lâm Đồng).

Ngày 13/4/2022, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng có Công văn số 749 về việc năng lực tài chính dự án Khu đô thị Nam Đa Nhim của Doanh nghiệp Cổ phần Tập đoàn FLC (Mã: FLC).

Theo đó, Khu đô thị Nam sông Đa Nhim do Tập đoàn FLC đề xuất có diện tích gần 154 ha, tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 13.587 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu gần 2.471 tỷ đồng và vốn huy động hơn 11.116 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2022 tới năm 2027.

Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, về vốn chủ sở hữu, căn cứ điểm a khoản 2 Điều 14 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành một số Theo quy định của Luật Đất đai 2013, điều kiện năng lực tài chính để đảm bảo sử dụng đất theo tiến độ của nhà đầu tư phải là “Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án ko thấp hơn 20% tổng kinh phí của dự án." đầu tư dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; ko thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ ​​20 héc ta trở lên.

Tương tự, theo quy định, Doanh nghiệp phải có vốn chủ sở hữu ko thấp hơn 15% tổng mức đầu tư, tương ứng với vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án là 2.038 tỷ đồng.

Trên báo cáo tài chính năm 2020, vốn chủ sở hữu của FLC tại thời khắc 31/12/2020 là gần 13.425 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại thời khắc thẩm định, doanh nghiệp chưa có báo cáo tài chính năm 2021 nên Sở Tài chính ko đủ cơ sở cho ý kiến ​​về vốn chủ sở hữu để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của chủ đầu tư.

Về khả năng huy động vốn, ngày 17/6/2021, Nhà băng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) chi nhánh Long Biên - Hà Nội đã có văn bản cam kết cấp tín dụng số 29/2021/034 / CTCTD-MSB (có trị giá tới hết của ngày 17 tháng 6 năm 2024).

Qua đó, nhà băng cam kết thu xếp tài chính hoặc là đầu mối thu xếp tài chính cho Tập đoàn FLC số tiền ko quá 11.116,319 tỷ đồng để thực hiện dự án nêu trên nếu doanh nghiệp phục vụ đầy đủ các yêu cầu của Tập đoàn FLC. quy định của Nhà băng và pháp luật tại thời khắc cấp tín dụng.

Dự án Khu đô thị Nam Đa Nhim được UBND tỉnh Lâm Đồng đồng ý đề xuất của Tập đoàn FLC về khảo sát, nghiên cứu trong năm 2018. Quy hoạch cụ thể khu đô thị đã được UBND huyện Đức Trọng phê duyệt. Được phê duyệt tại Quyết định số 524 / QĐ-UBND tháng 3 năm 2020.

Trên cơ sở quy hoạch cụ thể Khu đô thị Nam Sông Đa Nhim đã được phê duyệt, Tập đoàn FLC đã làm văn bản đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Tuy nhiên, quận này cho biết, tháng 3/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản ngừng việc xét duyệt hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị trên.


Tháng 6/2021, MSB có văn bản cam kết thu xếp tài chính hoặc làm đầu mối thu xếp tài chính cho Tập đoàn FLC số tiền ko quá 11.116,3 tỷ đồng để thực hiện dự án Khu đô thị Nam sông Đà. Nhim nếu doanh nghiệp phục vụ đầy đủ các quy định.

Vùng thượng nguồn sông Đa Nhim. (Hình ảnh: Báo Lâm Đồng).

Ngày 13/4/2022, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng có Công văn số 749 về việc năng lực tài chính dự án Khu đô thị Nam Đa Nhim của Doanh nghiệp Cổ phần Tập đoàn FLC (Mã: FLC).

Theo đó, Khu đô thị Nam sông Đa Nhim do Tập đoàn FLC đề xuất có diện tích gần 154 ha, tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 13.587 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu gần 2.471 tỷ đồng và vốn huy động hơn 11.116 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2022 tới năm 2027.

Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, về vốn chủ sở hữu, căn cứ điểm a khoản 2 Điều 14 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành một số Theo quy định của Luật Đất đai 2013, điều kiện năng lực tài chính để đảm bảo sử dụng đất theo tiến độ của nhà đầu tư phải là “Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án ko thấp hơn 20% tổng kinh phí của dự án.” đầu tư dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; ko thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ ​​20 héc ta trở lên.

Tương tự, theo quy định, Doanh nghiệp phải có vốn chủ sở hữu ko thấp hơn 15% tổng mức đầu tư, tương ứng với vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án là 2.038 tỷ đồng.

Trên báo cáo tài chính năm 2020, vốn chủ sở hữu của FLC tại thời khắc 31/12/2020 là gần 13.425 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại thời khắc thẩm định, doanh nghiệp chưa có báo cáo tài chính năm 2021 nên Sở Tài chính ko đủ cơ sở cho ý kiến ​​về vốn chủ sở hữu để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của chủ đầu tư.

Về khả năng huy động vốn, ngày 17/6/2021, Nhà băng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) chi nhánh Long Biên – Hà Nội đã có văn bản cam kết cấp tín dụng số 29/2021/034 / CTCTD-MSB (có trị giá tới hết của ngày 17 tháng 6 năm 2024).

Qua đó, nhà băng cam kết thu xếp tài chính hoặc là đầu mối thu xếp tài chính cho Tập đoàn FLC số tiền ko quá 11.116,319 tỷ đồng để thực hiện dự án nêu trên nếu doanh nghiệp phục vụ đầy đủ các yêu cầu của Tập đoàn FLC. quy định của Nhà băng và pháp luật tại thời khắc cấp tín dụng.

Dự án Khu đô thị Nam Đa Nhim được UBND tỉnh Lâm Đồng đồng ý đề xuất của Tập đoàn FLC về khảo sát, nghiên cứu trong năm 2018. Quy hoạch cụ thể khu đô thị đã được UBND huyện Đức Trọng phê duyệt. Được phê duyệt tại Quyết định số 524 / QĐ-UBND tháng 3 năm 2020.

Trên cơ sở quy hoạch cụ thể Khu đô thị Nam Sông Đa Nhim đã được phê duyệt, Tập đoàn FLC đã làm văn bản đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Tuy nhiên, quận này cho biết, tháng 3/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản ngừng việc xét duyệt hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị trên.

#Một #ngân #hàng #cam #kết #cấp #khoản #vay #tỷ #cho #FLC #làm #KĐT #tại #Lâm #Đồng

[rule_3_plain]

#Một #ngân #hàng #cam #kết #cấp #khoản #vay #tỷ #cho #FLC #làm #KĐT #tại #Lâm #Đồng

[rule_1_plain]

#Một #ngân #hàng #cam #kết #cấp #khoản #vay #tỷ #cho #FLC #làm #KĐT #tại #Lâm #Đồng

[rule_2_plain]

#Một #ngân #hàng #cam #kết #cấp #khoản #vay #tỷ #cho #FLC #làm #KĐT #tại #Lâm #Đồng

[rule_2_plain]

#Một #ngân #hàng #cam #kết #cấp #khoản #vay #tỷ #cho #FLC #làm #KĐT #tại #Lâm #Đồng

[rule_3_plain]

#Một #ngân #hàng #cam #kết #cấp #khoản #vay #tỷ #cho #FLC #làm #KĐT #tại #Lâm #Đồng

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Một #ngân #hàng #cam #kết #cấp #khoản #vay #tỷ #cho #FLC #làm #KĐT #tại #Lâm #Đồng

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular