Tìm hiểu Lũy kế là gì? Các khái niệm liên quan đến lũy kế bạn nên biết!

By Best Tài Chính

Thuật kỹ Lũy Kế được nhắc khác nhiều trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng không phải ai cũng hiểu được cụ thể về thuật ngữ này. Vậy lũy kế là gì? Công thức tính lũy kế như thế nào? Những vấn đề liên quan đến lũy kế là? Trong bài viết này sẽ giải đáp cho các bạn tất tần tật mọi thắc mắc này nhé.

Luỹ kế có tên tiếng anh là Cummulative và được hiểu là lũy tiến được cộng dồn và nối tiếp nhau hay còn được hiểu là số liệu tổng hợp trước đó được đưa vào tính toán tiếp trong phần hạch toán tiếp theo.

Lũy kế là số liệu tổng hợp trước đó được đưa vào tính toán tiếp trong phần hạch toán tiếp theo. Hay hiểu một cách đơn giản hơn, lũy kế chính là lũy tiến được cộng dồn và nối tiếp nhau

Ví dụ về lũy kế: Số nợ tháng 3 là 4 triệu, số nợ tháng 4 là 6 triệu, nếu số nợ tháng 3 chưa được trả thì sẽ được cộng luỹ tiến vào tháng 4. Vậy số nợ tổng cho đến tháng 4 sẽ là 10 triệu.

Một số thuật ngữ trong kinh doanh liên quan đến lũy kế

 • Lũy kế giá trị thanh toán

 • Khấu hao lũy kế

 • Lỗ lũy kế

Nội dung tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết về các khái niệm lũy kế này.

Xem thêm: Checklist là gì?

Công thức tính luỹ kế

Lũy kế = Phát sinh trong kỳ + Lũy kế các tháng trước

Ví dụ:

 • Lương quý 1: 5 triệu

 • Lương quý 2: 10 triệu

 • Lương quý 3: 5 triệu

Lũy kế cả năm = 5+10+5 = 20 triệu

Xem thêm: EBITDA là gì?

Lũy kế giá trị thanh toán

Khái niệm: Lũy kế giá trị thanh toán bao gồm lũy kế thanh toán tạm ứng và lũy kế thanh toán khối lượng.

Công thức tính luỹ kế giá trị thanh toán

 • Lũy kế giá trị thanh toán = Lũy kế thanh toán tạm ứng + Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành. Trong đó:

 • Lũy kế thanh toán tạm ứng = giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước – Chiết khấu tiền tạm ứng + Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này

 • Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành = Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kì trước + Chiết khấu tiền tạm ứng + Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này.

Xem thêm thông tin hay:  Bội chi ngân sách nhà nước năm 2013

Khi bạn nắm được những yếu tố trong cách tính lũy kế giá trị thanh toán, thì nó sẽ giúp cho doanh nghiệp của bạn có thể tính toán đúng, chính xác, và từ đó cho ra những kết quả đúng với giá trị thực tế mà không lo là sẽ bị sai lệch, muốn tính được lũy kế giá trị thanh toán như vậy thì các bạn cần phải xác định được những yếu tố nhỏ trong công thức để có thể tính chính xác nhất.

Khấu hao lũy kế

Khấu hao là giá trị tiền tệ được tính vào giá thành sản phẩm một lượng giá trị tương đương với giá trị hao mòn của tài sản cố định. Nhằm tạo ra nguồn vốn để sửa chữa hoặc mua sắm tài sản cố định mới.

Xem thêm: Software Engineering

Khấu hao lũy kế là tổng giá trị đã khấu hao của một tài sản tại một thời điểm. Vào mỗi kỳ, phần chi phí khấu hao trong kỳ sẽ được cộng vào mục khấu hao lũy kế đầu kỳ. Giá trị sổ sách của một tài sản trong bảng cân đối kế toán là kết quả của chi phí ban đầu trừ cho khấu hao lũy kế của tài sản đó. Vào cuối vòng đời sử dụng, giá trị sổ sách của tài sản sẽ bằng với giá trị còn lại của tài sản đó.

Ví dụ: Khi bạn mua tài sản với giá trị 100 triệu đồng từ năm trước với giá trị 10 triệu đồng, năm nay trích thêm 10 triệu đồng nữa. Vậy tổng cộng khấu hao lũy kế của bạn là 20 triệu đồng.

Xem thêm thông tin hay:  tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước là gì | BestTaiChinh.Com

Lượng khấu hao lũy kế được sử dụng để xác định giá trị sổ sách là một tài sản của nhà máy. Khấu hao lũy kế của một tài sản không thể vượt quá chi phí của tài sản.

Lỗ lũy kế

Lỗ lũy kế là gì?

Lỗ lũy kế được hiệu là sự suy giảm về tài sản của một doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh sản xuất hoặc đầu tư. Thông thường giá trị này thường ghi trên sổ sách nhiều hơn giá trị thu hồi thực tế của tài sản đó. Nên khi cân nhắc đầu tư bạn cần nắm được yếu tố này để có mức tình toán phù hợp tránh trường hợp tình sát theo thông tin được ghi chép trên giấy tờ làm ảnh hưởng đến tổng giá trị chung sau mỗi lần đầu tư.

Ví dụ: Một doanh nghiệp mua máy móc thiết bị cho việc sản xuất giấy với thời gian khấu hao là 6 năm nhưng tới năm thứ 5 tài sản khấu hao đã hết giá trị sử dụng. Như vậy trong thời gian sử dụng tài sản đã hao mòn nhanh hơn so với cách tính khấu hao => Như vậy, một khoản lỗ luỹ kế đã tồn tại.

Công thức tính lỗ lũy kế

Lỗ lũy kế = Giá trị trên sổ của CGU – giá trị thu hồi của CGU.

Trong đó: CGU là một khối đơn vị sinh ra tiền

Hạch toán các khoản lỗ lũy kế

 • Trong một mô hình giá gốc được áp dụng thì lỗ lũy kế được xác định như sau:

Nợ = chi phí của lỗ lũy kế được xác định bằng lãi hoặc lỗ dựa trên số tài sản đó.

 • Trong mô hình được thực thi thì lỗ lũy kế được ghi nhận như sau:

Nợ = thặng dư được đánh giá lại hoặc là nguồn vốn trên tài sản có ( khi tính cần lưu ý đến chi phí khấu hao ).

Xem thêm thông tin hay:  Hướng dẫn Kumathong là gì? Bùa chú may mắn hay nguy hiểm chết người

Một số trường hợp có thể đảo ngược tình thế của lỗ luỹ kế. Cụ thể, chỉ có thể đảo ngược trong trường hợp một số chỉ số làm cho lỗ luỹ kế có thể giảm và hoàn toàn nhập về lỗ lũy kế.

Các trường hợp có thể đảo ngược lỗ lũy kế

Trong một số trường hợp có thể đảo ngược tình thế của lỗ luỹ kế. Cụ thể, chỉ có thể đảo ngược trong trường hợp một số chỉ số làm cho lỗ luỹ kế có thể giảm và hoàn toàn nhập về lỗ lũy kế.

Chú ý: Cần phải điều chỉnh chi phí khấu hao cho kỳ sau và không được phép đảo ngược lỗ lũy kế ở lợi thế thương mại.

Cách tìm ra những khoản suy giảm

Cách tìm ra những khoản suy giảm

Chỉ số bên ngoài chính là sự suy giảm trong giá trị thị trường, hay những thay đổi bất lợi trong kỹ thuật, môi trường kinh tế, tăng lãi suất thị trường, môi trường pháp lý hoặc do tỷ suất lợi nhuận, số lượng tài sản của doanh nghiệp vượt quá số vốn hoá thị trường.

Chỉ số nội bộ là sự lỗi thời hay do thiệt hại về vật chất, hiệu suất tài sản tồi tệ hơn dự kiến, những thay đổi bất lợi cho công ty trong tái cơ cấu hoạt động… Nếu có một trong các chỉ số trên thay đổi thì phải xác định giá trị thu hồi của tài sản.

Kết luận: Hy vọng những chia sẻ này đã đem đến cho bạn những kiến thức bổ ích về lũy kế và những thuật ngữ liên quan lũy kế trong kinh tế. Giúp bạn quản lý tài chính một cách hiệu quả nhất trong kinh doanh. Đồng thời hoạch định được công việc kinh doanh có lãi không. Chúc các bạn thành công!

Viết một bình luận