[LIVE] ĐHĐCĐ MSB: Dự chia cổ tức tỷ lệ 30%, thoái vốn khỏi FCCOM

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => [LIVE] ĐHĐCĐ MSB: Dự chia cổ tức tỉ lệ 30%, thoái vốn khỏi FCCOM phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Nhà băng dự kiến ​​phát hành hơn 458 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với tỉ lệ cổ tức dự kiến ​​30%, đồng thời trình cổ đông về việc thoái vốn tại FCCOM.

Sáng nay (25/4), Nhà băng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB – Mã: MSB) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nhiều phương án quan trọng được trình và xin ý kiến ​​cổ đông.

Trong đó, nhà băng đặt mục tiêu lãi trước thuế 6.800 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2021. Tổng tài sản dự kiến ​​tăng 14%. Huy động vốn thị trường 1 và huy động vốn trái phiếu tăng 15% so với năm trước. Dư nợ tín dụng tăng 25%. Tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của MSB. (Nguồn: Tài liệu đại hội cổ đông MSB).

Huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP

Nhà băng dự kiến ​​phát hành gần 458,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, tỉ lệ cổ tức dự kiến ​​30%. Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của nhà băng sẽ tăng thêm 4.582,5 tỷ đồng lên 19.857,5 tỷ đồng.

Nguồn sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức là lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần được sử dụng để trả cổ tức và tăng vốn sau lúc đã trích lập đủ các quỹ theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời khắc 31/12/2021.

Ngoài ra, nhà băng sẽ trình cổ đông phương án phát hành tối đa 14,25 triệu cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP), dự kiến ​​thực hiện sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. tức là tỉ lệ 30%. Vốn điều lệ sẽ tăng thêm 142,5 tỷ đồng sau lúc hoàn thành phát hành ESOP.

Thoái vốn khỏi FCCOM vào năm 2022

MSB cũng trình cổ đông về việc thoái vốn tại Doanh nghiệp Tài chính TNHH MTV (FCCOM) với vốn điều lệ 500 tỷ đồng do MSB sở hữu 100%.

Tính tới cuối năm 2021, tổng dư nợ của FCCOM là 358 tỷ đồng, doanh thu trong năm đạt 151 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 1,97 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 0,98 tỷ đồng.

MSB dự kiến ​​sẽ tìm đối tác chiến lược chuyển nhượng một phần vốn tại FCCOM để hợp tác trong khoảng thời gian dài với đối tác chiến lược hoặc chuyển nhượng 100% vốn góp tại FCCOM để nhà băng tập trung mọi nguồn lực cho lĩnh vực này. Nhà kinh doanh chính.

MSB bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc

MSB chỉ định hai Phó Tổng Giám đốc

04-05-2022

MSB dự kiến ​​chia cổ tức tỉ lệ 30%, thoái vốn tại FCCOM vào năm 2022

04-03-2022

MSB thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông

Phương Nga


Thông tin thêm

[LIVE] ĐHĐCĐ MSB: Dự chia cổ tức tỉ lệ 30%, thoái vốn khỏi FCCOM

Nhà băng dự kiến ​​phát hành hơn 458 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với tỉ lệ cổ tức dự kiến ​​30%, đồng thời trình cổ đông về việc thoái vốn tại FCCOM.

Sáng nay (25/4), Nhà băng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB - Mã: MSB) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nhiều phương án quan trọng được trình và xin ý kiến ​​cổ đông.

Trong đó, nhà băng đặt mục tiêu lãi trước thuế 6.800 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2021. Tổng tài sản dự kiến ​​tăng 14%. Huy động vốn thị trường 1 và huy động vốn trái phiếu tăng 15% so với năm trước. Dư nợ tín dụng tăng 25%. Tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của MSB. (Nguồn: Tài liệu đại hội cổ đông MSB).

Huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP

Nhà băng dự kiến ​​phát hành gần 458,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, tỉ lệ cổ tức dự kiến ​​30%. Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của nhà băng sẽ tăng thêm 4.582,5 tỷ đồng lên 19.857,5 tỷ đồng.

Nguồn sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức là lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần được sử dụng để trả cổ tức và tăng vốn sau lúc đã trích lập đủ các quỹ theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời khắc 31/12/2021.

Ngoài ra, nhà băng sẽ trình cổ đông phương án phát hành tối đa 14,25 triệu cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP), dự kiến ​​thực hiện sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. tức là tỉ lệ 30%. Vốn điều lệ sẽ tăng thêm 142,5 tỷ đồng sau lúc hoàn thành phát hành ESOP.

Thoái vốn khỏi FCCOM vào năm 2022

MSB cũng trình cổ đông về việc thoái vốn tại Doanh nghiệp Tài chính TNHH MTV (FCCOM) với vốn điều lệ 500 tỷ đồng do MSB sở hữu 100%.

Tính tới cuối năm 2021, tổng dư nợ của FCCOM là 358 tỷ đồng, doanh thu trong năm đạt 151 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 1,97 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 0,98 tỷ đồng.

MSB dự kiến ​​sẽ tìm đối tác chiến lược chuyển nhượng một phần vốn tại FCCOM để hợp tác trong khoảng thời gian dài với đối tác chiến lược hoặc chuyển nhượng 100% vốn góp tại FCCOM để nhà băng tập trung mọi nguồn lực cho lĩnh vực này. Nhà kinh doanh chính.

MSB bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc

MSB chỉ định hai Phó Tổng Giám đốc

04-05-2022

MSB dự kiến ​​chia cổ tức tỉ lệ 30%, thoái vốn tại FCCOM vào năm 2022

04-03-2022

MSB thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông

Phương Nga


Nhà băng dự kiến ​​phát hành hơn 458 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với tỉ lệ cổ tức dự kiến ​​30%, đồng thời trình cổ đông về việc thoái vốn tại FCCOM.

Sáng nay (25/4), Nhà băng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB – Mã: MSB) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nhiều phương án quan trọng được trình và xin ý kiến ​​cổ đông.

Trong đó, nhà băng đặt mục tiêu lãi trước thuế 6.800 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2021. Tổng tài sản dự kiến ​​tăng 14%. Huy động vốn thị trường 1 và huy động vốn trái phiếu tăng 15% so với năm trước. Dư nợ tín dụng tăng 25%. Tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của MSB. (Nguồn: Tài liệu đại hội cổ đông MSB).

Huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP

Nhà băng dự kiến ​​phát hành gần 458,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, tỉ lệ cổ tức dự kiến ​​30%. Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của nhà băng sẽ tăng thêm 4.582,5 tỷ đồng lên 19.857,5 tỷ đồng.

Nguồn sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức là lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần được sử dụng để trả cổ tức và tăng vốn sau lúc đã trích lập đủ các quỹ theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời khắc 31/12/2021.

Ngoài ra, nhà băng sẽ trình cổ đông phương án phát hành tối đa 14,25 triệu cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP), dự kiến ​​thực hiện sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. tức là tỉ lệ 30%. Vốn điều lệ sẽ tăng thêm 142,5 tỷ đồng sau lúc hoàn thành phát hành ESOP.

Thoái vốn khỏi FCCOM vào năm 2022

MSB cũng trình cổ đông về việc thoái vốn tại Doanh nghiệp Tài chính TNHH MTV (FCCOM) với vốn điều lệ 500 tỷ đồng do MSB sở hữu 100%.

Tính tới cuối năm 2021, tổng dư nợ của FCCOM là 358 tỷ đồng, doanh thu trong năm đạt 151 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 1,97 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 0,98 tỷ đồng.

MSB dự kiến ​​sẽ tìm đối tác chiến lược chuyển nhượng một phần vốn tại FCCOM để hợp tác trong khoảng thời gian dài với đối tác chiến lược hoặc chuyển nhượng 100% vốn góp tại FCCOM để nhà băng tập trung mọi nguồn lực cho lĩnh vực này. Nhà kinh doanh chính.

MSB bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc

MSB chỉ định hai Phó Tổng Giám đốc

04-05-2022

MSB dự kiến ​​chia cổ tức tỉ lệ 30%, thoái vốn tại FCCOM vào năm 2022

04-03-2022

MSB thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông

Phương Nga

#LIVE #ĐHĐCĐ #MSB #Dự #chia #cổ #tức #tỷ #lệ #thoái #vốn #khỏi #FCCOM

[rule_3_plain]

#LIVE #ĐHĐCĐ #MSB #Dự #chia #cổ #tức #tỷ #lệ #thoái #vốn #khỏi #FCCOM

Nhà băng dự kiến phát hành hơn 458 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỉ lệ chia dự kiến là 30%, đồng thời trình cổ đông về việc thoái vốn tại FCCOM.

Sáng nay (25/4), Nhà băng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB – Mã: MSB) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nhiều kế hoạch quan trọng được đệ trình và xin ý kiến cổ đông.
Trong đó, nhà băng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.800 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2021. Tổng tài sản dự kiến tăng 14%. Huy động vốn thị trường 1 và trái phiếu huy động vốn tăng 15% so với năm trước. Dư nợ tín dụng tăng 25%. Tỉ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

   Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của MSB. (Nguồn: tài liệu họp đại hội cổ đông MSB). 

Tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP
Nhà băng dự kiến phát hành gần 458,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, với tỉ lệ chia dự kiến là 30%. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của nhà băng sẽ tăng thêm 4.582,5 tỷ đồng lên 19.857,5 tỷ đồng.
Nguồn sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức là lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần có thể sử dụng để chia cổ tức và tăng vốn sau lúc trích lập đầy đủ các quỹ theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời khắc 31/12/2021.
Không những thế, nhà băng sẽ trình cổ đông kế hoạch phát hành tối đa 14,25 triệu cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP), dự kiến thực hiện sau lúc phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỉ lệ 30%. Vốn điều lệ sẽ tăng thêm 142,5 tỷ đồng sau lúc hoàn thành phát hành ESOP.
Thoái vốn khỏi FCCOM trong năm 2022 
MSB cũng trình cổ đông về việc thoái vốn tại Doanh nghiệp tài chính TNHH một thành viên tập thể (FCCOM) có vốn điều lệ 500 tỷ đồng và thuộc sở hữu 100% của MSB.
Tính tới cuối năm 2021, tổng dư nợ của FCCOM là 358 tỷ đồng, doanh thu đạt 151 tỷ đồng trong năm. Lợi nhuận trước thuế là 1,97 tỷ đồng, lãi sau thuế là 0,98 tỷ đồng.
MSB dự kiến sẽ tìm đối tác chiến lược để chuyển nhượng một phần vốn tại FCCOM để cùng hợp tác đường dài với đối tác chiến lược hoặc chuyển nhượng 100% số vốn góp tại FCCOM để nhà băng tập trung toàn thể nguồn lực vào lĩnh vực kinh doanh chính. 

MSB bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc

05-04-2022

MSB dự chia cổ tức tỉ lệ 30%, thoái vốn khỏi FCCOM trong năm 2022

04-03-2022

MSB thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội cổ đông

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/live-dhdcd-msb-du-chia-co-tuc-ty-le-30-thoai-von-khoi-fccom-42202242416412600.htm

#LIVE #ĐHĐCĐ #MSB #Dự #chia #cổ #tức #tỷ #lệ #thoái #vốn #khỏi #FCCOM

[rule_2_plain]

#LIVE #ĐHĐCĐ #MSB #Dự #chia #cổ #tức #tỷ #lệ #thoái #vốn #khỏi #FCCOM

[rule_2_plain]

#LIVE #ĐHĐCĐ #MSB #Dự #chia #cổ #tức #tỷ #lệ #thoái #vốn #khỏi #FCCOM

[rule_3_plain]

#LIVE #ĐHĐCĐ #MSB #Dự #chia #cổ #tức #tỷ #lệ #thoái #vốn #khỏi #FCCOM

Nhà băng dự kiến phát hành hơn 458 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỉ lệ chia dự kiến là 30%, đồng thời trình cổ đông về việc thoái vốn tại FCCOM.

Sáng nay (25/4), Nhà băng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB – Mã: MSB) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nhiều kế hoạch quan trọng được đệ trình và xin ý kiến cổ đông.
Trong đó, nhà băng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.800 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2021. Tổng tài sản dự kiến tăng 14%. Huy động vốn thị trường 1 và trái phiếu huy động vốn tăng 15% so với năm trước. Dư nợ tín dụng tăng 25%. Tỉ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

   Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của MSB. (Nguồn: tài liệu họp đại hội cổ đông MSB). 

Tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP
Nhà băng dự kiến phát hành gần 458,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, với tỉ lệ chia dự kiến là 30%. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của nhà băng sẽ tăng thêm 4.582,5 tỷ đồng lên 19.857,5 tỷ đồng.
Nguồn sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức là lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần có thể sử dụng để chia cổ tức và tăng vốn sau lúc trích lập đầy đủ các quỹ theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời khắc 31/12/2021.
Không những thế, nhà băng sẽ trình cổ đông kế hoạch phát hành tối đa 14,25 triệu cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP), dự kiến thực hiện sau lúc phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỉ lệ 30%. Vốn điều lệ sẽ tăng thêm 142,5 tỷ đồng sau lúc hoàn thành phát hành ESOP.
Thoái vốn khỏi FCCOM trong năm 2022 
MSB cũng trình cổ đông về việc thoái vốn tại Doanh nghiệp tài chính TNHH một thành viên tập thể (FCCOM) có vốn điều lệ 500 tỷ đồng và thuộc sở hữu 100% của MSB.
Tính tới cuối năm 2021, tổng dư nợ của FCCOM là 358 tỷ đồng, doanh thu đạt 151 tỷ đồng trong năm. Lợi nhuận trước thuế là 1,97 tỷ đồng, lãi sau thuế là 0,98 tỷ đồng.
MSB dự kiến sẽ tìm đối tác chiến lược để chuyển nhượng một phần vốn tại FCCOM để cùng hợp tác đường dài với đối tác chiến lược hoặc chuyển nhượng 100% số vốn góp tại FCCOM để nhà băng tập trung toàn thể nguồn lực vào lĩnh vực kinh doanh chính. 

MSB bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc

05-04-2022

MSB dự chia cổ tức tỉ lệ 30%, thoái vốn khỏi FCCOM trong năm 2022

04-03-2022

MSB thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội cổ đông

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/live-dhdcd-msb-du-chia-co-tuc-ty-le-30-thoai-von-khoi-fccom-42202242416412600.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#LIVE #ĐHĐCĐ #MSB #Dự #chia #cổ #tức #tỷ #lệ #thoái #vốn #khỏi #FCCOM

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular