[LIVE] ĐHĐCĐ VPBank: Chia cổ tức tỷ lệ 50%, tăng vốn khủng lên trên 79.000 tỷ đồng

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => [LIVE] ĐHĐCĐ VPBank: Chia cổ tức tỉ lệ 50%, tăng vốn khủng lên trên 79.000 tỷ đồng phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Chiều 29/4, Nhà băng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với kế hoạch tăng vốn lên hơn 79.000 tỷ đồng, mức vốn điều lệ cao nhất thị trường hiện nay.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VPBank. (Ảnh: Diệp Bình).

Kế hoạch lãi gần 30.000 tỷ đồng

Tại đại hội, nhà băng đã trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2022 với lợi nhuận trước thuế gấp đôi năm ngoái đạt 29.662 tỷ đồng, con số này đã vượt qua lợi nhuận của “nhà vô địch” ngành nhà băng năm 2021 (Vietcombank với 27.376). tỷ đồng).

Cơ sở để đạt được mức lợi nhuận trên là kế hoạch tăng trưởng tín dụng 35% (tùy theo phê duyệt của Nhà băng Nhà nước) từ 384.030 tỷ đồng lên 518.400 tỷ đồng. Cùng với đó, tổng tài sản của nhà băng dự kiến ​​tăng 27,4%, huy động vốn tăng 27,8%.

Nguồn: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông VPBank.

Tăng vốn lên hơn 79.000 tỷ

Trong năm 2022, nhà băng dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ thành 2 đợt từ 45.056 tỷ đồng lên 79.334 tỷ đồng, mức vốn điều lệ cao nhất hệ thống hiện nay.

Đợt 1, từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng, tương ứng tỉ lệ 50%, từ các nguồn như lợi nhuận chưa chia, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến ​​hơn 2,24 tỷ cổ phiếu. Việc phát hành sẽ được thực hiện trong quý II hoặc quý III / 2022.

Trong thời kỳ 2, nhà băng dự kiến ​​phát hành riêng lẻ tối đa 15% vốn điều lệ cho nhà đầu tư nước ngoài, nâng tổng tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VPBank lên tối đa 30% vốn điều lệ. Với phương án này, số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 1,19 tỷ cổ phiếu.

Giá phát hành sẽ do Hội đồng quản trị quyết định theo thỏa thuận, thương lượng giữa hai bên nhưng ko thấp hơn trị giá sổ sách của VPBank. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Nhà băng sẽ thực hiện phát hành riêng lẻ cho cổ đông nước ngoài ngay lúc được NHNN và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến ​​thực hiện vào năm 2022.

Vốn đầu tư thu được sẽ được sử dụng để tăng cường năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh, góp vốn / sắm cổ phần, sắm doanh nghiệp con, doanh nghiệp liên kết, hợp tác với các tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng khác. doanh nghiệp con, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn hoạt động, …

Nhà băng cũng sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với số lượng dự kiến ​​là 30 triệu cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong ba năm kể từ ngày kết thúc đợt sắm bán. Tỉ lệ này sẽ được xả stress dần theo tỉ lệ 30%, 35%, 35% qua các năm.

Tầm giá dự kiến ​​cho số cổ phiếu là 10.000 đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vào tài chính lưu động của nhà băng.

Sắm doanh nghiệp bảo hiểm OPES

Một trong những nội dung quan trọng sẽ được đưa ra tại đại hội VPBank là việc sắm lại Doanh nghiệp Cổ phần Bảo hiểm OPES, với vốn điều lệ 550 tỷ đồng.

Theo đó, VPBank sẽ sắm 100% hoặc phần lớn (dự kiến ​​trên 90%) vốn cổ phần của doanh nghiệp với giá dự kiến ​​ko quá 1,5 lần trị giá sổ sách của doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, tổ chức thực hiện và tìm kiếm các doanh nghiệp thích hợp để VPBank tham gia phương án này.

Lợi nhuận trước thuế quý I của VPBank vượt 11.000 tỷ đồng, gấp ba lần cùng kỳ năm ngoái

VPBank Nợ trước thuế, ý tôi vượt 11.000 tỷ đồng, gấp 3 lần kỳ trước

08-04-2022

VPBank dự kiến ​​tăng vốn lên hơn 79.000 tỷ đồng, sẽ sắm lại doanh nghiệp bảo hiểm OPES

Diệp Bình


Thông tin thêm

[LIVE] ĐHĐCĐ VPBank: Chia cổ tức tỉ lệ 50%, tăng vốn khủng lên trên 79.000 tỷ đồng

Chiều 29/4, Nhà băng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với kế hoạch tăng vốn lên hơn 79.000 tỷ đồng, mức vốn điều lệ cao nhất thị trường hiện nay.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VPBank. (Ảnh: Diệp Bình).

Kế hoạch lãi gần 30.000 tỷ đồng

Tại đại hội, nhà băng đã trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2022 với lợi nhuận trước thuế gấp đôi năm ngoái đạt 29.662 tỷ đồng, con số này đã vượt qua lợi nhuận của “nhà vô địch” ngành nhà băng năm 2021 (Vietcombank với 27.376). tỷ đồng).

Cơ sở để đạt được mức lợi nhuận trên là kế hoạch tăng trưởng tín dụng 35% (tùy theo phê duyệt của Nhà băng Nhà nước) từ 384.030 tỷ đồng lên 518.400 tỷ đồng. Cùng với đó, tổng tài sản của nhà băng dự kiến ​​tăng 27,4%, huy động vốn tăng 27,8%.

Nguồn: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông VPBank.

Tăng vốn lên hơn 79.000 tỷ

Trong năm 2022, nhà băng dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ thành 2 đợt từ 45.056 tỷ đồng lên 79.334 tỷ đồng, mức vốn điều lệ cao nhất hệ thống hiện nay.

Đợt 1, từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng, tương ứng tỉ lệ 50%, từ các nguồn như lợi nhuận chưa chia, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến ​​hơn 2,24 tỷ cổ phiếu. Việc phát hành sẽ được thực hiện trong quý II hoặc quý III / 2022.

Trong thời kỳ 2, nhà băng dự kiến ​​phát hành riêng lẻ tối đa 15% vốn điều lệ cho nhà đầu tư nước ngoài, nâng tổng tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VPBank lên tối đa 30% vốn điều lệ. Với phương án này, số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 1,19 tỷ cổ phiếu.

Giá phát hành sẽ do Hội đồng quản trị quyết định theo thỏa thuận, thương lượng giữa hai bên nhưng ko thấp hơn trị giá sổ sách của VPBank. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Nhà băng sẽ thực hiện phát hành riêng lẻ cho cổ đông nước ngoài ngay lúc được NHNN và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến ​​thực hiện vào năm 2022.

Vốn đầu tư thu được sẽ được sử dụng để tăng cường năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh, góp vốn / sắm cổ phần, sắm doanh nghiệp con, doanh nghiệp liên kết, hợp tác với các tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng khác. doanh nghiệp con, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn hoạt động, ...

Nhà băng cũng sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với số lượng dự kiến ​​là 30 triệu cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong ba năm kể từ ngày kết thúc đợt sắm bán. Tỉ lệ này sẽ được xả stress dần theo tỉ lệ 30%, 35%, 35% qua các năm.

Tầm giá dự kiến ​​cho số cổ phiếu là 10.000 đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vào tài chính lưu động của nhà băng.

Sắm doanh nghiệp bảo hiểm OPES

Một trong những nội dung quan trọng sẽ được đưa ra tại đại hội VPBank là việc sắm lại Doanh nghiệp Cổ phần Bảo hiểm OPES, với vốn điều lệ 550 tỷ đồng.

Theo đó, VPBank sẽ sắm 100% hoặc phần lớn (dự kiến ​​trên 90%) vốn cổ phần của doanh nghiệp với giá dự kiến ​​ko quá 1,5 lần trị giá sổ sách của doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, tổ chức thực hiện và tìm kiếm các doanh nghiệp thích hợp để VPBank tham gia phương án này.

Lợi nhuận trước thuế quý I của VPBank vượt 11.000 tỷ đồng, gấp ba lần cùng kỳ năm ngoái

VPBank Nợ trước thuế, ý tôi vượt 11.000 tỷ đồng, gấp 3 lần kỳ trước

08-04-2022

VPBank dự kiến ​​tăng vốn lên hơn 79.000 tỷ đồng, sẽ sắm lại doanh nghiệp bảo hiểm OPES

Diệp Bình


Chiều 29/4, Nhà băng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với kế hoạch tăng vốn lên hơn 79.000 tỷ đồng, mức vốn điều lệ cao nhất thị trường hiện nay.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VPBank. (Ảnh: Diệp Bình).

Kế hoạch lãi gần 30.000 tỷ đồng

Tại đại hội, nhà băng đã trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2022 với lợi nhuận trước thuế gấp đôi năm ngoái đạt 29.662 tỷ đồng, con số này đã vượt qua lợi nhuận của “nhà vô địch” ngành nhà băng năm 2021 (Vietcombank với 27.376). tỷ đồng).

Cơ sở để đạt được mức lợi nhuận trên là kế hoạch tăng trưởng tín dụng 35% (tùy theo phê duyệt của Nhà băng Nhà nước) từ 384.030 tỷ đồng lên 518.400 tỷ đồng. Cùng với đó, tổng tài sản của nhà băng dự kiến ​​tăng 27,4%, huy động vốn tăng 27,8%.

Nguồn: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông VPBank.

Tăng vốn lên hơn 79.000 tỷ

Trong năm 2022, nhà băng dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ thành 2 đợt từ 45.056 tỷ đồng lên 79.334 tỷ đồng, mức vốn điều lệ cao nhất hệ thống hiện nay.

Đợt 1, từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng, tương ứng tỉ lệ 50%, từ các nguồn như lợi nhuận chưa chia, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến ​​hơn 2,24 tỷ cổ phiếu. Việc phát hành sẽ được thực hiện trong quý II hoặc quý III / 2022.

Trong thời kỳ 2, nhà băng dự kiến ​​phát hành riêng lẻ tối đa 15% vốn điều lệ cho nhà đầu tư nước ngoài, nâng tổng tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VPBank lên tối đa 30% vốn điều lệ. Với phương án này, số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 1,19 tỷ cổ phiếu.

Giá phát hành sẽ do Hội đồng quản trị quyết định theo thỏa thuận, thương lượng giữa hai bên nhưng ko thấp hơn trị giá sổ sách của VPBank. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Nhà băng sẽ thực hiện phát hành riêng lẻ cho cổ đông nước ngoài ngay lúc được NHNN và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến ​​thực hiện vào năm 2022.

Vốn đầu tư thu được sẽ được sử dụng để tăng cường năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh, góp vốn / sắm cổ phần, sắm doanh nghiệp con, doanh nghiệp liên kết, hợp tác với các tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng khác. doanh nghiệp con, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn hoạt động, …

Nhà băng cũng sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với số lượng dự kiến ​​là 30 triệu cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong ba năm kể từ ngày kết thúc đợt sắm bán. Tỉ lệ này sẽ được xả stress dần theo tỉ lệ 30%, 35%, 35% qua các năm.

Tầm giá dự kiến ​​cho số cổ phiếu là 10.000 đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vào tài chính lưu động của nhà băng.

Sắm doanh nghiệp bảo hiểm OPES

Một trong những nội dung quan trọng sẽ được đưa ra tại đại hội VPBank là việc sắm lại Doanh nghiệp Cổ phần Bảo hiểm OPES, với vốn điều lệ 550 tỷ đồng.

Theo đó, VPBank sẽ sắm 100% hoặc phần lớn (dự kiến ​​trên 90%) vốn cổ phần của doanh nghiệp với giá dự kiến ​​ko quá 1,5 lần trị giá sổ sách của doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, tổ chức thực hiện và tìm kiếm các doanh nghiệp thích hợp để VPBank tham gia phương án này.

Lợi nhuận trước thuế quý I của VPBank vượt 11.000 tỷ đồng, gấp ba lần cùng kỳ năm ngoái

VPBank Nợ trước thuế, ý tôi vượt 11.000 tỷ đồng, gấp 3 lần kỳ trước

08-04-2022

VPBank dự kiến ​​tăng vốn lên hơn 79.000 tỷ đồng, sẽ sắm lại doanh nghiệp bảo hiểm OPES

Diệp Bình

#LIVE #ĐHĐCĐ #VPBank #Chia #cổ #tức #tỷ #lệ #tăng #vốn #khủng #lên #trên #tỷ #đồng

[rule_3_plain]

#LIVE #ĐHĐCĐ #VPBank #Chia #cổ #tức #tỷ #lệ #tăng #vốn #khủng #lên #trên #tỷ #đồng

Chiều 29/4, Nhà băng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với phương án tăng vốn khủng lên trên 79.000 tỷ đồng, mức vốn điều lệ cao nhất thị trường hiện nay.

 Toàn cảnh đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VPBank. (Ảnh: Diệp Bình).

Kế hoạch lợi nhuận gần 30.000 tỷ đồng
Tại đại hội, nhà băng trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2022 với lợi nhuận trước thuế gấp đôi năm trước đạt 29.662 tỷ đồng, con số này vượt mức lợi nhuận của “vô địch” ngành nhà băng năm 2021 (Vietcombank với 27.376 tỷ đồng).
Cơ sở để đạt mức lợi nhuận trên là kế hoạch tăng trưởng tín dụng 35% (còn phụ thuộc vào phê duyệt của Nhà băng Nhà nước) từ 384.030 tỷ lên 518.400 tỷ đồng. Cùng với đó, tổng tài sản của nhà băng dự kiến tăng 27,4%, huy động vốn tăng 27,8%.

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ VPBank.

Tăng vốn lên trên 79.000 tỷ đồng
Trong năm 2022, nhà băng dự kiến sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ thành hai đợt từ 45.056 tỷ đồng lên 79.334 tỷ đồng, mức vốn điều lệ cao nhất hệ thống hiện này. 
Đợt 1, từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng, tương đương tỉ lệ 50%, từ các nguồn như lợi nhuận chưa chia, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, số cổ phần phát hành dự kiến là hơn 2,24 tỷ cổ phiếu. Đợt phát hành sẽ được thực hiện dự kiến vào quý II hoặc quý III/2022.
Đợt 2, nhà băng dự kiến phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa 15% vốn điều lệ, nâng tổng tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank lên tối đa 30% vốn điều lệ. Với phương án này số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 1,19 tỷ cổ phiếu.
Mức giá phát hành sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định theo thoả thuận, thương lượng giữa hai bên nhưng ko thấp hơn trị giá sổ sách của VPBank. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. 
Nhà băng sẽ thực hiện chào bán riêng lẻ cho cổ đông ngoại ngay lúc có sự chấp thuận của NHNN và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến thực hiện trong năm 2022.
Vốn đầu tư thu được sẽ được sử dụng nhằm tăng năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh, góp vốn/sắm cổ phần, sắm doanh nghiệp con, doanh nghiệp liên kết, hợp tác khác với các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp con, đảm bảo các tiêu chí an toàn hoạt động,…
Nhà băng cũng sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ viên chức (ESOP) với số lượng dự kiến 30 triệu cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong ba năm kế từ ngày kết thúc đợt bán. Tỉ lệ này sẽ được giải toả dần theo tỉ lệ 30%, 35%, 35% qua các năm.
Tầm giá dự kiến cho số cổ phiếu là 10.000 đồng. Số tiền thu được từ phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của nhà băng.
Sắm doanh nghiệp bảo hiểm OPES
Một trong những vấn đề quan trọng sẽ được trình tại đại hội của VPBank là việc sắm lại CTCP Bảo hiểm OPES, có vốn điều lệ 550 tỷ đồng.
Theo đó, VPBank sẽ sắm 100% hoặc phần lớn (dự kiến trên 90%) vốn cổ phần của doanh nghiệp với giá dự kiến ko quá 1,5 lần trị giá sổ sách của doanh nghiệp. Đại hội cổ đông sẽ xem xét uỷ quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định, tổ chức thực hiện, tìm kiếm các doanh nghiệp thích hợp để VPBank tham gia phương án này.

VPBank lãi trước thuế quý I vượt 11.000 tỷ đồng, gấp ba lần cùng kỳ

08-04-2022

VPBank đặt kế hoạch tăng vốn khủng lên trên 79.000 tỷ đồng, sẽ sắm lại doanh nghiệp bảo hiểm OPES

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/live-dhdcd-vpbank-chia-co-tuc-ty-le-50-tang-von-khung-len-tren-79000-ty-dong-42202242817569487.htm

#LIVE #ĐHĐCĐ #VPBank #Chia #cổ #tức #tỷ #lệ #tăng #vốn #khủng #lên #trên #tỷ #đồng

[rule_2_plain]

#LIVE #ĐHĐCĐ #VPBank #Chia #cổ #tức #tỷ #lệ #tăng #vốn #khủng #lên #trên #tỷ #đồng

[rule_2_plain]

#LIVE #ĐHĐCĐ #VPBank #Chia #cổ #tức #tỷ #lệ #tăng #vốn #khủng #lên #trên #tỷ #đồng

[rule_3_plain]

#LIVE #ĐHĐCĐ #VPBank #Chia #cổ #tức #tỷ #lệ #tăng #vốn #khủng #lên #trên #tỷ #đồng

Chiều 29/4, Nhà băng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với phương án tăng vốn khủng lên trên 79.000 tỷ đồng, mức vốn điều lệ cao nhất thị trường hiện nay.

 Toàn cảnh đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VPBank. (Ảnh: Diệp Bình).

Kế hoạch lợi nhuận gần 30.000 tỷ đồng
Tại đại hội, nhà băng trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2022 với lợi nhuận trước thuế gấp đôi năm trước đạt 29.662 tỷ đồng, con số này vượt mức lợi nhuận của “vô địch” ngành nhà băng năm 2021 (Vietcombank với 27.376 tỷ đồng).
Cơ sở để đạt mức lợi nhuận trên là kế hoạch tăng trưởng tín dụng 35% (còn phụ thuộc vào phê duyệt của Nhà băng Nhà nước) từ 384.030 tỷ lên 518.400 tỷ đồng. Cùng với đó, tổng tài sản của nhà băng dự kiến tăng 27,4%, huy động vốn tăng 27,8%.

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ VPBank.

Tăng vốn lên trên 79.000 tỷ đồng
Trong năm 2022, nhà băng dự kiến sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ thành hai đợt từ 45.056 tỷ đồng lên 79.334 tỷ đồng, mức vốn điều lệ cao nhất hệ thống hiện này. 
Đợt 1, từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng, tương đương tỉ lệ 50%, từ các nguồn như lợi nhuận chưa chia, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, số cổ phần phát hành dự kiến là hơn 2,24 tỷ cổ phiếu. Đợt phát hành sẽ được thực hiện dự kiến vào quý II hoặc quý III/2022.
Đợt 2, nhà băng dự kiến phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa 15% vốn điều lệ, nâng tổng tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank lên tối đa 30% vốn điều lệ. Với phương án này số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 1,19 tỷ cổ phiếu.
Mức giá phát hành sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định theo thoả thuận, thương lượng giữa hai bên nhưng ko thấp hơn trị giá sổ sách của VPBank. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. 
Nhà băng sẽ thực hiện chào bán riêng lẻ cho cổ đông ngoại ngay lúc có sự chấp thuận của NHNN và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến thực hiện trong năm 2022.
Vốn đầu tư thu được sẽ được sử dụng nhằm tăng năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh, góp vốn/sắm cổ phần, sắm doanh nghiệp con, doanh nghiệp liên kết, hợp tác khác với các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp con, đảm bảo các tiêu chí an toàn hoạt động,…
Nhà băng cũng sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ viên chức (ESOP) với số lượng dự kiến 30 triệu cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong ba năm kế từ ngày kết thúc đợt bán. Tỉ lệ này sẽ được giải toả dần theo tỉ lệ 30%, 35%, 35% qua các năm.
Tầm giá dự kiến cho số cổ phiếu là 10.000 đồng. Số tiền thu được từ phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của nhà băng.
Sắm doanh nghiệp bảo hiểm OPES
Một trong những vấn đề quan trọng sẽ được trình tại đại hội của VPBank là việc sắm lại CTCP Bảo hiểm OPES, có vốn điều lệ 550 tỷ đồng.
Theo đó, VPBank sẽ sắm 100% hoặc phần lớn (dự kiến trên 90%) vốn cổ phần của doanh nghiệp với giá dự kiến ko quá 1,5 lần trị giá sổ sách của doanh nghiệp. Đại hội cổ đông sẽ xem xét uỷ quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định, tổ chức thực hiện, tìm kiếm các doanh nghiệp thích hợp để VPBank tham gia phương án này.

VPBank lãi trước thuế quý I vượt 11.000 tỷ đồng, gấp ba lần cùng kỳ

08-04-2022

VPBank đặt kế hoạch tăng vốn khủng lên trên 79.000 tỷ đồng, sẽ sắm lại doanh nghiệp bảo hiểm OPES

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/live-dhdcd-vpbank-chia-co-tuc-ty-le-50-tang-von-khung-len-tren-79000-ty-dong-42202242817569487.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#LIVE #ĐHĐCĐ #VPBank #Chia #cổ #tức #tỷ #lệ #tăng #vốn #khủng #lên #trên #tỷ #đồng

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular