Lãnh đạo VIB nhận hàng trăm nghìn cổ phiếu thưởng ESOP

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Lãnh đạo VIB nhận hàng trăm nghìn cổ phiếu thưởng ESOP phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Hàng loạt lãnh đạo VIB sắp nhận hàng trăm nghìn cổ phiếu ESOP. Thời gian dự kiến ​​thực hiện giao dịch là ngày 30/5/2022.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có thông báo về việc giao dịch cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của hàng loạt lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB). Thời gian dự kiến ​​thực hiện giao dịch là ngày 30/5/2022.

Trong đó, Phó Tổng giám đốc An Thanh Sơn nhận được nhiều cổ phiếu thưởng nhất theo chương trình ESOP với hơn 222.000 cổ phiếu. Tiếp theo là bà Phạm Thị Minh Huệ (202.218 cổ phiếu), ông Trần Nhật Minh (217.365 cổ phiếu), ông An Thanh Sơn (193.365 cổ phiếu) và ông Hàn Ngọc Vũ với 28.857 cổ phiếu.

Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp.

Theo kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ vào năm 2022 của VIB, ngân hàng dự kiến ​​phát hành hơn 554 triệu cổ phiếu để chia thưởng 35% cho cổ đông hiện hữu và 0,7% cho người lao động từ nguồn. công bằng. Qua đó, nâng vốn điều lệ lên hơn 21.000 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm hơn 5.545 tỷ đồng.

Phương án tăng vốn này đã được cổ đông của ngân hàng thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 16 tháng 3. Trước đó, ngân hàng cũng đã chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% và 40% vào các năm 2020 và 2021.

Bên cạnh kế hoạch tăng vốn, cổ đông ngân hàng cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm với mục tiêu lãi 10.500 tỷ đồng, tăng 31% so với kết quả đạt được năm 2021.

Mới đây, VIB đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 16/5 để hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ tương đương 35% từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Trong một diễn biến mới đây, vợ ông Trần Nhật Minh là bà Phạm Thị Kim Ngọc đăng ký bán 1,9 triệu cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 19/5 đến 17/5/2022 theo phương thức thỏa thuận.

Trước đó, bà Ngọc đã mua 800.000 cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu từ ngày 28/3 đến 26/4/2022 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Ước tính giá cổ phiếu bình quân giai đoạn này là 44.500 đồng / cổ phiếu, bà Ngọc bỏ ra khoảng 35,6 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/5, giá cổ phiếu VIB dừng ở mức 25.500 đồng / cổ phiếu.

Diễn biến giá cổ phiếu VIB. (Nguồn: TradingView).

SSI: Nợ tái cơ cấu của VIB dự báo giảm 80% vào năm 2022

SSI: Dư nợ cơ cấu của VIB dự kiến ​​giảm 80% vào năm 2022

Ngày 17 tháng 5 năm 2022

Vợ Phó TGĐ VIB muốn bán 1,9 triệu cổ phiếu

02-05-2022

VIB chốt ngày chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 35%

Phương Nga


Thông tin thêm

Lãnh đạo VIB nhận hàng trăm nghìn cổ phiếu thưởng ESOP

Hàng loạt lãnh đạo VIB sắp nhận hàng trăm nghìn cổ phiếu ESOP. Thời gian dự kiến ​​thực hiện giao dịch là ngày 30/5/2022.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có thông báo về việc giao dịch cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của hàng loạt lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB). Thời gian dự kiến ​​thực hiện giao dịch là ngày 30/5/2022.

Trong đó, Phó Tổng giám đốc An Thanh Sơn nhận được nhiều cổ phiếu thưởng nhất theo chương trình ESOP với hơn 222.000 cổ phiếu. Tiếp theo là bà Phạm Thị Minh Huệ (202.218 cổ phiếu), ông Trần Nhật Minh (217.365 cổ phiếu), ông An Thanh Sơn (193.365 cổ phiếu) và ông Hàn Ngọc Vũ với 28.857 cổ phiếu.

Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp.

Theo kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ vào năm 2022 của VIB, ngân hàng dự kiến ​​phát hành hơn 554 triệu cổ phiếu để chia thưởng 35% cho cổ đông hiện hữu và 0,7% cho người lao động từ nguồn. công bằng. Qua đó, nâng vốn điều lệ lên hơn 21.000 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm hơn 5.545 tỷ đồng.

Phương án tăng vốn này đã được cổ đông của ngân hàng thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 16 tháng 3. Trước đó, ngân hàng cũng đã chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% và 40% vào các năm 2020 và 2021.

Bên cạnh kế hoạch tăng vốn, cổ đông ngân hàng cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm với mục tiêu lãi 10.500 tỷ đồng, tăng 31% so với kết quả đạt được năm 2021.

Mới đây, VIB đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 16/5 để hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ tương đương 35% từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Trong một diễn biến mới đây, vợ ông Trần Nhật Minh là bà Phạm Thị Kim Ngọc đăng ký bán 1,9 triệu cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 19/5 đến 17/5/2022 theo phương thức thỏa thuận.

Trước đó, bà Ngọc đã mua 800.000 cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu từ ngày 28/3 đến 26/4/2022 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Ước tính giá cổ phiếu bình quân giai đoạn này là 44.500 đồng / cổ phiếu, bà Ngọc bỏ ra khoảng 35,6 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/5, giá cổ phiếu VIB dừng ở mức 25.500 đồng / cổ phiếu.

Diễn biến giá cổ phiếu VIB. (Nguồn: TradingView).

SSI: Nợ tái cơ cấu của VIB dự báo giảm 80% vào năm 2022

SSI: Dư nợ cơ cấu của VIB dự kiến ​​giảm 80% vào năm 2022

Ngày 17 tháng 5 năm 2022

Vợ Phó TGĐ VIB muốn bán 1,9 triệu cổ phiếu

02-05-2022

VIB chốt ngày chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 35%

Phương Nga


Hàng loạt lãnh đạo VIB sắp nhận hàng trăm nghìn cổ phiếu ESOP. Thời gian dự kiến ​​thực hiện giao dịch là ngày 30/5/2022.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có thông báo về việc giao dịch cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của hàng loạt lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB). Thời gian dự kiến ​​thực hiện giao dịch là ngày 30/5/2022.

Trong đó, Phó Tổng giám đốc An Thanh Sơn nhận được nhiều cổ phiếu thưởng nhất theo chương trình ESOP với hơn 222.000 cổ phiếu. Tiếp theo là bà Phạm Thị Minh Huệ (202.218 cổ phiếu), ông Trần Nhật Minh (217.365 cổ phiếu), ông An Thanh Sơn (193.365 cổ phiếu) và ông Hàn Ngọc Vũ với 28.857 cổ phiếu.

Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp.

Theo kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ vào năm 2022 của VIB, ngân hàng dự kiến ​​phát hành hơn 554 triệu cổ phiếu để chia thưởng 35% cho cổ đông hiện hữu và 0,7% cho người lao động từ nguồn. công bằng. Qua đó, nâng vốn điều lệ lên hơn 21.000 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm hơn 5.545 tỷ đồng.

Phương án tăng vốn này đã được cổ đông của ngân hàng thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 16 tháng 3. Trước đó, ngân hàng cũng đã chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% và 40% vào các năm 2020 và 2021.

Bên cạnh kế hoạch tăng vốn, cổ đông ngân hàng cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm với mục tiêu lãi 10.500 tỷ đồng, tăng 31% so với kết quả đạt được năm 2021.

Mới đây, VIB đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 16/5 để hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ tương đương 35% từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Trong một diễn biến mới đây, vợ ông Trần Nhật Minh là bà Phạm Thị Kim Ngọc đăng ký bán 1,9 triệu cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 19/5 đến 17/5/2022 theo phương thức thỏa thuận.

Trước đó, bà Ngọc đã mua 800.000 cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu từ ngày 28/3 đến 26/4/2022 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Ước tính giá cổ phiếu bình quân giai đoạn này là 44.500 đồng / cổ phiếu, bà Ngọc bỏ ra khoảng 35,6 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/5, giá cổ phiếu VIB dừng ở mức 25.500 đồng / cổ phiếu.

Diễn biến giá cổ phiếu VIB. (Nguồn: TradingView).

SSI: Nợ tái cơ cấu của VIB dự báo giảm 80% vào năm 2022

SSI: Dư nợ cơ cấu của VIB dự kiến ​​giảm 80% vào năm 2022

Ngày 17 tháng 5 năm 2022

Vợ Phó TGĐ VIB muốn bán 1,9 triệu cổ phiếu

02-05-2022

VIB chốt ngày chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 35%

Phương Nga

#Lãnh #đạo #VIB #nhận #hàng #trăm #nghìn #cổ #phiếu #thưởng #ESOP

[rule_3_plain]

#Lãnh #đạo #VIB #nhận #hàng #trăm #nghìn #cổ #phiếu #thưởng #ESOP

Hàng loạt lãnh đạo VIB sắp nhận trăm nghìn cổ phiếu ESOP. Thời gian dự kiến thực hiện các giao dịch là 30/5/2022.

Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa có thông báo giao dịch cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của hàng loạt lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB). Thời gian dự kiến thực hiện các giao dịch là 30/5/2022. 
Trong đó, Phó Tổng Giám đốc Ân Thanh Sơn nhận nhiều cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP nhất với hơn 222.000 cổ phiếu. Tiếp theo là bà Phạm Thị Minh Huệ (202.218 cổ phiếu), ông Trần Nhất Minh (217.365 cổ phiếu), ông Ân Thanh Sơn (193.365 cổ phiếu) và ông Hàn Ngọc Vũ với 28.857 cổ phiếu.

 Nguồn: Phương Nga tổng hợp.

Theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022 của VIB, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 554 triệu cổ phiếu để chia thưởng 35% cho cổ đông hiện hữu và 0,7% cho cán bộ nhân viên từ nguồn vốn chủ sở hữu. Qua đó, nâng mức vốn điều lệ lên trên 21.000 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 5.545 tỷ đồng.
Phương án tăng vốn này đã được cổ đông ngân hàng thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 diễn ra vào ngày 16/3. Trước đó, ngân hàng cũng từng trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% và 40% trong năm 2020 và 2021.
Bên cạnh kế hoạch tăng vốn, cổ đông ngân hàng cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm với lợi nhuận mục tiêu 10.500 tỷ đồng, tăng 31% so với kết quả đạt được trong năm 2021.
Mới đây, VIB đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 16/5 để hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ tương đương 35% từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Trong một diễn biến gần đây,  Vợ ông Trần Nhất Minh, bà Phạm Thị Kim Ngọc đã đăng ký bán 1,9 triệu cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu.Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ 19/5-17/6/2022 theo phương thức thoả thuận. 
Trước đó bà Ngọc đã mua 800.000 cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu từ ngày 28/3-26/4/2022 theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận. Ước tính giá cổ phiếu trung bình trong giai đoạn này là 44.500 đồng/cp, bà Ngọc chi ra khoảng 35,6 tỷ đồng.
Kết phiên giao dịch ngày 24/5, giá cổ phiếu VIB dừng ở 25.500 đồng/cp.

 Diễn biến giá cổ phiếu VIB. (Nguồn: TradingView).

SSI: Dư nợ tái cấu trúc của VIB dự báo giảm 80% trong năm 2022

17-05-2022

Vợ Phó Tổng Giám đốc VIB muốn bán ra 1,9 triệu cổ phiếu

02-05-2022

VIB chốt ngày chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 35%

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/lanh-dao-vib-nhan-hang-tram-nghin-co-phieu-thuong-esop-422022524215256801.htm

#Lãnh #đạo #VIB #nhận #hàng #trăm #nghìn #cổ #phiếu #thưởng #ESOP

[rule_2_plain]

#Lãnh #đạo #VIB #nhận #hàng #trăm #nghìn #cổ #phiếu #thưởng #ESOP

[rule_2_plain]

#Lãnh #đạo #VIB #nhận #hàng #trăm #nghìn #cổ #phiếu #thưởng #ESOP

[rule_3_plain]

#Lãnh #đạo #VIB #nhận #hàng #trăm #nghìn #cổ #phiếu #thưởng #ESOP

Hàng loạt lãnh đạo VIB sắp nhận trăm nghìn cổ phiếu ESOP. Thời gian dự kiến thực hiện các giao dịch là 30/5/2022.

Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa có thông báo giao dịch cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của hàng loạt lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB). Thời gian dự kiến thực hiện các giao dịch là 30/5/2022. 
Trong đó, Phó Tổng Giám đốc Ân Thanh Sơn nhận nhiều cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP nhất với hơn 222.000 cổ phiếu. Tiếp theo là bà Phạm Thị Minh Huệ (202.218 cổ phiếu), ông Trần Nhất Minh (217.365 cổ phiếu), ông Ân Thanh Sơn (193.365 cổ phiếu) và ông Hàn Ngọc Vũ với 28.857 cổ phiếu.

 Nguồn: Phương Nga tổng hợp.

Theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022 của VIB, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 554 triệu cổ phiếu để chia thưởng 35% cho cổ đông hiện hữu và 0,7% cho cán bộ nhân viên từ nguồn vốn chủ sở hữu. Qua đó, nâng mức vốn điều lệ lên trên 21.000 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 5.545 tỷ đồng.
Phương án tăng vốn này đã được cổ đông ngân hàng thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 diễn ra vào ngày 16/3. Trước đó, ngân hàng cũng từng trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% và 40% trong năm 2020 và 2021.
Bên cạnh kế hoạch tăng vốn, cổ đông ngân hàng cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm với lợi nhuận mục tiêu 10.500 tỷ đồng, tăng 31% so với kết quả đạt được trong năm 2021.
Mới đây, VIB đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 16/5 để hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ tương đương 35% từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Trong một diễn biến gần đây,  Vợ ông Trần Nhất Minh, bà Phạm Thị Kim Ngọc đã đăng ký bán 1,9 triệu cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu.Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ 19/5-17/6/2022 theo phương thức thoả thuận. 
Trước đó bà Ngọc đã mua 800.000 cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu từ ngày 28/3-26/4/2022 theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận. Ước tính giá cổ phiếu trung bình trong giai đoạn này là 44.500 đồng/cp, bà Ngọc chi ra khoảng 35,6 tỷ đồng.
Kết phiên giao dịch ngày 24/5, giá cổ phiếu VIB dừng ở 25.500 đồng/cp.

 Diễn biến giá cổ phiếu VIB. (Nguồn: TradingView).

SSI: Dư nợ tái cấu trúc của VIB dự báo giảm 80% trong năm 2022

17-05-2022

Vợ Phó Tổng Giám đốc VIB muốn bán ra 1,9 triệu cổ phiếu

02-05-2022

VIB chốt ngày chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 35%

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/lanh-dao-vib-nhan-hang-tram-nghin-co-phieu-thuong-esop-422022524215256801.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Lãnh #đạo #VIB #nhận #hàng #trăm #nghìn #cổ #phiếu #thưởng #ESOP

Xem thêm thông tin hay:  Cách kiểm tra hợp đồng trả góp Mcredit online trong 5 phút
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất