[LIVE] ĐHĐCĐ BIDV: Lợi nhuận hợp nhất quý I/2022 đạt hơn 4.500 tỷ đồng

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => [LIVE] ĐHĐCĐ BIDV: Lợi nhuận thống nhất quý I/2022 đạt hơn 4.500 tỷ đồng phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Nhà băng đặt mục tiêu lãi trước thuế thống nhất 20.600 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ. Tăng vốn điều lệ thêm 10.623 tỷ đồng thông qua hai phương án phát hành.

Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm tại buổi làm việc. (Nguồn: Phương Nga).

Sáng 29/4, Nhà băng TMCP Đầu tư và Tăng trưởng Việt Nam (BIDV – Mã: BID) tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 với nhiều tiết mục quan trọng được thảo luận.

Năm 2022, nhà băng đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế thống nhất 20.600 tỷ đồng (tăng 53% so với cùng kỳ), đảm bảo thích hợp với diễn biến thị trường và năng lực của BIDV trước tác động của COVID-19. bệnh dịch. 19 và được sự chấp thuận của Nhà băng Nhà nước (NHNN).

Trong thời kỳ 2022-2025, tổng tài sản của nhà băng dự kiến ​​tăng trưởng bình quân 8-12%. Dư nợ cuối kỳ tăng 8-12,5%. Huy động vốn tăng 8-13%. Lợi nhuận trước thuế tăng 19-26%. ROE cả thời kỳ đạt trên 12,5%.

Một số mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 của BIDV (Nguồn: Tài liệu đại hội đồng cổ đông).

Về kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2022, BIDV dự kiến ​​tăng vốn thêm 10.623 tỷ đồng lên 61.208 tỷ đồng (tăng 21% so với năm 2021) thông qua hai phương án.

Cụ thể, nhà băng sẽ phát hành hơn 607 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với tỉ lệ chia cổ tức 12%, tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời khắc chốt danh sách được nhận 12 cổ phiếu đã phát hành. thực hành thêm.

Thời kì thực hiện dự kiến ​​trong quý III và quý IV năm 2022, trên cơ sở phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Không những thế, nhà băng sẽ chào bán hơn 455 triệu cổ phiếu theo hình thức chào bán ra sức chúng hoặc phát hành riêng lẻ, tỉ lệ phát hành dự kiến ​​là 9%. Thời kì thực hiện dự kiến ​​trong thời kỳ 2022-2023, thời kì cụ thể giao Hội đồng quản trị quyết định sau lúc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, nhà băng cũng trình cổ đông thông qua việc niêm yết trái phiếu ko phải là trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền BIDV phát hành ra sức chúng trong thời kì từ ngày 1/1/2022 tới ngày hoàn thành. tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm 2023.

Chủ tịch HĐQT Phan Đức Tú đọc tờ trình bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới. (Nguồn: Phương Nga).

Cũng tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Phan Đức Tú đề xuất ĐHĐCĐ tại cuộc họp lần này bầu 10 thành viên HĐQT, trong đó có một thành viên HĐQT đại diện cho Hana Bank tại BIDV và một thành viên độc lập. của Hội đồng quản trị.

Nguyễn Quang Huy – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017-2022 ko còn đủ điều kiện để tiếp tục đảm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ mới theo quy định tại Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng nhà băng.

Theo quy định tại Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng, thành viên Hội đồng quản trị độc lập ko phải là người đang làm việc cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp con của tổ chức tín dụng và ko phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng. Tổ chức. vào bất kỳ thời khắc nào trong năm năm trước đó.

Cổ đông phát biểu biểu quyết đồng ý với tờ trình của Hội đồng quản trị tại cuộc họp. (Nguồn: Phương Nga).

Phần thảo luận:

Cổ đông: Đâu là động lực để tăng trưởng vào năm 2022 với lợi nhuận tăng trên 50%? Kết quả kinh doanh quý I / 2022?

Tổng giám đốc Lê Ngọc Lâm: Trong thời kì qua, chênh lệch thu chi khá cao nhưng nhà băng cũng dành nguồn trích lập dự phòng để tăng lên chất lượng tín dụng. Tới cuối năm 2021, tỉ lệ nợ xấu của nhà băng ở mức 0,82%.

Năm 2022, chất lượng tín dụng được kỳ vọng sẽ được kiểm soát tốt hơn, giúp giảm tỉ lệ trích lập dự phòng, do đó, nhà băng có tham vọng lợi nhuận cao hơn trong năm nay.

Về kết quả kinh doanh quý I / 2022, huy động vốn của nhà băng tăng 1,3% so với đầu năm. Tăng trưởng tín dụng đạt 4,7%. Chất lượng nợ xấu ở mức 0,8%.

Riêng nhà băng lãi 4.190 tỷ đồng. Lợi nhuận thống nhất đạt 4.513 tỷ đồng và hoàn thành 22% kế hoạch năm. Các khoản thu khác như thu nợ ngoại bảng để tăng lợi nhuận thường diễn ra trong quý III và quý IV.

BIDV sử dụng bộ nhận diện thương hiệu mới từ ngày 26/4

BIDV sử dụng bộ nhận diện thương hiệu mới từ ngày 26/4

18 tháng 4 năm 2022

Vô địch về vốn điều lệ của BIDV sắp bị một nhà băng cổ phần soán ngôi, cuộc đua tăng vốn sẽ tiếp tục nóng trong năm 2022

Ngày 16 tháng 4 năm 2022

Bảo hiểm BIDV thông qua phương án chia cổ tức tỉ lệ 15%, doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 3.300 tỷ đồng vào năm 2022

Phương Nga


Thông tin thêm

[LIVE] ĐHĐCĐ BIDV: Lợi nhuận thống nhất quý I/2022 đạt hơn 4.500 tỷ đồng

Nhà băng đặt mục tiêu lãi trước thuế thống nhất 20.600 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ. Tăng vốn điều lệ thêm 10.623 tỷ đồng thông qua hai phương án phát hành.

Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm tại buổi làm việc. (Nguồn: Phương Nga).

Sáng 29/4, Nhà băng TMCP Đầu tư và Tăng trưởng Việt Nam (BIDV - Mã: BID) tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 với nhiều tiết mục quan trọng được thảo luận.

Năm 2022, nhà băng đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế thống nhất 20.600 tỷ đồng (tăng 53% so với cùng kỳ), đảm bảo thích hợp với diễn biến thị trường và năng lực của BIDV trước tác động của COVID-19. bệnh dịch. 19 và được sự chấp thuận của Nhà băng Nhà nước (NHNN).

Trong thời kỳ 2022-2025, tổng tài sản của nhà băng dự kiến ​​tăng trưởng bình quân 8-12%. Dư nợ cuối kỳ tăng 8-12,5%. Huy động vốn tăng 8-13%. Lợi nhuận trước thuế tăng 19-26%. ROE cả thời kỳ đạt trên 12,5%.

Một số mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 của BIDV (Nguồn: Tài liệu đại hội đồng cổ đông).

Về kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2022, BIDV dự kiến ​​tăng vốn thêm 10.623 tỷ đồng lên 61.208 tỷ đồng (tăng 21% so với năm 2021) thông qua hai phương án.

Cụ thể, nhà băng sẽ phát hành hơn 607 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với tỉ lệ chia cổ tức 12%, tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời khắc chốt danh sách được nhận 12 cổ phiếu đã phát hành. thực hành thêm.

Thời kì thực hiện dự kiến ​​trong quý III và quý IV năm 2022, trên cơ sở phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Không những thế, nhà băng sẽ chào bán hơn 455 triệu cổ phiếu theo hình thức chào bán ra sức chúng hoặc phát hành riêng lẻ, tỉ lệ phát hành dự kiến ​​là 9%. Thời kì thực hiện dự kiến ​​trong thời kỳ 2022-2023, thời kì cụ thể giao Hội đồng quản trị quyết định sau lúc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, nhà băng cũng trình cổ đông thông qua việc niêm yết trái phiếu ko phải là trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền BIDV phát hành ra sức chúng trong thời kì từ ngày 1/1/2022 tới ngày hoàn thành. tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm 2023.

Chủ tịch HĐQT Phan Đức Tú đọc tờ trình bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới. (Nguồn: Phương Nga).

Cũng tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Phan Đức Tú đề xuất ĐHĐCĐ tại cuộc họp lần này bầu 10 thành viên HĐQT, trong đó có một thành viên HĐQT đại diện cho Hana Bank tại BIDV và một thành viên độc lập. của Hội đồng quản trị.

Nguyễn Quang Huy - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017-2022 ko còn đủ điều kiện để tiếp tục đảm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ mới theo quy định tại Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng nhà băng.

Theo quy định tại Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng, thành viên Hội đồng quản trị độc lập ko phải là người đang làm việc cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp con của tổ chức tín dụng và ko phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng. Tổ chức. vào bất kỳ thời khắc nào trong năm năm trước đó.

Cổ đông phát biểu biểu quyết đồng ý với tờ trình của Hội đồng quản trị tại cuộc họp. (Nguồn: Phương Nga).

Phần thảo luận:

Cổ đông: Đâu là động lực để tăng trưởng vào năm 2022 với lợi nhuận tăng trên 50%? Kết quả kinh doanh quý I / 2022?

Tổng giám đốc Lê Ngọc Lâm: Trong thời kì qua, chênh lệch thu chi khá cao nhưng nhà băng cũng dành nguồn trích lập dự phòng để tăng lên chất lượng tín dụng. Tới cuối năm 2021, tỉ lệ nợ xấu của nhà băng ở mức 0,82%.

Năm 2022, chất lượng tín dụng được kỳ vọng sẽ được kiểm soát tốt hơn, giúp giảm tỉ lệ trích lập dự phòng, do đó, nhà băng có tham vọng lợi nhuận cao hơn trong năm nay.

Về kết quả kinh doanh quý I / 2022, huy động vốn của nhà băng tăng 1,3% so với đầu năm. Tăng trưởng tín dụng đạt 4,7%. Chất lượng nợ xấu ở mức 0,8%.

Riêng nhà băng lãi 4.190 tỷ đồng. Lợi nhuận thống nhất đạt 4.513 tỷ đồng và hoàn thành 22% kế hoạch năm. Các khoản thu khác như thu nợ ngoại bảng để tăng lợi nhuận thường diễn ra trong quý III và quý IV.

BIDV sử dụng bộ nhận diện thương hiệu mới từ ngày 26/4

BIDV sử dụng bộ nhận diện thương hiệu mới từ ngày 26/4

18 tháng 4 năm 2022

Vô địch về vốn điều lệ của BIDV sắp bị một nhà băng cổ phần soán ngôi, cuộc đua tăng vốn sẽ tiếp tục nóng trong năm 2022

Ngày 16 tháng 4 năm 2022

Bảo hiểm BIDV thông qua phương án chia cổ tức tỉ lệ 15%, doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 3.300 tỷ đồng vào năm 2022

Phương Nga


Nhà băng đặt mục tiêu lãi trước thuế thống nhất 20.600 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ. Tăng vốn điều lệ thêm 10.623 tỷ đồng thông qua hai phương án phát hành.

Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm tại buổi làm việc. (Nguồn: Phương Nga).

Sáng 29/4, Nhà băng TMCP Đầu tư và Tăng trưởng Việt Nam (BIDV – Mã: BID) tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 với nhiều tiết mục quan trọng được thảo luận.

Năm 2022, nhà băng đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế thống nhất 20.600 tỷ đồng (tăng 53% so với cùng kỳ), đảm bảo thích hợp với diễn biến thị trường và năng lực của BIDV trước tác động của COVID-19. bệnh dịch. 19 và được sự chấp thuận của Nhà băng Nhà nước (NHNN).

Trong thời kỳ 2022-2025, tổng tài sản của nhà băng dự kiến ​​tăng trưởng bình quân 8-12%. Dư nợ cuối kỳ tăng 8-12,5%. Huy động vốn tăng 8-13%. Lợi nhuận trước thuế tăng 19-26%. ROE cả thời kỳ đạt trên 12,5%.

Một số mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 của BIDV (Nguồn: Tài liệu đại hội đồng cổ đông).

Về kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2022, BIDV dự kiến ​​tăng vốn thêm 10.623 tỷ đồng lên 61.208 tỷ đồng (tăng 21% so với năm 2021) thông qua hai phương án.

Cụ thể, nhà băng sẽ phát hành hơn 607 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với tỉ lệ chia cổ tức 12%, tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời khắc chốt danh sách được nhận 12 cổ phiếu đã phát hành. thực hành thêm.

Thời kì thực hiện dự kiến ​​trong quý III và quý IV năm 2022, trên cơ sở phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Không những thế, nhà băng sẽ chào bán hơn 455 triệu cổ phiếu theo hình thức chào bán ra sức chúng hoặc phát hành riêng lẻ, tỉ lệ phát hành dự kiến ​​là 9%. Thời kì thực hiện dự kiến ​​trong thời kỳ 2022-2023, thời kì cụ thể giao Hội đồng quản trị quyết định sau lúc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, nhà băng cũng trình cổ đông thông qua việc niêm yết trái phiếu ko phải là trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền BIDV phát hành ra sức chúng trong thời kì từ ngày 1/1/2022 tới ngày hoàn thành. tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm 2023.

Chủ tịch HĐQT Phan Đức Tú đọc tờ trình bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới. (Nguồn: Phương Nga).

Cũng tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Phan Đức Tú đề xuất ĐHĐCĐ tại cuộc họp lần này bầu 10 thành viên HĐQT, trong đó có một thành viên HĐQT đại diện cho Hana Bank tại BIDV và một thành viên độc lập. của Hội đồng quản trị.

Nguyễn Quang Huy – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017-2022 ko còn đủ điều kiện để tiếp tục đảm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ mới theo quy định tại Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng nhà băng.

Theo quy định tại Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng, thành viên Hội đồng quản trị độc lập ko phải là người đang làm việc cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp con của tổ chức tín dụng và ko phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng. Tổ chức. vào bất kỳ thời khắc nào trong năm năm trước đó.

Cổ đông phát biểu biểu quyết đồng ý với tờ trình của Hội đồng quản trị tại cuộc họp. (Nguồn: Phương Nga).

Phần thảo luận:

Cổ đông: Đâu là động lực để tăng trưởng vào năm 2022 với lợi nhuận tăng trên 50%? Kết quả kinh doanh quý I / 2022?

Tổng giám đốc Lê Ngọc Lâm: Trong thời kì qua, chênh lệch thu chi khá cao nhưng nhà băng cũng dành nguồn trích lập dự phòng để tăng lên chất lượng tín dụng. Tới cuối năm 2021, tỉ lệ nợ xấu của nhà băng ở mức 0,82%.

Năm 2022, chất lượng tín dụng được kỳ vọng sẽ được kiểm soát tốt hơn, giúp giảm tỉ lệ trích lập dự phòng, do đó, nhà băng có tham vọng lợi nhuận cao hơn trong năm nay.

Về kết quả kinh doanh quý I / 2022, huy động vốn của nhà băng tăng 1,3% so với đầu năm. Tăng trưởng tín dụng đạt 4,7%. Chất lượng nợ xấu ở mức 0,8%.

Riêng nhà băng lãi 4.190 tỷ đồng. Lợi nhuận thống nhất đạt 4.513 tỷ đồng và hoàn thành 22% kế hoạch năm. Các khoản thu khác như thu nợ ngoại bảng để tăng lợi nhuận thường diễn ra trong quý III và quý IV.

BIDV sử dụng bộ nhận diện thương hiệu mới từ ngày 26/4

BIDV sử dụng bộ nhận diện thương hiệu mới từ ngày 26/4

18 tháng 4 năm 2022

Vô địch về vốn điều lệ của BIDV sắp bị một nhà băng cổ phần soán ngôi, cuộc đua tăng vốn sẽ tiếp tục nóng trong năm 2022

Ngày 16 tháng 4 năm 2022

Bảo hiểm BIDV thông qua phương án chia cổ tức tỉ lệ 15%, doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 3.300 tỷ đồng vào năm 2022

Phương Nga

#LIVE #ĐHĐCĐ #BIDV #Lợi #nhuận #hợp #nhất #quý #I2022 #đạt #hơn #tỷ #đồng

[rule_3_plain]

#LIVE #ĐHĐCĐ #BIDV #Lợi #nhuận #hợp #nhất #quý #I2022 #đạt #hơn #tỷ #đồng

Nhà băng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế thống nhất đạt 20.600 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ. Tăng vốn điều lệ thêm 10.623 tỷ đồng thông qua hai phương án phát hành.

 Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm tại đại hội. (Nguồn: Phương Nga).

Sáng 29/4, Nhà băng TMCP Đầu tư và Tăng trưởng Việt Nam (BIDV – Mã: BID)  tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 với nhiều vấn đề quan trọng được đưa ra thảo luận. 
Năm 2022, nhà băng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế thống nhất đạt 20.600 tỷ đồng (tăng 53% so với cùng kỳ), đảm bảo thích hợp với diễn biến của thị trường, năng lực của BIDV trước tác động của dịch COVID-19 và phê duyệt của Nhà băng Nhà nước (NHNN).
Trong thời kỳ 2022-2025, tổng tài sản của nhà băng dự kiến tăng trưởng bình quân 8-12%. Dư nợ cuối kỳ tăng 8-12,5%. Huy động vốn tăng trưởng 8-13%. Lợi nhuận trước thuế tăng 19-26%. ROE đạt trên 12,5% trong cả thời kỳ.

 Một số mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 của BIDV. (Nguồn: Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông).

Về kế hoạch tăng vốn điều lệ 2022, BIDV dự kiến tăng vốn thêm 10.623 tỷ đồng lên 61.208 tỷ đồng (tăng 21% so với năm 2021) thông qua hai phương án.
Cụ thể, nhà băng sẽ phát hành hơn 607 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỉ lệ chia cổ tức là 12%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời khắc chốt danh sách sẽ thu được 12 cổ phiếu phát hành thêm.
Thời kì thực hiện dự kiến trong quý III và quý IV/2022, trên cơ sở phê duyệt của cơ quan nhà nước có thầm quyền.
Không những thế, nhà băng sẽ chào bán thêm hơn 455 triệu cổ phiếu bằng hình thức chào bán ra sức chúng hoặc chào bán riêng lẻ, tỉ lệ phát hành dự kiến là 9%. Thời kì thực hiện dự kiến trong thời kỳ 2022-2023, thời khắc cụ thể giao HĐQT quyết định sau lúc có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
Ngoài ra, nhà băng cũng trình cổ đông thông qua việc niêm yết các trái phiếu ko phải là trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền BIDV phát hành ra sức chúng trong vòng thời kì từ 1/1/2022 tới ngày hoàn thành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

 Chủ tịch HĐQT Phan Đức Tú đọc tờ trình bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới. (Nguồn: Phương Nga).

Cũng tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Phan Đức Tú đề xuất ĐHĐCĐ tại kỳ họp này bầu 10 thành viên HĐQT, trong đó có một thành viên HĐQT đại diện Hana Bank tại BIDV và một Thành viên HĐQT độc lập.
Ban lãnh đạo nhà băng cho biết ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2022 ko còn đủ điều kiện để tiếp tục giữ chức vụ Thành viên HĐQT độc lập trong nhiệm kỳ mới theo quy định tại điều 50 Luật các tổ chức tín dụng.
Theo quy định tại điều 50 Luật các tổ chức tín dụng, Thành viên HĐQT độc lập ko phải là người đang làm việc cho chính TCTD hoặc Doanh nghiệp con của TCTD đó và ko phải là người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát của TCTD tại bất kỳ thời khắc nào trong 5 năm liền kề trước đó.

 Cổ đông giơ phiếu nhất trí với tờ trình của HĐQT tại đại hội. (Nguồn: Phương Nga).

Phần thảo luận:
Cổ đông: Động lực nào cho tăng trưởng năm 2022 với lợi nhuận tăng trên 50%? Kết quả kinh doanh quý I/2022?
Tổng Giám đốc Lê Ngọc lâm: BIDV trong những năm vừa qua chênh lệch thu chi ở mức khá cao tuy nhiên nhà băng cũng dành nguồn lực để trích lập dự phòng để tăng lên chất lượng tín dụng. Hết năm 2021, tỉ lệ nợ xấu của nhà băng ở  mức 0,82%.
Trong năm 2022, chất lượng tín dụngkỳ vọng được kiếm soát tốt hơn giúp giảm tỉ lệ trích lập nên nhà băng đặt tham vọng lợi nhuận cao hơn trong năm nay.
Về kết quả kinh doanh quý I/2022, huy động vốn của nhà băng tăng 1,3% so với đầu năm. Tăng trưởng tín dụng đạt 4,7%. Chất lượng nợ xấu ở 0,8%.
Lợi nhuận riêng lẻ của nhà băng là 4.190 tỷ đồng. Lợi nhuận thống nhất đạt 4.513 tỷ đồng và thực hiện 22% kế hoạch năm. Các khoản thu khác như thu nợ ngoại bảng để tăng thêm lợi nhuận thường diễn ra vào quý III và quý IV.

BIDV sử dụng nhận diện thương hiệu mới từ 26/4

18-04-2022

Vô địch vốn điều lệ BIDV sắp bị một nhà băng cổ phần soán ngôi, cuộc đua tăng vốn tiếp tục nóng trong năm 2022

16-04-2022

Bảo hiểm BIDV thông qua kế hoạch trả cổ tức 15%, doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 3.300 tỷ đồng năm 2022

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/live-dhdcd-bidv-loi-nhuan-hop-nhat-quy-i2022-dat-hon-4500-ty-dong-42202242965022333.htm

#LIVE #ĐHĐCĐ #BIDV #Lợi #nhuận #hợp #nhất #quý #I2022 #đạt #hơn #tỷ #đồng

[rule_2_plain]

#LIVE #ĐHĐCĐ #BIDV #Lợi #nhuận #hợp #nhất #quý #I2022 #đạt #hơn #tỷ #đồng

[rule_2_plain]

#LIVE #ĐHĐCĐ #BIDV #Lợi #nhuận #hợp #nhất #quý #I2022 #đạt #hơn #tỷ #đồng

[rule_3_plain]

#LIVE #ĐHĐCĐ #BIDV #Lợi #nhuận #hợp #nhất #quý #I2022 #đạt #hơn #tỷ #đồng

Nhà băng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế thống nhất đạt 20.600 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ. Tăng vốn điều lệ thêm 10.623 tỷ đồng thông qua hai phương án phát hành.

 Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm tại đại hội. (Nguồn: Phương Nga).

Sáng 29/4, Nhà băng TMCP Đầu tư và Tăng trưởng Việt Nam (BIDV – Mã: BID)  tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 với nhiều vấn đề quan trọng được đưa ra thảo luận. 
Năm 2022, nhà băng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế thống nhất đạt 20.600 tỷ đồng (tăng 53% so với cùng kỳ), đảm bảo thích hợp với diễn biến của thị trường, năng lực của BIDV trước tác động của dịch COVID-19 và phê duyệt của Nhà băng Nhà nước (NHNN).
Trong thời kỳ 2022-2025, tổng tài sản của nhà băng dự kiến tăng trưởng bình quân 8-12%. Dư nợ cuối kỳ tăng 8-12,5%. Huy động vốn tăng trưởng 8-13%. Lợi nhuận trước thuế tăng 19-26%. ROE đạt trên 12,5% trong cả thời kỳ.

 Một số mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 của BIDV. (Nguồn: Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông).

Về kế hoạch tăng vốn điều lệ 2022, BIDV dự kiến tăng vốn thêm 10.623 tỷ đồng lên 61.208 tỷ đồng (tăng 21% so với năm 2021) thông qua hai phương án.
Cụ thể, nhà băng sẽ phát hành hơn 607 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỉ lệ chia cổ tức là 12%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời khắc chốt danh sách sẽ thu được 12 cổ phiếu phát hành thêm.
Thời kì thực hiện dự kiến trong quý III và quý IV/2022, trên cơ sở phê duyệt của cơ quan nhà nước có thầm quyền.
Không những thế, nhà băng sẽ chào bán thêm hơn 455 triệu cổ phiếu bằng hình thức chào bán ra sức chúng hoặc chào bán riêng lẻ, tỉ lệ phát hành dự kiến là 9%. Thời kì thực hiện dự kiến trong thời kỳ 2022-2023, thời khắc cụ thể giao HĐQT quyết định sau lúc có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
Ngoài ra, nhà băng cũng trình cổ đông thông qua việc niêm yết các trái phiếu ko phải là trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền BIDV phát hành ra sức chúng trong vòng thời kì từ 1/1/2022 tới ngày hoàn thành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

 Chủ tịch HĐQT Phan Đức Tú đọc tờ trình bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới. (Nguồn: Phương Nga).

Cũng tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Phan Đức Tú đề xuất ĐHĐCĐ tại kỳ họp này bầu 10 thành viên HĐQT, trong đó có một thành viên HĐQT đại diện Hana Bank tại BIDV và một Thành viên HĐQT độc lập.
Ban lãnh đạo nhà băng cho biết ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2022 ko còn đủ điều kiện để tiếp tục giữ chức vụ Thành viên HĐQT độc lập trong nhiệm kỳ mới theo quy định tại điều 50 Luật các tổ chức tín dụng.
Theo quy định tại điều 50 Luật các tổ chức tín dụng, Thành viên HĐQT độc lập ko phải là người đang làm việc cho chính TCTD hoặc Doanh nghiệp con của TCTD đó và ko phải là người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát của TCTD tại bất kỳ thời khắc nào trong 5 năm liền kề trước đó.

 Cổ đông giơ phiếu nhất trí với tờ trình của HĐQT tại đại hội. (Nguồn: Phương Nga).

Phần thảo luận:
Cổ đông: Động lực nào cho tăng trưởng năm 2022 với lợi nhuận tăng trên 50%? Kết quả kinh doanh quý I/2022?
Tổng Giám đốc Lê Ngọc lâm: BIDV trong những năm vừa qua chênh lệch thu chi ở mức khá cao tuy nhiên nhà băng cũng dành nguồn lực để trích lập dự phòng để tăng lên chất lượng tín dụng. Hết năm 2021, tỉ lệ nợ xấu của nhà băng ở  mức 0,82%.
Trong năm 2022, chất lượng tín dụngkỳ vọng được kiếm soát tốt hơn giúp giảm tỉ lệ trích lập nên nhà băng đặt tham vọng lợi nhuận cao hơn trong năm nay.
Về kết quả kinh doanh quý I/2022, huy động vốn của nhà băng tăng 1,3% so với đầu năm. Tăng trưởng tín dụng đạt 4,7%. Chất lượng nợ xấu ở 0,8%.
Lợi nhuận riêng lẻ của nhà băng là 4.190 tỷ đồng. Lợi nhuận thống nhất đạt 4.513 tỷ đồng và thực hiện 22% kế hoạch năm. Các khoản thu khác như thu nợ ngoại bảng để tăng thêm lợi nhuận thường diễn ra vào quý III và quý IV.

BIDV sử dụng nhận diện thương hiệu mới từ 26/4

18-04-2022

Vô địch vốn điều lệ BIDV sắp bị một nhà băng cổ phần soán ngôi, cuộc đua tăng vốn tiếp tục nóng trong năm 2022

16-04-2022

Bảo hiểm BIDV thông qua kế hoạch trả cổ tức 15%, doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 3.300 tỷ đồng năm 2022

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/live-dhdcd-bidv-loi-nhuan-hop-nhat-quy-i2022-dat-hon-4500-ty-dong-42202242965022333.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#LIVE #ĐHĐCĐ #BIDV #Lợi #nhuận #hợp #nhất #quý #I2022 #đạt #hơn #tỷ #đồng

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular