MB chốt ngày chia cổ tức tỷ lệ 20% vào cuối tháng 8

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => MB chốt ngày chia cổ tức tỷ lệ 20% vào cuối tháng 8 phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021 là ngày 23/8.

Ngân hàng TMCP Quân đội (Ảnh: MB).

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) thông báo, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021 là ngày 23/8/2022.

Theo phương án được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, ngân hàng dự kiến ​​phát hành 755,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới.

Sau khi hoàn thành phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 37.783 tỷ đồng lên 45.339 tỷ đồng, đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng vốn điều lệ của các ngân hàng, chỉ sau ba ông lớn Vietcombank, BIDV và VietinBank.

Ngoài ra, trong năm nay, ngân hàng có kế hoạch tăng vốn thêm 892,4 tỷ đồng bằng cách chào bán 70 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Viettel và 19,24 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). ), đã được thông qua tại ĐHCĐ năm 2021.

Đồng thời chào bán 65 triệu cổ phiếu riêng lẻ mới. Giá thỏa thuận không thấp hơn giá trị ghi sổ theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến ​​sẽ tăng lên hơn 46.882 tỷ đồng.

Năm 2022, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 23% so với năm 2021, đạt 20.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế vĩ mô khó khăn, lợi nhuận trước thuế theo kịch bản dự kiến ​​tăng 19.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021.

Tổng tài sản dự kiến ​​đạt 700.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021. Vốn điều lệ tăng 24% lên 46.882 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 16% lên 472,6 nghìn tỷ đồng và theo hạn mức do Ngân hàng Nhà nước giao. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1,5%.

Trong 5 năm tới, ngân hàng dự kiến ​​doanh thu và lợi nhuận sẽ gấp 2,5 – 3 lần năm 2021.

Công ty chứng khoán dự báo tăng trưởng tín dụng của MB sẽ đạt 22% vào năm 2022, lợi nhuận vượt 22.600 tỷ đồng

Công ty chứng khoán dự kiến ​​tăng trưởng tín dụng của MB sẽ đạt 22% vào năm 2022, lợi nhuận vượt 22.600 tỷ đồng

29 tháng 7 năm 2022

Lợi nhuận quý II tăng vọt, MB lãi trước thuế gần 11.900 tỷ đồng trong 6 tháng, nợ xấu tăng 52%

19-07-2022

MB được chấp thuận thành lập ngân hàng 100% vốn tại Campuchia

Phương Nga


Thông tin thêm

MB chốt ngày chia cổ tức tỷ lệ 20% vào cuối tháng 8

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021 là ngày 23/8.

Ngân hàng TMCP Quân đội (Ảnh: MB).

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) thông báo, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021 là ngày 23/8/2022.

Theo phương án được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, ngân hàng dự kiến ​​phát hành 755,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới.

Sau khi hoàn thành phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 37.783 tỷ đồng lên 45.339 tỷ đồng, đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng vốn điều lệ của các ngân hàng, chỉ sau ba ông lớn Vietcombank, BIDV và VietinBank.

Ngoài ra, trong năm nay, ngân hàng có kế hoạch tăng vốn thêm 892,4 tỷ đồng bằng cách chào bán 70 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Viettel và 19,24 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). ), đã được thông qua tại ĐHCĐ năm 2021.

Đồng thời chào bán 65 triệu cổ phiếu riêng lẻ mới. Giá thỏa thuận không thấp hơn giá trị ghi sổ theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến ​​sẽ tăng lên hơn 46.882 tỷ đồng.

Năm 2022, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 23% so với năm 2021, đạt 20.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế vĩ mô khó khăn, lợi nhuận trước thuế theo kịch bản dự kiến ​​tăng 19.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021.

Tổng tài sản dự kiến ​​đạt 700.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021. Vốn điều lệ tăng 24% lên 46.882 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 16% lên 472,6 nghìn tỷ đồng và theo hạn mức do Ngân hàng Nhà nước giao. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1,5%.

