Lãnh đạo VIB mua vào hàng trăm nghìn cổ phiếu thưởng ESOP

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Lãnh đạo VIB mua vào hàng trăm nghìn cổ phiếu thưởng ESOP phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Hàng loạt lãnh đạo VIB đã mua hàng trăm nghìn cổ phiếu thưởng ESOP. Thời gian thực hiện giao dịch là 30/5/2022.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có thông báo về việc giao dịch cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của hàng loạt lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB). Thời gian thực hiện giao dịch là 30/5/2022.

Cụ thể, tính cả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 35% đang chờ trả lại, ông An Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản trị Doanh nghiệp là người nhận được nhiều cổ phiếu nhất với hơn 220.000 cổ phiếu. cổ phiếu, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 0,219%.

Tiếp theo là bà Phạm Thị Minh Huệ, Kế toán trưởng, nhận 202.218 cổ phiếu, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 0,013%, tiếp đến là ông Trần Nhật Minh (217.365 cổ phiếu, tỷ lệ 0,135%), ông Hồ Văn Long (193.365) cổ phiếu, nâng tỷ lệ lên 0,436%) và ông Hàn Ngọc Vũ (28.857 cp, nâng tỷ lệ lên 0,207%).

Nguồn: Huyền Vi sợi tổng hợp

Theo kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022, VIB dự kiến ​​phát hành hơn 554 triệu cổ phiếu để chia thưởng 35% cho cổ đông hiện hữu và 0,7% cho người lao động từ nguồn vốn chủ sở hữu. nâng vốn điều lệ lên hơn 21 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 5.545 tỷ đồng.

Trước đó, vào các năm 2020 và 2021, ngân hàng cũng chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ lần lượt là 20% và 40%. Năm 2022, VIB dự kiến ​​lợi nhuận mục tiêu đạt 10.500 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2021.

Kết phiên giao dịch sáng 2/6, cổ phiếu VIB ở mức 26.600 đồng / cổ phiếu.

Lãi suất VIB tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tháng 6/2022

Ngân hàng VIB tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tháng 6/2022

18 tháng 5 năm 2022

SSI: Nợ tái cơ cấu của VIB dự báo giảm 80% vào năm 2022

Ngày 17 tháng 5 năm 2022

Vợ Phó TGĐ VIB muốn bán 1,9 triệu cổ phiếu

Huyền Vi


Thông tin thêm

Lãnh đạo VIB mua vào hàng trăm nghìn cổ phiếu thưởng ESOP

Hàng loạt lãnh đạo VIB đã mua hàng trăm nghìn cổ phiếu thưởng ESOP. Thời gian thực hiện giao dịch là 30/5/2022.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có thông báo về việc giao dịch cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của hàng loạt lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB). Thời gian thực hiện giao dịch là 30/5/2022.

Cụ thể, tính cả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 35% đang chờ trả lại, ông An Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản trị Doanh nghiệp là người nhận được nhiều cổ phiếu nhất với hơn 220.000 cổ phiếu. cổ phiếu, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 0,219%.

Tiếp theo là bà Phạm Thị Minh Huệ, Kế toán trưởng, nhận 202.218 cổ phiếu, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 0,013%, tiếp đến là ông Trần Nhật Minh (217.365 cổ phiếu, tỷ lệ 0,135%), ông Hồ Văn Long (193.365) cổ phiếu, nâng tỷ lệ lên 0,436%) và ông Hàn Ngọc Vũ (28.857 cp, nâng tỷ lệ lên 0,207%).

Nguồn: Huyền Vi sợi tổng hợp

Theo kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022, VIB dự kiến ​​phát hành hơn 554 triệu cổ phiếu để chia thưởng 35% cho cổ đông hiện hữu và 0,7% cho người lao động từ nguồn vốn chủ sở hữu. nâng vốn điều lệ lên hơn 21 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 5.545 tỷ đồng.

Trước đó, vào các năm 2020 và 2021, ngân hàng cũng chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ lần lượt là 20% và 40%. Năm 2022, VIB dự kiến ​​lợi nhuận mục tiêu đạt 10.500 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2021.

Kết phiên giao dịch sáng 2/6, cổ phiếu VIB ở mức 26.600 đồng / cổ phiếu.

Lãi suất VIB tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tháng 6/2022

Ngân hàng VIB tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tháng 6/2022

18 tháng 5 năm 2022

SSI: Nợ tái cơ cấu của VIB dự báo giảm 80% vào năm 2022

Ngày 17 tháng 5 năm 2022

Vợ Phó TGĐ VIB muốn bán 1,9 triệu cổ phiếu

Huyền Vi


Hàng loạt lãnh đạo VIB đã mua hàng trăm nghìn cổ phiếu thưởng ESOP. Thời gian thực hiện giao dịch là 30/5/2022.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có thông báo về việc giao dịch cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của hàng loạt lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB). Thời gian thực hiện giao dịch là 30/5/2022.

Cụ thể, tính cả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 35% đang chờ trả lại, ông An Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản trị Doanh nghiệp là người nhận được nhiều cổ phiếu nhất với hơn 220.000 cổ phiếu. cổ phiếu, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 0,219%.

Tiếp theo là bà Phạm Thị Minh Huệ, Kế toán trưởng, nhận 202.218 cổ phiếu, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 0,013%, tiếp đến là ông Trần Nhật Minh (217.365 cổ phiếu, tỷ lệ 0,135%), ông Hồ Văn Long (193.365) cổ phiếu, nâng tỷ lệ lên 0,436%) và ông Hàn Ngọc Vũ (28.857 cp, nâng tỷ lệ lên 0,207%).

Nguồn: Huyền Vi sợi tổng hợp

Theo kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022, VIB dự kiến ​​phát hành hơn 554 triệu cổ phiếu để chia thưởng 35% cho cổ đông hiện hữu và 0,7% cho người lao động từ nguồn vốn chủ sở hữu. nâng vốn điều lệ lên hơn 21 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 5.545 tỷ đồng.

Trước đó, vào các năm 2020 và 2021, ngân hàng cũng chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ lần lượt là 20% và 40%. Năm 2022, VIB dự kiến ​​lợi nhuận mục tiêu đạt 10.500 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2021.

Kết phiên giao dịch sáng 2/6, cổ phiếu VIB ở mức 26.600 đồng / cổ phiếu.

Lãi suất VIB tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tháng 6/2022

Ngân hàng VIB tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tháng 6/2022

18 tháng 5 năm 2022

SSI: Nợ tái cơ cấu của VIB dự báo giảm 80% vào năm 2022

Ngày 17 tháng 5 năm 2022

Vợ Phó TGĐ VIB muốn bán 1,9 triệu cổ phiếu

Huyền Vi

#Lãnh #đạo #VIB #mua #vào #hàng #trăm #nghìn #cổ #phiếu #thưởng #ESOP

[rule_3_plain]

#Lãnh #đạo #VIB #mua #vào #hàng #trăm #nghìn #cổ #phiếu #thưởng #ESOP

Hàng loạt lãnh đạo VIB mua vào hàng trăm nghìn cổ phiếu thưởng ESOP. Thời gian thực hiện các giao dịch là 30/5/2022.

Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của hàng loạt lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB). Thời gian thực hiện các giao dịch là 30/5/2022.Cụ thể, bao gồm cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 35% đang chờ về, ông Ân Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Pháp chế và Quản trị doanh nghiệp nhận nhiều cổ phiếu nhất với hơn 220.000 cổ phiếu, nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu lên 0,219%.Tiếp theo là bà Phạm Thị Minh Huệ, Kế toán trưởng nhận 202.218 cổ phiếu, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 0,013%, sau đó là ông Trần Nhất Minh (217.365 cổ phiếu, tỷ lệ 0,135%), ông Hồ Vân Long (193.365 cổ phiếu, nâng tỷ lệ lên 0,436%) và ông Hàn Ngọc Vũ (28.857 cổ phiếu, nâng tỷ lệ lên 0,207%). Nguồn: Huyen Vi tổng hợpTheo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022, VIB dự kiến phát hành hơn 554 triệu cổ phiếu để chia thưởng 35% cho cổ đông hiện hữu và 0,7% cho nhân viên từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng mức vốn điều lệ lên hơn 21.000 tỷ đồng, tăng hơn 5.545 tỷ đồng.Trước đó, năm 2020 và 2021 ngân hàng cũng từng trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ lần lượt là 20% và 40%. Năm 2022, VIB dự kiến lợi nhuận mục tiêu đạt 10.500 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2021.Trong phiên giao dịch sáng 2/6, cổ phiếu VIB đang ở mức 26.600 đồng/cổ phiếu.

Lãi suất ngân hàng VIB tăng tại hầu hết kỳ hạn trong tháng 6/2022

18-05-2022

SSI: Dư nợ tái cấu trúc của VIB dự báo giảm 80% trong năm 2022

17-05-2022

Vợ Phó Tổng Giám đốc VIB muốn bán ra 1,9 triệu cổ phiếu

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/lanh-dao-vib-mua-vao-hang-tram-nghin-co-phieu-thuong-esop-422022629555232.htm

#Lãnh #đạo #VIB #mua #vào #hàng #trăm #nghìn #cổ #phiếu #thưởng #ESOP

[rule_2_plain]

#Lãnh #đạo #VIB #mua #vào #hàng #trăm #nghìn #cổ #phiếu #thưởng #ESOP

[rule_2_plain]

#Lãnh #đạo #VIB #mua #vào #hàng #trăm #nghìn #cổ #phiếu #thưởng #ESOP

[rule_3_plain]

#Lãnh #đạo #VIB #mua #vào #hàng #trăm #nghìn #cổ #phiếu #thưởng #ESOP

Hàng loạt lãnh đạo VIB mua vào hàng trăm nghìn cổ phiếu thưởng ESOP. Thời gian thực hiện các giao dịch là 30/5/2022.

Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của hàng loạt lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB). Thời gian thực hiện các giao dịch là 30/5/2022.Cụ thể, bao gồm cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 35% đang chờ về, ông Ân Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Pháp chế và Quản trị doanh nghiệp nhận nhiều cổ phiếu nhất với hơn 220.000 cổ phiếu, nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu lên 0,219%.Tiếp theo là bà Phạm Thị Minh Huệ, Kế toán trưởng nhận 202.218 cổ phiếu, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 0,013%, sau đó là ông Trần Nhất Minh (217.365 cổ phiếu, tỷ lệ 0,135%), ông Hồ Vân Long (193.365 cổ phiếu, nâng tỷ lệ lên 0,436%) và ông Hàn Ngọc Vũ (28.857 cổ phiếu, nâng tỷ lệ lên 0,207%). Nguồn: Huyen Vi tổng hợpTheo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022, VIB dự kiến phát hành hơn 554 triệu cổ phiếu để chia thưởng 35% cho cổ đông hiện hữu và 0,7% cho nhân viên từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng mức vốn điều lệ lên hơn 21.000 tỷ đồng, tăng hơn 5.545 tỷ đồng.Trước đó, năm 2020 và 2021 ngân hàng cũng từng trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ lần lượt là 20% và 40%. Năm 2022, VIB dự kiến lợi nhuận mục tiêu đạt 10.500 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2021.Trong phiên giao dịch sáng 2/6, cổ phiếu VIB đang ở mức 26.600 đồng/cổ phiếu.

Lãi suất ngân hàng VIB tăng tại hầu hết kỳ hạn trong tháng 6/2022

18-05-2022

SSI: Dư nợ tái cấu trúc của VIB dự báo giảm 80% trong năm 2022

17-05-2022

Vợ Phó Tổng Giám đốc VIB muốn bán ra 1,9 triệu cổ phiếu

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/lanh-dao-vib-mua-vao-hang-tram-nghin-co-phieu-thuong-esop-422022629555232.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Lãnh #đạo #VIB #mua #vào #hàng #trăm #nghìn #cổ #phiếu #thưởng #ESOP

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất