MB được chấp thuận thành lập ngân hàng 100% vốn tại Campuchia

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => MB được chấp thuận thành lập ngân hàng 100% vốn tại Campuchia phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Đây là công ty con đầu tiên của MB tại thị trường nước ngoài. Trước đó, MB đã có văn phòng đại diện tại Nga, hai chi nhánh và phòng giao dịch ở nước ngoài.

Ngân hàng TMCP Quân đội (Ảnh: MB).

Ngày 11/7/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có Văn bản số 4736 / NHNN-TTGSNH chấp thuận thành lập Ngân hàng 100% vốn tại Campuchia của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – Mã: MBB) tại Campuchia. .

Việc thành lập ngân hàng 100% vốn tại Campuchia trên cơ sở chuyển đổi chi nhánh của MB tại Campuchia.

Tên đầy đủ của ngân hàng là THNHH MB Cambodia Public Bank (MB Cambodia Bank, Public Limited Company) và tên viết tắt là MBCambodia.

Trụ sở chính của ngân hàng được đặt tại số 146, Đại lộ Preah Norodom, Phường Tonle Basak, Quận Chamkar Mon, Thủ đô Phnom Penh, Campuchia.

Theo văn bản của NHNN, MB phải chịu trách nhiệm về việc chấm dứt hoạt động và giải thể chi nhánh tại Campuchia theo quy định của pháp luật Campuchia và các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.

Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày ký các văn bản này, MB phải triển khai hoạt động ngân hàng được chấp thuận 100% tại Campuchia. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đương nhiên hết hiệu lực.

Tính đến cuối quý I, MB có trụ sở chính, 101 chi nhánh (có 2 chi nhánh nước ngoài), 198 phòng giao dịch (1 phòng giao dịch nước ngoài) và văn phòng đại diện tại Nga. Ngân hàng có 6 công ty con gồm MB AMC, MBS, MB Capital, MCredit và MIC.

Quý đầu năm, MB báo lãi kỷ lục hơn 5.900 tỷ đồng trước thuế, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 31/3/2022, cho vay khách hàng của MB tăng trưởng 14,3%, cao so với mặt bằng chung của các ngân hàng. Tổng tài sản ghi nhận mức tăng trưởng gần 7% lên 649.040 tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng của MB tăng khiêm tốn 1,4% lên 3890.174 tỷ đồng.

Năm 2022, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 23% so với năm 2021 đạt 20.300 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 46.882 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý II của ACB, MB và VietinBank dự báo tăng 50-60% so với cùng kỳ

Lợi nhuận trước thuế quý II của ACB, MB và VietinBank dự kiến ​​tăng 50-60% so với kỳ trước

01-07-2022

VCBS dự báo lợi nhuận trước thuế của MB sẽ tăng 30% vào năm 2022, tín dụng có thể tăng 30% từ năm 2023

Huyền Phương


Thông tin thêm

MB được chấp thuận thành lập ngân hàng 100% vốn tại Campuchia

Đây là công ty con đầu tiên của MB tại thị trường nước ngoài. Trước đó, MB đã có văn phòng đại diện tại Nga, hai chi nhánh và phòng giao dịch ở nước ngoài.

Ngân hàng TMCP Quân đội (Ảnh: MB).

Ngày 11/7/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có Văn bản số 4736 / NHNN-TTGSNH chấp thuận thành lập Ngân hàng 100% vốn tại Campuchia của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB) tại Campuchia. .

Việc thành lập ngân hàng 100% vốn tại Campuchia trên cơ sở chuyển đổi chi nhánh của MB tại Campuchia.

Tên đầy đủ của ngân hàng là THNHH MB Cambodia Public Bank (MB Cambodia Bank, Public Limited Company) và tên viết tắt là MBCambodia.

Trụ sở chính của ngân hàng được đặt tại số 146, Đại lộ Preah Norodom, Phường Tonle Basak, Quận Chamkar Mon, Thủ đô Phnom Penh, Campuchia.

Theo văn bản của NHNN, MB phải chịu trách nhiệm về việc chấm dứt hoạt động và giải thể chi nhánh tại Campuchia theo quy định của pháp luật Campuchia và các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.

Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày ký các văn bản này, MB phải triển khai hoạt động ngân hàng được chấp thuận 100% tại Campuchia. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đương nhiên hết hiệu lực.

Tính đến cuối quý I, MB có trụ sở chính, 101 chi nhánh (có 2 chi nhánh nước ngoài), 198 phòng giao dịch (1 phòng giao dịch nước ngoài) và văn phòng đại diện tại Nga. Ngân hàng có 6 công ty con gồm MB AMC, MBS, MB Capital, MCredit và MIC.

Quý đầu năm, MB báo lãi kỷ lục hơn 5.900 tỷ đồng trước thuế, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 31/3/2022, cho vay khách hàng của MB tăng trưởng 14,3%, cao so với mặt bằng chung của các ngân hàng. Tổng tài sản ghi nhận mức tăng trưởng gần 7% lên 649.040 tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng của MB tăng khiêm tốn 1,4% lên 3890.174 tỷ đồng.

Năm 2022, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 23% so với năm 2021 đạt 20.300 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 46.882 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý II của ACB, MB và VietinBank dự báo tăng 50-60% so với cùng kỳ

Lợi nhuận trước thuế quý II của ACB, MB và VietinBank dự kiến ​​tăng 50-60% so với kỳ trước

01-07-2022

VCBS dự báo lợi nhuận trước thuế của MB sẽ tăng 30% vào năm 2022, tín dụng có thể tăng 30% từ năm 2023

Huyền Phương


Đây là công ty con đầu tiên của MB tại thị trường nước ngoài. Trước đó, MB đã có văn phòng đại diện tại Nga, hai chi nhánh và phòng giao dịch ở nước ngoài.

Ngân hàng TMCP Quân đội (Ảnh: MB).

Ngày 11/7/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có Văn bản số 4736 / NHNN-TTGSNH chấp thuận thành lập Ngân hàng 100% vốn tại Campuchia của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – Mã: MBB) tại Campuchia. .

Việc thành lập ngân hàng 100% vốn tại Campuchia trên cơ sở chuyển đổi chi nhánh của MB tại Campuchia.

Tên đầy đủ của ngân hàng là THNHH MB Cambodia Public Bank (MB Cambodia Bank, Public Limited Company) và tên viết tắt là MBCambodia.

Trụ sở chính của ngân hàng được đặt tại số 146, Đại lộ Preah Norodom, Phường Tonle Basak, Quận Chamkar Mon, Thủ đô Phnom Penh, Campuchia.

Theo văn bản của NHNN, MB phải chịu trách nhiệm về việc chấm dứt hoạt động và giải thể chi nhánh tại Campuchia theo quy định của pháp luật Campuchia và các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.

Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày ký các văn bản này, MB phải triển khai hoạt động ngân hàng được chấp thuận 100% tại Campuchia. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đương nhiên hết hiệu lực.

Tính đến cuối quý I, MB có trụ sở chính, 101 chi nhánh (có 2 chi nhánh nước ngoài), 198 phòng giao dịch (1 phòng giao dịch nước ngoài) và văn phòng đại diện tại Nga. Ngân hàng có 6 công ty con gồm MB AMC, MBS, MB Capital, MCredit và MIC.

Quý đầu năm, MB báo lãi kỷ lục hơn 5.900 tỷ đồng trước thuế, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 31/3/2022, cho vay khách hàng của MB tăng trưởng 14,3%, cao so với mặt bằng chung của các ngân hàng. Tổng tài sản ghi nhận mức tăng trưởng gần 7% lên 649.040 tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng của MB tăng khiêm tốn 1,4% lên 3890.174 tỷ đồng.

Năm 2022, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 23% so với năm 2021 đạt 20.300 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 46.882 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý II của ACB, MB và VietinBank dự báo tăng 50-60% so với cùng kỳ

Lợi nhuận trước thuế quý II của ACB, MB và VietinBank dự kiến ​​tăng 50-60% so với kỳ trước

01-07-2022

VCBS dự báo lợi nhuận trước thuế của MB sẽ tăng 30% vào năm 2022, tín dụng có thể tăng 30% từ năm 2023

Huyền Phương

#được #chấp #thuận #thành #lập #ngân #hàng #vốn #tại #Campuchia

[rule_3_plain]

#được #chấp #thuận #thành #lập #ngân #hàng #vốn #tại #Campuchia

Đây là công ty con đầu tiên của MB tại thị trường nước ngoài. Trước đó, MB có một văn phòng đại diện tại Nga, hai chi nhánh và một phòng giao dịch tại nước ngoài.

 Ngân hàng TMCP Quân đội (Ảnh: MB).

Ngày 11/7/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 4736/NHNN-TTGSNH chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – Mã: MBB) thành lập ngân hàng 100% vốn tại Campuchia. 
Việc thành lập ngân hàng 100% vốn tại Campuchia trên cơ sở chuyển đổi chi nhánh MB tại Camphuchia.
Tên đầy đủ của ngân hàng là Ngân hàng đại chúng THNHH MB Campuchia (MB Cambodia Bank, Public limited Company) và tên viết tắt là MBCambodia.
Trụ sở ngân hàng được đặt tại số 146, Đại lộ Preah Norodom, phường Tonle Basak, quận Chamkar Mon, thủ đô Phnom Penh, Campuchia.
Theo văn bản của NHNN, MB có trách nhiệm thực hiện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh tại Campuchia theo quy định của pháp luật Campuchia và các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.
Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày ký các văn bản này, MB phải khai trương hoạt động ngân hàng 100% vốn tại Campuchia đã được chấp thuận nêu trên. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của NHNN đương nhiên hết hiệu lực.
Tính đến cuối quý I, MB có một trụ sở chính, 101 chi nhánh (có 2 chi nhánh nước ngoài), 198 phòng giao dịch (1 phòng giao dịch nước ngoài) và một văn phòng đại diện tại Nga. Ngân hàng có 6 công ty con gồm MB AMC, MBS, MB Capital, MCredit và MIC.
Trong quý đầu năm, MB báo lãi kỷ lục hơn 5.900 tỷ đồng trước thuế,đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. 
Tính đến 31/3/2022, cho vay khách hàng của MB tăng trưởng 14,3%, cao so với mặt bằng chung các ngân hàng. Tổng tài sản ghi nhận tăng trưởng gần 7% đạt 649.040 tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng của MB tăng khiêm tốn 1,4% đạt 390.174 tỷ đồng. 
Năm 2022, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 23% so với năm 2021 đạt 20.300 tỷ đồng , nâng vốn điều lệ lên 46.882 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý II của ACB, MB và VietinBank được dự báo tăng 50-60% so với cùng kỳ

01-07-2022

VCBS dự báo lợi nhuận trước thuế MB tăng 30% trong năm 2022, tín dụng có thể tăng 30% từ năm 2023

Huyền Phương

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/mb-duoc-chap-thuan-thanh-lap-ngan-hang-100-von-tai-campuchia-422022719111753809.htm

#được #chấp #thuận #thành #lập #ngân #hàng #vốn #tại #Campuchia

[rule_2_plain]

#được #chấp #thuận #thành #lập #ngân #hàng #vốn #tại #Campuchia

[rule_2_plain]

#được #chấp #thuận #thành #lập #ngân #hàng #vốn #tại #Campuchia

[rule_3_plain]

#được #chấp #thuận #thành #lập #ngân #hàng #vốn #tại #Campuchia

Đây là công ty con đầu tiên của MB tại thị trường nước ngoài. Trước đó, MB có một văn phòng đại diện tại Nga, hai chi nhánh và một phòng giao dịch tại nước ngoài.

 Ngân hàng TMCP Quân đội (Ảnh: MB).

Ngày 11/7/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 4736/NHNN-TTGSNH chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – Mã: MBB) thành lập ngân hàng 100% vốn tại Campuchia. 
Việc thành lập ngân hàng 100% vốn tại Campuchia trên cơ sở chuyển đổi chi nhánh MB tại Camphuchia.
Tên đầy đủ của ngân hàng là Ngân hàng đại chúng THNHH MB Campuchia (MB Cambodia Bank, Public limited Company) và tên viết tắt là MBCambodia.
Trụ sở ngân hàng được đặt tại số 146, Đại lộ Preah Norodom, phường Tonle Basak, quận Chamkar Mon, thủ đô Phnom Penh, Campuchia.
Theo văn bản của NHNN, MB có trách nhiệm thực hiện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh tại Campuchia theo quy định của pháp luật Campuchia và các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.
Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày ký các văn bản này, MB phải khai trương hoạt động ngân hàng 100% vốn tại Campuchia đã được chấp thuận nêu trên. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của NHNN đương nhiên hết hiệu lực.
Tính đến cuối quý I, MB có một trụ sở chính, 101 chi nhánh (có 2 chi nhánh nước ngoài), 198 phòng giao dịch (1 phòng giao dịch nước ngoài) và một văn phòng đại diện tại Nga. Ngân hàng có 6 công ty con gồm MB AMC, MBS, MB Capital, MCredit và MIC.
Trong quý đầu năm, MB báo lãi kỷ lục hơn 5.900 tỷ đồng trước thuế,đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. 
Tính đến 31/3/2022, cho vay khách hàng của MB tăng trưởng 14,3%, cao so với mặt bằng chung các ngân hàng. Tổng tài sản ghi nhận tăng trưởng gần 7% đạt 649.040 tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng của MB tăng khiêm tốn 1,4% đạt 390.174 tỷ đồng. 
Năm 2022, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 23% so với năm 2021 đạt 20.300 tỷ đồng , nâng vốn điều lệ lên 46.882 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý II của ACB, MB và VietinBank được dự báo tăng 50-60% so với cùng kỳ

01-07-2022

VCBS dự báo lợi nhuận trước thuế MB tăng 30% trong năm 2022, tín dụng có thể tăng 30% từ năm 2023

Huyền Phương

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/mb-duoc-chap-thuan-thanh-lap-ngan-hang-100-von-tai-campuchia-422022719111753809.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#được #chấp #thuận #thành #lập #ngân #hàng #vốn #tại #Campuchia

Xem thêm thông tin hay:  Quý I, HDBank hoàn thành 26% kế hoạch năm, lợi nhuận 2.528 tỷ, nợ xấu 1,17%
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất