Loạt lãnh đạo HDBank đăng ký mua vào cổ phiếu

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Loạt lãnh đạo HDBank đăng ký mua vào cổ phiếu phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Hai Tổng giám đốc HDBank vừa đăng ký mua 150.000 cổ phiếu HDB. Trước đó, nhiều lãnh đạo khác của ngân hàng này cũng đã mua vào hàng trăm nghìn cổ phiếu HDB.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), ông Lê Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank – Mã: HDB) đã đăng ký mua 30.000 cổ phiếu HDB. bằng phương pháp. giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Mục đích của giao dịch là đầu tư.

Nếu mua thành công, ông Tùng sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 298.125 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,011% vốn điều lệ ngân hàng. Thời gian giao dịch từ 23/12/2022 đến 19/01/2023.

Cùng với đó, ông Trần Hoài Nam, Phó tổng giám đốc HDBank, cũng đăng ký mua 120.000 cổ phiếu HDB với mục đích đầu tư, dự kiến ​​giao dịch từ ngày 26/12/2022.

Trước đó, một số lãnh đạo khác của HDBank cũng đã mua vào cổ phiếu HDB.

Ông Đào Duy Tường, Trưởng Ban kiểm soát HDBank đã mua vào 500.000 cổ phiếu HDB theo phương thức giao dịch thỏa thuận, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 69,3 triệu cổ phiếu, tương đương 2,74% vốn điều lệ. tỷ giá ngân hàng.

Ông Nguyễn Hữu Đặng, Phó chủ tịch HĐQT HDBank đăng ký mua 500.000 cổ phiếu HDB nhưng chỉ mua thành công 150.000 cổ phiếu do diễn biến thị trường không thuận lợi, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 69,7 triệu cổ phiếu. , tương đương 2,76% vốn điều lệ ngân hàng.

Trước đó, Phó tổng giám đốc ngân hàng, ông Nguyễn Minh Đức đăng ký mua 50.000 cổ phiếu HDB, dự kiến ​​thực hiện từ 20/12/2022 đến 18/1/2023. Nếu giao dịch thành công, ông Đức sẽ tăng sở hữu của ông lên 251.093 cổ phiếu, tương đương 0,01% vốn điều lệ.

Đầu tháng 12, một lãnh đạo khác cũng đăng ký mua cổ phiếu HDB là ông Phạm Quốc Thanh, Tổng giám đốc HDBank. Ông Thành đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HDB theo phương thức khớp lệnh và giao dịch thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, số cổ phiếu dự kiến ​​ông Thành nắm giữ là 2,9 triệu cổ phiếu, tương đương 0,115% vốn điều lệ ngân hàng. Thời gian dự kiến ​​thực hiện giao dịch từ 6/12/2022 đến 4/1/2023. Đây là lần thứ 3 kể từ đầu năm ông Thành đăng ký mua cổ phiếu HDB.

9 tháng đầu năm, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế vượt 8.016 tỷ đồng, cao nhất từ ​​trước đến nay và hoàn thành 82% kế hoạch cả năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu của HDBank ở mức 1,1%, trong đó tỷ lệ nợ xấu tiềm ẩn ở mức cao. -Các lĩnh vực rủi ro như kinh doanh bất động sản được kiểm soát ở mức thấp 0,03%.

Mới đây, ngân hàng này đã thông qua phương án phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế thông qua phát hành riêng lẻ, mệnh giá tối đa 500 triệu USD. Thời gian thực hiện dự kiến ​​trong hai năm 2023 và 2024.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/12, giá cổ phiếu HDB ở mức 16.800 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến cổ phiếu HDB. (Nguồn: Chế độ xem giao dịch)

HDBank thông qua phương án phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế

HDBank thông qua phương án phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế

Ngày 1 tháng 12 năm 2022

Tổng giám đốc HDBank tiếp tục đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HDB

22-11-2022

HDBank sắp phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Huyền Vi


Thông tin thêm

Loạt lãnh đạo HDBank đăng ký mua vào cổ phiếu

Hai Tổng giám đốc HDBank vừa đăng ký mua 150.000 cổ phiếu HDB. Trước đó, nhiều lãnh đạo khác của ngân hàng này cũng đã mua vào hàng trăm nghìn cổ phiếu HDB.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), ông Lê Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank – Mã: HDB) đã đăng ký mua 30.000 cổ phiếu HDB. bằng phương pháp. giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Mục đích của giao dịch là đầu tư.

Nếu mua thành công, ông Tùng sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 298.125 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,011% vốn điều lệ ngân hàng. Thời gian giao dịch từ 23/12/2022 đến 19/01/2023.

Cùng với đó, ông Trần Hoài Nam, Phó tổng giám đốc HDBank, cũng đăng ký mua 120.000 cổ phiếu HDB với mục đích đầu tư, dự kiến ​​giao dịch từ ngày 26/12/2022.

Trước đó, một số lãnh đạo khác của HDBank cũng đã mua vào cổ phiếu HDB.

Ông Đào Duy Tường, Trưởng Ban kiểm soát HDBank đã mua vào 500.000 cổ phiếu HDB theo phương thức giao dịch thỏa thuận, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 69,3 triệu cổ phiếu, tương đương 2,74% vốn điều lệ. tỷ giá ngân hàng.

Ông Nguyễn Hữu Đặng, Phó chủ tịch HĐQT HDBank đăng ký mua 500.000 cổ phiếu HDB nhưng chỉ mua thành công 150.000 cổ phiếu do diễn biến thị trường không thuận lợi, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 69,7 triệu cổ phiếu. , tương đương 2,76% vốn điều lệ ngân hàng.

Trước đó, Phó tổng giám đốc ngân hàng, ông Nguyễn Minh Đức đăng ký mua 50.000 cổ phiếu HDB, dự kiến ​​thực hiện từ 20/12/2022 đến 18/1/2023. Nếu giao dịch thành công, ông Đức sẽ tăng sở hữu của ông lên 251.093 cổ phiếu, tương đương 0,01% vốn điều lệ.

Đầu tháng 12, một lãnh đạo khác cũng đăng ký mua cổ phiếu HDB là ông Phạm Quốc Thanh, Tổng giám đốc HDBank. Ông Thành đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HDB theo phương thức khớp lệnh và giao dịch thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, số cổ phiếu dự kiến ​​ông Thành nắm giữ là 2,9 triệu cổ phiếu, tương đương 0,115% vốn điều lệ ngân hàng. Thời gian dự kiến ​​thực hiện giao dịch từ 6/12/2022 đến 4/1/2023. Đây là lần thứ 3 kể từ đầu năm ông Thành đăng ký mua cổ phiếu HDB.

9 tháng đầu năm, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế vượt 8.016 tỷ đồng, cao nhất từ ​​trước đến nay và hoàn thành 82% kế hoạch cả năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu của HDBank ở mức 1,1%, trong đó tỷ lệ nợ xấu tiềm ẩn ở mức cao. -Các lĩnh vực rủi ro như kinh doanh bất động sản được kiểm soát ở mức thấp 0,03%.

Mới đây, ngân hàng này đã thông qua phương án phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế thông qua phát hành riêng lẻ, mệnh giá tối đa 500 triệu USD. Thời gian thực hiện dự kiến ​​trong hai năm 2023 và 2024.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/12, giá cổ phiếu HDB ở mức 16.800 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến cổ phiếu HDB. (Nguồn: Chế độ xem giao dịch)

HDBank thông qua phương án phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế

HDBank thông qua phương án phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế

Ngày 1 tháng 12 năm 2022

Tổng giám đốc HDBank tiếp tục đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HDB

22-11-2022

HDBank sắp phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Huyền Vi


Hai Tổng giám đốc HDBank vừa đăng ký mua 150.000 cổ phiếu HDB. Trước đó, nhiều lãnh đạo khác của ngân hàng này cũng đã mua vào hàng trăm nghìn cổ phiếu HDB.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), ông Lê Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank – Mã: HDB) đã đăng ký mua 30.000 cổ phiếu HDB. bằng phương pháp. giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Mục đích của giao dịch là đầu tư.

Nếu mua thành công, ông Tùng sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 298.125 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,011% vốn điều lệ ngân hàng. Thời gian giao dịch từ 23/12/2022 đến 19/01/2023.

Cùng với đó, ông Trần Hoài Nam, Phó tổng giám đốc HDBank, cũng đăng ký mua 120.000 cổ phiếu HDB với mục đích đầu tư, dự kiến ​​giao dịch từ ngày 26/12/2022.

Trước đó, một số lãnh đạo khác của HDBank cũng đã mua vào cổ phiếu HDB.

Ông Đào Duy Tường, Trưởng Ban kiểm soát HDBank đã mua vào 500.000 cổ phiếu HDB theo phương thức giao dịch thỏa thuận, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 69,3 triệu cổ phiếu, tương đương 2,74% vốn điều lệ. tỷ giá ngân hàng.

Ông Nguyễn Hữu Đặng, Phó chủ tịch HĐQT HDBank đăng ký mua 500.000 cổ phiếu HDB nhưng chỉ mua thành công 150.000 cổ phiếu do diễn biến thị trường không thuận lợi, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 69,7 triệu cổ phiếu. , tương đương 2,76% vốn điều lệ ngân hàng.

Trước đó, Phó tổng giám đốc ngân hàng, ông Nguyễn Minh Đức đăng ký mua 50.000 cổ phiếu HDB, dự kiến ​​thực hiện từ 20/12/2022 đến 18/1/2023. Nếu giao dịch thành công, ông Đức sẽ tăng sở hữu của ông lên 251.093 cổ phiếu, tương đương 0,01% vốn điều lệ.

Đầu tháng 12, một lãnh đạo khác cũng đăng ký mua cổ phiếu HDB là ông Phạm Quốc Thanh, Tổng giám đốc HDBank. Ông Thành đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HDB theo phương thức khớp lệnh và giao dịch thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, số cổ phiếu dự kiến ​​ông Thành nắm giữ là 2,9 triệu cổ phiếu, tương đương 0,115% vốn điều lệ ngân hàng. Thời gian dự kiến ​​thực hiện giao dịch từ 6/12/2022 đến 4/1/2023. Đây là lần thứ 3 kể từ đầu năm ông Thành đăng ký mua cổ phiếu HDB.

9 tháng đầu năm, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế vượt 8.016 tỷ đồng, cao nhất từ ​​trước đến nay và hoàn thành 82% kế hoạch cả năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu của HDBank ở mức 1,1%, trong đó tỷ lệ nợ xấu tiềm ẩn ở mức cao. -Các lĩnh vực rủi ro như kinh doanh bất động sản được kiểm soát ở mức thấp 0,03%.

Mới đây, ngân hàng này đã thông qua phương án phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế thông qua phát hành riêng lẻ, mệnh giá tối đa 500 triệu USD. Thời gian thực hiện dự kiến ​​trong hai năm 2023 và 2024.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/12, giá cổ phiếu HDB ở mức 16.800 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến cổ phiếu HDB. (Nguồn: Chế độ xem giao dịch)

HDBank thông qua phương án phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế

HDBank thông qua phương án phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế

Ngày 1 tháng 12 năm 2022

Tổng giám đốc HDBank tiếp tục đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HDB

22-11-2022

HDBank sắp phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Huyền Vi

#Loạt #lãnh #đạo #HDBank #đăng #ký #mua #vào #cổ #phiếu

[rule_3_plain]

#Loạt #lãnh #đạo #HDBank #đăng #ký #mua #vào #cổ #phiếu

Hai Tổng Giám đốc của HDBank đã đăng ký mua vào 150.000 cổ phiếu HDB. Trước đó, nhiều lãnh đạo khác của ngân hàng cũng đã mua vào hàng trăm nghìn cổ phiếu HDB.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE), ông Lê Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank – Mã: HDB) đã đăng ký mua vào 30.000 cỏ phiếu HDB theo phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Mục đích thực hiện giao dịch là đầu tư.
Nếu mua vào thành công, ông Tùng sẽ nângsố cổ phiếu nắm giữ lên 298.125 cổ phiếu, tương đương 0,011% vón điều lệ ngân hàng. Thời gian thực hiện giao dịch là từ 23/12/2022 đến 19/1/2023.
Cùng với đó, ông Trần Hoài Nam, Phó TGĐ HDBank, cũng đăng ký mua vào 120.000 cổ phiếu HDB với mục đích đầu tư, dự kiến giao dịch từ ngày 26/12/2022.
Trước đó, một số lãnh đạo khác của HDBank cũng đã mua vào cổ phiếu HDB.
Ông Đào Duy Tường, Trưởng Ban Kiểm soát HDBank, đã mua vào 500.000 cổ phiếu HDB theo phương thức giao dịch thỏa thuận, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 69,3 triệu cổ phiếu, tương ứng với 2,74% vốn điều lệ ngân hàng.
Ông Nguyễn Hữu Đặng, Phó Chủ tịch HĐQT HDBank, đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu HDB tuy nhiên chỉ mua thành công 150.000 cổ phiếu do diễn biến thị trường không thuận lợi, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 69,7 triệu cổ phiếu, tương ứng với 2,76% vốn điều lệ ngân hàng.
Trước đó, Phó Tổng giám đốc ngân hàng, ông Nguyễn Minh Đức đã đăng ký mua vào 50.000 cổ phiếu HDBdự kiến thực hiện từ ngày 20/12/2022 đến 18/1/2023. Nếu giao dịch thành công, ông Đức sẽ nâng sở hữu lên 251.093 cổ phiếu tương ức 0,01% vốn điều lệ.
Đầu tháng 12, một lãnh đạo khác cũng đã đăng ký mua vào cổ phiếu HDB là ông Phạm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc HDBank. Ông Thanh đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu HDB theo phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận.
Nếu giao dịch thành công, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ của ông Thanh là 2,9 triệu cổ phiếu, tương ứng với 0,115% vốn điều lệ ngân hàng. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 6/12/2022 đến 4/1/2023. Đây là lần thứ ba kể từ đầu năm ông Thanh đăng ký mua vào cổ phiếu HDB.
9 tháng đầu năm, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế vượt 8.016 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và hoàn thành 82% kế hoạch cả năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu của HDBank riêng lẻ ở mức 1,1% trong đó tỷ lệ nợ xấu đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao như kinh doanh bất động sản được kiểm soát ở mức thấp 0,03%.
Mới đây, ngân hàng đã thông qua phương án phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế qua phương thức phát hành riêng lẻ, tổng mệnh giá phát hành dự kiến tối đa là 500 triệu USD. Thời gian thực hiện dự kiến trong hai năm 2023 và 2024.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/12, giá cổ phiếu HDB ở mức 16.800 đồng/cổ phiếu.

 Diễn biến cổ phiếu HDB. (Nguồn: Tradingview)

 

HDBank được thông qua phương án phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế

01-12-2022

Tổng Giám đốc HDBank tiếp tục đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu HDB

22-11-2022

HDBank sắp phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp

Huyen Vi

Theo Dòng Vốn Kinh Doanh

Link bài gốc
https://dongvon.doanhnhanvn.vn/loat-lanh-dao-hdbank-dang-ky-mua-vao-co-phieu-422022122281747824.htm

#Loạt #lãnh #đạo #HDBank #đăng #ký #mua #vào #cổ #phiếu

[rule_2_plain]

#Loạt #lãnh #đạo #HDBank #đăng #ký #mua #vào #cổ #phiếu

[rule_2_plain]

#Loạt #lãnh #đạo #HDBank #đăng #ký #mua #vào #cổ #phiếu

[rule_3_plain]

#Loạt #lãnh #đạo #HDBank #đăng #ký #mua #vào #cổ #phiếu

Hai Tổng Giám đốc của HDBank đã đăng ký mua vào 150.000 cổ phiếu HDB. Trước đó, nhiều lãnh đạo khác của ngân hàng cũng đã mua vào hàng trăm nghìn cổ phiếu HDB.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE), ông Lê Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank – Mã: HDB) đã đăng ký mua vào 30.000 cỏ phiếu HDB theo phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Mục đích thực hiện giao dịch là đầu tư.
Nếu mua vào thành công, ông Tùng sẽ nângsố cổ phiếu nắm giữ lên 298.125 cổ phiếu, tương đương 0,011% vón điều lệ ngân hàng. Thời gian thực hiện giao dịch là từ 23/12/2022 đến 19/1/2023.
Cùng với đó, ông Trần Hoài Nam, Phó TGĐ HDBank, cũng đăng ký mua vào 120.000 cổ phiếu HDB với mục đích đầu tư, dự kiến giao dịch từ ngày 26/12/2022.
Trước đó, một số lãnh đạo khác của HDBank cũng đã mua vào cổ phiếu HDB.
Ông Đào Duy Tường, Trưởng Ban Kiểm soát HDBank, đã mua vào 500.000 cổ phiếu HDB theo phương thức giao dịch thỏa thuận, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 69,3 triệu cổ phiếu, tương ứng với 2,74% vốn điều lệ ngân hàng.
Ông Nguyễn Hữu Đặng, Phó Chủ tịch HĐQT HDBank, đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu HDB tuy nhiên chỉ mua thành công 150.000 cổ phiếu do diễn biến thị trường không thuận lợi, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 69,7 triệu cổ phiếu, tương ứng với 2,76% vốn điều lệ ngân hàng.
Trước đó, Phó Tổng giám đốc ngân hàng, ông Nguyễn Minh Đức đã đăng ký mua vào 50.000 cổ phiếu HDBdự kiến thực hiện từ ngày 20/12/2022 đến 18/1/2023. Nếu giao dịch thành công, ông Đức sẽ nâng sở hữu lên 251.093 cổ phiếu tương ức 0,01% vốn điều lệ.
Đầu tháng 12, một lãnh đạo khác cũng đã đăng ký mua vào cổ phiếu HDB là ông Phạm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc HDBank. Ông Thanh đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu HDB theo phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận.
Nếu giao dịch thành công, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ của ông Thanh là 2,9 triệu cổ phiếu, tương ứng với 0,115% vốn điều lệ ngân hàng. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 6/12/2022 đến 4/1/2023. Đây là lần thứ ba kể từ đầu năm ông Thanh đăng ký mua vào cổ phiếu HDB.
9 tháng đầu năm, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế vượt 8.016 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và hoàn thành 82% kế hoạch cả năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu của HDBank riêng lẻ ở mức 1,1% trong đó tỷ lệ nợ xấu đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao như kinh doanh bất động sản được kiểm soát ở mức thấp 0,03%.
Mới đây, ngân hàng đã thông qua phương án phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế qua phương thức phát hành riêng lẻ, tổng mệnh giá phát hành dự kiến tối đa là 500 triệu USD. Thời gian thực hiện dự kiến trong hai năm 2023 và 2024.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/12, giá cổ phiếu HDB ở mức 16.800 đồng/cổ phiếu.

 Diễn biến cổ phiếu HDB. (Nguồn: Tradingview)

 

HDBank được thông qua phương án phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế

01-12-2022

Tổng Giám đốc HDBank tiếp tục đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu HDB

22-11-2022

HDBank sắp phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp

Huyen Vi

Theo Dòng Vốn Kinh Doanh

Link bài gốc
https://dongvon.doanhnhanvn.vn/loat-lanh-dao-hdbank-dang-ky-mua-vao-co-phieu-422022122281747824.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Loạt #lãnh #đạo #HDBank #đăng #ký #mua #vào #cổ #phiếu

Xem thêm thông tin hay:  Cổ phiếu ngân hàng hồi phục mạnh mẽ nhưng chưa hút dòng tiền

Viết một bình luận