Moody's nâng mức đánh giá tín dụng cơ sở của SeABank lên B1

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Moody's nâng mức giám định tín dụng cơ sở của SeABank lên B1 phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Ngày 25/4, Moody’s – một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất toàn cầu đã thông báo nâng xếp hạng tín nhiệm cơ sở (BCA) từ B2 lên B1 đối với SeABank trong kỳ giám định xếp hạng năm 2022. Đồng thời, Moody’s tiếp giữ xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi dài hạn của SeABank ở mức B1 năm thứ tư liên tục với triển vọng tăng trưởng Khả quan.

Việc Moody’s nâng BCA lên B1 phản ánh sự cải thiện rõ rệt nội lực của Nhà băng TMCP Đông Nam Á (SeABank – Mã: SSB) về chất lượng tài sản, khả năng sinh lời và tài chính.

Moody’s là một trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu toàn cầu, trong đó xếp hạng tín nhiệm cơ sở (BCA) là một trong những yếu tố quan trọng phản ánh nội lực của doanh nghiệp.

Việc SeABank được Moody’s nâng xếp hạng BCA lên B1, đồng thời duy trì xếp hạng tổ chức phát hành và tiền gửi dài hạn ở mức B1 năm thứ 4 liên tục với triển vọng tăng trưởng tích cực là minh chứng cho những nỗ lực của SeABank. SeABank tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, tăng lên chất lượng tài sản, khả năng sinh lời và tài chính trong năm 2021 với kết quả kinh doanh vượt trội: Lợi nhuận trước thuế hơn 3.268 tỷ đồng (tăng 89% so với năm trước) tới năm 2020 và hoàn thành 135% kế hoạch. ); tổng tài sản đạt hơn 211.663 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2020.

Ngoài ra, tổng thu nhập thuần ngoài lãi của SeABank năm 2021 đạt 1.850 tỷ đồng, chiếm 26,3% tổng doanh thu. Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản bình quân (ROA) và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) tuần tự là 1,33% và 16,12%; Tỉ lệ nợ xấu ở mức 1,65%.

Báo cáo xếp hạng tín nhiệm Moody’s 2022 đã khẳng định uy tín, vị thế và tiềm lực của SeABank với người mua, đối tác, đặc trưng là các tổ chức quốc tế. Nhà băng luôn nỗ lực tiên phong trong việc phục vụ các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, quản lý và quản lý hoạt động kinh doanh một cách chủ động, sáng tỏ và vững bền.

Ảnh: SeABank.

Kết thúc quý I, kết quả kinh doanh của SeABank tiếp tục được duy trì ở mức tăng trưởng vững bền, cụ thể: Tổng tài sản đạt 231.222 tỷ đồng, tăng 19.558 tỷ đồng so với thời khắc 31/12/2021; lợi nhuận trước thuế đạt 1.306 tỷ đồng, tăng 87,1% so với cùng kỳ năm trước; tổng doanh thu thuần đạt hơn 2.322 tỷ đồng, tăng 61,3% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 274 tỷ đồng, tăng 122,65% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng thời, thu nhập thuần ngoài lãi (NOII) cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 126,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 758 tỷ đồng.

Đặc thù, tỉ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) tiếp tục giảm mạnh xuống 28,32%, đảm bảo đúng định hướng kinh doanh của nhà băng. Tỉ lệ nợ xấu (NPL) duy trì ổn định ở mức 1,64%.

Cũng trong quý I, SeABank đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng và tiếp tục được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ lên 22.690 tỷ đồng vào năm 2022 nhằm tăng lên năng lực tài chính, bổ sung tài chính lưu động. của Nhà băng.

SeABank hiện nằm trong nhóm các nhà băng quan trọng trong hệ thống nhà băng theo quy định của Nhà băng Nhà nước Việt Nam, được Hiệp hội Nhà băng Việt Nam đánh giá là “Nhà băng tiêu biểu vì tập thể năm 2021” và “Nhà băng vì tập thể năm 2021” cùng thành phầm, dịch vụ thông minh tiêu biểu năm 2021 ”, đồng thời là nhà băng duy nhất được The Banker (Vương quốc Anh) vinh danh là“ Nhà băng của năm 2021 – Bank of the Year Vietnam 2021 ”và xếp hạng“ Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng tốt nhất Việt Nam 2022 ”(Báo cáo Việt Nam).

Bích Thu


Thông tin thêm

Moody's nâng mức giám định tín dụng cơ sở của SeABank lên B1

Ngày 25/4, Moody's - một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất toàn cầu đã thông báo nâng xếp hạng tín nhiệm cơ sở (BCA) từ B2 lên B1 đối với SeABank trong kỳ giám định xếp hạng năm 2022. Đồng thời, Moody's tiếp giữ xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi dài hạn của SeABank ở mức B1 năm thứ tư liên tục với triển vọng tăng trưởng Khả quan.

Việc Moody's nâng BCA lên B1 phản ánh sự cải thiện rõ rệt nội lực của Nhà băng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã: SSB) về chất lượng tài sản, khả năng sinh lời và tài chính.

Moody's là một trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu toàn cầu, trong đó xếp hạng tín nhiệm cơ sở (BCA) là một trong những yếu tố quan trọng phản ánh nội lực của doanh nghiệp.

Việc SeABank được Moody's nâng xếp hạng BCA lên B1, đồng thời duy trì xếp hạng tổ chức phát hành và tiền gửi dài hạn ở mức B1 năm thứ 4 liên tục với triển vọng tăng trưởng tích cực là minh chứng cho những nỗ lực của SeABank. SeABank tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, tăng lên chất lượng tài sản, khả năng sinh lời và tài chính trong năm 2021 với kết quả kinh doanh vượt trội: Lợi nhuận trước thuế hơn 3.268 tỷ đồng (tăng 89% so với năm trước) tới năm 2020 và hoàn thành 135% kế hoạch. ); tổng tài sản đạt hơn 211.663 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2020.

Ngoài ra, tổng thu nhập thuần ngoài lãi của SeABank năm 2021 đạt 1.850 tỷ đồng, chiếm 26,3% tổng doanh thu. Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản bình quân (ROA) và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) tuần tự là 1,33% và 16,12%; Tỉ lệ nợ xấu ở mức 1,65%.

Báo cáo xếp hạng tín nhiệm Moody's 2022 đã khẳng định uy tín, vị thế và tiềm lực của SeABank với người mua, đối tác, đặc trưng là các tổ chức quốc tế. Nhà băng luôn nỗ lực tiên phong trong việc phục vụ các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, quản lý và quản lý hoạt động kinh doanh một cách chủ động, sáng tỏ và vững bền.

Ảnh: SeABank.

Kết thúc quý I, kết quả kinh doanh của SeABank tiếp tục được duy trì ở mức tăng trưởng vững bền, cụ thể: Tổng tài sản đạt 231.222 tỷ đồng, tăng 19.558 tỷ đồng so với thời khắc 31/12/2021; lợi nhuận trước thuế đạt 1.306 tỷ đồng, tăng 87,1% so với cùng kỳ năm trước; tổng doanh thu thuần đạt hơn 2.322 tỷ đồng, tăng 61,3% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 274 tỷ đồng, tăng 122,65% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng thời, thu nhập thuần ngoài lãi (NOII) cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 126,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 758 tỷ đồng.

Đặc thù, tỉ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) tiếp tục giảm mạnh xuống 28,32%, đảm bảo đúng định hướng kinh doanh của nhà băng. Tỉ lệ nợ xấu (NPL) duy trì ổn định ở mức 1,64%.

Cũng trong quý I, SeABank đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng và tiếp tục được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ lên 22.690 tỷ đồng vào năm 2022 nhằm tăng lên năng lực tài chính, bổ sung tài chính lưu động. của Nhà băng.

SeABank hiện nằm trong nhóm các nhà băng quan trọng trong hệ thống nhà băng theo quy định của Nhà băng Nhà nước Việt Nam, được Hiệp hội Nhà băng Việt Nam đánh giá là "Nhà băng tiêu biểu vì tập thể năm 2021" và "Nhà băng vì tập thể năm 2021" cùng thành phầm, dịch vụ thông minh tiêu biểu năm 2021 ”, đồng thời là nhà băng duy nhất được The Banker (Vương quốc Anh) vinh danh là“ Nhà băng của năm 2021 - Bank of the Year Vietnam 2021 ”và xếp hạng“ Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng tốt nhất Việt Nam 2022 ”(Báo cáo Việt Nam).

Bích Thu


Ngày 25/4, Moody’s – một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất toàn cầu đã thông báo nâng xếp hạng tín nhiệm cơ sở (BCA) từ B2 lên B1 đối với SeABank trong kỳ giám định xếp hạng năm 2022. Đồng thời, Moody’s tiếp giữ xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi dài hạn của SeABank ở mức B1 năm thứ tư liên tục với triển vọng tăng trưởng Khả quan.

Việc Moody’s nâng BCA lên B1 phản ánh sự cải thiện rõ rệt nội lực của Nhà băng TMCP Đông Nam Á (SeABank – Mã: SSB) về chất lượng tài sản, khả năng sinh lời và tài chính.

Moody’s là một trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu toàn cầu, trong đó xếp hạng tín nhiệm cơ sở (BCA) là một trong những yếu tố quan trọng phản ánh nội lực của doanh nghiệp.

Việc SeABank được Moody’s nâng xếp hạng BCA lên B1, đồng thời duy trì xếp hạng tổ chức phát hành và tiền gửi dài hạn ở mức B1 năm thứ 4 liên tục với triển vọng tăng trưởng tích cực là minh chứng cho những nỗ lực của SeABank. SeABank tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, tăng lên chất lượng tài sản, khả năng sinh lời và tài chính trong năm 2021 với kết quả kinh doanh vượt trội: Lợi nhuận trước thuế hơn 3.268 tỷ đồng (tăng 89% so với năm trước) tới năm 2020 và hoàn thành 135% kế hoạch. ); tổng tài sản đạt hơn 211.663 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2020.

Ngoài ra, tổng thu nhập thuần ngoài lãi của SeABank năm 2021 đạt 1.850 tỷ đồng, chiếm 26,3% tổng doanh thu. Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản bình quân (ROA) và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) tuần tự là 1,33% và 16,12%; Tỉ lệ nợ xấu ở mức 1,65%.

Báo cáo xếp hạng tín nhiệm Moody’s 2022 đã khẳng định uy tín, vị thế và tiềm lực của SeABank với người mua, đối tác, đặc trưng là các tổ chức quốc tế. Nhà băng luôn nỗ lực tiên phong trong việc phục vụ các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, quản lý và quản lý hoạt động kinh doanh một cách chủ động, sáng tỏ và vững bền.

Ảnh: SeABank.

Kết thúc quý I, kết quả kinh doanh của SeABank tiếp tục được duy trì ở mức tăng trưởng vững bền, cụ thể: Tổng tài sản đạt 231.222 tỷ đồng, tăng 19.558 tỷ đồng so với thời khắc 31/12/2021; lợi nhuận trước thuế đạt 1.306 tỷ đồng, tăng 87,1% so với cùng kỳ năm trước; tổng doanh thu thuần đạt hơn 2.322 tỷ đồng, tăng 61,3% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 274 tỷ đồng, tăng 122,65% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng thời, thu nhập thuần ngoài lãi (NOII) cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 126,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 758 tỷ đồng.

Đặc thù, tỉ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) tiếp tục giảm mạnh xuống 28,32%, đảm bảo đúng định hướng kinh doanh của nhà băng. Tỉ lệ nợ xấu (NPL) duy trì ổn định ở mức 1,64%.

Cũng trong quý I, SeABank đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng và tiếp tục được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ lên 22.690 tỷ đồng vào năm 2022 nhằm tăng lên năng lực tài chính, bổ sung tài chính lưu động. của Nhà băng.

SeABank hiện nằm trong nhóm các nhà băng quan trọng trong hệ thống nhà băng theo quy định của Nhà băng Nhà nước Việt Nam, được Hiệp hội Nhà băng Việt Nam đánh giá là “Nhà băng tiêu biểu vì tập thể năm 2021” và “Nhà băng vì tập thể năm 2021” cùng thành phầm, dịch vụ thông minh tiêu biểu năm 2021 ”, đồng thời là nhà băng duy nhất được The Banker (Vương quốc Anh) vinh danh là“ Nhà băng của năm 2021 – Bank of the Year Vietnam 2021 ”và xếp hạng“ Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng tốt nhất Việt Nam 2022 ”(Báo cáo Việt Nam).

Bích Thu

#Moody039s #nâng #mức #đánh #giá #tín #dụng #cơ #sở #của #SeABank #lên

[rule_3_plain]

#Moody039s #nâng #mức #đánh #giá #tín #dụng #cơ #sở #của #SeABank #lên

Ngày 25/4, Moody’s – 1 trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới, thông báo nâng mức giám định tín dụng cơ sở (BCA) từ B2 lên B1 cho SeABank trong kỳ giám định xếp hạng năm 2022. Đồng thời, Moody’s tiếp tục giữ xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi dài hạn của SeABank ở mức B1 năm thứ 4 liên tục với triển vọng tăng trưởng Tích cực.

Việc Moody’s nâng hạng BCA lên B1 phản ánh sự cải thiện rõ rệt sức mạnh nội tại củaNgân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank – Mã: SSB) về chất lượng tài sản, khả năng sinh lời và tài chính.
Moody’s là một trong 3 tổ chức giám định tín nhiệm hàng đầu toàn cầu, trong đó mức giám định tín dụng cơ sở (BCA) là một trong những yếu tố quan trọng phản ánh sức mạnh nội tại của doanh nghiệp.
Việc SeABank được Moody’s nâng mức giám định BCA lên B1, đồng thời giữ nguyên xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi dài hạn ở mức B1 năm thứ 4 liên tục với giám định triển vọng tăng trưởng Tích cực là minh chứng cho nỗ lực của SeABank trong việc duy trì ổn định hoạt động kinh doanh, tăng lên chất lượng tài sản, khả năng sinh lời và tài chính trong năm 2021 với kết quả kinh doanh nổi trội: Lợi nhuận trước thuế hơn 3.268 tỷ đồng (tăng 89% so với 2020 và hoàn thành 135% kế hoạch); tổng tài sản đạt hơn 211.663 tỷ đồng, tăng 18% so với 2020.
Ngoài ra, tổng thu thuần ngoài lãi (NoII) năm 2021 của SeABank đạt 1.850 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ 26,3% trên tổng doanh thu. Hiệu suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROA) và hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) tuần tự là 1,33% và 16,12%; Tỉ lệ nợ xấu ở mức 1,65%. 
Báo cáo xếp hạng tín nhiệm năm 2022 của Moody’s đã khẳng định uy tín, vị thế và tiềm lực của SeABank với người mua, đối tác đặc trưng là các tổ chức quốc tế. Nhà băng luôn nỗ lực tiên phong trong việc phục vụ với những tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, quản trị và quản lý hoạt động kinh doanh một cách chủ động, sáng tỏ, an toàn và vững bền. 

 Ảnh: SeABank.

Kết thúc quý I, kết quả kinh doanh của SeABank tiếp tục được duy trì ở mức tăng trưởng vững bền, cụ thể: Tổng tài sản đạt 231.222 tỷ đồng, tăng 19.558 tỷ đồng so với thời khắc 31/12/2021; lợi nhuận trước thuế đạt 1.306 tỷ đồng, tăng 87,1% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu thuần đạt hơn 2.322 tỷ đồng, tăng 61,3% so với cùng kỳ năm trước; thu thuần từ dịch vụ đạt 274 tỷ đồng, tăng 122,65% so với cùng kỳ năm trước.
Đồng thời, thu thuần ngoài lãi (NOII) cũng ghi nhận con số tăng trưởng ấn tượng 126,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 758 tỷ đồng.
Đặc thù, tỉ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) tiếp tục giảm mạnh xuống mức 28,32%, đảm bảo đúng theo định hướng kinh doanh của nhà băng. Tỉ lệ nợ xấu (NPL) duy trì ổn định ở mức 1,64%.
Cũng trong quý I, SeABank đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng và tiếp tục được Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 22.690 tỷ đồng trong năm 2022 nhằm tăng lên năng lực tài chính, bổ sung tài chính hoạt động kinh doanh của nhà băng.
Hiện SeABank thuộc nhóm các nhà băng có tầm quan trọng trong hệ thống nhà băng theo quy định của Nhà băng Nhà nước Việt Nam, được Hiệp hội Nhà băng Việt Nam đánh giá là “Nhà băng vì tập thể tiêu biểu 2021” và “Nhà băng có thành phầm dịch vụ đổi mới thông minh tiêu biểu 2021”, đồng thời là nhà băng duy nhất được The Banker (Anh) vinh danh “Nhà băng của năm 2021 – Bank of the Year Vietnam 2021” và xếp hạng “Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 2022” (Vietnam Report).

Bích Thu

Theo Kinh Tế Chứng Khoán

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/

#Moody039s #nâng #mức #đánh #giá #tín #dụng #cơ #sở #của #SeABank #lên

[rule_2_plain]

#Moody039s #nâng #mức #đánh #giá #tín #dụng #cơ #sở #của #SeABank #lên

[rule_2_plain]

#Moody039s #nâng #mức #đánh #giá #tín #dụng #cơ #sở #của #SeABank #lên

[rule_3_plain]

#Moody039s #nâng #mức #đánh #giá #tín #dụng #cơ #sở #của #SeABank #lên

Ngày 25/4, Moody’s – 1 trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới, thông báo nâng mức giám định tín dụng cơ sở (BCA) từ B2 lên B1 cho SeABank trong kỳ giám định xếp hạng năm 2022. Đồng thời, Moody’s tiếp tục giữ xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi dài hạn của SeABank ở mức B1 năm thứ 4 liên tục với triển vọng tăng trưởng Tích cực.

Việc Moody’s nâng hạng BCA lên B1 phản ánh sự cải thiện rõ rệt sức mạnh nội tại củaNgân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank – Mã: SSB) về chất lượng tài sản, khả năng sinh lời và tài chính.
Moody’s là một trong 3 tổ chức giám định tín nhiệm hàng đầu toàn cầu, trong đó mức giám định tín dụng cơ sở (BCA) là một trong những yếu tố quan trọng phản ánh sức mạnh nội tại của doanh nghiệp.
Việc SeABank được Moody’s nâng mức giám định BCA lên B1, đồng thời giữ nguyên xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi dài hạn ở mức B1 năm thứ 4 liên tục với giám định triển vọng tăng trưởng Tích cực là minh chứng cho nỗ lực của SeABank trong việc duy trì ổn định hoạt động kinh doanh, tăng lên chất lượng tài sản, khả năng sinh lời và tài chính trong năm 2021 với kết quả kinh doanh nổi trội: Lợi nhuận trước thuế hơn 3.268 tỷ đồng (tăng 89% so với 2020 và hoàn thành 135% kế hoạch); tổng tài sản đạt hơn 211.663 tỷ đồng, tăng 18% so với 2020.
Ngoài ra, tổng thu thuần ngoài lãi (NoII) năm 2021 của SeABank đạt 1.850 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ 26,3% trên tổng doanh thu. Hiệu suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROA) và hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) tuần tự là 1,33% và 16,12%; Tỉ lệ nợ xấu ở mức 1,65%. 
Báo cáo xếp hạng tín nhiệm năm 2022 của Moody’s đã khẳng định uy tín, vị thế và tiềm lực của SeABank với người mua, đối tác đặc trưng là các tổ chức quốc tế. Nhà băng luôn nỗ lực tiên phong trong việc phục vụ với những tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, quản trị và quản lý hoạt động kinh doanh một cách chủ động, sáng tỏ, an toàn và vững bền. 

 Ảnh: SeABank.

Kết thúc quý I, kết quả kinh doanh của SeABank tiếp tục được duy trì ở mức tăng trưởng vững bền, cụ thể: Tổng tài sản đạt 231.222 tỷ đồng, tăng 19.558 tỷ đồng so với thời khắc 31/12/2021; lợi nhuận trước thuế đạt 1.306 tỷ đồng, tăng 87,1% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu thuần đạt hơn 2.322 tỷ đồng, tăng 61,3% so với cùng kỳ năm trước; thu thuần từ dịch vụ đạt 274 tỷ đồng, tăng 122,65% so với cùng kỳ năm trước.
Đồng thời, thu thuần ngoài lãi (NOII) cũng ghi nhận con số tăng trưởng ấn tượng 126,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 758 tỷ đồng.
Đặc thù, tỉ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) tiếp tục giảm mạnh xuống mức 28,32%, đảm bảo đúng theo định hướng kinh doanh của nhà băng. Tỉ lệ nợ xấu (NPL) duy trì ổn định ở mức 1,64%.
Cũng trong quý I, SeABank đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng và tiếp tục được Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 22.690 tỷ đồng trong năm 2022 nhằm tăng lên năng lực tài chính, bổ sung tài chính hoạt động kinh doanh của nhà băng.
Hiện SeABank thuộc nhóm các nhà băng có tầm quan trọng trong hệ thống nhà băng theo quy định của Nhà băng Nhà nước Việt Nam, được Hiệp hội Nhà băng Việt Nam đánh giá là “Nhà băng vì tập thể tiêu biểu 2021” và “Nhà băng có thành phầm dịch vụ đổi mới thông minh tiêu biểu 2021”, đồng thời là nhà băng duy nhất được The Banker (Anh) vinh danh “Nhà băng của năm 2021 – Bank of the Year Vietnam 2021” và xếp hạng “Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 2022” (Vietnam Report).

Bích Thu

Theo Kinh Tế Chứng Khoán

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/

Nguồn: besttaichinh.com

#Moody039s #nâng #mức #đánh #giá #tín #dụng #cơ #sở #của #SeABank #lên

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular