LienVietPostBank giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp dịp cuối năm

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => LienVietPostBank giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp dịp cuối năm phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Hưởng ứng chủ trương của Quốc hội, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội sau tác động của dịch COVID-19, LienVietPostBank mới đây đã thông báo giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp trong thời gian tới. Giai đoạn. hai tháng cuối năm.

Với tổng quy mô hơn 3.000 tỷ đồng, LienVietPostBank ưu tiên giảm lãi suất cho vay lên đến 1%/năm cho khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu – mảng mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn. cho đất nước.

Ngoài ra, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn cũng sẽ được hỗ trợ giảm lãi suất trong hai tháng cuối năm 2022, được coi là cao điểm của nhu cầu vay vốn, góp phần giảm cầu vay vốn. giảm áp lực khó khăn về chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điểm đặc biệt của chương trình là khách hàng không cần phải làm thủ tục rườm rà, ngân hàng hoàn toàn chủ động trong việc giảm lãi suất, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi nhận hỗ trợ.

Bên cạnh đó, LienVietPostBank cũng chủ trương tiết giảm chi phí hoạt động, cơ cấu nguồn vốn huy động, ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch, tích cực giải quyết thu hồi nợ xấu… nhằm tạo nguồn hỗ trợ tốt nhất. cho doanh nghiệp.

LienVietPostBank hỗ trợ giảm lãi suất vay lên tới 1%/năm cho khách hàng doanh nghiệp. (Ảnh: LienVietPostBank).

Không chỉ giảm lãi suất, LienVietPostBank còn cung cấp đa dạng các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng doanh nghiệp như; Dịch vụ thu hộ NSNN, Dịch vụ ủy thác chi trả lương, UPAS LC, Thanh toán quốc tế…

Ngân hàng cũng tiên phong cải tiến và phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng số, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh số hóa để nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Đồng thời, với đội ngũ nhân viên trẻ, chất lượng cao, chúng tôi mang đến dịch vụ chuyên nghiệp và tin cậy cho khách hàng.

Việc LienVietPostBank giảm lãi suất cuối năm 2022 là hoạt động ý nghĩa, thể hiện nỗ lực của Ngân hàng trong việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, đồng thời hưởng ứng chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ. của Ngân hàng Nhà nước về các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Chân dung ông Nguyễn Đức Thụy, tân Chủ tịch LienVietPostBank

Chân dung ông Nguyễn Đức Thụy, tân Chủ tịch LienVietPostBank

09-12-2022

Ông Nguyễn Đức Thụy là Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank

22-11-2022

LienVietPostBank ký kết hợp đồng bảo hiểm độc quyền 15 năm với Dai-ichi Life

Bích Thu


Thông tin thêm

LienVietPostBank giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp dịp cuối năm

Hưởng ứng chủ trương của Quốc hội, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau tác động của dịch COVID-19, LienVietPostBank mới đây đã thông báo giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp trong thời gian tới. Giai đoạn. hai tháng cuối năm.

Với tổng quy mô hơn 3.000 tỷ đồng, LienVietPostBank ưu tiên giảm lãi suất cho vay lên đến 1%/năm cho khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu - mảng mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn. cho đất nước.

Ngoài ra, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn cũng sẽ được hỗ trợ giảm lãi suất trong hai tháng cuối năm 2022, được coi là cao điểm của nhu cầu vay vốn, góp phần giảm cầu vay vốn. giảm áp lực khó khăn về chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điểm đặc biệt của chương trình là khách hàng không cần phải làm thủ tục rườm rà, ngân hàng hoàn toàn chủ động trong việc giảm lãi suất, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi nhận hỗ trợ.

Bên cạnh đó, LienVietPostBank cũng chủ trương tiết giảm chi phí hoạt động, cơ cấu nguồn vốn huy động, ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch, tích cực giải quyết thu hồi nợ xấu… nhằm tạo nguồn hỗ trợ tốt nhất. cho doanh nghiệp.

LienVietPostBank hỗ trợ giảm lãi suất vay lên tới 1%/năm cho khách hàng doanh nghiệp. (Ảnh: LienVietPostBank).

Không chỉ giảm lãi suất, LienVietPostBank còn cung cấp đa dạng các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng doanh nghiệp như; Dịch vụ thu hộ NSNN, Dịch vụ ủy thác chi trả lương, UPAS LC, Thanh toán quốc tế...

Ngân hàng cũng tiên phong cải tiến và phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng số, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh số hóa để nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Đồng thời, với đội ngũ nhân viên trẻ, chất lượng cao, chúng tôi mang đến dịch vụ chuyên nghiệp và tin cậy cho khách hàng.

Việc LienVietPostBank giảm lãi suất cuối năm 2022 là hoạt động ý nghĩa, thể hiện nỗ lực của Ngân hàng trong việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, đồng thời hưởng ứng chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ. của Ngân hàng Nhà nước về các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chân dung ông Nguyễn Đức Thụy, tân Chủ tịch LienVietPostBank

Chân dung ông Nguyễn Đức Thụy, tân Chủ tịch LienVietPostBank

09-12-2022

Ông Nguyễn Đức Thụy là Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank

22-11-2022

LienVietPostBank ký kết hợp đồng bảo hiểm độc quyền 15 năm với Dai-ichi Life

Bích Thu


Hưởng ứng chủ trương của Quốc hội, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội sau tác động của dịch COVID-19, LienVietPostBank mới đây đã thông báo giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp trong thời gian tới. Giai đoạn. hai tháng cuối năm.

Với tổng quy mô hơn 3.000 tỷ đồng, LienVietPostBank ưu tiên giảm lãi suất cho vay lên đến 1%/năm cho khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu – mảng mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn. cho đất nước.

Ngoài ra, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn cũng sẽ được hỗ trợ giảm lãi suất trong hai tháng cuối năm 2022, được coi là cao điểm của nhu cầu vay vốn, góp phần giảm cầu vay vốn. giảm áp lực khó khăn về chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điểm đặc biệt của chương trình là khách hàng không cần phải làm thủ tục rườm rà, ngân hàng hoàn toàn chủ động trong việc giảm lãi suất, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi nhận hỗ trợ.

Bên cạnh đó, LienVietPostBank cũng chủ trương tiết giảm chi phí hoạt động, cơ cấu nguồn vốn huy động, ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch, tích cực giải quyết thu hồi nợ xấu… nhằm tạo nguồn hỗ trợ tốt nhất. cho doanh nghiệp.

LienVietPostBank hỗ trợ giảm lãi suất vay lên tới 1%/năm cho khách hàng doanh nghiệp. (Ảnh: LienVietPostBank).

Không chỉ giảm lãi suất, LienVietPostBank còn cung cấp đa dạng các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng doanh nghiệp như; Dịch vụ thu hộ NSNN, Dịch vụ ủy thác chi trả lương, UPAS LC, Thanh toán quốc tế…

Ngân hàng cũng tiên phong cải tiến và phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng số, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh số hóa để nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Đồng thời, với đội ngũ nhân viên trẻ, chất lượng cao, chúng tôi mang đến dịch vụ chuyên nghiệp và tin cậy cho khách hàng.

Việc LienVietPostBank giảm lãi suất cuối năm 2022 là hoạt động ý nghĩa, thể hiện nỗ lực của Ngân hàng trong việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, đồng thời hưởng ứng chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ. của Ngân hàng Nhà nước về các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Chân dung ông Nguyễn Đức Thụy, tân Chủ tịch LienVietPostBank

Chân dung ông Nguyễn Đức Thụy, tân Chủ tịch LienVietPostBank

09-12-2022

Ông Nguyễn Đức Thụy là Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank

22-11-2022

LienVietPostBank ký kết hợp đồng bảo hiểm độc quyền 15 năm với Dai-ichi Life

Bích Thu

#LienVietPostBank #giảm #lãi #suất #cho #vay #hỗ #trợ #khách #hàng #doanh #nghiệp #dịp #cuối #năm

[rule_3_plain]

#LienVietPostBank #giảm #lãi #suất #cho #vay #hỗ #trợ #khách #hàng #doanh #nghiệp #dịp #cuối #năm

Hưởng ứng chủ trương của Quốc hội, Chính phủ và NHNN hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội sau ảnh hưởng của COVID- 19, mới đây, LienVietPostBank công bố giảm lãi suất vay cho khách hàng doanh nghiệp trong hai tháng cuối năm.

Với tổng quy mô lên tới hơn 3.000 tỷ đồng, LienVietPostBank ưu tiên hỗ trợ giảm lãi suất vay lên tới 1%/năm cho khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu – đơn vị đem về nguồn thu ngoại tệ lớn cho đất nước.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ưu tiên như Nông nghiệp, nông thôn cũng được hỗ trợ giảm lãi suất trong 2 tháng cuối năm 2022, vốn được xem là cao điểm về nhu cầu vốn vay, góp phần giảm bớt áp lực khó khăn về chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Điểm đặc biệt của chương trình là khách hàng không cần phải làm thủ tục rườm rà, ngân hàng hoàn toàn chủ động trong thực hiện giảm lãi suất, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng được hỗ trợ.
Ngoài ra, LienVietPostBank cũng chủ trương tiết giảm chi phí hoạt động, cơ cấu nguồn vốn huy động, ứng dụng công nghệ thông tin trong các giao dịch, tích cực giải quyết thu hồi nợ xấu… để tạo nguồn hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp.

LienVietPostBank hỗ trợ giảm lãi suất cho vay lên tới 1%/năm đối với khách hàng doanh nghiệp. (Ảnh: LienVietPostBank).

Không chỉ giảm lãi suất, LienVietPostBank còn cung cấp đa dạng các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ đến với khách hàng doanh nghiệp như; Dịch vụ thu hộ Ngân sách nhà nước, Dịch vụ Ủy thác thanh toán lương, UPAS LC, Thanh toán quốc tế…
Ngân hàng cũng là đơn vị tiên phong trong việc cải tiến và phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng số, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, tăng cường số hóa nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. Đồng thời, với đội ngũ nhân sự trẻ trung, chất lượng cao mang tới sự phục vụ chuyên nghiệp, tin cậy cho khách hàng.
Đợt giảm lãi suất cuối năm 2022 của LienVietPostBank là hoạt động ý nghĩa, thể hiện nỗ lực của Ngân hàng trong việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, đồng thời hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của NHNN về các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. 

Chân dung ông Nguyễn Đức Thụy, tân Chủ tịch LienVietPostBank

09-12-2022

Ông Nguyễn Đức Thụy làm Chủ tịch LienVietPostBank

22-11-2022

LienVietPostBank ký hợp đồng bảo hiểm độc quyền 15 năm với Dai-ichi Life

Bích Thu

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/lienvietpostbank-giam-lai-suat-cho-vay-ho-tro-khach-hang-doanh-nghiep-dip-cuoi-nam-422022121313582921.htm

#LienVietPostBank #giảm #lãi #suất #cho #vay #hỗ #trợ #khách #hàng #doanh #nghiệp #dịp #cuối #năm

[rule_2_plain]

#LienVietPostBank #giảm #lãi #suất #cho #vay #hỗ #trợ #khách #hàng #doanh #nghiệp #dịp #cuối #năm

[rule_2_plain]

#LienVietPostBank #giảm #lãi #suất #cho #vay #hỗ #trợ #khách #hàng #doanh #nghiệp #dịp #cuối #năm

[rule_3_plain]

#LienVietPostBank #giảm #lãi #suất #cho #vay #hỗ #trợ #khách #hàng #doanh #nghiệp #dịp #cuối #năm

Hưởng ứng chủ trương của Quốc hội, Chính phủ và NHNN hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội sau ảnh hưởng của COVID- 19, mới đây, LienVietPostBank công bố giảm lãi suất vay cho khách hàng doanh nghiệp trong hai tháng cuối năm.

Với tổng quy mô lên tới hơn 3.000 tỷ đồng, LienVietPostBank ưu tiên hỗ trợ giảm lãi suất vay lên tới 1%/năm cho khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu – đơn vị đem về nguồn thu ngoại tệ lớn cho đất nước.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ưu tiên như Nông nghiệp, nông thôn cũng được hỗ trợ giảm lãi suất trong 2 tháng cuối năm 2022, vốn được xem là cao điểm về nhu cầu vốn vay, góp phần giảm bớt áp lực khó khăn về chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Điểm đặc biệt của chương trình là khách hàng không cần phải làm thủ tục rườm rà, ngân hàng hoàn toàn chủ động trong thực hiện giảm lãi suất, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng được hỗ trợ.
Ngoài ra, LienVietPostBank cũng chủ trương tiết giảm chi phí hoạt động, cơ cấu nguồn vốn huy động, ứng dụng công nghệ thông tin trong các giao dịch, tích cực giải quyết thu hồi nợ xấu… để tạo nguồn hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp.

LienVietPostBank hỗ trợ giảm lãi suất cho vay lên tới 1%/năm đối với khách hàng doanh nghiệp. (Ảnh: LienVietPostBank).

Không chỉ giảm lãi suất, LienVietPostBank còn cung cấp đa dạng các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ đến với khách hàng doanh nghiệp như; Dịch vụ thu hộ Ngân sách nhà nước, Dịch vụ Ủy thác thanh toán lương, UPAS LC, Thanh toán quốc tế…
Ngân hàng cũng là đơn vị tiên phong trong việc cải tiến và phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng số, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, tăng cường số hóa nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. Đồng thời, với đội ngũ nhân sự trẻ trung, chất lượng cao mang tới sự phục vụ chuyên nghiệp, tin cậy cho khách hàng.
Đợt giảm lãi suất cuối năm 2022 của LienVietPostBank là hoạt động ý nghĩa, thể hiện nỗ lực của Ngân hàng trong việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, đồng thời hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của NHNN về các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. 

Chân dung ông Nguyễn Đức Thụy, tân Chủ tịch LienVietPostBank

09-12-2022

Ông Nguyễn Đức Thụy làm Chủ tịch LienVietPostBank

22-11-2022

LienVietPostBank ký hợp đồng bảo hiểm độc quyền 15 năm với Dai-ichi Life

Bích Thu

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/lienvietpostbank-giam-lai-suat-cho-vay-ho-tro-khach-hang-doanh-nghiep-dip-cuoi-nam-422022121313582921.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#LienVietPostBank #giảm #lãi #suất #cho #vay #hỗ #trợ #khách #hàng #doanh #nghiệp #dịp #cuối #năm

Xem thêm thông tin hay:  V Đồng bị bắt, lừa dảo có phải sự thật? Giải đáp thông tin

Viết một bình luận