[LIVE] ĐHĐCĐ Vietcombank: Sẽ nhận chuyển giao bắt buộc một TCTD, đã thu hồi được 3.000 tỷ nợ xấu từ Ngân hàng Xây dựng

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => [LIVE] ĐHĐCĐ Vietcombank: Sẽ nhận chuyển giao buộc phải một TCTD, đã thu hồi được 3.000 tỷ nợ xấu từ Nhà băng Xây dựng phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Vietcombank cho biết, dự kiến ​​nhà băng sẽ tham gia tái cơ cấu một tổ chức tín dụng theo hình thức chuyển nhượng buộc phải theo chủ trương của Chính phủ và Nhà băng Nhà nước.

Sáng nay (29/4), Nhà băng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – Mã: VCB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Trường Tập huấn và Tăng trưởng nguồn nhân lực Vietcombank.

San sẻ tại buổi làm việc, lãnh đạo nhà băng cho biết, dù bị tác động bởi đại dịch năm 2021 nhưng Vietcombank vẫn ghi nhận những kết quả khả quan.

Lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt 27.357 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước; dư nợ tín dụng đạt 972.680 tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2020; Chỉ số ROAA và ROAE tăng mạnh so với năm 2020, tuần tự đạt 1,60% và 21,59%. Hệ số an toàn vốn CAR đạt 9,31%.

Huy động vốn thị trường I đạt 1.152.712 tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm 2020. Trong đó, tỷ trọng tiền gửi ko kỳ hạn (CASA) đạt 35,1%, tăng 3 điểm phần trăm so với năm 2020.

Nhà băng cũng đang tích cực hỗ trợ các người mua bị tác động bởi dịch. tổng các khoản vay cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ là 10.540 tỷ đồng. VND (dư gốc 9.410 tỷ đồng và dư lãi 1.130 tỷ đồng).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Vietcombank. (Hình ảnh: Diệp Bình).

Lãnh đạo nhà băng cho biết, Vietcombank đã trích lập đầy đủ 100% dự phòng cụ thể đối với dư nợ cho vay cơ cấu theo Thông tư 03, sớm hơn 2 năm so với thời hạn quy định của Nhà băng Nhà nước. Tỉ lệ nợ xấu trên bảng hợp lý kế toán đạt mức cao nhất trong hệ thống nhà băng.

Nhà băng cũng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% so với năm 2021, tổng tài sản tăng 8% và huy động vốn thị trường 1 thích hợp với tăng trưởng cho vay. Lợi nhuận trước thuế tăng ít nhất 12% so với năm trước, thấp nhất khoảng 30.660 tỷ đồng.

Nguồn: Tài liệu đại hội cổ đông Vietcombank.

Nhà băng cũng đặt ra nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp, đổi mới mẫu hình tăng trưởng với ba trụ cột “Bán lẻ – Dịch vụ – Đầu tư”. Trong đó, Vietcombank dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế sau lúc chia cổ tức bằng tiền vào các năm 2020 và 2021.

Đồng thời, nhà băng sẽ tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng các dự án chuyển đổi trọng tâm, đặc trưng là các dự án hỗ trợ chuyển đổi số. Xây dựng chiến lược hợp tác với Fintech, xây dựng hệ sinh thái Vietcombank.

Đáng chú ý, Vietcombank cho biết sẽ tham gia tích cực, có trách nhiệm vào việc triển khai phương án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng theo lãnh đạo của Chính phủ và Nhà băng Nhà nước.

Tăng vốn 18,1% lên gần 55,900 tỷ đồng

HĐQT Nhà băng cũng trình đại hội phương án tăng vốn điều lệ từ 47.325 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019 và 2020.

Theo đó, Vietcombank dự kiến ​​phát hành hơn 856 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỉ lệ 18,1%. Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại thời khắc phát hành sẽ thu được số lượng cổ phiếu mới là 181 cổ phiếu.

Vốn đầu tư thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại sau lúc đã trích lập các quỹ, trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 và lợi nhuận còn lại. Năm 2020 sau thuế, sau lúc trích lập các quỹ và trả cổ tức bằng tiền mặt.

Kế hoạch dự kiến ​​thực hiện vào năm 2022, thời kì cụ thể giao Hội đồng quản trị quyết định sau lúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Vốn điều lệ bổ sung sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Vietcombank trên nguyên tắc đảm kiểm soát an ninh toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Dự kiến ​​sử dụng khoảng 500 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng và hạ tầng công nghệ. Phần còn lại là mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn và các hoạt động kinh doanh khác của nhà băng.

Nhận chuyển khoản buộc phải của tổ chức tín dụng

Tại đại hội này, Ban lãnh đạo Vietcombank đã trình cổ đông phương án nhận chuyển nhượng buộc phải (CGBB) của một tổ chức tín dụng.

Theo tài liệu cuộc họp cập nhật mới đây, Vietcombank cho biết dự kiến ​​sẽ tham gia tái cơ cấu tổ chức tín dụng theo hình thức chuyển giao buộc phải theo chủ trương của Chính phủ và Nhà băng Nhà nước.

Sau lúc nhận TPCP, tổ chức tín dụng hoạt động theo hình thức nhà băng một thành viên do Vietcombank sở hữu 100% vốn điều lệ, là pháp nhân độc lập, ko thống nhất BCTC với Vietcombank.

Vietcombank cũng sẽ ko góp vốn vào tổ chức tín dụng lúc tổ chức tín dụng vẫn đang tích lũy. Đồng thời, ko chịu trách nhiệm về khả năng thanh khoản và các nghĩa vụ tài chính của tổ chức tín dụng trong quá trình thực hiện phương án chuyển nhượng.

Một trong những nguyên tắc quan trọng được nhà băng nói đến lúc nhận chuyển khoản là chính sách cổ tức, phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ của Vietcombank sẽ ko phụ thuộc hoặc tác động và ko phụ thuộc vào kết quả. kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng trong thời kì buộc phải chuyển giao.

  • TIN TỨC LIÊN QUAN

  • Vietcombank lúc bị tổ chức tín dụng cưỡng bức chuyển tiền sẽ bị xử lý như thế nào và thừa hưởng những lợi ích gì? Ngày 29 tháng 4 năm 2022 – 09:43

Vietcombank sẽ tham gia quản trị, vận hành và thực hiện các giải pháp hỗ trợ trong phương án TPCP đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Về mặt lợi ích, Vietcombank sẽ có điều kiện mở rộng quy mô kinh doanh, cơ sở người mua, mạng lưới hoạt động, … đồng thời có thể sáp nhập hoặc tiếp tục duy trì TCTD với tư cách là nhà băng con hoặc bán cho nhà đầu tư mới. .

Trong thời kì chuyển nhượng, Vietcombank được ưu tiên cho vay vượt quá 15% / 25% vốn tự có của Vietcombank đối với người mua / nhóm người mua có liên quan, cho vay trung dài hạn bằng ngoại tệ đối với các dự án trọng tâm, ngày càng tăng thị trường phục vụ các dự án tín dụng quốc tế đối với Vietcombank trong thời kì tổ chức tín dụng chưa xử lý xong lỗ lũy kế.

NHNN sẽ ko hạn chế mức tăng trưởng tín dụng hàng năm của Vietcombank nếu nhà băng này phục vụ tỉ lệ an toàn vốn theo quy định. Vietcombank được chia cổ tức bằng cổ phiếu từ toàn thể lợi nhuận còn lại sau lúc trích lập các quỹ tăng vốn (trong các năm xử lý lỗ lũy kế của các tổ chức tín dụng).

Nhà băng được phép phát hành trái phiếu dài hạn cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ngay sau lúc nhận chuyển nhượng buộc phải, mở thêm chi nhánh / phòng giao dịch trên khu vực với số lượng tối thiểu bằng các nhà băng thương nghiệp Nhà nước có số lượng chi nhánh. / PGD thấp nhất khu vực.

Vietcombank ko phải vận dụng điều kiện hạn chế trong giao dịch với tổ chức tín dụng nhận CGBB là doanh nghiệp con của Vietcombank, giao dịch tài sản với tổ chức tín dụng được vận dụng hệ số rủi ro 0% lúc tính tỷ giá. an toàn và được phân loại là nợ đủ tiêu chuẩn.

Bàn luận:

Cổ đông: Ban lãnh đạo nhà băng san sớt kết quả kinh doanh quý I của Vietcombank và Tổ chức tín dụng nào buộc phải phải được chuyển thông tin và tình hình tài chính cụ thể của tổ chức tín dụng nào?

Phạm Quang Dũng chủ nhiệm: Trong quý I, tổng tài sản tăng trưởng 3,4%, tăng trưởng tín dụng đạt 7% (tính tới ngày 29/4 đạt 8,8%). Huy động vốn thị trường 1 tăng 3,8%, tỉ lệ nợ xấu ở mức 0,8%.

Lợi nhuận trước thuế thống nhất đạt 9.950 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận riêng lẻ đạt hơn 9.600 tỷ đồng.

Về phương án chuyển khoản buộc phải, hiện Vietcombank đang làm thủ tục với NHNN nên chưa rõ sẽ nhận chuyển nhượng từ tổ chức tín dụng nào. Tuy nhiên, cứng cáp Vietcombank sẽ nhận chuyển nhượng một trong những tổ chức tín dụng yếu kém do Nhà băng Nhà nước làm chủ sở hữu.

Cổ đông: Nhà băng dự kiến ​​trong bao lâu để có thể thực hiện phương án chuyển khoản buộc phải?

Phạm Quang Dũng chủ nhiệm: Thời kì hoàn thành phương án bàn giao buộc phải phụ thuộc vào 3 yếu tố: (1) Phụ thuộc vào tình hình hoạt động của tổ chức tín dụng đó (2) Hỗ trợ của cấp có thẩm quyền và (3) Tình hình thị trường. trường học.

Với các chính sách hỗ trợ đã thu được, thời kì xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém sẽ ko quá 8 – 10 năm để đưa tổ chức tín dụng trở thành tổ chức tín dụng lành mạnh.

Hiện Vietcombank đang triển khai tất cả các yếu tố cần thiết để thực hiện phương án chuyển nhượng. Chúng tôi sẽ làm việc siêng năng để làm điều đó trong năm nay.

Cổ đông: Cuối năm 2021, Vietcombank có 4.000 tỷ đồng nợ nhóm 5 liên quan tới các tổ chức tín dụng khác, liên quan tới tổ chức tín dụng nào và vì sao trong năm qua con số này đã tăng hơn 1.000 tỷ đồng?

Lãnh đạo Vietcombank: Đây là khoản nợ của Nhà băng Xây dựng (VNCB) và tới nay đã thu hồi được 3.000 tỷ và chỉ còn 1.000 tỷ và rủi ro của khoản vay có thể kiểm soát được. Khoản dự phòng 3.000 tỷ đồng đã được hoàn nhập vào quý I / 2022.

(Tiếp tục cập nhật …)

Chủ tịch Vietcombank: Hơn 11.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp tại nhà băng đều là nợ nhóm 1, kênh huy động này còn nhiều dư địa để tăng trưởng.

Chủ tịch Vietcombank: Hơn 11.000 tỷ đồng chứng từ doanh nghiệp tại ngân hàng Hà Nội đều là nợ 1, kênh huy động này còn nhiều dư địa phát triển.

Ngày 15 tháng 4 năm 2022

Lợi nhuận trước thuế của Vietcombank dự đoán đạt kỷ lục, vượt 36.700 tỷ đồng vào năm 2022

Diệp Bình


Thông tin thêm

[LIVE] ĐHĐCĐ Vietcombank: Sẽ nhận chuyển giao buộc phải một TCTD, đã thu hồi được 3.000 tỷ nợ xấu từ Nhà băng Xây dựng

Vietcombank cho biết, dự kiến ​​nhà băng sẽ tham gia tái cơ cấu một tổ chức tín dụng theo hình thức chuyển nhượng buộc phải theo chủ trương của Chính phủ và Nhà băng Nhà nước.

Sáng nay (29/4), Nhà băng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Trường Tập huấn và Tăng trưởng nguồn nhân lực Vietcombank.

San sẻ tại buổi làm việc, lãnh đạo nhà băng cho biết, dù bị tác động bởi đại dịch năm 2021 nhưng Vietcombank vẫn ghi nhận những kết quả khả quan.

Lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt 27.357 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước; dư nợ tín dụng đạt 972.680 tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2020; Chỉ số ROAA và ROAE tăng mạnh so với năm 2020, tuần tự đạt 1,60% và 21,59%. Hệ số an toàn vốn CAR đạt 9,31%.

Huy động vốn thị trường I đạt 1.152.712 tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm 2020. Trong đó, tỷ trọng tiền gửi ko kỳ hạn (CASA) đạt 35,1%, tăng 3 điểm phần trăm so với năm 2020.

Nhà băng cũng đang tích cực hỗ trợ các người mua bị tác động bởi dịch. tổng các khoản vay cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ là 10.540 tỷ đồng. VND (dư gốc 9.410 tỷ đồng và dư lãi 1.130 tỷ đồng).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Vietcombank. (Hình ảnh: Diệp Bình).

Lãnh đạo nhà băng cho biết, Vietcombank đã trích lập đầy đủ 100% dự phòng cụ thể đối với dư nợ cho vay cơ cấu theo Thông tư 03, sớm hơn 2 năm so với thời hạn quy định của Nhà băng Nhà nước. Tỉ lệ nợ xấu trên bảng hợp lý kế toán đạt mức cao nhất trong hệ thống nhà băng.

Nhà băng cũng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% so với năm 2021, tổng tài sản tăng 8% và huy động vốn thị trường 1 thích hợp với tăng trưởng cho vay. Lợi nhuận trước thuế tăng ít nhất 12% so với năm trước, thấp nhất khoảng 30.660 tỷ đồng.

Nguồn: Tài liệu đại hội cổ đông Vietcombank.

Nhà băng cũng đặt ra nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp, đổi mới mẫu hình tăng trưởng với ba trụ cột “Bán lẻ - Dịch vụ - Đầu tư”. Trong đó, Vietcombank dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế sau lúc chia cổ tức bằng tiền vào các năm 2020 và 2021.

Đồng thời, nhà băng sẽ tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng các dự án chuyển đổi trọng tâm, đặc trưng là các dự án hỗ trợ chuyển đổi số. Xây dựng chiến lược hợp tác với Fintech, xây dựng hệ sinh thái Vietcombank.

Đáng chú ý, Vietcombank cho biết sẽ tham gia tích cực, có trách nhiệm vào việc triển khai phương án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng theo lãnh đạo của Chính phủ và Nhà băng Nhà nước.

Tăng vốn 18,1% lên gần 55,900 tỷ đồng

HĐQT Nhà băng cũng trình đại hội phương án tăng vốn điều lệ từ 47.325 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019 và 2020.

Theo đó, Vietcombank dự kiến ​​phát hành hơn 856 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỉ lệ 18,1%. Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại thời khắc phát hành sẽ thu được số lượng cổ phiếu mới là 181 cổ phiếu.

Vốn đầu tư thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại sau lúc đã trích lập các quỹ, trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 và lợi nhuận còn lại. Năm 2020 sau thuế, sau lúc trích lập các quỹ và trả cổ tức bằng tiền mặt.

Kế hoạch dự kiến ​​thực hiện vào năm 2022, thời kì cụ thể giao Hội đồng quản trị quyết định sau lúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Vốn điều lệ bổ sung sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Vietcombank trên nguyên tắc đảm kiểm soát an ninh toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Dự kiến ​​sử dụng khoảng 500 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng và hạ tầng công nghệ. Phần còn lại là mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn và các hoạt động kinh doanh khác của nhà băng.

Nhận chuyển khoản buộc phải của tổ chức tín dụng

Tại đại hội này, Ban lãnh đạo Vietcombank đã trình cổ đông phương án nhận chuyển nhượng buộc phải (CGBB) của một tổ chức tín dụng.

Theo tài liệu cuộc họp cập nhật mới đây, Vietcombank cho biết dự kiến ​​sẽ tham gia tái cơ cấu tổ chức tín dụng theo hình thức chuyển giao buộc phải theo chủ trương của Chính phủ và Nhà băng Nhà nước.

Sau lúc nhận TPCP, tổ chức tín dụng hoạt động theo hình thức nhà băng một thành viên do Vietcombank sở hữu 100% vốn điều lệ, là pháp nhân độc lập, ko thống nhất BCTC với Vietcombank.

Vietcombank cũng sẽ ko góp vốn vào tổ chức tín dụng lúc tổ chức tín dụng vẫn đang tích lũy. Đồng thời, ko chịu trách nhiệm về khả năng thanh khoản và các nghĩa vụ tài chính của tổ chức tín dụng trong quá trình thực hiện phương án chuyển nhượng.

Một trong những nguyên tắc quan trọng được nhà băng nói đến lúc nhận chuyển khoản là chính sách cổ tức, phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ của Vietcombank sẽ ko phụ thuộc hoặc tác động và ko phụ thuộc vào kết quả. kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng trong thời kì buộc phải chuyển giao.

  • TIN TỨC LIÊN QUAN

  • Vietcombank lúc bị tổ chức tín dụng cưỡng bức chuyển tiền sẽ bị xử lý như thế nào và thừa hưởng những lợi ích gì? Ngày 29 tháng 4 năm 2022 - 09:43

Vietcombank sẽ tham gia quản trị, vận hành và thực hiện các giải pháp hỗ trợ trong phương án TPCP đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Về mặt lợi ích, Vietcombank sẽ có điều kiện mở rộng quy mô kinh doanh, cơ sở người mua, mạng lưới hoạt động, ... đồng thời có thể sáp nhập hoặc tiếp tục duy trì TCTD với tư cách là nhà băng con hoặc bán cho nhà đầu tư mới. .

Trong thời kì chuyển nhượng, Vietcombank được ưu tiên cho vay vượt quá 15% / 25% vốn tự có của Vietcombank đối với người mua / nhóm người mua có liên quan, cho vay trung dài hạn bằng ngoại tệ đối với các dự án trọng tâm, ngày càng tăng thị trường phục vụ các dự án tín dụng quốc tế đối với Vietcombank trong thời kì tổ chức tín dụng chưa xử lý xong lỗ lũy kế.

NHNN sẽ ko hạn chế mức tăng trưởng tín dụng hàng năm của Vietcombank nếu nhà băng này phục vụ tỉ lệ an toàn vốn theo quy định. Vietcombank được chia cổ tức bằng cổ phiếu từ toàn thể lợi nhuận còn lại sau lúc trích lập các quỹ tăng vốn (trong các năm xử lý lỗ lũy kế của các tổ chức tín dụng).

Nhà băng được phép phát hành trái phiếu dài hạn cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ngay sau lúc nhận chuyển nhượng buộc phải, mở thêm chi nhánh / phòng giao dịch trên khu vực với số lượng tối thiểu bằng các nhà băng thương nghiệp Nhà nước có số lượng chi nhánh. / PGD thấp nhất khu vực.

Vietcombank ko phải vận dụng điều kiện hạn chế trong giao dịch với tổ chức tín dụng nhận CGBB là doanh nghiệp con của Vietcombank, giao dịch tài sản với tổ chức tín dụng được vận dụng hệ số rủi ro 0% lúc tính tỷ giá. an toàn và được phân loại là nợ đủ tiêu chuẩn.

Bàn luận:

Cổ đông: Ban lãnh đạo nhà băng san sớt kết quả kinh doanh quý I của Vietcombank và Tổ chức tín dụng nào buộc phải phải được chuyển thông tin và tình hình tài chính cụ thể của tổ chức tín dụng nào?

Phạm Quang Dũng chủ nhiệm: Trong quý I, tổng tài sản tăng trưởng 3,4%, tăng trưởng tín dụng đạt 7% (tính tới ngày 29/4 đạt 8,8%). Huy động vốn thị trường 1 tăng 3,8%, tỉ lệ nợ xấu ở mức 0,8%.

Lợi nhuận trước thuế thống nhất đạt 9.950 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận riêng lẻ đạt hơn 9.600 tỷ đồng.

Về phương án chuyển khoản buộc phải, hiện Vietcombank đang làm thủ tục với NHNN nên chưa rõ sẽ nhận chuyển nhượng từ tổ chức tín dụng nào. Tuy nhiên, cứng cáp Vietcombank sẽ nhận chuyển nhượng một trong những tổ chức tín dụng yếu kém do Nhà băng Nhà nước làm chủ sở hữu.

Cổ đông: Nhà băng dự kiến ​​trong bao lâu để có thể thực hiện phương án chuyển khoản buộc phải?

Phạm Quang Dũng chủ nhiệm: Thời kì hoàn thành phương án bàn giao buộc phải phụ thuộc vào 3 yếu tố: (1) Phụ thuộc vào tình hình hoạt động của tổ chức tín dụng đó (2) Hỗ trợ của cấp có thẩm quyền và (3) Tình hình thị trường. trường học.

Với các chính sách hỗ trợ đã thu được, thời kì xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém sẽ ko quá 8 - 10 năm để đưa tổ chức tín dụng trở thành tổ chức tín dụng lành mạnh.

Hiện Vietcombank đang triển khai tất cả các yếu tố cần thiết để thực hiện phương án chuyển nhượng. Chúng tôi sẽ làm việc siêng năng để làm điều đó trong năm nay.

Cổ đông: Cuối năm 2021, Vietcombank có 4.000 tỷ đồng nợ nhóm 5 liên quan tới các tổ chức tín dụng khác, liên quan tới tổ chức tín dụng nào và vì sao trong năm qua con số này đã tăng hơn 1.000 tỷ đồng?

Lãnh đạo Vietcombank: Đây là khoản nợ của Nhà băng Xây dựng (VNCB) và tới nay đã thu hồi được 3.000 tỷ và chỉ còn 1.000 tỷ và rủi ro của khoản vay có thể kiểm soát được. Khoản dự phòng 3.000 tỷ đồng đã được hoàn nhập vào quý I / 2022.

(Tiếp tục cập nhật ...)

Chủ tịch Vietcombank: Hơn 11.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp tại nhà băng đều là nợ nhóm 1, kênh huy động này còn nhiều dư địa để tăng trưởng.

Chủ tịch Vietcombank: Hơn 11.000 tỷ đồng chứng từ doanh nghiệp tại ngân hàng Hà Nội đều là nợ 1, kênh huy động này còn nhiều dư địa phát triển.

Ngày 15 tháng 4 năm 2022

Lợi nhuận trước thuế của Vietcombank dự đoán đạt kỷ lục, vượt 36.700 tỷ đồng vào năm 2022

Diệp Bình


Vietcombank cho biết, dự kiến ​​nhà băng sẽ tham gia tái cơ cấu một tổ chức tín dụng theo hình thức chuyển nhượng buộc phải theo chủ trương của Chính phủ và Nhà băng Nhà nước.

Sáng nay (29/4), Nhà băng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – Mã: VCB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Trường Tập huấn và Tăng trưởng nguồn nhân lực Vietcombank.

San sẻ tại buổi làm việc, lãnh đạo nhà băng cho biết, dù bị tác động bởi đại dịch năm 2021 nhưng Vietcombank vẫn ghi nhận những kết quả khả quan.

Lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt 27.357 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước; dư nợ tín dụng đạt 972.680 tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2020; Chỉ số ROAA và ROAE tăng mạnh so với năm 2020, tuần tự đạt 1,60% và 21,59%. Hệ số an toàn vốn CAR đạt 9,31%.

Huy động vốn thị trường I đạt 1.152.712 tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm 2020. Trong đó, tỷ trọng tiền gửi ko kỳ hạn (CASA) đạt 35,1%, tăng 3 điểm phần trăm so với năm 2020.

Nhà băng cũng đang tích cực hỗ trợ các người mua bị tác động bởi dịch. tổng các khoản vay cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ là 10.540 tỷ đồng. VND (dư gốc 9.410 tỷ đồng và dư lãi 1.130 tỷ đồng).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Vietcombank. (Hình ảnh: Diệp Bình).

Lãnh đạo nhà băng cho biết, Vietcombank đã trích lập đầy đủ 100% dự phòng cụ thể đối với dư nợ cho vay cơ cấu theo Thông tư 03, sớm hơn 2 năm so với thời hạn quy định của Nhà băng Nhà nước. Tỉ lệ nợ xấu trên bảng hợp lý kế toán đạt mức cao nhất trong hệ thống nhà băng.

Nhà băng cũng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% so với năm 2021, tổng tài sản tăng 8% và huy động vốn thị trường 1 thích hợp với tăng trưởng cho vay. Lợi nhuận trước thuế tăng ít nhất 12% so với năm trước, thấp nhất khoảng 30.660 tỷ đồng.

Nguồn: Tài liệu đại hội cổ đông Vietcombank.

Nhà băng cũng đặt ra nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp, đổi mới mẫu hình tăng trưởng với ba trụ cột “Bán lẻ – Dịch vụ – Đầu tư”. Trong đó, Vietcombank dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế sau lúc chia cổ tức bằng tiền vào các năm 2020 và 2021.

Đồng thời, nhà băng sẽ tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng các dự án chuyển đổi trọng tâm, đặc trưng là các dự án hỗ trợ chuyển đổi số. Xây dựng chiến lược hợp tác với Fintech, xây dựng hệ sinh thái Vietcombank.

Đáng chú ý, Vietcombank cho biết sẽ tham gia tích cực, có trách nhiệm vào việc triển khai phương án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng theo lãnh đạo của Chính phủ và Nhà băng Nhà nước.

Tăng vốn 18,1% lên gần 55,900 tỷ đồng

HĐQT Nhà băng cũng trình đại hội phương án tăng vốn điều lệ từ 47.325 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019 và 2020.

Theo đó, Vietcombank dự kiến ​​phát hành hơn 856 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỉ lệ 18,1%. Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại thời khắc phát hành sẽ thu được số lượng cổ phiếu mới là 181 cổ phiếu.

Vốn đầu tư thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại sau lúc đã trích lập các quỹ, trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 và lợi nhuận còn lại. Năm 2020 sau thuế, sau lúc trích lập các quỹ và trả cổ tức bằng tiền mặt.

Kế hoạch dự kiến ​​thực hiện vào năm 2022, thời kì cụ thể giao Hội đồng quản trị quyết định sau lúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Vốn điều lệ bổ sung sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Vietcombank trên nguyên tắc đảm kiểm soát an ninh toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Dự kiến ​​sử dụng khoảng 500 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng và hạ tầng công nghệ. Phần còn lại là mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn và các hoạt động kinh doanh khác của nhà băng.

Nhận chuyển khoản buộc phải của tổ chức tín dụng

Tại đại hội này, Ban lãnh đạo Vietcombank đã trình cổ đông phương án nhận chuyển nhượng buộc phải (CGBB) của một tổ chức tín dụng.

Theo tài liệu cuộc họp cập nhật mới đây, Vietcombank cho biết dự kiến ​​sẽ tham gia tái cơ cấu tổ chức tín dụng theo hình thức chuyển giao buộc phải theo chủ trương của Chính phủ và Nhà băng Nhà nước.

Sau lúc nhận TPCP, tổ chức tín dụng hoạt động theo hình thức nhà băng một thành viên do Vietcombank sở hữu 100% vốn điều lệ, là pháp nhân độc lập, ko thống nhất BCTC với Vietcombank.

Vietcombank cũng sẽ ko góp vốn vào tổ chức tín dụng lúc tổ chức tín dụng vẫn đang tích lũy. Đồng thời, ko chịu trách nhiệm về khả năng thanh khoản và các nghĩa vụ tài chính của tổ chức tín dụng trong quá trình thực hiện phương án chuyển nhượng.

Một trong những nguyên tắc quan trọng được nhà băng nói đến lúc nhận chuyển khoản là chính sách cổ tức, phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ của Vietcombank sẽ ko phụ thuộc hoặc tác động và ko phụ thuộc vào kết quả. kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng trong thời kì buộc phải chuyển giao.

  • TIN TỨC LIÊN QUAN

  • Vietcombank lúc bị tổ chức tín dụng cưỡng bức chuyển tiền sẽ bị xử lý như thế nào và thừa hưởng những lợi ích gì? Ngày 29 tháng 4 năm 2022 – 09:43

Vietcombank sẽ tham gia quản trị, vận hành và thực hiện các giải pháp hỗ trợ trong phương án TPCP đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Về mặt lợi ích, Vietcombank sẽ có điều kiện mở rộng quy mô kinh doanh, cơ sở người mua, mạng lưới hoạt động, … đồng thời có thể sáp nhập hoặc tiếp tục duy trì TCTD với tư cách là nhà băng con hoặc bán cho nhà đầu tư mới. .

Trong thời kì chuyển nhượng, Vietcombank được ưu tiên cho vay vượt quá 15% / 25% vốn tự có của Vietcombank đối với người mua / nhóm người mua có liên quan, cho vay trung dài hạn bằng ngoại tệ đối với các dự án trọng tâm, ngày càng tăng thị trường phục vụ các dự án tín dụng quốc tế đối với Vietcombank trong thời kì tổ chức tín dụng chưa xử lý xong lỗ lũy kế.

NHNN sẽ ko hạn chế mức tăng trưởng tín dụng hàng năm của Vietcombank nếu nhà băng này phục vụ tỉ lệ an toàn vốn theo quy định. Vietcombank được chia cổ tức bằng cổ phiếu từ toàn thể lợi nhuận còn lại sau lúc trích lập các quỹ tăng vốn (trong các năm xử lý lỗ lũy kế của các tổ chức tín dụng).

Nhà băng được phép phát hành trái phiếu dài hạn cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ngay sau lúc nhận chuyển nhượng buộc phải, mở thêm chi nhánh / phòng giao dịch trên khu vực với số lượng tối thiểu bằng các nhà băng thương nghiệp Nhà nước có số lượng chi nhánh. / PGD thấp nhất khu vực.

Vietcombank ko phải vận dụng điều kiện hạn chế trong giao dịch với tổ chức tín dụng nhận CGBB là doanh nghiệp con của Vietcombank, giao dịch tài sản với tổ chức tín dụng được vận dụng hệ số rủi ro 0% lúc tính tỷ giá. an toàn và được phân loại là nợ đủ tiêu chuẩn.

Bàn luận:

Cổ đông: Ban lãnh đạo nhà băng san sớt kết quả kinh doanh quý I của Vietcombank và Tổ chức tín dụng nào buộc phải phải được chuyển thông tin và tình hình tài chính cụ thể của tổ chức tín dụng nào?

Phạm Quang Dũng chủ nhiệm: Trong quý I, tổng tài sản tăng trưởng 3,4%, tăng trưởng tín dụng đạt 7% (tính tới ngày 29/4 đạt 8,8%). Huy động vốn thị trường 1 tăng 3,8%, tỉ lệ nợ xấu ở mức 0,8%.

Lợi nhuận trước thuế thống nhất đạt 9.950 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận riêng lẻ đạt hơn 9.600 tỷ đồng.

Về phương án chuyển khoản buộc phải, hiện Vietcombank đang làm thủ tục với NHNN nên chưa rõ sẽ nhận chuyển nhượng từ tổ chức tín dụng nào. Tuy nhiên, cứng cáp Vietcombank sẽ nhận chuyển nhượng một trong những tổ chức tín dụng yếu kém do Nhà băng Nhà nước làm chủ sở hữu.

Cổ đông: Nhà băng dự kiến ​​trong bao lâu để có thể thực hiện phương án chuyển khoản buộc phải?

Phạm Quang Dũng chủ nhiệm: Thời kì hoàn thành phương án bàn giao buộc phải phụ thuộc vào 3 yếu tố: (1) Phụ thuộc vào tình hình hoạt động của tổ chức tín dụng đó (2) Hỗ trợ của cấp có thẩm quyền và (3) Tình hình thị trường. trường học.

Với các chính sách hỗ trợ đã thu được, thời kì xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém sẽ ko quá 8 – 10 năm để đưa tổ chức tín dụng trở thành tổ chức tín dụng lành mạnh.

Hiện Vietcombank đang triển khai tất cả các yếu tố cần thiết để thực hiện phương án chuyển nhượng. Chúng tôi sẽ làm việc siêng năng để làm điều đó trong năm nay.

Cổ đông: Cuối năm 2021, Vietcombank có 4.000 tỷ đồng nợ nhóm 5 liên quan tới các tổ chức tín dụng khác, liên quan tới tổ chức tín dụng nào và vì sao trong năm qua con số này đã tăng hơn 1.000 tỷ đồng?

Lãnh đạo Vietcombank: Đây là khoản nợ của Nhà băng Xây dựng (VNCB) và tới nay đã thu hồi được 3.000 tỷ và chỉ còn 1.000 tỷ và rủi ro của khoản vay có thể kiểm soát được. Khoản dự phòng 3.000 tỷ đồng đã được hoàn nhập vào quý I / 2022.

(Tiếp tục cập nhật …)

Chủ tịch Vietcombank: Hơn 11.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp tại nhà băng đều là nợ nhóm 1, kênh huy động này còn nhiều dư địa để tăng trưởng.

Chủ tịch Vietcombank: Hơn 11.000 tỷ đồng chứng từ doanh nghiệp tại ngân hàng Hà Nội đều là nợ 1, kênh huy động này còn nhiều dư địa phát triển.

Ngày 15 tháng 4 năm 2022

Lợi nhuận trước thuế của Vietcombank dự đoán đạt kỷ lục, vượt 36.700 tỷ đồng vào năm 2022

Diệp Bình

#LIVE #ĐHĐCĐ #Vietcombank #Sẽ #nhận #chuyển #giao #bắt #buộc #một #TCTD #đã #thu #hồi #được #tỷ #nợ #xấu #từ #Ngân #hàng #Xây #dựng

[rule_3_plain]

#LIVE #ĐHĐCĐ #Vietcombank #Sẽ #nhận #chuyển #giao #bắt #buộc #một #TCTD #đã #thu #hồi #được #tỷ #nợ #xấu #từ #Ngân #hàng #Xây #dựng

Vietcombank cho biết dự kiến nhà băng sẽ tham gia tái cơ cấu một TCTD bằng hình thức nhận chuyển giao buộc phải thực hiện theo chủ trương của Chính phủ và NHNN.

Sáng nay (29/4), Nhà băng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – Mã: VCB) tổ chức đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2022 tại Trường Đào Tạo và Tăng trưởng nguồn nhân lực Vietcombank. 
San sẻ tại đại hội, ban lãnh đạo nhà băng cho biết mặc dù chịu tác động bởi đại dịch trong năm 2021 nhưng Vietcombank vẫn ghi nhận những con số kết quả khả quan.
Lợi nhuận trước thuế Vietcombank đạt 27.357 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước; dư nợ tín dụng đạt 972.680 tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2020; chỉ số ROAA và ROAE tăng cao so với 2020, đạt mức 1,60% và 21,59%. Hệ số an toàn vốn CAR đạt 9,31%.
Huy động vốn thị trường I đạt 1.152.712 tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm 2020. Trong đó, tỷ trọng huy động ko kỳ hạn (CASA) đạt 35,1%, tăng 3 điểm % so với năm 2020.
Nhà băng cũng tích cực hỗ trợ người mua bị tác động bởi dịch bệnh. Tổng dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ là 10.540 tỷ đồng (dư nợ gốc 9.410 tỷ đồng và dư nợ lãi 1.130 tỷ đồng). 

 Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2022 của Vietcombank. (Ảnh: Diệp Bình).

Lãnh đạo nhà băng cho biết Vietcombank đã trích lập đủ 100% dự phòng cụ thể của dư nợ cơ cấu theo Thông tư 03, sớm trước 2 năm so với thời hạn quy định của NHNN. Tỉ lệ bao phủ nợ xấu nội bảng đạt mức cao nhất hệ thống nhà băng.

Nhà băng cũng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% so với năm 2021, tổng tài sản tăng 8% và huy động vốn thị trường 1 thích hợp với tăng trưởng cho vay. Lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 12% so với năm trước tức thấp nhất khoảng 30.660 tỷ đồng.

 

 Nguồn: Tài liệu đại hội cổ đông Vietcombank.

Nhà băng cũng đặt ra nhiệm vụ dịch chuyển cơ cấu kinh doanh, đổi mới mẫu hình tăng trưởng với ba trụ cột “Bán lẻ – Dịch vụ – Đầu tư”. Trong đó, Vietcombank dự kiến sẽ tiếp tục triển khai tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế sau trả cổ tức tiền mặt của năm 2020 và năm 2021.
Đồng thời, nhà băng sẽ tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng các dự án chuyển đổi trọng tâm, đặc trưng là các dự án hỗ trợ chuyển đổi số. Xây dựng chiến lược hợp tác với Fintech, xây dựng hệ sinh thái Vietcombank.
Đáng chú ý, Vietcombank cho biết sẽ tích cực, trách nhiệm tham gia triển khai phương án cơ cấu lại TCTD theo lãnh đạo Chính phủ và của NHNN.
Tăng vốn thêm 18,1% lên gần 55.900 tỷ đồng
HĐQT nhà băng cũng trình đại hội phương án tăng vốn điều lệ từ 47.325 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019, 2020. 
Theo đó, Vietcombank dự kiến phát hành hơn 856 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỉ lệ 18,1%. Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần tại thời khắc phát hành sẽ được nhận số cổ phần mới là 181 cổ phần.
Vốn đầu tư thực hiện được lấy từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019 sau thuế, sau trích lập các quỹ, chia cổ tức tiền mặt, chia cổ tức bằng cổ phiếu theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 và nguồn lợi nhuận còn lại năm 2020 sau thuế, sau trích lập các quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt.
Phương án dự kiến sẽ được thực hiện trong năm 2022, thời khắc cụ thể ủy quyền HĐQT quyết định sau lúc được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Vietcombank trên nguyên tắc đảm kiểm soát an ninh toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Dự kiến sử dụng khoảng 500 tỷ để đầu tư hạ tầng, hạ tầng công nghệ. Phần còn lại  để mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn và các hoạt động kinh doanh khác của nhà băng.
Nhận chuyển giao buộc phải một TCTD
Tại đại hội lần này, ban lãnh đạo Vietcombank trình tới các cổ đông phương án nhận chuyển giao buộc phải (CGBB) một tổ chức tín dụng (TCTD).
Theo tài liệu đại hội mới cập nhật, Vietcombank cho biết dự kiến nhà băng sẽ tham gia tái cơ cấu một TCTD bằng hình thức nhận chuyển giao buộc phải thực hiện theo chủ trương của Chính phủ và NHNN.
Sau lúc nhận CGBB, TCTD hoạt động dưới hình thức nhà băng TNHH MTV do Vietcombank sở hữu 100% vốn điều lệ, là pháp nhân độc lập và ko thực hiện thống nhất báo cáo tài chính với Vietcombank.
Vietcombank cũng sẽ ko góp vốn vào TCTD trong thời kì TCTD này còn luỹ kế. Đồng thời, ko chịu trách nhiệm về thanh khoản và các nghĩa vụ tài chính của TCTD trong thời kì thực hiện phương án chuyển giao. 
Một trong những nguyên tắc quan trọng được nhà băng nói đến lúc nhận chuyển giao buộc phải là chính sách về cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ của Vietcombank sẽ ko phụ thuộc hoặc tác động và độc lập với kết quả kinh doanh của TCTD trong thời kì thực hiện chuyển giao buộc phải.

TIN LIÊN QUAN

Vietcombank sẽ nhận chuyển giao buộc phải một TCTD như thế nào và thừa hưởng lợi ích gì? 29/04/2022 – 09:43

Vietcombank sẽ tham gia quản trị, quản lý và triển khai các giải pháp hỗ trợ tại phương án CGBB được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 
Về mặt lợi ích, Vietcombank sẽ có điều kiện mở rộng quy mô kinh doanh, cơ sở người mua và mạng lưới,… và có thể nhập sáp nhập hoặc tiếp tục duy trì TCTD như một nhà băng con hoặc bán cho nhà đầu tư mới.
Trong thời kì nhận chuyển giao, Vietcombank được ưu tiên cho vay vượt 15%/25% vốn tự có của Vietcombank với người mua/nhóm người mua liên quan, cho vay trung dài hạn bằng ngoại tệ đối với các dự án trọng tâm, tăng thị trường phục vụ các dự án vốn tín dụng quốc tế cho Vietcombank trong suốt thời kì TCTD chưa hết lỗ luỹ kế.
NHNN sẽ ko giới hạn tăng trưởng tín dụng hàng năm của Vietcombank nếu nhà băng phục vụ tỉ lệ an toàn vốn theo quy định. Vietcombank được phép trả cổ tức bằng cổ phiếu từ toàn thể lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ để tăng vốn (trong các năm xử lý lỗ luỹ kế của TCTD).
Nhà băng được phát hành trái phiếu dài hạn cho BH Tiền gửi Việt Nam ngay sau lúc nhận chuyển giao buộc phải, được mở thêm chi nhánh/PGD trên các địa bàn với số lượng tối thiểu bằng NHTM có vốn nhà nước có số chi nhánh/ PGD thấp nhất trên khu vực.
Vietcombank ko phải vận dụng các điều kiện hạn chế trong giao dịch với TCTD nhận CGBB với tư cách là một nhà băng con của Vietcombank, các giao dịch tài sản có với TCTD được vận dụng hệ số rủi ro bằng 0% lúc tính tỉ lệ an toàn và được phân loại vào nhóm nợ đủ tiêu chuẩn.
Thảo luận:
Cổ đông: Ban lãnh đạo nhà băng san sớt KQKD của quý I của Vietcombank và thông tin về TCTD được chuyển giao buộc phải là TCTD nào và các tình hình tài chính cụ thể của tổ chức này ra sao? 
Chủ tịch Phạm Quang Dũng: Trong quý I, tổng tài sản tăng trưởng 3,4%, tăng trưởng tín dụng đạt  7% (tới nay 29/4 đạt 8,8%). Huy động vốn thị trường 1 tăng 3,8%, tỉ lệ nợ xấu ở mức 0,8%.
Lợi nhuận trước thuế thống nhất đạt 9.950 tỷ đồng thống nhất tăng khá đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận riêng lẻ đạt hơn 9.600 tỷ đồng.
Về phương án chuyển giao buộc phải, hiện nay Vietcombank đang triển khai các thủ tục với NHNN nên chưa biết rõ cụ thể là sẽ nhận chuyển giao TCTD nào. Tuy nhiên, cứng cáp là Vietcombank sẽ nhận chuyển giao một trong các TCTD yếu kém thuộc sở hữu của NHNN.
Cổ đông: Nhà băng dự kiến bao lâu có thể xử lý xong phương án chuyển giao buộc phải?
Chủ tịch Phạm Quang Dũng: Thời kì hoàn thành phương án chuyển giao buộc phải phụ thuộc vào ba yếu tố: (1) Phụ thuộc vào tình hình hoạt động của TCTD đó (2) Sự hỗ trợ từ các cơ quan có thẩm quyền và (3) Tình hình thị trường.
Với những chính sách hỗ trợ thu được, thời kì xử lý TCTD yếu kém sẽ ko quá 8 – 10 năm để biến TCTD trở thành một tổ chức tín dụng lành mạnh
Hiện Vietcombank đang triển khai tất cả những yếu tố cần thiết để thực hiện phương án chuyển giao. Chúng tôi sẽ nỗ lực để thực hiện trong năm nay.
Cổ đông: Cuối năm 2021, Vietcombank có 4.000 tỷ nợ nhóm 5 liên quan tới các TCTD khác, xin bn là liên quan tới TCTD nào và vì sao trong năm qua lại tăng hơn 1.000 tỷ đồng?
Lãnh đạo Vietcombank: Đây là khoản nợ của Nhà băng Xây dựng (VNCB) và tới nay đã thu hồi 3.000 tỷ và chỉ còn 1.000 tỷ đồng và độ rủi ro của khoản vay là có thể kiểm soát được. Khoản dự phòng của 3.000 tỷ đồng đã được hoàn nhập trong quý I/2022.
(Tiếp tục cập nhật…)

Chủ tịch Vietcombank: Hơn 11.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp tại nhà băng đều là nợ nhóm 1, kênh huy động này còn nhiều dư địa để tăng trưởng

15-04-2022

Lợi nhuận trước thuế của Vietcombank được dự đoán sẽ đạt kỷ lục, vượt 36.700 tỷ đồng trong năm 2022

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/live-dhdcd-vietcombank-se-nhan-chuyen-giao-bat-buoc-mot-tctd-da-thu-hoi-duoc-3000-ty-no-xau-tu-ngan-hang-xay-dung-422022428173716151.htm

#LIVE #ĐHĐCĐ #Vietcombank #Sẽ #nhận #chuyển #giao #bắt #buộc #một #TCTD #đã #thu #hồi #được #tỷ #nợ #xấu #từ #Ngân #hàng #Xây #dựng

[rule_2_plain]

#LIVE #ĐHĐCĐ #Vietcombank #Sẽ #nhận #chuyển #giao #bắt #buộc #một #TCTD #đã #thu #hồi #được #tỷ #nợ #xấu #từ #Ngân #hàng #Xây #dựng

[rule_2_plain]

#LIVE #ĐHĐCĐ #Vietcombank #Sẽ #nhận #chuyển #giao #bắt #buộc #một #TCTD #đã #thu #hồi #được #tỷ #nợ #xấu #từ #Ngân #hàng #Xây #dựng

[rule_3_plain]

#LIVE #ĐHĐCĐ #Vietcombank #Sẽ #nhận #chuyển #giao #bắt #buộc #một #TCTD #đã #thu #hồi #được #tỷ #nợ #xấu #từ #Ngân #hàng #Xây #dựng

Vietcombank cho biết dự kiến nhà băng sẽ tham gia tái cơ cấu một TCTD bằng hình thức nhận chuyển giao buộc phải thực hiện theo chủ trương của Chính phủ và NHNN.

Sáng nay (29/4), Nhà băng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – Mã: VCB) tổ chức đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2022 tại Trường Đào Tạo và Tăng trưởng nguồn nhân lực Vietcombank. 
San sẻ tại đại hội, ban lãnh đạo nhà băng cho biết mặc dù chịu tác động bởi đại dịch trong năm 2021 nhưng Vietcombank vẫn ghi nhận những con số kết quả khả quan.
Lợi nhuận trước thuế Vietcombank đạt 27.357 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước; dư nợ tín dụng đạt 972.680 tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2020; chỉ số ROAA và ROAE tăng cao so với 2020, đạt mức 1,60% và 21,59%. Hệ số an toàn vốn CAR đạt 9,31%.
Huy động vốn thị trường I đạt 1.152.712 tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm 2020. Trong đó, tỷ trọng huy động ko kỳ hạn (CASA) đạt 35,1%, tăng 3 điểm % so với năm 2020.
Nhà băng cũng tích cực hỗ trợ người mua bị tác động bởi dịch bệnh. Tổng dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ là 10.540 tỷ đồng (dư nợ gốc 9.410 tỷ đồng và dư nợ lãi 1.130 tỷ đồng). 

 Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2022 của Vietcombank. (Ảnh: Diệp Bình).

Lãnh đạo nhà băng cho biết Vietcombank đã trích lập đủ 100% dự phòng cụ thể của dư nợ cơ cấu theo Thông tư 03, sớm trước 2 năm so với thời hạn quy định của NHNN. Tỉ lệ bao phủ nợ xấu nội bảng đạt mức cao nhất hệ thống nhà băng.

Nhà băng cũng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% so với năm 2021, tổng tài sản tăng 8% và huy động vốn thị trường 1 thích hợp với tăng trưởng cho vay. Lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 12% so với năm trước tức thấp nhất khoảng 30.660 tỷ đồng.

 

 Nguồn: Tài liệu đại hội cổ đông Vietcombank.

Nhà băng cũng đặt ra nhiệm vụ dịch chuyển cơ cấu kinh doanh, đổi mới mẫu hình tăng trưởng với ba trụ cột “Bán lẻ – Dịch vụ – Đầu tư”. Trong đó, Vietcombank dự kiến sẽ tiếp tục triển khai tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế sau trả cổ tức tiền mặt của năm 2020 và năm 2021.
Đồng thời, nhà băng sẽ tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng các dự án chuyển đổi trọng tâm, đặc trưng là các dự án hỗ trợ chuyển đổi số. Xây dựng chiến lược hợp tác với Fintech, xây dựng hệ sinh thái Vietcombank.
Đáng chú ý, Vietcombank cho biết sẽ tích cực, trách nhiệm tham gia triển khai phương án cơ cấu lại TCTD theo lãnh đạo Chính phủ và của NHNN.
Tăng vốn thêm 18,1% lên gần 55.900 tỷ đồng
HĐQT nhà băng cũng trình đại hội phương án tăng vốn điều lệ từ 47.325 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019, 2020. 
Theo đó, Vietcombank dự kiến phát hành hơn 856 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỉ lệ 18,1%. Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần tại thời khắc phát hành sẽ được nhận số cổ phần mới là 181 cổ phần.
Vốn đầu tư thực hiện được lấy từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019 sau thuế, sau trích lập các quỹ, chia cổ tức tiền mặt, chia cổ tức bằng cổ phiếu theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 và nguồn lợi nhuận còn lại năm 2020 sau thuế, sau trích lập các quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt.
Phương án dự kiến sẽ được thực hiện trong năm 2022, thời khắc cụ thể ủy quyền HĐQT quyết định sau lúc được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Vietcombank trên nguyên tắc đảm kiểm soát an ninh toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Dự kiến sử dụng khoảng 500 tỷ để đầu tư hạ tầng, hạ tầng công nghệ. Phần còn lại  để mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn và các hoạt động kinh doanh khác của nhà băng.
Nhận chuyển giao buộc phải một TCTD
Tại đại hội lần này, ban lãnh đạo Vietcombank trình tới các cổ đông phương án nhận chuyển giao buộc phải (CGBB) một tổ chức tín dụng (TCTD).
Theo tài liệu đại hội mới cập nhật, Vietcombank cho biết dự kiến nhà băng sẽ tham gia tái cơ cấu một TCTD bằng hình thức nhận chuyển giao buộc phải thực hiện theo chủ trương của Chính phủ và NHNN.
Sau lúc nhận CGBB, TCTD hoạt động dưới hình thức nhà băng TNHH MTV do Vietcombank sở hữu 100% vốn điều lệ, là pháp nhân độc lập và ko thực hiện thống nhất báo cáo tài chính với Vietcombank.
Vietcombank cũng sẽ ko góp vốn vào TCTD trong thời kì TCTD này còn luỹ kế. Đồng thời, ko chịu trách nhiệm về thanh khoản và các nghĩa vụ tài chính của TCTD trong thời kì thực hiện phương án chuyển giao. 
Một trong những nguyên tắc quan trọng được nhà băng nói đến lúc nhận chuyển giao buộc phải là chính sách về cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ của Vietcombank sẽ ko phụ thuộc hoặc tác động và độc lập với kết quả kinh doanh của TCTD trong thời kì thực hiện chuyển giao buộc phải.

TIN LIÊN QUAN

Vietcombank sẽ nhận chuyển giao buộc phải một TCTD như thế nào và thừa hưởng lợi ích gì? 29/04/2022 – 09:43

Vietcombank sẽ tham gia quản trị, quản lý và triển khai các giải pháp hỗ trợ tại phương án CGBB được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 
Về mặt lợi ích, Vietcombank sẽ có điều kiện mở rộng quy mô kinh doanh, cơ sở người mua và mạng lưới,… và có thể nhập sáp nhập hoặc tiếp tục duy trì TCTD như một nhà băng con hoặc bán cho nhà đầu tư mới.
Trong thời kì nhận chuyển giao, Vietcombank được ưu tiên cho vay vượt 15%/25% vốn tự có của Vietcombank với người mua/nhóm người mua liên quan, cho vay trung dài hạn bằng ngoại tệ đối với các dự án trọng tâm, tăng thị trường phục vụ các dự án vốn tín dụng quốc tế cho Vietcombank trong suốt thời kì TCTD chưa hết lỗ luỹ kế.
NHNN sẽ ko giới hạn tăng trưởng tín dụng hàng năm của Vietcombank nếu nhà băng phục vụ tỉ lệ an toàn vốn theo quy định. Vietcombank được phép trả cổ tức bằng cổ phiếu từ toàn thể lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ để tăng vốn (trong các năm xử lý lỗ luỹ kế của TCTD).
Nhà băng được phát hành trái phiếu dài hạn cho BH Tiền gửi Việt Nam ngay sau lúc nhận chuyển giao buộc phải, được mở thêm chi nhánh/PGD trên các địa bàn với số lượng tối thiểu bằng NHTM có vốn nhà nước có số chi nhánh/ PGD thấp nhất trên khu vực.
Vietcombank ko phải vận dụng các điều kiện hạn chế trong giao dịch với TCTD nhận CGBB với tư cách là một nhà băng con của Vietcombank, các giao dịch tài sản có với TCTD được vận dụng hệ số rủi ro bằng 0% lúc tính tỉ lệ an toàn và được phân loại vào nhóm nợ đủ tiêu chuẩn.
Thảo luận:
Cổ đông: Ban lãnh đạo nhà băng san sớt KQKD của quý I của Vietcombank và thông tin về TCTD được chuyển giao buộc phải là TCTD nào và các tình hình tài chính cụ thể của tổ chức này ra sao? 
Chủ tịch Phạm Quang Dũng: Trong quý I, tổng tài sản tăng trưởng 3,4%, tăng trưởng tín dụng đạt  7% (tới nay 29/4 đạt 8,8%). Huy động vốn thị trường 1 tăng 3,8%, tỉ lệ nợ xấu ở mức 0,8%.
Lợi nhuận trước thuế thống nhất đạt 9.950 tỷ đồng thống nhất tăng khá đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận riêng lẻ đạt hơn 9.600 tỷ đồng.
Về phương án chuyển giao buộc phải, hiện nay Vietcombank đang triển khai các thủ tục với NHNN nên chưa biết rõ cụ thể là sẽ nhận chuyển giao TCTD nào. Tuy nhiên, cứng cáp là Vietcombank sẽ nhận chuyển giao một trong các TCTD yếu kém thuộc sở hữu của NHNN.
Cổ đông: Nhà băng dự kiến bao lâu có thể xử lý xong phương án chuyển giao buộc phải?
Chủ tịch Phạm Quang Dũng: Thời kì hoàn thành phương án chuyển giao buộc phải phụ thuộc vào ba yếu tố: (1) Phụ thuộc vào tình hình hoạt động của TCTD đó (2) Sự hỗ trợ từ các cơ quan có thẩm quyền và (3) Tình hình thị trường.
Với những chính sách hỗ trợ thu được, thời kì xử lý TCTD yếu kém sẽ ko quá 8 – 10 năm để biến TCTD trở thành một tổ chức tín dụng lành mạnh
Hiện Vietcombank đang triển khai tất cả những yếu tố cần thiết để thực hiện phương án chuyển giao. Chúng tôi sẽ nỗ lực để thực hiện trong năm nay.
Cổ đông: Cuối năm 2021, Vietcombank có 4.000 tỷ nợ nhóm 5 liên quan tới các TCTD khác, xin bn là liên quan tới TCTD nào và vì sao trong năm qua lại tăng hơn 1.000 tỷ đồng?
Lãnh đạo Vietcombank: Đây là khoản nợ của Nhà băng Xây dựng (VNCB) và tới nay đã thu hồi 3.000 tỷ và chỉ còn 1.000 tỷ đồng và độ rủi ro của khoản vay là có thể kiểm soát được. Khoản dự phòng của 3.000 tỷ đồng đã được hoàn nhập trong quý I/2022.
(Tiếp tục cập nhật…)

Chủ tịch Vietcombank: Hơn 11.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp tại nhà băng đều là nợ nhóm 1, kênh huy động này còn nhiều dư địa để tăng trưởng

15-04-2022

Lợi nhuận trước thuế của Vietcombank được dự đoán sẽ đạt kỷ lục, vượt 36.700 tỷ đồng trong năm 2022

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/live-dhdcd-vietcombank-se-nhan-chuyen-giao-bat-buoc-mot-tctd-da-thu-hoi-duoc-3000-ty-no-xau-tu-ngan-hang-xay-dung-422022428173716151.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#LIVE #ĐHĐCĐ #Vietcombank #Sẽ #nhận #chuyển #giao #bắt #buộc #một #TCTD #đã #thu #hồi #được #tỷ #nợ #xấu #từ #Ngân #hàng #Xây #dựng

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular