Lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Bảo Việt dự báo đạt 2.000 tỷ đồng nhờ hưởng lợi từ môi trường lãi suất tăng

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Bảo Việt dự báo đạt 2.000 tỷ đồng nhờ hưởng lợi từ môi trường lãi suất tăng phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Công ty chứng khoán cho rằng lãi suất cao giúp nâng cao hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm. Dù thận trọng đặt kế hoạch giảm 20% lợi nhuận nhưng Agriseco dự báo lợi nhuận của Baoviet khoảng 2.000 tỷ đồng vào năm 2022.

Hình ảnh minh họa: Tập đoàn Bảo Việt.

Cơ hội tăng trưởng lợi nhuận trong môi trường lãi suất tăng

Báo cáo mới đây của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agriseco) cho biết, lãi suất cao giúp nâng cao hiệu quả đầu tư của các công ty bảo hiểm. Từ đầu năm đến nay, lợi suất bình quân của trái phiếu chính phủ đã tăng đối với tất cả các kỳ hạn, trong đó lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm, 20 năm và 30 năm lần lượt tăng 1,1%, 0,65%. 0,55% so với đầu năm.

Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng sẽ làm giảm giá trị dự phòng toán trên hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, từ đó giúp cải thiện lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Với lợi thế là doanh nghiệp niêm yết duy nhất cung cấp sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trong nhóm bảo hiểm, các chuyên gia cho rằng yếu tố này sẽ làm tăng mức lợi ích của Bảo Việt so với các doanh nghiệp còn lại trong ngành.

Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty cho thấy, tỷ lệ chiết khấu tăng 0,25% làm giảm khoản phải trích lập dự phòng kế toán của Bảo Việt lên tới 1.000 tỷ đồng, qua đó tăng 800 tỷ đồng lợi nhuận và vốn. Người sở hữu.

Theo ước tính của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, lợi nhuận sau thuế của Bảo Việt sẽ đạt 2.000 tỷ đồng (không đổi theo năm) do lãi suất huy động tăng nhanh hơn kỳ vọng.

Lên kế hoạch cẩn thận cho năm 2022

Trước đó, đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến ​​giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.600 tỷ đồng trong khi công ty mẹ lãi 1.500 đồng. tỷ đồng, tăng 1,9% so với cùng kỳ.

Nhóm phân tích của SSI cho rằng mức giảm này xuất phát từ quan điểm thận trọng của Bảo Việt trên thị trường chứng khoán, có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận từ hoạt động đầu tư. Bên cạnh đó, tỷ lệ bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ có khả năng cao hơn mức thấp trong 6 tháng cuối năm 2021.

Trong trường hợp lạm phát cao hơn dự kiến, chi phí bồi thường cũng có thể bị ảnh hưởng do giá xe cộ, phụ tùng, hàng hóa và chi phí y tế sẽ có xu hướng tăng.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30% / mệnh giá cho năm 2021, tỷ suất cổ tức 5,5%.

Lý giải về mức cổ tức cao này, SSI cho biết, theo Nghị định 140, trong đó doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ sẽ dùng phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ để trả cổ tức. phân phối toàn bộ cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.

Tập đoàn cũng chia sẻ về nhu cầu vốn lớn, với khoảng 45.000 tỷ đồng trong 10 năm tới, gấp đôi số vốn hiện tại. Với nhu cầu lớn như vậy, Bảo Việt đang cân nhắc nhiều phương án để tăng vốn, cả ở công ty con và công ty mẹ.

Đại hội đồng cổ đông Bảo Việt: Chia cổ tức tỷ lệ hơn 30% bằng tiền mặt, sẽ giảm tỷ lệ sở hữu của Bộ Tài chính xuống 51%

ĐHĐCĐ Bảo Việt: Chốt cổ tức hơn 30% bằng tiền mặt, giảm tỷ lệ sở hữu của Bộ Tài chính xuống 51%

28 tháng 6 năm 2022

Tập đoàn Bảo Việt đưa ra kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 cao kỷ lục hơn 30%

08-04-2022

SSI: Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ được hưởng lợi khi lãi suất chạm đáy, lợi nhuận của Tập đoàn Bảo Việt ước tăng 14% vào năm 2022

Phương Nga


Thông tin thêm

Lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Bảo Việt dự báo đạt 2.000 tỷ đồng nhờ hưởng lợi từ môi trường lãi suất tăng

Công ty chứng khoán cho rằng lãi suất cao giúp nâng cao hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm. Dù thận trọng đặt kế hoạch giảm 20% lợi nhuận nhưng Agriseco dự báo lợi nhuận của Baoviet khoảng 2.000 tỷ đồng vào năm 2022.

Hình ảnh minh họa: Tập đoàn Bảo Việt.

Cơ hội tăng trưởng lợi nhuận trong môi trường lãi suất tăng

Báo cáo mới đây của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agriseco) cho biết, lãi suất cao giúp nâng cao hiệu quả đầu tư của các công ty bảo hiểm. Từ đầu năm đến nay, lợi suất bình quân của trái phiếu chính phủ đã tăng đối với tất cả các kỳ hạn, trong đó lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm, 20 năm và 30 năm lần lượt tăng 1,1%, 0,65%. 0,55% so với đầu năm.

Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng sẽ làm giảm giá trị dự phòng toán trên hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, từ đó giúp cải thiện lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Với lợi thế là doanh nghiệp niêm yết duy nhất cung cấp sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trong nhóm bảo hiểm, các chuyên gia cho rằng yếu tố này sẽ làm tăng mức lợi ích của Bảo Việt so với các doanh nghiệp còn lại trong ngành.

Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty cho thấy, tỷ lệ chiết khấu tăng 0,25% làm giảm khoản phải trích lập dự phòng kế toán của Bảo Việt lên tới 1.000 tỷ đồng, qua đó tăng 800 tỷ đồng lợi nhuận và vốn. Người sở hữu.

Theo ước tính của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, lợi nhuận sau thuế của Bảo Việt sẽ đạt 2.000 tỷ đồng (không đổi theo năm) do lãi suất huy động tăng nhanh hơn kỳ vọng.

Lên kế hoạch cẩn thận cho năm 2022

Trước đó, đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến ​​giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.600 tỷ đồng trong khi công ty mẹ lãi 1.500 đồng. tỷ đồng, tăng 1,9% so với cùng kỳ.

Nhóm phân tích của SSI cho rằng mức giảm này xuất phát từ quan điểm thận trọng của Bảo Việt trên thị trường chứng khoán, có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận từ hoạt động đầu tư. Bên cạnh đó, tỷ lệ bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ có khả năng cao hơn mức thấp trong 6 tháng cuối năm 2021.

Trong trường hợp lạm phát cao hơn dự kiến, chi phí bồi thường cũng có thể bị ảnh hưởng do giá xe cộ, phụ tùng, hàng hóa và chi phí y tế sẽ có xu hướng tăng.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30% / mệnh giá cho năm 2021, tỷ suất cổ tức 5,5%.

Lý giải về mức cổ tức cao này, SSI cho biết, theo Nghị định 140, trong đó doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ sẽ dùng phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ để trả cổ tức. phân phối toàn bộ cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.

Tập đoàn cũng chia sẻ về nhu cầu vốn lớn, với khoảng 45.000 tỷ đồng trong 10 năm tới, gấp đôi số vốn hiện tại. Với nhu cầu lớn như vậy, Bảo Việt đang cân nhắc nhiều phương án để tăng vốn, cả ở công ty con và công ty mẹ.

Đại hội đồng cổ đông Bảo Việt: Chia cổ tức tỷ lệ hơn 30% bằng tiền mặt, sẽ giảm tỷ lệ sở hữu của Bộ Tài chính xuống 51%

ĐHĐCĐ Bảo Việt: Chốt cổ tức hơn 30% bằng tiền mặt, giảm tỷ lệ sở hữu của Bộ Tài chính xuống 51%

28 tháng 6 năm 2022

Tập đoàn Bảo Việt đưa ra kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 cao kỷ lục hơn 30%

08-04-2022

SSI: Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ được hưởng lợi khi lãi suất chạm đáy, lợi nhuận của Tập đoàn Bảo Việt ước tăng 14% vào năm 2022

Phương Nga


Công ty chứng khoán cho rằng lãi suất cao giúp nâng cao hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm. Dù thận trọng đặt kế hoạch giảm 20% lợi nhuận nhưng Agriseco dự báo lợi nhuận của Baoviet khoảng 2.000 tỷ đồng vào năm 2022.

Hình ảnh minh họa: Tập đoàn Bảo Việt.

Cơ hội tăng trưởng lợi nhuận trong môi trường lãi suất tăng

Báo cáo mới đây của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agriseco) cho biết, lãi suất cao giúp nâng cao hiệu quả đầu tư của các công ty bảo hiểm. Từ đầu năm đến nay, lợi suất bình quân của trái phiếu chính phủ đã tăng đối với tất cả các kỳ hạn, trong đó lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm, 20 năm và 30 năm lần lượt tăng 1,1%, 0,65%. 0,55% so với đầu năm.

Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng sẽ làm giảm giá trị dự phòng toán trên hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, từ đó giúp cải thiện lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Với lợi thế là doanh nghiệp niêm yết duy nhất cung cấp sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trong nhóm bảo hiểm, các chuyên gia cho rằng yếu tố này sẽ làm tăng mức lợi ích của Bảo Việt so với các doanh nghiệp còn lại trong ngành.

Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty cho thấy, tỷ lệ chiết khấu tăng 0,25% làm giảm khoản phải trích lập dự phòng kế toán của Bảo Việt lên tới 1.000 tỷ đồng, qua đó tăng 800 tỷ đồng lợi nhuận và vốn. Người sở hữu.

Theo ước tính của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, lợi nhuận sau thuế của Bảo Việt sẽ đạt 2.000 tỷ đồng (không đổi theo năm) do lãi suất huy động tăng nhanh hơn kỳ vọng.

Lên kế hoạch cẩn thận cho năm 2022

Trước đó, đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến ​​giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.600 tỷ đồng trong khi công ty mẹ lãi 1.500 đồng. tỷ đồng, tăng 1,9% so với cùng kỳ.

Nhóm phân tích của SSI cho rằng mức giảm này xuất phát từ quan điểm thận trọng của Bảo Việt trên thị trường chứng khoán, có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận từ hoạt động đầu tư. Bên cạnh đó, tỷ lệ bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ có khả năng cao hơn mức thấp trong 6 tháng cuối năm 2021.

Trong trường hợp lạm phát cao hơn dự kiến, chi phí bồi thường cũng có thể bị ảnh hưởng do giá xe cộ, phụ tùng, hàng hóa và chi phí y tế sẽ có xu hướng tăng.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30% / mệnh giá cho năm 2021, tỷ suất cổ tức 5,5%.

Lý giải về mức cổ tức cao này, SSI cho biết, theo Nghị định 140, trong đó doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ sẽ dùng phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ để trả cổ tức. phân phối toàn bộ cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.

Tập đoàn cũng chia sẻ về nhu cầu vốn lớn, với khoảng 45.000 tỷ đồng trong 10 năm tới, gấp đôi số vốn hiện tại. Với nhu cầu lớn như vậy, Bảo Việt đang cân nhắc nhiều phương án để tăng vốn, cả ở công ty con và công ty mẹ.

Đại hội đồng cổ đông Bảo Việt: Chia cổ tức tỷ lệ hơn 30% bằng tiền mặt, sẽ giảm tỷ lệ sở hữu của Bộ Tài chính xuống 51%

ĐHĐCĐ Bảo Việt: Chốt cổ tức hơn 30% bằng tiền mặt, giảm tỷ lệ sở hữu của Bộ Tài chính xuống 51%

28 tháng 6 năm 2022

Tập đoàn Bảo Việt đưa ra kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 cao kỷ lục hơn 30%

08-04-2022

SSI: Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ được hưởng lợi khi lãi suất chạm đáy, lợi nhuận của Tập đoàn Bảo Việt ước tăng 14% vào năm 2022

Phương Nga

#Lợi #nhuận #sau #thuế #của #Tập #đoàn #Bảo #Việt #dự #báo #đạt #tỷ #đồng #nhờ #hưởng #lợi #từ #môi #trường #lãi #suất #tăng

[rule_3_plain]

#Lợi #nhuận #sau #thuế #của #Tập #đoàn #Bảo #Việt #dự #báo #đạt #tỷ #đồng #nhờ #hưởng #lợi #từ #môi #trường #lãi #suất #tăng

Công ty chứng khoán cho rằng mặt bằng lãi suất cao giúp cải thiện hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm. Bất chấp kế hoạch thận trọng giảm 20% lợi nhuận, Agriseco dự báo Bảo Việt lãi khoảng 2.000 tỷ đồng trong năm 2022.

 Ảnh minh hoạ: Tập đoàn Bảo Việt.

Cơ hội tăng trưởng lợi nhuận trong môi trường lãi suất tăng
Báo cáo mới đây của Chứng khoán Agribank (Agriseco) cho rằng mặt bằng lãi suất cao giúp cải thiện hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm. Tính từ đầu năm, lợi suất trái phiếu chính phủ bình quân tăng ở tất cả các kỳ hạn, trong đó lợi suất cho trái phiếu có kì hạn 10, 20, 30 năm tăng lần lượt 1,1%, 0,65% và 0,55% so với đầu năm. 
Thêm vào đó, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn từ 10 năm tăng sẽ làm giảm giá trị trích lập dự phòng toán học trên các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, qua đó giúp cải thiện lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Với lợi thế là doanh nghiệp niêm yết duy nhất cung cấp sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trong nhóm bảo hiểm, chuyên gia cho rằng yếu tố này sẽ gia tăng mức độ hưởng lợi của Bảo Việt so với các doanh nghiệp còn lại trong ngành.
Báo cáo tài chính năm 2021 của doanh nghiệp cho thấy tỷ lệ chiết khấu tăng 0,25% làm giảm tới 1.000 tỷ đồng trách nhiệm phải trích lập dự phòng toán học của Bảo Việt, qua đó làm tăng 800 tỷ đồng lợi nhuận và vốn chủ sở hữu.

Theo ước tính của CTCP Chứng khoán SSI, lợi nhuận sau thuế của Bảo Việt sẽ đạt 2.000 tỷ đồng (đi ngang so với cùng kỳ) do lãi suất huy động tăng nhanh hơn dự kiến.  
Đặt kế hoạch thận trọng cho năm 2022  
Trước đó, đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận sau thuếhợp nhất dự kiến giảm 20% so với cùng kỳ, đạt 1.600 tỷ đồng trong khi lợi nhuận của công ty mẹ là 1.500 tỷ đồng, tăng 1,9% so với cùng kỳ. 
Nhóm phân tích của SSI cho rằng mức giảm này xuất phát từ quan điểm thận trọng của Bảo Việt về thị trường chứng khoán sẽ có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận từ hoạt động đầu tư. Bên cạnh đó, tỷ lệ bồi thường mảng bảo hiểm phi nhân thọ có thể sẽ cao hơn so với mức thấp trong 6 tháng cuối năm 2021.
Trong trường hợp lạm phát cao hơn dự kiến, chi phí bồi thường cũng có thể chịu ảnh hưởng do giá các loại phương tiện, phụ tùng, hàng hóa và chi phí y tế sẽ trong xu hướng tăng. 
Bên cạnh đó, ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%/mệnh giá cho năm 2021, tỷ suất cổ tức là 5,5%.
Lý giải mức cổ tức cao này, SSI cho biết theo Nghị định 140, trong đó doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ sẽ sử dụng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ chia hết cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.
Tập đoàn cũng chia sẻ về nhu cầu vốn lớn, với khoảng 45.000 tỷ đồng trong 10 năm tới, gấp đôi nguồn vốn hiện tại. Với nhu cầu lớn như vậy, Bảo Việt đang cân nhắc nhiều phương án để thực hiện việc tăng vốn, ở cả công ty con và công ty mẹ.

ĐHĐCĐ Bảo Việt: Chốt chia cổ tức hơn 30% bằng tiền mặt, sẽ giảm tỷ lệ sở hữu của Bộ Tài Chính về 51%

28-06-2022

Tập đoàn Bảo Việt trình kế hoạch chia cổ tức năm 2021 cao kỷ lục hơn 30%

08-04-2022

SSI: Các công ty bảo hiểm sẽ hưởng lợi khi lãi suất tạo đáy, lợi nhuận Tập Đoàn Bảo Việt ước tăng 14% trong năm 2022

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/loi-nhuan-sau-thue-cua-tap-doan-bao-viet-du-bao-dat-2000-ty-dong-nho-huong-loi-tu-moi-truong-lai-suat-tang-42202271911472658.htm

#Lợi #nhuận #sau #thuế #của #Tập #đoàn #Bảo #Việt #dự #báo #đạt #tỷ #đồng #nhờ #hưởng #lợi #từ #môi #trường #lãi #suất #tăng

[rule_2_plain]

#Lợi #nhuận #sau #thuế #của #Tập #đoàn #Bảo #Việt #dự #báo #đạt #tỷ #đồng #nhờ #hưởng #lợi #từ #môi #trường #lãi #suất #tăng

[rule_2_plain]

#Lợi #nhuận #sau #thuế #của #Tập #đoàn #Bảo #Việt #dự #báo #đạt #tỷ #đồng #nhờ #hưởng #lợi #từ #môi #trường #lãi #suất #tăng

[rule_3_plain]

#Lợi #nhuận #sau #thuế #của #Tập #đoàn #Bảo #Việt #dự #báo #đạt #tỷ #đồng #nhờ #hưởng #lợi #từ #môi #trường #lãi #suất #tăng

Công ty chứng khoán cho rằng mặt bằng lãi suất cao giúp cải thiện hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm. Bất chấp kế hoạch thận trọng giảm 20% lợi nhuận, Agriseco dự báo Bảo Việt lãi khoảng 2.000 tỷ đồng trong năm 2022.

 Ảnh minh hoạ: Tập đoàn Bảo Việt.

Cơ hội tăng trưởng lợi nhuận trong môi trường lãi suất tăng
Báo cáo mới đây của Chứng khoán Agribank (Agriseco) cho rằng mặt bằng lãi suất cao giúp cải thiện hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm. Tính từ đầu năm, lợi suất trái phiếu chính phủ bình quân tăng ở tất cả các kỳ hạn, trong đó lợi suất cho trái phiếu có kì hạn 10, 20, 30 năm tăng lần lượt 1,1%, 0,65% và 0,55% so với đầu năm. 
Thêm vào đó, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn từ 10 năm tăng sẽ làm giảm giá trị trích lập dự phòng toán học trên các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, qua đó giúp cải thiện lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Với lợi thế là doanh nghiệp niêm yết duy nhất cung cấp sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trong nhóm bảo hiểm, chuyên gia cho rằng yếu tố này sẽ gia tăng mức độ hưởng lợi của Bảo Việt so với các doanh nghiệp còn lại trong ngành.
Báo cáo tài chính năm 2021 của doanh nghiệp cho thấy tỷ lệ chiết khấu tăng 0,25% làm giảm tới 1.000 tỷ đồng trách nhiệm phải trích lập dự phòng toán học của Bảo Việt, qua đó làm tăng 800 tỷ đồng lợi nhuận và vốn chủ sở hữu.

Theo ước tính của CTCP Chứng khoán SSI, lợi nhuận sau thuế của Bảo Việt sẽ đạt 2.000 tỷ đồng (đi ngang so với cùng kỳ) do lãi suất huy động tăng nhanh hơn dự kiến.  
Đặt kế hoạch thận trọng cho năm 2022  
Trước đó, đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận sau thuếhợp nhất dự kiến giảm 20% so với cùng kỳ, đạt 1.600 tỷ đồng trong khi lợi nhuận của công ty mẹ là 1.500 tỷ đồng, tăng 1,9% so với cùng kỳ. 
Nhóm phân tích của SSI cho rằng mức giảm này xuất phát từ quan điểm thận trọng của Bảo Việt về thị trường chứng khoán sẽ có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận từ hoạt động đầu tư. Bên cạnh đó, tỷ lệ bồi thường mảng bảo hiểm phi nhân thọ có thể sẽ cao hơn so với mức thấp trong 6 tháng cuối năm 2021.
Trong trường hợp lạm phát cao hơn dự kiến, chi phí bồi thường cũng có thể chịu ảnh hưởng do giá các loại phương tiện, phụ tùng, hàng hóa và chi phí y tế sẽ trong xu hướng tăng. 
Bên cạnh đó, ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%/mệnh giá cho năm 2021, tỷ suất cổ tức là 5,5%.
Lý giải mức cổ tức cao này, SSI cho biết theo Nghị định 140, trong đó doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ sẽ sử dụng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ chia hết cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.
Tập đoàn cũng chia sẻ về nhu cầu vốn lớn, với khoảng 45.000 tỷ đồng trong 10 năm tới, gấp đôi nguồn vốn hiện tại. Với nhu cầu lớn như vậy, Bảo Việt đang cân nhắc nhiều phương án để thực hiện việc tăng vốn, ở cả công ty con và công ty mẹ.

ĐHĐCĐ Bảo Việt: Chốt chia cổ tức hơn 30% bằng tiền mặt, sẽ giảm tỷ lệ sở hữu của Bộ Tài Chính về 51%

28-06-2022

Tập đoàn Bảo Việt trình kế hoạch chia cổ tức năm 2021 cao kỷ lục hơn 30%

08-04-2022

SSI: Các công ty bảo hiểm sẽ hưởng lợi khi lãi suất tạo đáy, lợi nhuận Tập Đoàn Bảo Việt ước tăng 14% trong năm 2022

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/loi-nhuan-sau-thue-cua-tap-doan-bao-viet-du-bao-dat-2000-ty-dong-nho-huong-loi-tu-moi-truong-lai-suat-tang-42202271911472658.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Lợi #nhuận #sau #thuế #của #Tập #đoàn #Bảo #Việt #dự #báo #đạt #tỷ #đồng #nhờ #hưởng #lợi #từ #môi #trường #lãi #suất #tăng

Xem thêm thông tin hay:  Hướng dẫn đăng ký mua xe trả góp Home Credit và kinh nghiệm
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất