LienVietPostBank sắp chia cổ tức tỷ lệ 15% và chào bán 300 triệu cổ phiếu

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => LienVietPostBank sắp chia cổ tức tỷ lệ 15% và chào bán 300 triệu cổ phiếu phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

LienVietPostBank dự kiến ​​phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 15% và chào bán 300 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Hình ảnh minh họa: LienVietPostBank.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa ban hành Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2022.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến ​​phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 15% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021. Số lượng phát hành dự kiến ​​hơn 225,5 triệu cổ phiếu.

Đồng thời, ngân hàng sẽ chào bán 300 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chào bán dự kiến ​​là 16,4% (giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng / cổ phiếu). Sau khi hoàn thành các đợt phát hành trên, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến ​​đạt hơn 20.291 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện trong các năm 2022 và 2023 sau khi được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán.

Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng để cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng, tăng quy mô vốn lưu động cho ngân hàng, đầu tư mở rộng và phát triển hoạt động của ngân hàng.

Ngoài ra, ngân hàng cũng dự kiến ​​chào bán 95,8 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau phát hành tối đa 9,99%. Ngân hàng cho biết sẽ triển khai phương án này vào thời điểm thích hợp.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 4.537 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ và hoàn thành 94% kế hoạch năm (4.800 tỷ đồng). Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng trưởng gần 40% so với cùng kỳ nhờ quy mô tín dụng bán lẻ tăng trưởng cao và thu lãi đối với khoản vay cơ cấu COVID-19 từ khách hàng đã khôi phục hoạt động kinh doanh.

Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của ngân hàng tăng 4,1% so với đầu năm lên hơn 300.000 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 8,6%, đạt 226.915 tỷ đồng, dự phòng cho vay tăng 21,7%. Tiền gửi của khách hàng tăng 3,1 so với đầu năm, đạt 185.788 tỷ đồng.

VNDirect ước tính tăng trưởng tín dụng của LienVietPostBank đạt 11%

VNDirect ước tính tăng trưởng tín dụng của LienVietPostBank sẽ đạt 11%.

Ngày 21 tháng 7 năm 2022

Doanh thu từ chứng khoán đầu tư tăng đột biến, LienVietPostBank báo lãi 6 tháng tăng 71% so với cùng kỳ

27 tháng 6 năm 2022

LienVietPostBank hoàn tất đợt chào bán 265 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ vượt 15.000 tỷ đồng

Phương Nga


Thông tin thêm

LienVietPostBank sắp chia cổ tức tỷ lệ 15% và chào bán 300 triệu cổ phiếu

LienVietPostBank dự kiến ​​phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 15% và chào bán 300 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Hình ảnh minh họa: LienVietPostBank.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa ban hành Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2022.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến ​​phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 15% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021. Số lượng phát hành dự kiến ​​hơn 225,5 triệu cổ phiếu.

Đồng thời, ngân hàng sẽ chào bán 300 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chào bán dự kiến ​​là 16,4% (giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng / cổ phiếu). Sau khi hoàn thành các đợt phát hành trên, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến ​​đạt hơn 20.291 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện trong các năm 2022 và 2023 sau khi được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán.

Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng để cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng, tăng quy mô vốn lưu động cho ngân hàng, đầu tư mở rộng và phát triển hoạt động của ngân hàng.

Ngoài ra, ngân hàng cũng dự kiến ​​chào bán 95,8 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau phát hành tối đa 9,99%. Ngân hàng cho biết sẽ triển khai phương án này vào thời điểm thích hợp.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 4.537 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ và hoàn thành 94% kế hoạch năm (4.800 tỷ đồng). Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng trưởng gần 40% so với cùng kỳ nhờ quy mô tín dụng bán lẻ tăng trưởng cao và thu lãi đối với khoản vay cơ cấu COVID-19 từ khách hàng đã khôi phục hoạt động kinh doanh.

Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của ngân hàng tăng 4,1% so với đầu năm lên hơn 300.000 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 8,6%, đạt 226.915 tỷ đồng, dự phòng cho vay tăng 21,7%. Tiền gửi của khách hàng tăng 3,1 so với đầu năm, đạt 185.788 tỷ đồng.

VNDirect ước tính tăng trưởng tín dụng của LienVietPostBank đạt 11%

VNDirect ước tính tăng trưởng tín dụng của LienVietPostBank sẽ đạt 11%.

Ngày 21 tháng 7 năm 2022

Doanh thu từ chứng khoán đầu tư tăng đột biến, LienVietPostBank báo lãi 6 tháng tăng 71% so với cùng kỳ

27 tháng 6 năm 2022

LienVietPostBank hoàn tất đợt chào bán 265 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ vượt 15.000 tỷ đồng

Phương Nga


LienVietPostBank dự kiến ​​phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 15% và chào bán 300 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Hình ảnh minh họa: LienVietPostBank.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa ban hành Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2022.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến ​​phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 15% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021. Số lượng phát hành dự kiến ​​hơn 225,5 triệu cổ phiếu.

Đồng thời, ngân hàng sẽ chào bán 300 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chào bán dự kiến ​​là 16,4% (giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng / cổ phiếu). Sau khi hoàn thành các đợt phát hành trên, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến ​​đạt hơn 20.291 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện trong các năm 2022 và 2023 sau khi được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán.

Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng để cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng, tăng quy mô vốn lưu động cho ngân hàng, đầu tư mở rộng và phát triển hoạt động của ngân hàng.

Ngoài ra, ngân hàng cũng dự kiến ​​chào bán 95,8 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau phát hành tối đa 9,99%. Ngân hàng cho biết sẽ triển khai phương án này vào thời điểm thích hợp.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 4.537 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ và hoàn thành 94% kế hoạch năm (4.800 tỷ đồng). Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng trưởng gần 40% so với cùng kỳ nhờ quy mô tín dụng bán lẻ tăng trưởng cao và thu lãi đối với khoản vay cơ cấu COVID-19 từ khách hàng đã khôi phục hoạt động kinh doanh.

Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của ngân hàng tăng 4,1% so với đầu năm lên hơn 300.000 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 8,6%, đạt 226.915 tỷ đồng, dự phòng cho vay tăng 21,7%. Tiền gửi của khách hàng tăng 3,1 so với đầu năm, đạt 185.788 tỷ đồng.

VNDirect ước tính tăng trưởng tín dụng của LienVietPostBank đạt 11%

VNDirect ước tính tăng trưởng tín dụng của LienVietPostBank sẽ đạt 11%.

Ngày 21 tháng 7 năm 2022

Doanh thu từ chứng khoán đầu tư tăng đột biến, LienVietPostBank báo lãi 6 tháng tăng 71% so với cùng kỳ

27 tháng 6 năm 2022

LienVietPostBank hoàn tất đợt chào bán 265 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ vượt 15.000 tỷ đồng

Phương Nga

#LienVietPostBank #sắp #chia #cổ #tức #tỷ #lệ #và #chào #bán #triệu #cổ #phiếu

[rule_3_plain]

#LienVietPostBank #sắp #chia #cổ #tức #tỷ #lệ #và #chào #bán #triệu #cổ #phiếu

LienVietPostBank dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15% và chào bán 300 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu.

 Ảnh minh hoạ: LienVietPostBank.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa có Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2022.
Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021. Số cổ phiếu phát hành dự kiến là hơn 225,5 triệu cổ phiếu.
Đồng thời ngân hàng sẽ chào bán 300 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chào bán dự kiến là 16,4% (giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp). Sau khi hoàn tất các đợt phát hành trên, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến đạt hơn 20.291 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện trong năm 2022 và 2023 sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Uỷ ban Chứng khoán. 
Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng để cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng, tăng quy mô vốn hoạt động cho ngân hàng, đầu tư cho việc mở rộng, phát triển hoạt động của ngân hàng.
Ngoài ra, ngân hàng còn kế hoạch chào bán 95,8 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau phát hành tối đa là 9,99%. Phía ngân hàng cho biết sẽ triển khai phương án này vào thời điểm phù hợp.
Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm,  lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 4.537 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ và thực hiện 94% kế hoạch năm (4.800 tỷ đồng). Trong đó, thu nhập thuần từ lãi tăng trưởng gần 40% so với cùng kỳ nhờ quy mô tín dụng bán lẻ tăng trưởng cao và thu lãi khoản vay cơ cấu COVID-19 của khách hàng đã khôi phục hoạt động kinh doanh.
Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của ngân hàng tăng 4,1% so với đầu năm lên hơn 300.000 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng tăng đến 8,6%, đạt 226.915 tỷ đồng, dự phòng rủi ro cho vay tăng 21,7%. Huy động tiền gửi từ khách hàng tăng 3,1 so với đầu năm, đạt 185.788 tỷ đồng.

VNDirect ước tính tăng trưởng tín dụng của LienVietPostBank đạt 11%

21-07-2022

Thu đột biến từ chứng khoán đầu tư, LienVietPostBank báo lãi 6 tháng tăng 71% so với cùng kỳ

27-06-2022

LienVietPostBank hoàn tất chào bán 265 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ vượt 15.000 tỷ đồng

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/lienvietpostbank-sap-chia-co-tuc-ty-le-15-va-chao-ban-300-trieu-co-phieu-422022927204052837.htm

#LienVietPostBank #sắp #chia #cổ #tức #tỷ #lệ #và #chào #bán #triệu #cổ #phiếu

[rule_2_plain]

#LienVietPostBank #sắp #chia #cổ #tức #tỷ #lệ #và #chào #bán #triệu #cổ #phiếu

[rule_2_plain]

#LienVietPostBank #sắp #chia #cổ #tức #tỷ #lệ #và #chào #bán #triệu #cổ #phiếu

[rule_3_plain]

#LienVietPostBank #sắp #chia #cổ #tức #tỷ #lệ #và #chào #bán #triệu #cổ #phiếu

LienVietPostBank dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15% và chào bán 300 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu.

 Ảnh minh hoạ: LienVietPostBank.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa có Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2022.
Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021. Số cổ phiếu phát hành dự kiến là hơn 225,5 triệu cổ phiếu.
Đồng thời ngân hàng sẽ chào bán 300 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chào bán dự kiến là 16,4% (giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp). Sau khi hoàn tất các đợt phát hành trên, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến đạt hơn 20.291 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện trong năm 2022 và 2023 sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Uỷ ban Chứng khoán. 
Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng để cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng, tăng quy mô vốn hoạt động cho ngân hàng, đầu tư cho việc mở rộng, phát triển hoạt động của ngân hàng.
Ngoài ra, ngân hàng còn kế hoạch chào bán 95,8 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau phát hành tối đa là 9,99%. Phía ngân hàng cho biết sẽ triển khai phương án này vào thời điểm phù hợp.
Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm,  lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 4.537 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ và thực hiện 94% kế hoạch năm (4.800 tỷ đồng). Trong đó, thu nhập thuần từ lãi tăng trưởng gần 40% so với cùng kỳ nhờ quy mô tín dụng bán lẻ tăng trưởng cao và thu lãi khoản vay cơ cấu COVID-19 của khách hàng đã khôi phục hoạt động kinh doanh.
Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của ngân hàng tăng 4,1% so với đầu năm lên hơn 300.000 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng tăng đến 8,6%, đạt 226.915 tỷ đồng, dự phòng rủi ro cho vay tăng 21,7%. Huy động tiền gửi từ khách hàng tăng 3,1 so với đầu năm, đạt 185.788 tỷ đồng.

VNDirect ước tính tăng trưởng tín dụng của LienVietPostBank đạt 11%

21-07-2022

Thu đột biến từ chứng khoán đầu tư, LienVietPostBank báo lãi 6 tháng tăng 71% so với cùng kỳ

27-06-2022

LienVietPostBank hoàn tất chào bán 265 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ vượt 15.000 tỷ đồng

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/lienvietpostbank-sap-chia-co-tuc-ty-le-15-va-chao-ban-300-trieu-co-phieu-422022927204052837.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#LienVietPostBank #sắp #chia #cổ #tức #tỷ #lệ #và #chào #bán #triệu #cổ #phiếu

Xem thêm thông tin hay:  SSI: NHNN sẽ duy trì mặt bằng lãi suất liên ngân hàng khoảng 5 - 5,5% trong giai đoạn còn lại của năm

Viết một bình luận