Trong 5 năm tới, ngân hàng dự kiến ​​doanh thu và lợi nhuận sẽ gấp 2,5 - 3 lần năm 2021.

Công ty chứng khoán dự báo tăng trưởng tín dụng của MB sẽ đạt 22% vào năm 2022, lợi nhuận vượt 22.600 tỷ đồng

Công ty chứng khoán dự kiến ​​tăng trưởng tín dụng của MB sẽ đạt 22% vào năm 2022, lợi nhuận vượt 22.600 tỷ đồng

29 tháng 7 năm 2022

Lợi nhuận quý II tăng vọt, MB lãi trước thuế gần 11.900 tỷ đồng trong 6 tháng, nợ xấu tăng 52%

19-07-2022

MB được chấp thuận thành lập ngân hàng 100% vốn tại Campuchia

Phương Nga


Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021 là ngày 23/8.

Ngân hàng TMCP Quân đội (Ảnh: MB).

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) thông báo, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021 là ngày 23/8/2022.

Theo phương án được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, ngân hàng dự kiến ​​phát hành 755,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới.

Sau khi hoàn thành phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 37.783 tỷ đồng lên 45.339 tỷ đồng, đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng vốn điều lệ của các ngân hàng, chỉ sau ba ông lớn Vietcombank, BIDV và VietinBank.

Ngoài ra, trong năm nay, ngân hàng có kế hoạch tăng vốn thêm 892,4 tỷ đồng bằng cách chào bán 70 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Viettel và 19,24 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). ), đã được thông qua tại ĐHCĐ năm 2021.

Đồng thời chào bán 65 triệu cổ phiếu riêng lẻ mới. Giá thỏa thuận không thấp hơn giá trị ghi sổ theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến ​​sẽ tăng lên hơn 46.882 tỷ đồng.

Năm 2022, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 23% so với năm 2021, đạt 20.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế vĩ mô khó khăn, lợi nhuận trước thuế theo kịch bản dự kiến ​​tăng 19.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021.

Tổng tài sản dự kiến ​​đạt 700.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021. Vốn điều lệ tăng 24% lên 46.882 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 16% lên 472,6 nghìn tỷ đồng và theo hạn mức do Ngân hàng Nhà nước giao. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1,5%.

Trong 5 năm tới, ngân hàng dự kiến ​​doanh thu và lợi nhuận sẽ gấp 2,5 – 3 lần năm 2021.

Công ty chứng khoán dự báo tăng trưởng tín dụng của MB sẽ đạt 22% vào năm 2022, lợi nhuận vượt 22.600 tỷ đồng

Công ty chứng khoán dự kiến ​​tăng trưởng tín dụng của MB sẽ đạt 22% vào năm 2022, lợi nhuận vượt 22.600 tỷ đồng

29 tháng 7 năm 2022

Lợi nhuận quý II tăng vọt, MB lãi trước thuế gần 11.900 tỷ đồng trong 6 tháng, nợ xấu tăng 52%

19-07-2022

MB được chấp thuận thành lập ngân hàng 100% vốn tại Campuchia

Phương Nga

#chốt #ngày #chia #cổ #tức #tỷ #lệ #vào #cuối #tháng

[rule_3_plain]

#chốt #ngày #chia #cổ #tức #tỷ #lệ #vào #cuối #tháng

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế của năm 2021 là ngày 23/8.

Ngân hàng TMCP Quân Đội (Ảnh: MB).

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế của năm 2021 là ngày 23/8/2022.
Theo phương án đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, ngân hàng dự kiến phát hành 755,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 20 cổ phiếu mới. 
Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 37.783 tỷ đồng lên 45.339 tỷ đồng, vượt lên xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng vốn điều lệ các ngân hàng, chỉ sau ba ông lớn Vietcombank, BIDV và VietinBank.
Ngoài ra, trong năm nay, ngân hàng còn phương án tăng vốn thêm 892,4 tỷ đồng bằng việc chào bán 70 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Viettel và 19,24 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021.
Đồng thời chào bán 65 triệu cổ phiếu riêng lẻ mới. Giá thỏa thuận không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm gần nhất. 
Nếu các đợt phát hành diễn ra thành công, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng lên hơn 46.882 tỷ đồng. 
Trong năm 2022, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 23% so với năm 2021, đạt 20.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp kinh tế vĩ mô diễn biến khó khăn, lợi nhuận trước thuế theo kịch bản dự kiến tăng 19.000 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với 2021. 
Tổng tài sản dự kiến đạt 700.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021. Vốn điều lệ tăng 24% lên 46.882 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 16% lên 472.600 tỷ đồng và theo giới hạn room mà Ngân hàng Nhà nước giao cho. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%.
Trong 5 năm sau, ngân hàng kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận gấp 2,5 – 3 lần so với năm 2021.

Công ty chứng khoán dự báo tăng trưởng tín dụng của MB đạt 22% trong năm 2022, lợi nhuận vượt 22.600 tỷ

29-07-2022

Lợi nhuận vọt tăng trong quý II, MB lãi trước thuế gần 11.900 tỷ đồng trong 6 tháng, nợ xấu tăng 52%

19-07-2022

MB được chấp thuận thành lập ngân hàng 100% vốn tại Campuchia

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/mb-chot-ngay-chia-co-tuc-ty-le-20-vao-cuoi-thang-8-42202289143010780.htm

#chốt #ngày #chia #cổ #tức #tỷ #lệ #vào #cuối #tháng

[rule_2_plain]

#chốt #ngày #chia #cổ #tức #tỷ #lệ #vào #cuối #tháng

[rule_2_plain]

#chốt #ngày #chia #cổ #tức #tỷ #lệ #vào #cuối #tháng

[rule_3_plain]

#chốt #ngày #chia #cổ #tức #tỷ #lệ #vào #cuối #tháng

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế của năm 2021 là ngày 23/8.

Ngân hàng TMCP Quân Đội (Ảnh: MB).

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế của năm 2021 là ngày 23/8/2022.
Theo phương án đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, ngân hàng dự kiến phát hành 755,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 20 cổ phiếu mới. 
Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 37.783 tỷ đồng lên 45.339 tỷ đồng, vượt lên xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng vốn điều lệ các ngân hàng, chỉ sau ba ông lớn Vietcombank, BIDV và VietinBank.
Ngoài ra, trong năm nay, ngân hàng còn phương án tăng vốn thêm 892,4 tỷ đồng bằng việc chào bán 70 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Viettel và 19,24 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021.
Đồng thời chào bán 65 triệu cổ phiếu riêng lẻ mới. Giá thỏa thuận không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm gần nhất. 
Nếu các đợt phát hành diễn ra thành công, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng lên hơn 46.882 tỷ đồng. 
Trong năm 2022, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 23% so với năm 2021, đạt 20.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp kinh tế vĩ mô diễn biến khó khăn, lợi nhuận trước thuế theo kịch bản dự kiến tăng 19.000 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với 2021. 
Tổng tài sản dự kiến đạt 700.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021. Vốn điều lệ tăng 24% lên 46.882 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 16% lên 472.600 tỷ đồng và theo giới hạn room mà Ngân hàng Nhà nước giao cho. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%.
Trong 5 năm sau, ngân hàng kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận gấp 2,5 – 3 lần so với năm 2021.

Công ty chứng khoán dự báo tăng trưởng tín dụng của MB đạt 22% trong năm 2022, lợi nhuận vượt 22.600 tỷ

29-07-2022

Lợi nhuận vọt tăng trong quý II, MB lãi trước thuế gần 11.900 tỷ đồng trong 6 tháng, nợ xấu tăng 52%

19-07-2022

MB được chấp thuận thành lập ngân hàng 100% vốn tại Campuchia

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/mb-chot-ngay-chia-co-tuc-ty-le-20-vao-cuoi-thang-8-42202289143010780.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#chốt #ngày #chia #cổ #tức #tỷ #lệ #vào #cuối #tháng

Xem thêm thông tin hay:  Tỷ giá yen Nhật hôm nay 20/7: Đa số ngân hàng có động thái giảm
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất