MIC sắp phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => MIC sắp phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỉ lệ 15% phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Thời kì thực hiện dự kiến ​​trong quý II – quý III / 2022, sau lúc được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán chấp thuận.

Tổng doanh nghiệp Bảo hiểm Quân đội (MIC – Mã: MIG) vừa ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Cụ thể, MIC sẽ phát hành gần 21,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với tỉ lệ thực hiện 15%, tức cổ đông sở hữu 100 quyền cổ tức được nhận 15 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành ko bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời kì thực hiện dự kiến ​​trong quý II – quý III / 2022, sau lúc được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán chấp thuận. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của MIC năm 2021 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán. Sau lúc hoàn thành phát hành, vốn điều lệ của MIC sẽ tăng từ 1.430 tỷ đồng lên hơn 1.644 tỷ đồng.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, MIC cho biết sẽ tìm kiếm và chuyển nhượng từ 25% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên và ko phải thực hiện chào sắm công khai.

San sớt về việc tìm kiếm đối tác chiến lược, ban lãnh đạo cho biết MIC đang cùng với nhà băng mẹ MB tìm kiếm các đối tác uy tín, thương hiệu và kinh nghiệm tăng trưởng bán lẻ, có khả năng hỗ trợ khu vực công. doanh nghiệp về quản trị, chiến lược, tăng trưởng công nghệ thông tin, … đạt mục tiêu Top 3 thị trường.

MIC cũng đưa ra các tiêu chí khác đối với đối tác chiến lược như có khả năng trả tiền cho số cổ phần chào bán và cam liên kết tác với MIC ít nhất ba năm.

Về kinh doanh, quý I / 2022, MIC ghi nhận tổng doanh thu bảo hiểm hơn 1.200 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ, gấp 5 lần mức tăng trưởng của ngành. Lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ 90 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ.

Diễn biến giá cổ phiếu MIG. (Nguồn: TradingView).

ĐHCĐ MIC: Sẵn sàng chào bán tối thiểu 25% vốn cho cổ đông chiến lược, mục tiêu doanh thu tăng 40% vào năm 2022

Đại hội đồng cổ đông MIC: Sẵn sàng chia tối thiểu 25% vốn cho cổ đông chiến lược, đặt mục tiêu doanh thu tăng 40% trong năm.  2022

Ngày 15 tháng 3 năm 2022

MB ước lãi 5.500 tỷ trong quý I, chưa có ý định thoái vốn khỏi MIC và MBS

Ngày 25 tháng 10 năm 2021

Bảo hiểm Quân đội MIC: Tiếp tục duy trì mức tăng trưởng gấp 4 lần mức tăng trưởng bình quân ngành

Phương Nga


Thông tin thêm

MIC sắp phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỉ lệ 15%

Thời kì thực hiện dự kiến ​​trong quý II - quý III / 2022, sau lúc được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán chấp thuận.

Tổng doanh nghiệp Bảo hiểm Quân đội (MIC - Mã: MIG) vừa ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Cụ thể, MIC sẽ phát hành gần 21,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với tỉ lệ thực hiện 15%, tức cổ đông sở hữu 100 quyền cổ tức được nhận 15 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành ko bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời kì thực hiện dự kiến ​​trong quý II - quý III / 2022, sau lúc được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán chấp thuận. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của MIC năm 2021 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán. Sau lúc hoàn thành phát hành, vốn điều lệ của MIC sẽ tăng từ 1.430 tỷ đồng lên hơn 1.644 tỷ đồng.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, MIC cho biết sẽ tìm kiếm và chuyển nhượng từ 25% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên và ko phải thực hiện chào sắm công khai.

San sớt về việc tìm kiếm đối tác chiến lược, ban lãnh đạo cho biết MIC đang cùng với nhà băng mẹ MB tìm kiếm các đối tác uy tín, thương hiệu và kinh nghiệm tăng trưởng bán lẻ, có khả năng hỗ trợ khu vực công. doanh nghiệp về quản trị, chiến lược, tăng trưởng công nghệ thông tin, ... đạt mục tiêu Top 3 thị trường.

MIC cũng đưa ra các tiêu chí khác đối với đối tác chiến lược như có khả năng trả tiền cho số cổ phần chào bán và cam liên kết tác với MIC ít nhất ba năm.

Về kinh doanh, quý I / 2022, MIC ghi nhận tổng doanh thu bảo hiểm hơn 1.200 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ, gấp 5 lần mức tăng trưởng của ngành. Lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ 90 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ.

Diễn biến giá cổ phiếu MIG. (Nguồn: TradingView).

ĐHCĐ MIC: Sẵn sàng chào bán tối thiểu 25% vốn cho cổ đông chiến lược, mục tiêu doanh thu tăng 40% vào năm 2022

Đại hội đồng cổ đông MIC: Sẵn sàng chia tối thiểu 25% vốn cho cổ đông chiến lược, đặt mục tiêu doanh thu tăng 40% trong năm.  2022

Ngày 15 tháng 3 năm 2022

MB ước lãi 5.500 tỷ trong quý I, chưa có ý định thoái vốn khỏi MIC và MBS

Ngày 25 tháng 10 năm 2021

Bảo hiểm Quân đội MIC: Tiếp tục duy trì mức tăng trưởng gấp 4 lần mức tăng trưởng bình quân ngành

Phương Nga


Thời kì thực hiện dự kiến ​​trong quý II – quý III / 2022, sau lúc được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán chấp thuận.

Tổng doanh nghiệp Bảo hiểm Quân đội (MIC – Mã: MIG) vừa ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Cụ thể, MIC sẽ phát hành gần 21,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với tỉ lệ thực hiện 15%, tức cổ đông sở hữu 100 quyền cổ tức được nhận 15 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành ko bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời kì thực hiện dự kiến ​​trong quý II – quý III / 2022, sau lúc được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán chấp thuận. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của MIC năm 2021 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán. Sau lúc hoàn thành phát hành, vốn điều lệ của MIC sẽ tăng từ 1.430 tỷ đồng lên hơn 1.644 tỷ đồng.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, MIC cho biết sẽ tìm kiếm và chuyển nhượng từ 25% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên và ko phải thực hiện chào sắm công khai.

San sớt về việc tìm kiếm đối tác chiến lược, ban lãnh đạo cho biết MIC đang cùng với nhà băng mẹ MB tìm kiếm các đối tác uy tín, thương hiệu và kinh nghiệm tăng trưởng bán lẻ, có khả năng hỗ trợ khu vực công. doanh nghiệp về quản trị, chiến lược, tăng trưởng công nghệ thông tin, … đạt mục tiêu Top 3 thị trường.

MIC cũng đưa ra các tiêu chí khác đối với đối tác chiến lược như có khả năng trả tiền cho số cổ phần chào bán và cam liên kết tác với MIC ít nhất ba năm.

Về kinh doanh, quý I / 2022, MIC ghi nhận tổng doanh thu bảo hiểm hơn 1.200 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ, gấp 5 lần mức tăng trưởng của ngành. Lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ 90 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ.

Diễn biến giá cổ phiếu MIG. (Nguồn: TradingView).

ĐHCĐ MIC: Sẵn sàng chào bán tối thiểu 25% vốn cho cổ đông chiến lược, mục tiêu doanh thu tăng 40% vào năm 2022

Đại hội đồng cổ đông MIC: Sẵn sàng chia tối thiểu 25% vốn cho cổ đông chiến lược, đặt mục tiêu doanh thu tăng 40% trong năm.  2022

Ngày 15 tháng 3 năm 2022

MB ước lãi 5.500 tỷ trong quý I, chưa có ý định thoái vốn khỏi MIC và MBS

Ngày 25 tháng 10 năm 2021

Bảo hiểm Quân đội MIC: Tiếp tục duy trì mức tăng trưởng gấp 4 lần mức tăng trưởng bình quân ngành

Phương Nga

#MIC #sắp #phát #hành #cổ #phiếu #trả #cổ #tức #tỷ #lệ

[rule_3_plain]

#MIC #sắp #phát #hành #cổ #phiếu #trả #cổ #tức #tỷ #lệ

Thời kì thực hiện dự kiến trong quý II – quý III/2022, sau lúc được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán chấp thuận

Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC – Mã: MIG) vừa có nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
Cụ thể, MIC sẽ phát hành gần 21,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỉ lệ thực hiện 15%, tức cổ đông sở hữu 100 quyền nhận cổ tức được nhận 15 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành ko bị hạn chế chuyển nhượng.
Thời kì thực hiện dự kiến trong quý II – quý III/2022, sau lúc được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán chấp thuận. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối luỹ kế của MIC năm 2021 theo báo cáo tài chính kiểm toán. Sau lúc hoàn thành phát hành, vốn điều lệ cỉa MIC sẽ tăng từ 1.430 tỷ đồng lên hơn 1.644 tỷ đồng.
Tại đại hội cổ đông thường niên 2022, MIC cho biết sẽ tìm kiếm và chuyển nhượng từ 25% cổ phiều có quyền biểu quyết trở lên và ko phải thực hiện thủ tục chào sắm công khai.
San sớt về việc tìm kiếm đối tác chiến lược, ban lãnh đạo cho biết MIC đang cùng với nhà băng mẹ là MB tìm kiếm các đối tác có uy tín, thương hiệu và kinh nghiệm tăng trưởng bán lẻ, có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp về mặt quản trị, chiến lược, tăng trưởng công nghệ thông tin,… để phục vụ mục tiêu Top 3 thị trường.
MIC cũng đưa ra những tiêu chí khác cho đối tác chiến lược như có năng lực trả tiền số lượng cổ phần được chào bán và có cam liên kết tác với MIC trong thời kì ít nhất ba năm.
Về kinh doanh, quý I/2022 MIC ghi nhận tổng doanh thu bảo hiểm gốc hơn 1.200 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ gấp 5 lần so với vận tốc tăng trưởng của ngành. Lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ 90 tỷ đồng tăng trưởng 93% so với cùng kỳ.

 Diễn biến giá cổ phiếu MIG. (Nguồn: TradingView).

ĐHĐCĐ MIC: Sẵn sàng chào bán ít nhất 25% vốn cho cổ đông chiến lược, mục tiêu doanh thu tăng 40% trong năm 2022

15-03-2022

MB ước lãi 5.500 tỷ trong quý I, ko có ý định thoái vốn tại MIC và MBS

25-10-2021

Bảo hiểm Quân đội MIC: Tiếp tục duy trì tăng trưởng gấp 4 lần trung bình ngành

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/mic-sap-phat-hanh-co-phieu-tra-co-tuc-ty-le-15-42202251311305999.htm

#MIC #sắp #phát #hành #cổ #phiếu #trả #cổ #tức #tỷ #lệ

[rule_2_plain]

#MIC #sắp #phát #hành #cổ #phiếu #trả #cổ #tức #tỷ #lệ

[rule_2_plain]

#MIC #sắp #phát #hành #cổ #phiếu #trả #cổ #tức #tỷ #lệ

[rule_3_plain]

#MIC #sắp #phát #hành #cổ #phiếu #trả #cổ #tức #tỷ #lệ

Thời kì thực hiện dự kiến trong quý II – quý III/2022, sau lúc được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán chấp thuận

Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC – Mã: MIG) vừa có nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
Cụ thể, MIC sẽ phát hành gần 21,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỉ lệ thực hiện 15%, tức cổ đông sở hữu 100 quyền nhận cổ tức được nhận 15 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành ko bị hạn chế chuyển nhượng.
Thời kì thực hiện dự kiến trong quý II – quý III/2022, sau lúc được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán chấp thuận. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối luỹ kế của MIC năm 2021 theo báo cáo tài chính kiểm toán. Sau lúc hoàn thành phát hành, vốn điều lệ cỉa MIC sẽ tăng từ 1.430 tỷ đồng lên hơn 1.644 tỷ đồng.
Tại đại hội cổ đông thường niên 2022, MIC cho biết sẽ tìm kiếm và chuyển nhượng từ 25% cổ phiều có quyền biểu quyết trở lên và ko phải thực hiện thủ tục chào sắm công khai.
San sớt về việc tìm kiếm đối tác chiến lược, ban lãnh đạo cho biết MIC đang cùng với nhà băng mẹ là MB tìm kiếm các đối tác có uy tín, thương hiệu và kinh nghiệm tăng trưởng bán lẻ, có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp về mặt quản trị, chiến lược, tăng trưởng công nghệ thông tin,… để phục vụ mục tiêu Top 3 thị trường.
MIC cũng đưa ra những tiêu chí khác cho đối tác chiến lược như có năng lực trả tiền số lượng cổ phần được chào bán và có cam liên kết tác với MIC trong thời kì ít nhất ba năm.
Về kinh doanh, quý I/2022 MIC ghi nhận tổng doanh thu bảo hiểm gốc hơn 1.200 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ gấp 5 lần so với vận tốc tăng trưởng của ngành. Lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ 90 tỷ đồng tăng trưởng 93% so với cùng kỳ.

 Diễn biến giá cổ phiếu MIG. (Nguồn: TradingView).

ĐHĐCĐ MIC: Sẵn sàng chào bán ít nhất 25% vốn cho cổ đông chiến lược, mục tiêu doanh thu tăng 40% trong năm 2022

15-03-2022

MB ước lãi 5.500 tỷ trong quý I, ko có ý định thoái vốn tại MIC và MBS

25-10-2021

Bảo hiểm Quân đội MIC: Tiếp tục duy trì tăng trưởng gấp 4 lần trung bình ngành

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/mic-sap-phat-hanh-co-phieu-tra-co-tuc-ty-le-15-42202251311305999.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#MIC #sắp #phát #hành #cổ #phiếu #trả #cổ #tức #tỷ #lệ

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular