LienVietPostBank chốt ngày trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 15%

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => LienVietPostBank chốt ngày trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 15% phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

LienVietPostBank thông báo, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 tỷ lệ 15% là 18/11/2022, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/11.

Hình ảnh minh họa: LienVietPostBank.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) thông báo, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 tỷ lệ 15% là 18/11/2022, ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là 17/11.

Theo đó, ngân hàng dự kiến ​​phát hành 225,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 15% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021. Thời gian thực hiện dự kiến ​​vào cuối quý. IV / 2022.

Ngoài ra, ngân hàng sẽ chào bán 300 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chào bán dự kiến ​​là 16,4% (giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng / cổ phiếu). Sau khi hoàn thành các đợt phát hành trên, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến ​​đạt hơn 20.291 tỷ đồng.

Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng để cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng, tăng quy mô vốn lưu động cho ngân hàng, đầu tư mở rộng và phát triển hoạt động của ngân hàng.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 4.822 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm (4.800 tỷ đồng). Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng trưởng gần 45% so với cùng kỳ nhờ quy mô tín dụng bán lẻ tăng trưởng cao và thu lãi đối với khoản vay cơ cấu COVID-19 từ khách hàng đã khôi phục hoạt động kinh doanh.

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của ngân hàng tăng 8,4% so với đầu năm lên hơn 313,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 9,1%, đạt 117.900 tỷ đồng, dự phòng rủi ro cho vay tăng gần 44%. Tiền gửi của khách hàng tăng 7,4 so với đầu năm, đạt 193.533 tỷ đồng.

LienVietPostBank lãi gần 4.900 tỷ đồng trước thuế, về đích sớm 9 tháng

LienVietPostBank lãi gần 4.900 tỷ đồng trước thuế, về đích sớm 9 tháng

23 tháng 10 năm 2022

LienVietPostBank, ABBank được chấp thuận tăng vốn

04-10-2022

LienVietPostBank thông qua phương án phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu

Phương Nga


Thông tin thêm

LienVietPostBank chốt ngày trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 15%

LienVietPostBank thông báo, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 tỷ lệ 15% là 18/11/2022, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/11.

Hình ảnh minh họa: LienVietPostBank.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) thông báo, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 tỷ lệ 15% là 18/11/2022, ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là 17/11.

Theo đó, ngân hàng dự kiến ​​phát hành 225,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 15% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021. Thời gian thực hiện dự kiến ​​vào cuối quý. IV / 2022.

Ngoài ra, ngân hàng sẽ chào bán 300 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chào bán dự kiến ​​là 16,4% (giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng / cổ phiếu). Sau khi hoàn thành các đợt phát hành trên, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến ​​đạt hơn 20.291 tỷ đồng.

Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng để cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng, tăng quy mô vốn lưu động cho ngân hàng, đầu tư mở rộng và phát triển hoạt động của ngân hàng.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 4.822 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm (4.800 tỷ đồng). Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng trưởng gần 45% so với cùng kỳ nhờ quy mô tín dụng bán lẻ tăng trưởng cao và thu lãi đối với khoản vay cơ cấu COVID-19 từ khách hàng đã khôi phục hoạt động kinh doanh.

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của ngân hàng tăng 8,4% so với đầu năm lên hơn 313,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 9,1%, đạt 117.900 tỷ đồng, dự phòng rủi ro cho vay tăng gần 44%. Tiền gửi của khách hàng tăng 7,4 so với đầu năm, đạt 193.533 tỷ đồng.

LienVietPostBank lãi gần 4.900 tỷ đồng trước thuế, về đích sớm 9 tháng

LienVietPostBank lãi gần 4.900 tỷ đồng trước thuế, về đích sớm 9 tháng

23 tháng 10 năm 2022

LienVietPostBank, ABBank được chấp thuận tăng vốn

04-10-2022

LienVietPostBank thông qua phương án phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu

Phương Nga


LienVietPostBank thông báo, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 tỷ lệ 15% là 18/11/2022, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/11.

Hình ảnh minh họa: LienVietPostBank.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) thông báo, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 tỷ lệ 15% là 18/11/2022, ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là 17/11.

Theo đó, ngân hàng dự kiến ​​phát hành 225,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 15% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021. Thời gian thực hiện dự kiến ​​vào cuối quý. IV / 2022.

Ngoài ra, ngân hàng sẽ chào bán 300 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chào bán dự kiến ​​là 16,4% (giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng / cổ phiếu). Sau khi hoàn thành các đợt phát hành trên, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến ​​đạt hơn 20.291 tỷ đồng.

Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng để cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng, tăng quy mô vốn lưu động cho ngân hàng, đầu tư mở rộng và phát triển hoạt động của ngân hàng.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 4.822 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm (4.800 tỷ đồng). Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng trưởng gần 45% so với cùng kỳ nhờ quy mô tín dụng bán lẻ tăng trưởng cao và thu lãi đối với khoản vay cơ cấu COVID-19 từ khách hàng đã khôi phục hoạt động kinh doanh.

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của ngân hàng tăng 8,4% so với đầu năm lên hơn 313,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 9,1%, đạt 117.900 tỷ đồng, dự phòng rủi ro cho vay tăng gần 44%. Tiền gửi của khách hàng tăng 7,4 so với đầu năm, đạt 193.533 tỷ đồng.

LienVietPostBank lãi gần 4.900 tỷ đồng trước thuế, về đích sớm 9 tháng

LienVietPostBank lãi gần 4.900 tỷ đồng trước thuế, về đích sớm 9 tháng

23 tháng 10 năm 2022

LienVietPostBank, ABBank được chấp thuận tăng vốn

04-10-2022

LienVietPostBank thông qua phương án phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu

Phương Nga

#LienVietPostBank #chốt #ngày #trả #cổ #tức #năm #tỷ #lệ

[rule_3_plain]

#LienVietPostBank #chốt #ngày #trả #cổ #tức #năm #tỷ #lệ

LienVietPostBank thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 tỷ lệ 15% là ngày 18/11/2022, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/11.

 Ảnh minh hoạ: LienVietPostBank.

Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank) thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 tỷ lệ 15% là ngày 18/11/2022, tướng ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/11.
Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành 225,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021. Thời gian thực hiện dự kiến cuối quý IV/2022. 

Ngoài ra, ngân hàng sẽ chào bán 300 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chào bán dự kiến là 16,4% (giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp). Sau khi hoàn tất các đợt phát hành trên, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến đạt hơn 20.291 tỷ đồng. 
Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng để cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng, tăng quy mô vốn hoạt động cho ngân hàng, đầu tư cho việc mở rộng, phát triển hoạt động của ngân hàng.
Về kết quả kinh doanh 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 4.822 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm (4.800 tỷ đồng). Trong đó, thu nhập thuần từ lãi tăng trưởng gần 45% so với cùng kỳ nhờ quy mô tín dụng bán lẻ tăng trưởng cao và thu lãi khoản vay cơ cấu COVID-19 của khách hàng đã khôi phục hoạt động kinh doanh.
Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của ngân hàng tăng 8,4% so với đầu năm lên hơn 313.400 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng tăng đến 9,1%, đạt 117.900 tỷ đồng, dự phòng rủi ro cho vay tăng gần 44%. Huy động tiền gửi từ khách hàng tăng 7,4 so với đầu năm, đạt 193.533 tỷ đồng. 

LienVietPostBank lãi gần 4.900 tỷ trước thuế, cán đích lợi nhuận sớm trong 9 tháng

23-10-2022

LienVietPostBank, ABBank được chấp thuận tăng vốn

04-10-2022

LienVietPostBank thông qua phương án phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/lienvietpostbank-chot-ngay-tra-co-tuc-nam-2021-ty-le-15-422022117144948176.htm

#LienVietPostBank #chốt #ngày #trả #cổ #tức #năm #tỷ #lệ

[rule_2_plain]

#LienVietPostBank #chốt #ngày #trả #cổ #tức #năm #tỷ #lệ

[rule_2_plain]

#LienVietPostBank #chốt #ngày #trả #cổ #tức #năm #tỷ #lệ

[rule_3_plain]

#LienVietPostBank #chốt #ngày #trả #cổ #tức #năm #tỷ #lệ

LienVietPostBank thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 tỷ lệ 15% là ngày 18/11/2022, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/11.

 Ảnh minh hoạ: LienVietPostBank.

Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank) thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 tỷ lệ 15% là ngày 18/11/2022, tướng ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/11.
Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành 225,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021. Thời gian thực hiện dự kiến cuối quý IV/2022. 

Ngoài ra, ngân hàng sẽ chào bán 300 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chào bán dự kiến là 16,4% (giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp). Sau khi hoàn tất các đợt phát hành trên, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến đạt hơn 20.291 tỷ đồng. 
Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng để cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng, tăng quy mô vốn hoạt động cho ngân hàng, đầu tư cho việc mở rộng, phát triển hoạt động của ngân hàng.
Về kết quả kinh doanh 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 4.822 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm (4.800 tỷ đồng). Trong đó, thu nhập thuần từ lãi tăng trưởng gần 45% so với cùng kỳ nhờ quy mô tín dụng bán lẻ tăng trưởng cao và thu lãi khoản vay cơ cấu COVID-19 của khách hàng đã khôi phục hoạt động kinh doanh.
Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của ngân hàng tăng 8,4% so với đầu năm lên hơn 313.400 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng tăng đến 9,1%, đạt 117.900 tỷ đồng, dự phòng rủi ro cho vay tăng gần 44%. Huy động tiền gửi từ khách hàng tăng 7,4 so với đầu năm, đạt 193.533 tỷ đồng. 

LienVietPostBank lãi gần 4.900 tỷ trước thuế, cán đích lợi nhuận sớm trong 9 tháng

23-10-2022

LienVietPostBank, ABBank được chấp thuận tăng vốn

04-10-2022

LienVietPostBank thông qua phương án phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/lienvietpostbank-chot-ngay-tra-co-tuc-nam-2021-ty-le-15-422022117144948176.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#LienVietPostBank #chốt #ngày #trả #cổ #tức #năm #tỷ #lệ

Xem thêm thông tin hay:  Nợ xấu ngân hàng là gì? Phải làm gì khi bị nợ xấu ngân hàng?

Viết một bình luận