Tổng hợp mẫu quyết định điều chỉnh tiền lương đóng bhxh | BestTaiChinh.Com

By Best Tài Chính

Mời bạn cùng besttaichinh.com tìm hiểu về mẫu quyết định điều chỉnh tiền lương đóng bhxh qua bài viết dưới đây nhé

Mẫu quyết định điều chỉnh tiền lương đóng BHXH năm 2019 được viết như nào? Doanh nghiệp nào đang đóng dưới mức lương tối thiểu vùng hay có thêm các khoản bổ sung khác bắt buộc đóng bảo hiểm thì phải báo tăng mức đóng với cơ quan BHXH. Bài viết dưới đây kế toán Việt Hưng sẽ cập nhật mẫu quyết định điều chỉnh tiền lương đóng BHXH năm 2019.

> Khái niệm tiền lương và các khoản trích theo lương > Cách tính lương và hình thức để trả lương hiện nay

mẫu quyết định điều chỉnh tiền lương đóng bhxh
Tăng lương

Mẫu quyết định điều chỉnh lương được sử dụng cả khi tăng hoặc giảm lương, tức là chỉ cần lương có sự thay đổi, điều chỉnh thì đều có thể sử dụng biểu mẫu này.

1. Mẫu quyết định điều chỉnh tiền lương đóng BHXH

CÔNG TY……………….

Số: ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————-

..…………, ngày…… tháng………. năm…….

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Về việc điều chỉnh lương cho Nhân viên

TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty …..

Xem thêm thông tin hay:  Tìm hiểu bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt | BestTaiChinh.Com

– Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKKD số…………… ngày …. tháng …. năm …. về việc thành lập công ty ………………………….

– Căn cứ Điều lệ Công ty .………………………………………………;

– Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;

– Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày…….tháng ……… năm ……., điều chỉnh mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….. ( Bằng chữ ).

Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

  • Tổng Giám đốc
  • Như Điều 2
  • Lưu HS, HC

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu)

2. Lưu ý khi soạn quyết định điều chỉnh lương

  • Đảm bảo hình thức khi soạn quyết định tăng lương, điều chỉnh lương
  • Thông tin người được điều chỉnh lương rõ ràng, chính xác
  • Sử dụng ngôn ngữ viết, cách diễn đạt dễ hiểu, đảm bảo thời gian phù hợp với thời điểm hiện tại.
  • Sử dụng các biểu mẫu đúng ngữ cảnh như đã phân tích trên đầu bài viết
  • Nếu là quyết định điều chỉnh lương theo hướng giảm thì không được giảm quá mức lương tối thiểu, mức lương cơ sở theo vùng theo quy định của pháp luật.
  • Việc tăng và giảm lương của nhân viên phải theo quy định của pháp luật, quy định của nội quy, quy định của hợp đồng lao động đã được ký giữa hai bên.
Xem thêm thông tin hay:  Tìm hiểu hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

Khi có sự điều chỉnh mức lương cơ bản của người lao động, doanh nghiệp cần làm hồ sơ điều chỉnh tăng/giảm với cơ quan BHXH.

Bắt đầu từ 01/01/2019 mức lương tối thiểu vùng đã tăng. Theo quy định tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng để đóng BHXH như sau:

Vùng NLĐ làm công việc đơn giản, trong điều kiện bình thường NLĐ đã qua học nghề, đào tạo phải cộng thêm 7% Vùng 1 4.180.000 đồng/tháng 4.472.600 đồng/tháng Vùng 2 3.710.000 đồng/tháng 3.969.700 đồng/tháng Vùng 3 3.250.000 đồng/tháng 3.477.500 đồng/tháng Vùng 4 2.920.000 đồng/tháng 3.124.400 đồng/tháng

Như vậy:

  • Tùy theo công ty bạn thuộc vùng nào mà bạn phải làm thủ tục điều chỉnh tăng mức lương đóng BHXH cho người lao động tại công ty cho phù hợp.

Căn cứ vào mẫu quyết định điều chỉnh tiền lương đóng BHXH mà nhân viên kế toán phải thực hiện khai báo mức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Chúc các bạn thành công!

3. Tải về mẫu quyết định điều chỉnh tiền lương

TẢI MẪU QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG: DOWNLOAD

TẢI MẪU QUYẾT ĐỊNH TĂNG LƯƠNG: DOWNLOADs

> Mẫu quyết định tăng lương nhân viên mới nhất hiện nay > Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2019 theo 157/2018/NĐ-CP

Viết một bình luận