Madame Nga mua vào 2,8 triệu cổ phiếu SeABank

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Madame Nga mua vào 2,8 triệu cổ phiếu SeABank phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Sau khi thực hiện giao dịch, bà Nguyễn Thị Nga đã nâng tỷ lệ sở hữu tại SeABank lên hơn 3,4%.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank – Mã: SSB) đã mua 2,8 triệu cổ phiếu nâng tỷ lệ sở hữu. . Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận vào ngày 4/8.

Sau giao dịch, bà Nga đã nâng sở hữu lên hơn 68,1 triệu cổ phiếu SSB, tương ứng 3,439% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của SeABank. Đồng thời, số lượng cổ phiếu bà Nga và người có liên quan nắm giữ tăng lên 332,8 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 16,8% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Trong đó, bà Lê Thu Thủy, con gái bà Nga đang nắm giữ hơn 47,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 1.400%. Bà Thủy thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc ngân hàng kể từ ngày 11/7/2022 và tiếp tục tham gia hoạt động điều hành với cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/8, thị giá cổ phiếu SSB dừng ở mức 31.550 đồng / cổ phiếu, ghi nhận 4 phiên giảm liên tiếp.

Nguồn: Trading View

Mới đây, SeABank đã chính thức tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng thông qua việc chào bán thành công hơn 181,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ngân hàng dự kiến ​​phát hành 59,4 triệu cổ phiếu theo chương trình quyền chọn cho người lao động (ESOP) với giá 15.000 đồng / cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý III hoặc quý IV / 2022.

SeABank sắp phát hành hơn 59 triệu cổ phiếu ESOP với giá 15.000 đồng / cổ phiếu

SeABank sắp bán hơn 59 triệu cổ phiếu ESOP với giá 225;  15.000 đồng / phần

Ngày 26 tháng 7 năm 2022

Bảng xếp hạng lợi nhuận ngân hàng dần lộ diện: Vietcombank giành lại ‘ngôi vương’, SeABank tăng chóng mặt

Ngày 26 tháng 7 năm 2022

Lãnh đạo SeABank đăng ký bán hàng triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu

Diệp Bình


Thông tin thêm

Madame Nga mua vào 2,8 triệu cổ phiếu SeABank

Sau khi thực hiện giao dịch, bà Nguyễn Thị Nga đã nâng tỷ lệ sở hữu tại SeABank lên hơn 3,4%.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã: SSB) đã mua 2,8 triệu cổ phiếu nâng tỷ lệ sở hữu. . Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận vào ngày 4/8.

Sau giao dịch, bà Nga đã nâng sở hữu lên hơn 68,1 triệu cổ phiếu SSB, tương ứng 3,439% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của SeABank. Đồng thời, số lượng cổ phiếu bà Nga và người có liên quan nắm giữ tăng lên 332,8 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 16,8% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Trong đó, bà Lê Thu Thủy, con gái bà Nga đang nắm giữ hơn 47,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 1.400%. Bà Thủy thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc ngân hàng kể từ ngày 11/7/2022 và tiếp tục tham gia hoạt động điều hành với cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/8, thị giá cổ phiếu SSB dừng ở mức 31.550 đồng / cổ phiếu, ghi nhận 4 phiên giảm liên tiếp.

Nguồn: Trading View

Mới đây, SeABank đã chính thức tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng thông qua việc chào bán thành công hơn 181,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ngân hàng dự kiến ​​phát hành 59,4 triệu cổ phiếu theo chương trình quyền chọn cho người lao động (ESOP) với giá 15.000 đồng / cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý III hoặc quý IV / 2022.

SeABank sắp phát hành hơn 59 triệu cổ phiếu ESOP với giá 15.000 đồng / cổ phiếu

SeABank sắp bán hơn 59 triệu cổ phiếu ESOP với giá 225;  15.000 đồng / phần

Ngày 26 tháng 7 năm 2022

Bảng xếp hạng lợi nhuận ngân hàng dần lộ diện: Vietcombank giành lại 'ngôi vương', SeABank tăng chóng mặt

Ngày 26 tháng 7 năm 2022

Lãnh đạo SeABank đăng ký bán hàng triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu

Diệp Bình


Sau khi thực hiện giao dịch, bà Nguyễn Thị Nga đã nâng tỷ lệ sở hữu tại SeABank lên hơn 3,4%.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank – Mã: SSB) đã mua 2,8 triệu cổ phiếu nâng tỷ lệ sở hữu. . Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận vào ngày 4/8.

Sau giao dịch, bà Nga đã nâng sở hữu lên hơn 68,1 triệu cổ phiếu SSB, tương ứng 3,439% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của SeABank. Đồng thời, số lượng cổ phiếu bà Nga và người có liên quan nắm giữ tăng lên 332,8 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 16,8% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Trong đó, bà Lê Thu Thủy, con gái bà Nga đang nắm giữ hơn 47,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 1.400%. Bà Thủy thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc ngân hàng kể từ ngày 11/7/2022 và tiếp tục tham gia hoạt động điều hành với cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/8, thị giá cổ phiếu SSB dừng ở mức 31.550 đồng / cổ phiếu, ghi nhận 4 phiên giảm liên tiếp.

Nguồn: Trading View

Mới đây, SeABank đã chính thức tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng thông qua việc chào bán thành công hơn 181,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ngân hàng dự kiến ​​phát hành 59,4 triệu cổ phiếu theo chương trình quyền chọn cho người lao động (ESOP) với giá 15.000 đồng / cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý III hoặc quý IV / 2022.

SeABank sắp phát hành hơn 59 triệu cổ phiếu ESOP với giá 15.000 đồng / cổ phiếu

SeABank sắp bán hơn 59 triệu cổ phiếu ESOP với giá 225;  15.000 đồng / phần

Ngày 26 tháng 7 năm 2022

Bảng xếp hạng lợi nhuận ngân hàng dần lộ diện: Vietcombank giành lại ‘ngôi vương’, SeABank tăng chóng mặt

Ngày 26 tháng 7 năm 2022

Lãnh đạo SeABank đăng ký bán hàng triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu

Diệp Bình

#Madame #Nga #mua #vào #triệu #cổ #phiếu #SeABank

[rule_3_plain]

#Madame #Nga #mua #vào #triệu #cổ #phiếu #SeABank

Sau khi thực hiện giao dịch, bà Nguyễn Thị Nga đã nâng tỷ lệ sở hữu của mình tại SeABank lên hơn 3,4%.

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank – Mã: SSB) đã thực hiện mua vào 2,8 triệu cổ phiếu tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thoả thuận trong ngày 4/8.
Sau giao dịch, bà Nga đã nâng sở hữu của mình lên hơn 68,1 triệu cổ phiếu SSB tương ứng với tỷ lệ 3,439% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của SeABank. Đồng thời, số lượng cổ phiếu nắm giữ của bà Nga và những người có liên quan tăng lên 332,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ hơn 16,8% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
Trong đó, bà Lê Thu Thuỷ, con gái bà Nga, đang nắm giữ hơn 47,5 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 1,4006%. Bà Thuỷ thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngân hàng kể từ ngày 11/7/2022 và tiếp tục tham gia công tác quản trị với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng. 
Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/8, thị giá cổ phiếu SSB dừng ở mức 31.550 đồng/cp, ghi nhận 4 phiên giảm liên tiếp.

 Nguồn: Trading View

Mới đây, SeABank đã chính thức tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng thông qua việc chào bán thành công hơn 181,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ngân hàng dự kiến phát hành 59,4 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 15.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện trong quý III hoặc quý IV/2022.

SeABank sắp phát hành hơn 59 triệu cổ phiếu ESOP với giá 15.000 đồng/cp

26-07-2022

Bảng xếp hạng lợi nhuận ngân hàng dần hé lộ: Vietcombank giành lại ‘ngôi vương’, SeABank tăng trưởng đột biến

26-07-2022

Lãnh đạo SeABank đăng ký bán ra hàng triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/madame-nga-mua-vao-28-trieu-co-phieu-seabank-42202285164110656.htm

#Madame #Nga #mua #vào #triệu #cổ #phiếu #SeABank

[rule_2_plain]

#Madame #Nga #mua #vào #triệu #cổ #phiếu #SeABank

[rule_2_plain]

#Madame #Nga #mua #vào #triệu #cổ #phiếu #SeABank

[rule_3_plain]

#Madame #Nga #mua #vào #triệu #cổ #phiếu #SeABank

Sau khi thực hiện giao dịch, bà Nguyễn Thị Nga đã nâng tỷ lệ sở hữu của mình tại SeABank lên hơn 3,4%.

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank – Mã: SSB) đã thực hiện mua vào 2,8 triệu cổ phiếu tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thoả thuận trong ngày 4/8.
Sau giao dịch, bà Nga đã nâng sở hữu của mình lên hơn 68,1 triệu cổ phiếu SSB tương ứng với tỷ lệ 3,439% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của SeABank. Đồng thời, số lượng cổ phiếu nắm giữ của bà Nga và những người có liên quan tăng lên 332,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ hơn 16,8% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
Trong đó, bà Lê Thu Thuỷ, con gái bà Nga, đang nắm giữ hơn 47,5 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 1,4006%. Bà Thuỷ thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngân hàng kể từ ngày 11/7/2022 và tiếp tục tham gia công tác quản trị với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng. 
Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/8, thị giá cổ phiếu SSB dừng ở mức 31.550 đồng/cp, ghi nhận 4 phiên giảm liên tiếp.

 Nguồn: Trading View

Mới đây, SeABank đã chính thức tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng thông qua việc chào bán thành công hơn 181,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ngân hàng dự kiến phát hành 59,4 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 15.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện trong quý III hoặc quý IV/2022.

SeABank sắp phát hành hơn 59 triệu cổ phiếu ESOP với giá 15.000 đồng/cp

26-07-2022

Bảng xếp hạng lợi nhuận ngân hàng dần hé lộ: Vietcombank giành lại ‘ngôi vương’, SeABank tăng trưởng đột biến

26-07-2022

Lãnh đạo SeABank đăng ký bán ra hàng triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/madame-nga-mua-vao-28-trieu-co-phieu-seabank-42202285164110656.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Madame #Nga #mua #vào #triệu #cổ #phiếu #SeABank

Xem thêm thông tin hay:  Tỷ giá USD hôm nay 23/9: Tăng cao lên mức đỉnh mới
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất