Lợi nhuận BIDV tăng 33% lên hơn 4.500 tỷ trong quý I, vẫn thấp hơn VietinBank

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Lợi nhuận BIDV tăng 33% lên hơn 4.500 tỷ trong quý I, vẫn thấp hơn VietinBank phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

“Ông lớn” BIDV là nhà băng thứ 3 trong nhóm Big4 thông báo báo cáo tài chính quý I và cũng là nhà băng có lợi nhuận thấp nhất trong nhóm nhà băng quốc doanh.

Nhà băng TMCP Đầu tư và Tăng trưởng Việt Nam (BIDV – Mã: BID) vừa thông báo báo cáo tài chính quý I với lợi nhuận thống nhất đạt 4.531 tỷ đồng, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.637 tỷ đồng.

Thu nhập trong kỳ phần lớn tới từ thu nhập lãi thuần, mang về gần 12.826 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận mức tăng trưởng mạnh hơn 54% với 584 tỷ đồng.

Trong lúc đó, lãi thuần từ mảng dịch vụ giảm hơn 11% mang về 1.275 tỷ đồng, chứng khoán kinh doanh lỗ gần 2 tỷ đồng và chứng khoán đầu tư lãi 1,6 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lỗ 331 tỷ đồng), lãi ròng từ hoạt động kinh doanh khác cũng giảm hơn 19%.

Kết quả kinh doanh quý I của BIDV. (Nguồn: Diệp Bình tổng hợp).

Nhà băng vẫn duy trì mức trích lập dự phòng cao với chi phí trích lập dự phòng trong kỳ đạt 7.391 tỷ đồng, tăng 3% so với quý I / 2021.

Tính tới 31/3/2022, cho vay người mua của BIDV tăng 4,7% lên hơn 1,41 triệu tỷ đồng, dự phòng rủi ro tăng hơn 22%. Tổng tài sản của nhà băng tăng 4,9% lên hơn 1,84 triệu tỷ đồng, tổng tiền gửi của người mua tăng nhẹ 1,2% lên gần 1,4 triệu tỷ đồng.

Dư nợ xấu của nhà băng tăng nhẹ 1,4% lên 13.730 tỷ đồng, tỉ lệ nợ xấu tăng nhẹ lên 0,97%. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) chiếm hơn 63%.

Một số mục tiêu tài chính của BIDV. (Nguồn: DB tổng hợp).

Cơ cấu dư nợ của BIDV cuối quý I (Ảnh: BCTC BIDV).

Nhiều mảng kinh doanh sa sút, Vietcombank mất ngôi “vô địch” về lợi nhuận quý I

Nhiều mảng kinh doanh sa sút, Vietcombank mất ngôi 'quán quân' lãi trong quý 253;  Tôi

Ngày 29 tháng 4 năm 2022

ĐHĐCĐ BIDV: Dự kiến ​​tăng vốn lên hơn 61.200 tỷ đồng, chia cổ tức tỉ lệ 12% và phát hành riêng lẻ tỉ lệ 9%

28 tháng 4 năm 2022

VietinBank bất thần báo lãi quý I giảm 28% xuống còn hơn 5.800 tỷ đồng

Diệp Bình


Thông tin thêm

Lợi nhuận BIDV tăng 33% lên hơn 4.500 tỷ trong quý I, vẫn thấp hơn VietinBank

“Ông lớn” BIDV là nhà băng thứ 3 trong nhóm Big4 thông báo báo cáo tài chính quý I và cũng là nhà băng có lợi nhuận thấp nhất trong nhóm nhà băng quốc doanh.

Nhà băng TMCP Đầu tư và Tăng trưởng Việt Nam (BIDV - Mã: BID) vừa thông báo báo cáo tài chính quý I với lợi nhuận thống nhất đạt 4.531 tỷ đồng, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.637 tỷ đồng.

Thu nhập trong kỳ phần lớn tới từ thu nhập lãi thuần, mang về gần 12.826 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận mức tăng trưởng mạnh hơn 54% với 584 tỷ đồng.

Trong lúc đó, lãi thuần từ mảng dịch vụ giảm hơn 11% mang về 1.275 tỷ đồng, chứng khoán kinh doanh lỗ gần 2 tỷ đồng và chứng khoán đầu tư lãi 1,6 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lỗ 331 tỷ đồng), lãi ròng từ hoạt động kinh doanh khác cũng giảm hơn 19%.

Kết quả kinh doanh quý I của BIDV. (Nguồn: Diệp Bình tổng hợp).

Nhà băng vẫn duy trì mức trích lập dự phòng cao với chi phí trích lập dự phòng trong kỳ đạt 7.391 tỷ đồng, tăng 3% so với quý I / 2021.

Tính tới 31/3/2022, cho vay người mua của BIDV tăng 4,7% lên hơn 1,41 triệu tỷ đồng, dự phòng rủi ro tăng hơn 22%. Tổng tài sản của nhà băng tăng 4,9% lên hơn 1,84 triệu tỷ đồng, tổng tiền gửi của người mua tăng nhẹ 1,2% lên gần 1,4 triệu tỷ đồng.

Dư nợ xấu của nhà băng tăng nhẹ 1,4% lên 13.730 tỷ đồng, tỉ lệ nợ xấu tăng nhẹ lên 0,97%. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) chiếm hơn 63%.

Một số mục tiêu tài chính của BIDV. (Nguồn: DB tổng hợp).

Cơ cấu dư nợ của BIDV cuối quý I (Ảnh: BCTC BIDV).

Nhiều mảng kinh doanh sa sút, Vietcombank mất ngôi "vô địch" về lợi nhuận quý I

Nhiều mảng kinh doanh sa sút, Vietcombank mất ngôi 'quán quân' lãi trong quý 253;  Tôi

Ngày 29 tháng 4 năm 2022

ĐHĐCĐ BIDV: Dự kiến ​​tăng vốn lên hơn 61.200 tỷ đồng, chia cổ tức tỉ lệ 12% và phát hành riêng lẻ tỉ lệ 9%

28 tháng 4 năm 2022

VietinBank bất thần báo lãi quý I giảm 28% xuống còn hơn 5.800 tỷ đồng

Diệp Bình


“Ông lớn” BIDV là nhà băng thứ 3 trong nhóm Big4 thông báo báo cáo tài chính quý I và cũng là nhà băng có lợi nhuận thấp nhất trong nhóm nhà băng quốc doanh.

Nhà băng TMCP Đầu tư và Tăng trưởng Việt Nam (BIDV – Mã: BID) vừa thông báo báo cáo tài chính quý I với lợi nhuận thống nhất đạt 4.531 tỷ đồng, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.637 tỷ đồng.

Thu nhập trong kỳ phần lớn tới từ thu nhập lãi thuần, mang về gần 12.826 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận mức tăng trưởng mạnh hơn 54% với 584 tỷ đồng.

Trong lúc đó, lãi thuần từ mảng dịch vụ giảm hơn 11% mang về 1.275 tỷ đồng, chứng khoán kinh doanh lỗ gần 2 tỷ đồng và chứng khoán đầu tư lãi 1,6 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lỗ 331 tỷ đồng), lãi ròng từ hoạt động kinh doanh khác cũng giảm hơn 19%.

Kết quả kinh doanh quý I của BIDV. (Nguồn: Diệp Bình tổng hợp).

Nhà băng vẫn duy trì mức trích lập dự phòng cao với chi phí trích lập dự phòng trong kỳ đạt 7.391 tỷ đồng, tăng 3% so với quý I / 2021.

Tính tới 31/3/2022, cho vay người mua của BIDV tăng 4,7% lên hơn 1,41 triệu tỷ đồng, dự phòng rủi ro tăng hơn 22%. Tổng tài sản của nhà băng tăng 4,9% lên hơn 1,84 triệu tỷ đồng, tổng tiền gửi của người mua tăng nhẹ 1,2% lên gần 1,4 triệu tỷ đồng.

Dư nợ xấu của nhà băng tăng nhẹ 1,4% lên 13.730 tỷ đồng, tỉ lệ nợ xấu tăng nhẹ lên 0,97%. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) chiếm hơn 63%.

Một số mục tiêu tài chính của BIDV. (Nguồn: DB tổng hợp).

Cơ cấu dư nợ của BIDV cuối quý I (Ảnh: BCTC BIDV).

Nhiều mảng kinh doanh sa sút, Vietcombank mất ngôi “vô địch” về lợi nhuận quý I

Nhiều mảng kinh doanh sa sút, Vietcombank mất ngôi 'quán quân' lãi trong quý 253;  Tôi

Ngày 29 tháng 4 năm 2022

ĐHĐCĐ BIDV: Dự kiến ​​tăng vốn lên hơn 61.200 tỷ đồng, chia cổ tức tỉ lệ 12% và phát hành riêng lẻ tỉ lệ 9%

28 tháng 4 năm 2022

VietinBank bất thần báo lãi quý I giảm 28% xuống còn hơn 5.800 tỷ đồng

Diệp Bình

#Lợi #nhuận #BIDV #tăng #lên #hơn #tỷ #trong #quý #vẫn #thấp #hơn #VietinBank

[rule_3_plain]

#Lợi #nhuận #BIDV #tăng #lên #hơn #tỷ #trong #quý #vẫn #thấp #hơn #VietinBank

“Ông lớn” BIDV là nhà băng thứ ba trong nhóm Big4 thông báo báo cáo tài chính quý I và cũng là nhà băng có lợi nhuận thấp nhất trong nhóm các nhà băng quốc doanh.

Nhà băng TMCP Đầu tư và Tăng trưởng Việt Nam (BIDV – Mã: BID) vừa thông báo báo cáo tài chính quý I với lợi nhuận thống nhất đạt 4.531 tỷ đồng, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.637 tỷ đồng.
Thu nhập trong kỳ phần lớn tới từ thu nhập lãi thuần mang về gần 12.826 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ. Mảng kinh doanh ngoại hối ghi nhận tăng trưởng mạnh hơn 54% với 584 tỷ đồng. 
Trong lúc đó, lãi thuần từ mảng dịch vụ giảm hơn 11% mang về 1.275 tỷ đồng, mảng sắm bán chứng khoán kinh doanh lỗ gần 2 tỷ đồng và chứng khoán đầu tư lãi 1,6 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lỗ 331 tỷ đồng), lãi thuần từ mảng hoạt động kinh doanh khác cũng giảm hơn 19%.

 Kết quả kinh doanh quý I của BIDV. (Nguồn: Diệp Bình tổng hợp).

Nhà băng vẫn duy trì mức trích lập dự phòng cao với chi phí dự phòng rủi ro trong kỳ đạt 7.391 tỷ đồng, tăng 3% so với quý I/2021.
Tính tới 31/3/2022, cho vay người mua của BIDV tăng 4,7% đạt hơn 1,41 triệu tỷ đồng, dự phòng rủi ro tăng hơn 22%. Tổng tài sản của nhà băng tăng 4,9% lên hơn 1,84 triệu tỷ đồng, tổng huy động từ tiền gửi người mua tăng nhẹ 1,2% đạt gần 1,4 triệu tỷ đồng.
Số dư nợ xấu nhà băng tăng nhẹ 1,4% với 13.730 tỷ đồng, tỉ lệ nợ xấu nhích nhẹ lên 0,97%. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) chiếm tỷ trọng hơn 63%.

 Một số mục tiêu tài chính của BIDV. (Nguồn: DB tổng hợp).

 Cơ cấu dư nợ của BIDV cuối quý I. (Ảnh: BCTC BIDV).

Nhiều mảng kinh doanh sụt giảm, Vietcombank mất ngôi ‘vô địch’ lợi nhuận trong quý I

29-04-2022

ĐHĐCĐ BIDV: Dự kiến tăng vốn lên hơn 61.200 tỷ đồng, chia cổ tức tỉ lệ 12% và phát hành riêng lẻ 9%

28-04-2022

VietinBank bất thần báo lãi giảm 28% trong quý I đạt hơn 5.800 tỷ

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/loi-nhuan-bidv-tang-33-len-hon-4500-ty-trong-quy-i-van-thap-hon-vietinbank-422022528515893.htm

#Lợi #nhuận #BIDV #tăng #lên #hơn #tỷ #trong #quý #vẫn #thấp #hơn #VietinBank

[rule_2_plain]

#Lợi #nhuận #BIDV #tăng #lên #hơn #tỷ #trong #quý #vẫn #thấp #hơn #VietinBank

[rule_2_plain]

#Lợi #nhuận #BIDV #tăng #lên #hơn #tỷ #trong #quý #vẫn #thấp #hơn #VietinBank

[rule_3_plain]

#Lợi #nhuận #BIDV #tăng #lên #hơn #tỷ #trong #quý #vẫn #thấp #hơn #VietinBank

“Ông lớn” BIDV là nhà băng thứ ba trong nhóm Big4 thông báo báo cáo tài chính quý I và cũng là nhà băng có lợi nhuận thấp nhất trong nhóm các nhà băng quốc doanh.

Nhà băng TMCP Đầu tư và Tăng trưởng Việt Nam (BIDV – Mã: BID) vừa thông báo báo cáo tài chính quý I với lợi nhuận thống nhất đạt 4.531 tỷ đồng, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.637 tỷ đồng.
Thu nhập trong kỳ phần lớn tới từ thu nhập lãi thuần mang về gần 12.826 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ. Mảng kinh doanh ngoại hối ghi nhận tăng trưởng mạnh hơn 54% với 584 tỷ đồng. 
Trong lúc đó, lãi thuần từ mảng dịch vụ giảm hơn 11% mang về 1.275 tỷ đồng, mảng sắm bán chứng khoán kinh doanh lỗ gần 2 tỷ đồng và chứng khoán đầu tư lãi 1,6 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lỗ 331 tỷ đồng), lãi thuần từ mảng hoạt động kinh doanh khác cũng giảm hơn 19%.

 Kết quả kinh doanh quý I của BIDV. (Nguồn: Diệp Bình tổng hợp).

Nhà băng vẫn duy trì mức trích lập dự phòng cao với chi phí dự phòng rủi ro trong kỳ đạt 7.391 tỷ đồng, tăng 3% so với quý I/2021.
Tính tới 31/3/2022, cho vay người mua của BIDV tăng 4,7% đạt hơn 1,41 triệu tỷ đồng, dự phòng rủi ro tăng hơn 22%. Tổng tài sản của nhà băng tăng 4,9% lên hơn 1,84 triệu tỷ đồng, tổng huy động từ tiền gửi người mua tăng nhẹ 1,2% đạt gần 1,4 triệu tỷ đồng.
Số dư nợ xấu nhà băng tăng nhẹ 1,4% với 13.730 tỷ đồng, tỉ lệ nợ xấu nhích nhẹ lên 0,97%. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) chiếm tỷ trọng hơn 63%.

 Một số mục tiêu tài chính của BIDV. (Nguồn: DB tổng hợp).

 Cơ cấu dư nợ của BIDV cuối quý I. (Ảnh: BCTC BIDV).

Nhiều mảng kinh doanh sụt giảm, Vietcombank mất ngôi ‘vô địch’ lợi nhuận trong quý I

29-04-2022

ĐHĐCĐ BIDV: Dự kiến tăng vốn lên hơn 61.200 tỷ đồng, chia cổ tức tỉ lệ 12% và phát hành riêng lẻ 9%

28-04-2022

VietinBank bất thần báo lãi giảm 28% trong quý I đạt hơn 5.800 tỷ

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/loi-nhuan-bidv-tang-33-len-hon-4500-ty-trong-quy-i-van-thap-hon-vietinbank-422022528515893.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Lợi #nhuận #BIDV #tăng #lên #hơn #tỷ #trong #quý #vẫn #thấp #hơn #VietinBank

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất