Một cổ đông tổ chức muốn bán bớt cổ phiếu MBB với giá 32.600 đồng/cp

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Một cổ đông tổ chức muốn bán bớt cổ phiếu MBB với giá 32.600 đồng/cp phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Giao dịch dự kiến ​​thực hiện vào quý II / 2022 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), Doanh nghiệp TNHH MTV Cao su 75 (Z175) muốn bán 200.000 cổ phiếu sở hữu tại Nhà băng TMCP Quân đội (MB).

Giao dịch dự kiến ​​thực hiện vào quý II / 2022 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn. Giá khởi điểm 32.600 đồng / cổ phiếu hoặc giá tham chiếu bình quân 30 phiên trước ngày thông báo.

Z175 cho biết, việc MB chuyển nhượng vốn sẽ giúp cung ứng cho doanh nghiệp một vốn đầu tư để thực hiện đầu tư vào các dự án kinh doanh chính của doanh nghiệp. Ngày nay, Z175 đang sở hữu 719.193 cổ phiếu MBB, tương đương 0,019% vốn điều lệ nhà băng.

Trước đó, Doanh nghiệp TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) cũng thông báo đăng ký sắm 1 triệu cổ phiếu MBB nhằm mục tiêu đầu tư tài chính. Giao dịch dự kiến ​​thực hiện từ 12/4 tới 11/5, theo phương thức khớp lệnh và / hoặc thỏa thuận.

SIC là doanh nghiệp do SCIC làm chủ sở hữu, lập BCTC thống nhất với SCIC, do SCIC cấp vốn điều lệ để hoạt động, được phân cấp trong quá trình đầu tư.

Đầu tháng 3, nhóm quỹ Dragon Capital chính thức trở thành cổ đông lớn của MB lúc sắm vào tổng cộng 916.800 cổ phiếu MBB thông qua quỹ thành viên. Qua đó, nâng tỉ lệ sở hữu tại nhà băng từ 4,99% lên 5%.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới, nhà băng sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 23% so với năm 2021, đạt 20.300 tỷ đồng. Trong trường hợp kinh tế vĩ mô khó khăn, lợi nhuận trước thuế theo kịch bản dự kiến ​​tăng 19.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021.

Đặc trưng, MB sẽ tìm kiếm, lựa chọn và triển khai Phương án chuyển nhượng buộc phải một tổ chức tín dụng, theo chủ trương, định hướng của Chính phủ, Nhà băng Nhà nước và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Xem thêm thông tin hay:  Công ty bảo hiểm thận trọng với mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận năm 2022

Nhà băng kỳ vọng sẽ triển khai thành công Phương án chuyển nhượng buộc phải các tổ chức tín dụng, mở ra thời cơ cho MB đẩy nhanh vận tốc tăng trưởng tài sản, tín dụng, mạng lưới gấp 1,5-2 lần. , góp phần hoàn thành sớm mục tiêu chiến lược phục vụ trên 20 triệu người dùng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/4, giá cổ phiếu MBB ngừng ở mức 29.300 đồng / cổ phiếu, giảm 11% so với đầu tháng và thấp hơn 10% so với giá chuyển nhượng nói trên.

Diễn biến giá cổ phiếu MBB. (Nguồn: TradingView).


Thông tin thêm

Một cổ đông tổ chức muốn bán bớt cổ phiếu MBB với giá 32.600 đồng/cp

Giao dịch dự kiến ​​thực hiện vào quý II / 2022 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), Doanh nghiệp TNHH MTV Cao su 75 (Z175) muốn bán 200.000 cổ phiếu sở hữu tại Nhà băng TMCP Quân đội (MB).

Giao dịch dự kiến ​​thực hiện vào quý II / 2022 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn. Giá khởi điểm 32.600 đồng / cổ phiếu hoặc giá tham chiếu bình quân 30 phiên trước ngày thông báo.

Z175 cho biết, việc MB chuyển nhượng vốn sẽ giúp cung ứng cho doanh nghiệp một vốn đầu tư để thực hiện đầu tư vào các dự án kinh doanh chính của doanh nghiệp. Ngày nay, Z175 đang sở hữu 719.193 cổ phiếu MBB, tương đương 0,019% vốn điều lệ nhà băng.

Trước đó, Doanh nghiệp TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) cũng thông báo đăng ký sắm 1 triệu cổ phiếu MBB nhằm mục tiêu đầu tư tài chính. Giao dịch dự kiến ​​thực hiện từ 12/4 tới 11/5, theo phương thức khớp lệnh và / hoặc thỏa thuận.

SIC là doanh nghiệp do SCIC làm chủ sở hữu, lập BCTC thống nhất với SCIC, do SCIC cấp vốn điều lệ để hoạt động, được phân cấp trong quá trình đầu tư.

Đầu tháng 3, nhóm quỹ Dragon Capital chính thức trở thành cổ đông lớn của MB lúc sắm vào tổng cộng 916.800 cổ phiếu MBB thông qua quỹ thành viên. Qua đó, nâng tỉ lệ sở hữu tại nhà băng từ 4,99% lên 5%.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới, nhà băng sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 23% so với năm 2021, đạt 20.300 tỷ đồng. Trong trường hợp kinh tế vĩ mô khó khăn, lợi nhuận trước thuế theo kịch bản dự kiến ​​tăng 19.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021.

Đặc trưng, MB sẽ tìm kiếm, lựa chọn và triển khai Phương án chuyển nhượng buộc phải một tổ chức tín dụng, theo chủ trương, định hướng của Chính phủ, Nhà băng Nhà nước và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Nhà băng kỳ vọng sẽ triển khai thành công Phương án chuyển nhượng buộc phải các tổ chức tín dụng, mở ra thời cơ cho MB đẩy nhanh vận tốc tăng trưởng tài sản, tín dụng, mạng lưới gấp 1,5-2 lần. , góp phần hoàn thành sớm mục tiêu chiến lược phục vụ trên 20 triệu người dùng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/4, giá cổ phiếu MBB ngừng ở mức 29.300 đồng / cổ phiếu, giảm 11% so với đầu tháng và thấp hơn 10% so với giá chuyển nhượng nói trên.

Diễn biến giá cổ phiếu MBB. (Nguồn: TradingView).


Giao dịch dự kiến ​​thực hiện vào quý II / 2022 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), Doanh nghiệp TNHH MTV Cao su 75 (Z175) muốn bán 200.000 cổ phiếu sở hữu tại Nhà băng TMCP Quân đội (MB).

Giao dịch dự kiến ​​thực hiện vào quý II / 2022 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn. Giá khởi điểm 32.600 đồng / cổ phiếu hoặc giá tham chiếu bình quân 30 phiên trước ngày thông báo.

Z175 cho biết, việc MB chuyển nhượng vốn sẽ giúp cung ứng cho doanh nghiệp một vốn đầu tư để thực hiện đầu tư vào các dự án kinh doanh chính của doanh nghiệp. Ngày nay, Z175 đang sở hữu 719.193 cổ phiếu MBB, tương đương 0,019% vốn điều lệ nhà băng.

Trước đó, Doanh nghiệp TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) cũng thông báo đăng ký sắm 1 triệu cổ phiếu MBB nhằm mục tiêu đầu tư tài chính. Giao dịch dự kiến ​​thực hiện từ 12/4 tới 11/5, theo phương thức khớp lệnh và / hoặc thỏa thuận.

SIC là doanh nghiệp do SCIC làm chủ sở hữu, lập BCTC thống nhất với SCIC, do SCIC cấp vốn điều lệ để hoạt động, được phân cấp trong quá trình đầu tư.

Đầu tháng 3, nhóm quỹ Dragon Capital chính thức trở thành cổ đông lớn của MB lúc sắm vào tổng cộng 916.800 cổ phiếu MBB thông qua quỹ thành viên. Qua đó, nâng tỉ lệ sở hữu tại nhà băng từ 4,99% lên 5%.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới, nhà băng sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 23% so với năm 2021, đạt 20.300 tỷ đồng. Trong trường hợp kinh tế vĩ mô khó khăn, lợi nhuận trước thuế theo kịch bản dự kiến ​​tăng 19.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021.

Đặc trưng, MB sẽ tìm kiếm, lựa chọn và triển khai Phương án chuyển nhượng buộc phải một tổ chức tín dụng, theo chủ trương, định hướng của Chính phủ, Nhà băng Nhà nước và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Nhà băng kỳ vọng sẽ triển khai thành công Phương án chuyển nhượng buộc phải các tổ chức tín dụng, mở ra thời cơ cho MB đẩy nhanh vận tốc tăng trưởng tài sản, tín dụng, mạng lưới gấp 1,5-2 lần. , góp phần hoàn thành sớm mục tiêu chiến lược phục vụ trên 20 triệu người dùng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/4, giá cổ phiếu MBB ngừng ở mức 29.300 đồng / cổ phiếu, giảm 11% so với đầu tháng và thấp hơn 10% so với giá chuyển nhượng nói trên.

Diễn biến giá cổ phiếu MBB. (Nguồn: TradingView).

#Một #cổ #đông #tổ #chức #muốn #bán #bớt #cổ #phiếu #MBB #với #giá #đồngcp

[rule_3_plain]

#Một #cổ #đông #tổ #chức #muốn #bán #bớt #cổ #phiếu #MBB #với #giá #đồngcp

[rule_1_plain]

#Một #cổ #đông #tổ #chức #muốn #bán #bớt #cổ #phiếu #MBB #với #giá #đồngcp

[rule_2_plain]

#Một #cổ #đông #tổ #chức #muốn #bán #bớt #cổ #phiếu #MBB #với #giá #đồngcp

[rule_2_plain]

#Một #cổ #đông #tổ #chức #muốn #bán #bớt #cổ #phiếu #MBB #với #giá #đồngcp

[rule_3_plain]

#Một #cổ #đông #tổ #chức #muốn #bán #bớt #cổ #phiếu #MBB #với #giá #đồngcp

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Một #cổ #đông #tổ #chức #muốn #bán #bớt #cổ #phiếu #MBB #với #giá #đồngcp

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất