lương đóng bảo hiểm năm 2018 | BestTaiChinh.Com

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2018 mới nhất – Quy định về mức lương đóng BHXH mới nhất hiện nay. Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN là bao nhiêu? Thời hạn đóng BHXH mới nhất là khi nào? Đối tượng tham gia đóng BHXH bắt buộc là những ai?

A. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

*** Tại Điều 4 Quyết định 959/QĐ-BHXH Quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm:

– Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

– Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp ( được thực hiện từ 01/01/2018)

Bạn đang xem: lương đóng bảo hiểm năm 2018

==> Theo đó, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là công dân Việt Nam còn đối với người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam thì việc đóng BHXH bắt buộc sẽ được thực hiện từ ngày 1/1/2018. Tùy thuộc vào việc giám đốc có phải là công dân Việt Nam hay không thì quyết định việc đóng hay không đóng bảo hiểm xã hội.

– Trường hợp giám đốc là công dân Việt Nam thì theo quy định tại Điều 4 Nghị định 44/2013/NĐ-CP về Trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc,BHTN và BHYT bắt buộc của người sử dụng lao động và người lao động thì:

+ Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, BHTN thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc, BHTN theo quy định của pháp luật.

+ Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, BHTN thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

– Khi hợp đồng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, BHTN chấm dứt hoặc thay đổi mà người lao động và người sử dụng lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN thì người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, BHTN của hợp đồng lao động kế tiếp có trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc, BHTN theo quy định của pháp luật.

==> Như vậy, căn cứ theo quy định tại Điều này thì nếu giám đốc đã tham gia bảo hiểm xã hội rồi thì sẽ không phải đóng BHXH nữa. Trong trường hợp này, cần có các giấy tờ chứng minh của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài về việc đã tham gia bảo hiểm xã hội.

Bạn đang xem: Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2018 mới nhất

B. Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN:

a. Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017:

– Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

– Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người QLDN có hưởng tiền lương là tiền lương do doanh nghiệp quyết định, trừ viên chức quản lý chuyên trách trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

– Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương là tiền lương do đại hội thành viên quyết định.

Đang hót: tư vấn viên là gì | BestTaiChinh.Com

+ Các khoản phụ cấp phải đóng bảo hiểm xã hội: Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

+ Các khoản phụ cấp không phải đóng bảo hiểm xã hội: Các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ theo 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

b. Từ ngày 01/01/2018 trở đi:

– Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

– Mức lương tối thiểu vùng không bao gồm các khoản phụ cấp lương và các khoản bổ sung

c. Cách xác định mức lương đóng BHXH:

– Mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

– Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%

– Mức tiền lương tháng đóng BHTN mức tối đa bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.

** Mức lương cơ sở:

Căn cứ theo Quyết định 1916/QĐ-TTg Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018:

– Từ ngày 01/5/2016 mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng.

– Từ ngày 1/7/2017 mức lương cơ sở sẽ là: 1.300.000 đ/ tháng

– Từ ngày 1/7/2018 mức lương cơ sở sẽ là: 1.390.000 đồng/ tháng

** Mức lương tối thiểu vùng:

Bài viết: Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2018 mới nhất

Đọc thêm: Tham khảo cách mở khóa vali 3 số | BestTaiChinh.Com

Căn cứ theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ:

** Như vậy:

Ngoài BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN thì hàng tháng DN còn phải đóng KPCĐ là: 2% (Tổng quỹ tiền lương tham gia BHXH và Nộp cho liên đoàn lao động Quận, huyện)

D. Thời hạn đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN:

1. Đóng hằng tháng

– Chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc

– Trích từ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

2. Đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần

– Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 03 tháng, 06 tháng một lần.

– Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ bảo hiểm xã hội.

3. Đóng theo địa bàn

** Căn cứ theo điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH

– Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của BHXH tỉnh.

– Chi nhánh của DN hoạt động tại địa bàn nào thì đóng bảo hiểm xã hội tại địa bàn đó.

Bài viết: Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2018 mới nhất

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Bạn biết kế toán công nợ là gì?

Kế toán công nợ là một phần hành kế toán khá quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán của một doanh nghiệp, liên quan đến các khoản nợ phải thu và các khoản nợ phải trả. Việc quản lý công nợ tốt không chỉ là yêu cầu mà còn là vấn đề cần thiết ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Tùy vào đặc điểm, loại hình sản xuất kinh doanh, quy mô, ngành nghề kinh doanh, trình độ quản lý trong doanh nghiệp và trình độ đội ngủ kế toán để tổ chức bộ máy kế toán cho phù hợp. Tổ chức công tác kế toán công nợ góp phần rất lớn trong việc lành mạnh hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Tags từ khóa: mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2016 – mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2018 – tỷ lệ đóng bhxh năm 2016 – tỷ lệ đóng bhxh năm 2018 – đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ – mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2014 – mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2015 – quyết định 595/qđ-bhxh

Xem thêm: cách chăm sóc em gái khi bị ốm | BestTaiChinh.Com

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular