Làm rõ nợ xấu phát sinh từ bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Làm rõ nợ xấu phát sinh từ bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu giám định sâu hơn vấn đề sở hữu chéo, cụ thể là giám định các khoản nợ xấu phát sinh do tác động của đại dịch COVID-19, cho vay dự án BOT, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp,….

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại kỳ họp. (Nguồn: Hội nghị).

Tại phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã yêu cầu Nhà băng Nhà nước giám định sâu hơn vấn đề sở hữu chéo, bổ sung giám định về các khoản nợ xấu phát sinh kể từ ngày Nghị quyết 42 có hiệu lực, giám định cụ thể về tình hình xấu. các khoản nợ phát sinh do tác động của dịch COVID-19, các khoản cho vay các dự án BOT, bất động sản, v.v.

Về việc hạn chế nợ xấu phát sinh, nhất là do tác động của COVID-19 và cho vay các dự án BOT, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp và nhà băng là trái chủ, Chủ tịch Quốc hội xem xét và cần giám định kỹ trách nhiệm của các tổ chức tới đâu. và các cơ quan có liên quan thì xem xét có nên kéo dài Nghị quyết 42 hay ko, nếu có thì trong bao lâu, theo Báo đầu tư.

Nghị quyết 42 này ko thể kéo dài mãi được, đã có phương án xây dựng Luật Xử lý nợ xấu nhưng vì sao vẫn kéo dài, Chủ tịch Quốc hội đặt câu hỏi.

Nợ xấu liên quan tới cho vay BOT và dự án Quốc lộ 1 là vấn đề nhưng các bộ đã nói nhiều rồi, hiện giờ phải nhìn thẳng xem là bao nhiêu, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Chủ tịch HĐQT Vương Đình Huệ cho biết, riêng đợt phát hành năm 2021 là hơn 700.000 tỷ đồng, trong đó 44% thuộc lĩnh vực bất động sản. Trong lúc số nợ tới hạn phải trả trong năm nay tương đương khoảng 19-20% tổng dư nợ.

“Các doanh nghiệp tới hạn thường phát hành trái phiếu để đảo nợ. Hiện thời, các doanh nghiệp đang gặp trắc trở với COVID-19 có được vay để trả nợ ko. Trái phiếu doanh nghiệp đã cảnh báo nhiều lần nhưng ko phải hiện giờ mới cảnh báo”, vị Chủ tịch Quốc hội nói.

Chỉ gia hạn Nghị quyết 42 tới ngày 31 tháng 12 năm 2023

Cho ý kiến ​​tại phiên họp, do chưa có tiền lệ ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung thử nghiệm Nghị quyết, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đồng ý với đề xuất của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn. tuân thủ tất cả các quy định của Nghị quyết số 42.

Xem thêm thông tin hay:  Liệu euro có xuống ngang giá USD khi nguy cơ Eurozone suy thoái ngày một lớn?

Tuy nhiên, ko nhất trí với đề xuống tóc hạn hiệu lực của Nghị quyết thêm 2 năm, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thời kì gia hạn thực hiện Nghị quyết 42 chỉ tới hết ngày 31/12/2023.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ cần có những đề xuất, định hướng cụ thể về việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo. “Luật Xử lý nợ xấu hay Nghị quyết xử lý nợ khó đòi chỉ là cấp bách, tạm thời lúc nền kinh tế khó khăn, nợ xấu quá mức cần có chính sách đặc thù.

Đối với những kiến ​​nghị, đề xuất của Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng yêu cầu gia hạn toàn văn nghị quyết, bổ sung thêm căn cứ cho việc gia hạn. Việc gia hạn chỉ tới 31/12/2023 theo Nghị quyết 43 của Quốc hội về gói kích cầu kinh tế.


Thông tin thêm

Làm rõ nợ xấu phát sinh từ bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu giám định sâu hơn vấn đề sở hữu chéo, cụ thể là giám định các khoản nợ xấu phát sinh do tác động của đại dịch COVID-19, cho vay dự án BOT, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp,….

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại kỳ họp. (Nguồn: Hội nghị).

Tại phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã yêu cầu Nhà băng Nhà nước giám định sâu hơn vấn đề sở hữu chéo, bổ sung giám định về các khoản nợ xấu phát sinh kể từ ngày Nghị quyết 42 có hiệu lực, giám định cụ thể về tình hình xấu. các khoản nợ phát sinh do tác động của dịch COVID-19, các khoản cho vay các dự án BOT, bất động sản, v.v.

Về việc hạn chế nợ xấu phát sinh, nhất là do tác động của COVID-19 và cho vay các dự án BOT, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp và nhà băng là trái chủ, Chủ tịch Quốc hội xem xét và cần giám định kỹ trách nhiệm của các tổ chức tới đâu. và các cơ quan có liên quan thì xem xét có nên kéo dài Nghị quyết 42 hay ko, nếu có thì trong bao lâu, theo Báo đầu tư.

Nghị quyết 42 này ko thể kéo dài mãi được, đã có phương án xây dựng Luật Xử lý nợ xấu nhưng vì sao vẫn kéo dài, Chủ tịch Quốc hội đặt câu hỏi.

Nợ xấu liên quan tới cho vay BOT và dự án Quốc lộ 1 là vấn đề nhưng các bộ đã nói nhiều rồi, hiện giờ phải nhìn thẳng xem là bao nhiêu, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Chủ tịch HĐQT Vương Đình Huệ cho biết, riêng đợt phát hành năm 2021 là hơn 700.000 tỷ đồng, trong đó 44% thuộc lĩnh vực bất động sản. Trong lúc số nợ tới hạn phải trả trong năm nay tương đương khoảng 19-20% tổng dư nợ.

"Các doanh nghiệp tới hạn thường phát hành trái phiếu để đảo nợ. Hiện thời, các doanh nghiệp đang gặp trắc trở với COVID-19 có được vay để trả nợ ko. Trái phiếu doanh nghiệp đã cảnh báo nhiều lần nhưng ko phải hiện giờ mới cảnh báo", vị Chủ tịch Quốc hội nói.

Chỉ gia hạn Nghị quyết 42 tới ngày 31 tháng 12 năm 2023

Cho ý kiến ​​tại phiên họp, do chưa có tiền lệ ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung thử nghiệm Nghị quyết, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đồng ý với đề xuất của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn. tuân thủ tất cả các quy định của Nghị quyết số 42.

Tuy nhiên, ko nhất trí với đề xuống tóc hạn hiệu lực của Nghị quyết thêm 2 năm, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thời kì gia hạn thực hiện Nghị quyết 42 chỉ tới hết ngày 31/12/2023.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ cần có những đề xuất, định hướng cụ thể về việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo. “Luật Xử lý nợ xấu hay Nghị quyết xử lý nợ khó đòi chỉ là cấp bách, tạm thời lúc nền kinh tế khó khăn, nợ xấu quá mức cần có chính sách đặc thù.

Đối với những kiến ​​nghị, đề xuất của Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng yêu cầu gia hạn toàn văn nghị quyết, bổ sung thêm căn cứ cho việc gia hạn. Việc gia hạn chỉ tới 31/12/2023 theo Nghị quyết 43 của Quốc hội về gói kích cầu kinh tế.


Chủ tịch Quốc hội yêu cầu giám định sâu hơn vấn đề sở hữu chéo, cụ thể là giám định các khoản nợ xấu phát sinh do tác động của đại dịch COVID-19, cho vay dự án BOT, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp,….

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại kỳ họp. (Nguồn: Hội nghị).

Tại phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã yêu cầu Nhà băng Nhà nước giám định sâu hơn vấn đề sở hữu chéo, bổ sung giám định về các khoản nợ xấu phát sinh kể từ ngày Nghị quyết 42 có hiệu lực, giám định cụ thể về tình hình xấu. các khoản nợ phát sinh do tác động của dịch COVID-19, các khoản cho vay các dự án BOT, bất động sản, v.v.

Về việc hạn chế nợ xấu phát sinh, nhất là do tác động của COVID-19 và cho vay các dự án BOT, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp và nhà băng là trái chủ, Chủ tịch Quốc hội xem xét và cần giám định kỹ trách nhiệm của các tổ chức tới đâu. và các cơ quan có liên quan thì xem xét có nên kéo dài Nghị quyết 42 hay ko, nếu có thì trong bao lâu, theo Báo đầu tư.

Nghị quyết 42 này ko thể kéo dài mãi được, đã có phương án xây dựng Luật Xử lý nợ xấu nhưng vì sao vẫn kéo dài, Chủ tịch Quốc hội đặt câu hỏi.

Nợ xấu liên quan tới cho vay BOT và dự án Quốc lộ 1 là vấn đề nhưng các bộ đã nói nhiều rồi, hiện giờ phải nhìn thẳng xem là bao nhiêu, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Chủ tịch HĐQT Vương Đình Huệ cho biết, riêng đợt phát hành năm 2021 là hơn 700.000 tỷ đồng, trong đó 44% thuộc lĩnh vực bất động sản. Trong lúc số nợ tới hạn phải trả trong năm nay tương đương khoảng 19-20% tổng dư nợ.

“Các doanh nghiệp tới hạn thường phát hành trái phiếu để đảo nợ. Hiện thời, các doanh nghiệp đang gặp trắc trở với COVID-19 có được vay để trả nợ ko. Trái phiếu doanh nghiệp đã cảnh báo nhiều lần nhưng ko phải hiện giờ mới cảnh báo”, vị Chủ tịch Quốc hội nói.

Chỉ gia hạn Nghị quyết 42 tới ngày 31 tháng 12 năm 2023

Cho ý kiến ​​tại phiên họp, do chưa có tiền lệ ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung thử nghiệm Nghị quyết, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đồng ý với đề xuất của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn. tuân thủ tất cả các quy định của Nghị quyết số 42.

Tuy nhiên, ko nhất trí với đề xuống tóc hạn hiệu lực của Nghị quyết thêm 2 năm, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thời kì gia hạn thực hiện Nghị quyết 42 chỉ tới hết ngày 31/12/2023.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ cần có những đề xuất, định hướng cụ thể về việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo. “Luật Xử lý nợ xấu hay Nghị quyết xử lý nợ khó đòi chỉ là cấp bách, tạm thời lúc nền kinh tế khó khăn, nợ xấu quá mức cần có chính sách đặc thù.

Đối với những kiến ​​nghị, đề xuất của Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng yêu cầu gia hạn toàn văn nghị quyết, bổ sung thêm căn cứ cho việc gia hạn. Việc gia hạn chỉ tới 31/12/2023 theo Nghị quyết 43 của Quốc hội về gói kích cầu kinh tế.

#Làm #rõ #nợ #xấu #phát #sinh #từ #bất #động #sản #trái #phiếu #doanh #nghiệp

[rule_3_plain]

#Làm #rõ #nợ #xấu #phát #sinh #từ #bất #động #sản #trái #phiếu #doanh #nghiệp

[rule_1_plain]

#Làm #rõ #nợ #xấu #phát #sinh #từ #bất #động #sản #trái #phiếu #doanh #nghiệp

[rule_2_plain]

#Làm #rõ #nợ #xấu #phát #sinh #từ #bất #động #sản #trái #phiếu #doanh #nghiệp

[rule_2_plain]

#Làm #rõ #nợ #xấu #phát #sinh #từ #bất #động #sản #trái #phiếu #doanh #nghiệp

[rule_3_plain]

#Làm #rõ #nợ #xấu #phát #sinh #từ #bất #động #sản #trái #phiếu #doanh #nghiệp

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Làm #rõ #nợ #xấu #phát #sinh #từ #bất #động #sản #trái #phiếu #doanh #nghiệp

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất