Một ngân hàng báo lãi giảm gần 9% so với cùng kỳ

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Một nhà băng báo lãi giảm gần 9% so với cùng kỳ phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Lợi nhuận trước thuế trong quý đạt hơn 113 tỷ đồng, giảm 8,8% so với cùng kỳ. Dư nợ xấu tăng mạnh 19,4%.

Nhà băng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa thông báo báo cáo tài chính quý I / 2022 với lợi nhuận trước thuế trong quý đạt hơn 113 tỷ đồng, giảm 8,8% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu thu nhập của nhà băng quý I, thu nhập lãi thuần tăng 53,4% so với cùng kỳ lên 364 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 24,9 tỷ đồng, tăng gần 23%. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác cũng tăng hơn 51% so với cùng kỳ.

Trong lúc đó, hoạt động đầu tư chứng khoán và kinh doanh ngoại hối có tín hiệu sụt giảm lúc giảm tuần tự 21,6% và 53,8% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh của Vietbank quý I / 2022. (Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp).

Tính tới ngày 31/3/3033, tổng tài sản của nhà băng tăng 1,1% lên 104.918 tỷ đồng, trong đó cho vay người mua tăng 2,3% lên 51.681 tỷ đồng. Số dư tiền gửi của người mua tăng 3,8% lên 69.315 tỷ đồng.

Dư nợ xấu của nhà băng tăng mạnh 19,4% lên 2.203 tỷ đồng, nâng tỉ lệ nợ xấu từ 3,65% đầu năm lên 4,26%.

Một số tiêu chí của Vietbank trong quý I. (Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp).

ĐHĐCĐ Vietbank: Tăng vốn lên 5.780 tỷ đồng, tiếp tục muốn niêm yết cổ phiếu trên HOSE

ĐHĐCĐ Vietbank: Tăng vốn lên 5.780 tỷ đồng, tiếp tục muốn niêm yết cổ phiếu trên HOSE

08-04-2022

Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 71%, vượt 1.000 tỷ đồng vào năm 2022

16 tháng 10 năm 2021

Vietbank thay Tổng giám đốc

Phương Nga


Thông tin thêm

Một nhà băng báo lãi giảm gần 9% so với cùng kỳ

Lợi nhuận trước thuế trong quý đạt hơn 113 tỷ đồng, giảm 8,8% so với cùng kỳ. Dư nợ xấu tăng mạnh 19,4%.

Nhà băng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa thông báo báo cáo tài chính quý I / 2022 với lợi nhuận trước thuế trong quý đạt hơn 113 tỷ đồng, giảm 8,8% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu thu nhập của nhà băng quý I, thu nhập lãi thuần tăng 53,4% so với cùng kỳ lên 364 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 24,9 tỷ đồng, tăng gần 23%. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác cũng tăng hơn 51% so với cùng kỳ.

Trong lúc đó, hoạt động đầu tư chứng khoán và kinh doanh ngoại hối có tín hiệu sụt giảm lúc giảm tuần tự 21,6% và 53,8% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh của Vietbank quý I / 2022. (Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp).

Tính tới ngày 31/3/3033, tổng tài sản của nhà băng tăng 1,1% lên 104.918 tỷ đồng, trong đó cho vay người mua tăng 2,3% lên 51.681 tỷ đồng. Số dư tiền gửi của người mua tăng 3,8% lên 69.315 tỷ đồng.

Dư nợ xấu của nhà băng tăng mạnh 19,4% lên 2.203 tỷ đồng, nâng tỉ lệ nợ xấu từ 3,65% đầu năm lên 4,26%.

Một số tiêu chí của Vietbank trong quý I. (Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp).

ĐHĐCĐ Vietbank: Tăng vốn lên 5.780 tỷ đồng, tiếp tục muốn niêm yết cổ phiếu trên HOSE

ĐHĐCĐ Vietbank: Tăng vốn lên 5.780 tỷ đồng, tiếp tục muốn niêm yết cổ phiếu trên HOSE

08-04-2022

Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 71%, vượt 1.000 tỷ đồng vào năm 2022

16 tháng 10 năm 2021

Vietbank thay Tổng giám đốc

Phương Nga


Lợi nhuận trước thuế trong quý đạt hơn 113 tỷ đồng, giảm 8,8% so với cùng kỳ. Dư nợ xấu tăng mạnh 19,4%.

Nhà băng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa thông báo báo cáo tài chính quý I / 2022 với lợi nhuận trước thuế trong quý đạt hơn 113 tỷ đồng, giảm 8,8% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu thu nhập của nhà băng quý I, thu nhập lãi thuần tăng 53,4% so với cùng kỳ lên 364 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 24,9 tỷ đồng, tăng gần 23%. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác cũng tăng hơn 51% so với cùng kỳ.

Trong lúc đó, hoạt động đầu tư chứng khoán và kinh doanh ngoại hối có tín hiệu sụt giảm lúc giảm tuần tự 21,6% và 53,8% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh của Vietbank quý I / 2022. (Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp).

Tính tới ngày 31/3/3033, tổng tài sản của nhà băng tăng 1,1% lên 104.918 tỷ đồng, trong đó cho vay người mua tăng 2,3% lên 51.681 tỷ đồng. Số dư tiền gửi của người mua tăng 3,8% lên 69.315 tỷ đồng.

Dư nợ xấu của nhà băng tăng mạnh 19,4% lên 2.203 tỷ đồng, nâng tỉ lệ nợ xấu từ 3,65% đầu năm lên 4,26%.

Một số tiêu chí của Vietbank trong quý I. (Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp).

ĐHĐCĐ Vietbank: Tăng vốn lên 5.780 tỷ đồng, tiếp tục muốn niêm yết cổ phiếu trên HOSE

ĐHĐCĐ Vietbank: Tăng vốn lên 5.780 tỷ đồng, tiếp tục muốn niêm yết cổ phiếu trên HOSE

08-04-2022

Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 71%, vượt 1.000 tỷ đồng vào năm 2022

16 tháng 10 năm 2021

Vietbank thay Tổng giám đốc

Phương Nga

#Một #ngân #hàng #báo #lãi #giảm #gần #với #cùng #kỳ

[rule_3_plain]

#Một #ngân #hàng #báo #lãi #giảm #gần #với #cùng #kỳ

Lợi nhuận trước thuế trong quý đạt hơn 113 tỷ đồng, giảm 8,8% so với cùng kỳ. Số dư nợ xấu tăng khá mạnh 19,4%.

Nhà băng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa thông báo báo cáo tài chính quý I/2022 với lợi nhuận trước thuế trong quý đạt hơn 113 tỷ đồng, giảm 8,8% so với cùng kỳ. 
Trong cơ cấu thu nhập của nhà băng quý I, thu nhập lãi thuần tăng 53,4% so với cùng kỳ đạt 364 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 24,9 tỷ đồng, tăng gần 23%. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác cũng tăng hơn 51% so với cùng kỳ.
Trong lúc đó, hoạt động đầu tư chứng khoán và kinh doanh ngoại hối lại cho tín hiệu sa sút lúc giảm tuần tự 21,6% và 53,8% so với cùng kỳ. 

 Kết quả kinh doanh của Vietbank trong quý I/2022. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính tới 31/3/3033, tổng tài sản của nhà băng tăng 1,1% đạt 104.918 tỷ đồng, trong đó cho vay người mua tăng 2,3% đạt 51.681 tỷ đồng. Số dư tiền gửi của người mua tăng trưởng 3,8% đạt 69.315 tỷ đồng.
Số dư nợ xấu của nhà băng tăng khá mạnh 19,4% với 2.203 tỷ đồng, nâng tỉ lệ nợ xấu từ 3,65% đầu năm lên 4,26%.

 Một số tiêu chí của Vietbank trong quý I. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

ĐHĐCĐ Vietbank: Tăng vốn lên 5.780 tỷ đồng, tiếp tục muốn niêm yết cổ phiếu trên HOSE

08-04-2022

Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 71%, vượt 1.000 tỷ đồng trong năm 2022

16-10-2021

Vietbank thay Tổng Giám đốc

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/mot-ngan-hang-bao-lai-giam-gan-9-so-voi-cung-ky-422022428161259353.htm

#Một #ngân #hàng #báo #lãi #giảm #gần #với #cùng #kỳ

[rule_2_plain]

#Một #ngân #hàng #báo #lãi #giảm #gần #với #cùng #kỳ

[rule_2_plain]

#Một #ngân #hàng #báo #lãi #giảm #gần #với #cùng #kỳ

[rule_3_plain]

#Một #ngân #hàng #báo #lãi #giảm #gần #với #cùng #kỳ

Lợi nhuận trước thuế trong quý đạt hơn 113 tỷ đồng, giảm 8,8% so với cùng kỳ. Số dư nợ xấu tăng khá mạnh 19,4%.

Nhà băng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa thông báo báo cáo tài chính quý I/2022 với lợi nhuận trước thuế trong quý đạt hơn 113 tỷ đồng, giảm 8,8% so với cùng kỳ. 
Trong cơ cấu thu nhập của nhà băng quý I, thu nhập lãi thuần tăng 53,4% so với cùng kỳ đạt 364 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 24,9 tỷ đồng, tăng gần 23%. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác cũng tăng hơn 51% so với cùng kỳ.
Trong lúc đó, hoạt động đầu tư chứng khoán và kinh doanh ngoại hối lại cho tín hiệu sa sút lúc giảm tuần tự 21,6% và 53,8% so với cùng kỳ. 

 Kết quả kinh doanh của Vietbank trong quý I/2022. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính tới 31/3/3033, tổng tài sản của nhà băng tăng 1,1% đạt 104.918 tỷ đồng, trong đó cho vay người mua tăng 2,3% đạt 51.681 tỷ đồng. Số dư tiền gửi của người mua tăng trưởng 3,8% đạt 69.315 tỷ đồng.
Số dư nợ xấu của nhà băng tăng khá mạnh 19,4% với 2.203 tỷ đồng, nâng tỉ lệ nợ xấu từ 3,65% đầu năm lên 4,26%.

 Một số tiêu chí của Vietbank trong quý I. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

ĐHĐCĐ Vietbank: Tăng vốn lên 5.780 tỷ đồng, tiếp tục muốn niêm yết cổ phiếu trên HOSE

08-04-2022

Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 71%, vượt 1.000 tỷ đồng trong năm 2022

16-10-2021

Vietbank thay Tổng Giám đốc

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/mot-ngan-hang-bao-lai-giam-gan-9-so-voi-cung-ky-422022428161259353.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Một #ngân #hàng #báo #lãi #giảm #gần #với #cùng #kỳ

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular