Lãi Kép là gì ? Công thức tính lãi kép mới nhất 2022

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Lãi Kép là gì ? Công thức tính lãi kép mới nhất 2022 phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các kinh nghiệm vay tiền khác tại đây => Kinh nghiệm vay tiền

Thuật ngữ “Lãi gộp” được áp dụng rất nhiều trong kinh doanh cũng như đầu tư. Trong bài viết này, besttaichinh.com sẽ giới thiệu đến bạn đọc những thông tin về Lãi kép cũng như Công thức lãi kép

Phần Đầu tiên

Lãi kép (lãi tích lũy) là gì? Công thức tính lãi kép

Lãi suất kép là gì?

Hợp chất (Tên tiêng Anh : Lãi kép) hay còn gọi là Lãi gộp được hiểu đơn giản là tái đầu tư hoặc đơn giản là cộng lãi vào vốn gốc. Tức là khi tiền lãi phát sinh được cộng vào vốn gốc từ đó tiền lãi phát sinh sẽ được tính dựa trên tổng số vốn ban đầu và số tiền lãi thu được.

Khái niệm lãi suất kép thường được nghe đến trong lĩnh vực gửi tiết kiệm ngân hàng. Chúng tôi sẽ có một ví dụ đơn giản bên dưới

Ví dụ : Một tài khoản tiết kiệm ngân hàng 100 triệu với lãi suất 20% / năm sẽ có số dư là 120 triệu vào năm thứ nhất và 144 triệu vào cuối năm thứ hai và cứ thế tiếp tục cho các năm tiếp theo.

Để giúp các bạn hiểu thêm về lãi suất kép, chúng ta cùng tìm hiểu về cách tính lãi suất kép

Công thức tính lãi kép

Lãi gộp sẽ được tính dựa trên công thức

{ displaystyle A = P left (1 + { frac {r} {n}} right) ^ {nt}}

Trong đó các giá trị có ý nghĩa sau:

 • A = giá trị tương lai
 • P = số tiền gốc (đầu tư ban đầu)
 • r = lãi suất danh nghĩa hàng năm
 • n = số lần tính lãi gốc mỗi năm
 • t = số năm tiền được vay

Áp dụng công thức, ta có một ví dụ: Số tiền 100 triệu gửi vào ngân hàng với lãi suất hàng năm là 4,0%, nhập gốc hàng quý. Tuy nhiên, bạn không muốn nhận lãi hàng quý, bạn muốn nhập lãi và gốc để tăng lợi nhuận, vậy số dư sau 5 năm là.

A. Sử dụng công thức trên, với P = 100.000.000 (đồng), r = 0,04 (4,0%), n = 4 và t = 5:

{ displaystyle A = 100.000.000 left (1 + { frac {0.04} {4}} right) ^ {4 times 5} = 122019003.995}

Như vậy, số dư sau 5 năm là xấp xỉ 1222 triệu (VNĐ). Lãi gộp có thể được tính bằng cách trừ số tiền gốc từ số dư này.

Công thức tính lãi kép định kỳ

Đối với lãi kép định kỳ sẽ được áp dụng theo công thức sau


Thông tin thêm về Lãi Kép là gì ? Công thức tính lãi kép mới nhất 2022

Lãi Kép là gì ? Công thức tính lãi kép mới nhất 2022

Thuật ngữ “Lãi gộp” được áp dụng rất nhiều trong kinh doanh cũng như đầu tư. Trong bài viết này, besttaichinh.com sẽ giới thiệu đến bạn đọc những thông tin về Lãi kép cũng như Công thức lãi kép

Phần Đầu tiên

Lãi kép (lãi tích lũy) là gì? Công thức tính lãi kép

Lãi suất kép là gì?

Hợp chất (Tên tiêng Anh : Lãi kép) hay còn gọi là Lãi gộp được hiểu đơn giản là tái đầu tư hoặc đơn giản là cộng lãi vào vốn gốc. Tức là khi tiền lãi phát sinh được cộng vào vốn gốc từ đó tiền lãi phát sinh sẽ được tính dựa trên tổng số vốn ban đầu và số tiền lãi thu được.

Khái niệm lãi suất kép thường được nghe đến trong lĩnh vực gửi tiết kiệm ngân hàng. Chúng tôi sẽ có một ví dụ đơn giản bên dưới

Ví dụ : Một tài khoản tiết kiệm ngân hàng 100 triệu với lãi suất 20% / năm sẽ có số dư là 120 triệu vào năm thứ nhất và 144 triệu vào cuối năm thứ hai và cứ thế tiếp tục cho các năm tiếp theo.

Để giúp các bạn hiểu thêm về lãi suất kép, chúng ta cùng tìm hiểu về cách tính lãi suất kép

Công thức tính lãi kép

Lãi gộp sẽ được tính dựa trên công thức

{ displaystyle A = P left (1 + { frac {r} {n}} right) ^ {nt}}

Trong đó các giá trị có ý nghĩa sau:

 • A = giá trị tương lai
 • P = số tiền gốc (đầu tư ban đầu)
 • r = lãi suất danh nghĩa hàng năm
 • n = số lần tính lãi gốc mỗi năm
 • t = số năm tiền được vay

Áp dụng công thức, ta có một ví dụ: Số tiền 100 triệu gửi vào ngân hàng với lãi suất hàng năm là 4,0%, nhập gốc hàng quý. Tuy nhiên, bạn không muốn nhận lãi hàng quý, bạn muốn nhập lãi và gốc để tăng lợi nhuận, vậy số dư sau 5 năm là.

A. Sử dụng công thức trên, với P = 100.000.000 (đồng), r = 0,04 (4,0%), n = 4 và t = 5:

{ displaystyle A = 100.000.000 left (1 + { frac {0.04} {4}} right) ^ {4 times 5} = 122019003.995}

Như vậy, số dư sau 5 năm là xấp xỉ 1222 triệu (VNĐ). Lãi gộp có thể được tính bằng cách trừ số tiền gốc từ số dư này.

Công thức tính lãi kép định kỳ

Đối với lãi kép định kỳ sẽ được áp dụng theo công thức sau


Thuật ngữ “Lãi gộp” được áp dụng rất nhiều trong kinh doanh cũng như đầu tư. Trong bài viết này, besttaichinh.com sẽ giới thiệu đến bạn đọc những thông tin về Lãi kép cũng như Công thức lãi kép

Phần Đầu tiên

Lãi kép (lãi tích lũy) là gì? Công thức tính lãi kép

Lãi suất kép là gì?

Hợp chất (Tên tiêng Anh : Lãi kép) hay còn gọi là Lãi gộp được hiểu đơn giản là tái đầu tư hoặc đơn giản là cộng lãi vào vốn gốc. Tức là khi tiền lãi phát sinh được cộng vào vốn gốc từ đó tiền lãi phát sinh sẽ được tính dựa trên tổng số vốn ban đầu và số tiền lãi thu được.

Khái niệm lãi suất kép thường được nghe đến trong lĩnh vực gửi tiết kiệm ngân hàng. Chúng tôi sẽ có một ví dụ đơn giản bên dưới

Ví dụ : Một tài khoản tiết kiệm ngân hàng 100 triệu với lãi suất 20% / năm sẽ có số dư là 120 triệu vào năm thứ nhất và 144 triệu vào cuối năm thứ hai và cứ thế tiếp tục cho các năm tiếp theo.

Để giúp các bạn hiểu thêm về lãi suất kép, chúng ta cùng tìm hiểu về cách tính lãi suất kép

Công thức tính lãi kép

Lãi gộp sẽ được tính dựa trên công thức

{ displaystyle A = P left (1 + { frac {r} {n}} right) ^ {nt}}

Trong đó các giá trị có ý nghĩa sau:

 • A = giá trị tương lai
 • P = số tiền gốc (đầu tư ban đầu)
 • r = lãi suất danh nghĩa hàng năm
 • n = số lần tính lãi gốc mỗi năm
 • t = số năm tiền được vay

Áp dụng công thức, ta có một ví dụ: Số tiền 100 triệu gửi vào ngân hàng với lãi suất hàng năm là 4,0%, nhập gốc hàng quý. Tuy nhiên, bạn không muốn nhận lãi hàng quý, bạn muốn nhập lãi và gốc để tăng lợi nhuận, vậy số dư sau 5 năm là.

A. Sử dụng công thức trên, với P = 100.000.000 (đồng), r = 0,04 (4,0%), n = 4 và t = 5:

{ displaystyle A = 100.000.000 left (1 + { frac {0.04} {4}} right) ^ {4 times 5} = 122019003.995}

Như vậy, số dư sau 5 năm là xấp xỉ 1222 triệu (VNĐ). Lãi gộp có thể được tính bằng cách trừ số tiền gốc từ số dư này.

Công thức tính lãi kép định kỳ

Đối với lãi kép định kỳ sẽ được áp dụng theo công thức sau

#Lãi #Kép #là #gì #Công #thức #tính #lãi #kép #mới #nhất

[rule_3_plain]

#Lãi #Kép #là #gì #Công #thức #tính #lãi #kép #mới #nhất

Thuật ngữ “Lãi kép” được áp dụng rất nhiều trong kinh doanh cũng như đầu tư. Trong bài viết này, besttaichinh.com sẽ giới thiệu đến bạn những thông tin về Lãi kép cũng như Công thức tính lãi kép Phần 1Lãi kép (lãi cộng dồn) là gì ? Công thức tính lãi kép Lãi kép là gì Lãi kép (Tên tiếng anh : Compounding Interest) hay còn gọi là Lãi suất kép được hiểu đơn giản là tái đầu tư hay đơn gian hơn là sự bổ sung tiền lãi vào vốn ban đầu. Nghĩa là khi phát sinh lãi vay được thêm vào vốn ban đầu từ đó lãi phát sinh sẽ được tính dựa trên tổng số vốn ban đầu và số tiền lãi kiếm được.  Khái niệm lãi kép thường được nghe thấy trong lĩnh vực gửi tiết kiệm ngân hàng. Chúng ta sẽ có 1 ví dụ đơn giản dưới đây Ví dụ : Một tài khoản gửi tiết kiệm ngân hàng là 100 triệu với lãi suất 20%/năm sẽ dư số dư là 120 triệu trong năm đầu tiên và 144 triệu vào cuối năm théu hai và cứ như vậy cho các năm tiếp theo Để giúp các bạn hiểu hơn về lãi suất kép thì chúng ta cùng tìm hiểu các tính lãi suất kép  Công thức tính lãi suất kép Lãi kép sẽ được tính dựa trên công thức Trong đó các giá trị có ý nghĩa sau : A = giá trị tương lai P = số tiền gốc (đầu tư ban đầu) r = lãi suất danh nghĩa hàng năm n = số lần tiền lãi được nhập gốc mỗi năm t = số năm tiền được mượn Áp dụng công thức ta có ví dụ : Số tiền 100 triệu được gửi tại một ngân hàng chi trả lãi suất hàng năm 4.0%, được nhập gốc hàng quý. Tuy nhiên bạn không muốn nhận lãi hàng quý mà bạn muốn nhập lãi và tiền gốc để tăng thêm lợi nhuận, vậy nên số dư sau 5 năm đó là . A. Sử dụng công thức bên trên, với P = 100.000.000 (vnđ), r = 0.04 (4.0%), n = 4, và t = 5: Như vậy, số dư sau 5 năm xấp xỉ 1222  triệu (VNĐ). Lãi kép có thể được tính bằng cách trừ số tiền gốc khỏi số dư này. Công thức tính lãi kép định kỳ Đối với lãi kép định kỳ sẽ được áp dụng theo công thức sau t = Tổng thời gian theo năm n = Số thời kỳ tính lãi kép mỗi năm (lưu ý rằng tổng số thời kỳ tính lãi kép là n*t) r = Lãi suất hàng năm danh nghĩa biểu diễn dưới dạng thập phân. chẳng hạn: 6% = 0.06 [nt] có nghĩa là nt được làm tròn xuống giá trị nguyên gần nhất. Khi n tăng lên, tỉ lệ này tiến tới giới hạn trên của er − 1. Tỉ lệ này được gọi là lãi kép liên tục, xem bên dưới. Vì số tiền gốc A(0) chỉ đơn giản là một hệ số, nó thường được bỏ đi cho đơn giản, và hàm tích lũy kết quả được sử dụng trong lý thuyết tiền lãi thay thế. Các hàm tích lũy cho lãi đơn và lãi kép được liệt kê dưới đây: Lưu ý: A(t) là hàm số lượng và a(t) là hàm tích lũy. Công thức tính lãi kép liên tục Đối với cách tính lãi kép liên tục thường sẽ được tính trên kỳ hạn cực nhỏ và công thức áp dụng cho cách tính lãi kép liên tục là  Xem thêm : Lợi nhuận dòng là gì ? Công thức tính lợi nhuận dòng Phần 2Sức mạnh của lãi kép như thế nào Lãi kép được thể hiện rõ nhất ở Vốn gửi và thời gian gửi trong hình thức gửi tiết kiệm ngân hàng. Thông thường thì lãi kép sẽ phát huy tác dụng khi bạn gửi tiết kiệm trong thời gian dài, còn nếu bạn chỉ mong chờ vào thời gian ngắn hạn thì rất tiếc lãi kép sẽ không có tác dụng ở đây Bởi trong gian đoạn đầu gửi tiết kiệm, không có khác biệt gì khi bạn tận dụng lãi kép. Tuy nhiên khi bạn đều đặn gửi tiết kiệm trong thời gian dài như 10 năm, 20 năm hay 40 năm thì lúc này số tài sản mà bạn có được sẽ cực kỳ khủng khiếp  Lấy một ví dụ đơn giản, năm nay bạn 20 tuổi mỗi tháng bạn tiết kiệm được 1 triệu và bạn chọn hình thức gửi tiết kiệm Online của ngân hàng với lãi suất là 6.0%/năm. Đều đặn gởi cho tới năm 40 tuổi, tận dụng lãi kép tái đầu tư tiền gửi thì số tiền tiết kiệm của bạn lên đến con số “khủng”. Bạn có thể thấy rằng dù là số tiền nhỏ tuy nhiên bạn tiết kiệm liên lục và lâu dài áp dụng với hình thức gửi tiết kiệm của ngân hàng thì con số bạn nhận được sau nhiều năm sẽ là một con số rất khủng Có 2 điều bạn cần lưu ý khi sử dụng lãi kép trong đầu tư Thời gian đầu tư : Như những ví dụ và công thức về lãi kép thì chúng ta có thể rút ra rằng. Đầu tư càng lâu, sức mạnh lãi kép càng được phát huy. Vậy nên bạn hãy lên kế hoạch đầu tư nguồn tiền một cách khoa học, liên tục và trong thời gian dài để có thể tận dụng sức mạnh tuyệt vời của lãi kép nhé Kế hoạch đầu tư tốt: Hãy lập kế hoạh chiến lực đầu tư đúng đắn để mang lại hiệu quả cao nhất cho bản thân. Với các phương pháp đầu tư đã được kiểm tra qua nhiều hình thức đầu tư khác nhau kéo dài qua vài chục năm đến hàng trăm năm. Chỉ có như vậy mới giúp bạn đạt được những thành công như mong muốn. Bên cạnh đó bạn cũng có thể xem xét những hình thưc đầu tư khác như Bất động sản, chứng khoản… Không được trì hoãn : Cái giá của việc trì hoãn kế hoặch đó là bạn đã đánh mất cơ hội thành công của mình và kéo dài thời gian thất bại của bản thân. Vậy nên không nên chần chừ mà cần phải hành động ngay khi đã có kế hoạch rõ ràng Xem thêm : Biên lợi nhuận là gì ? Cách tính biên lợi nhuận mới nhất Phần 3Nguyên tắc lãi kép trong đầu tư Nguyên tắc lãi kép dành cho nhà đầu tư Nguyên tắc 1 : Không bao giờ để mất tiền Nguyên tắc 2 : Luôn luôn ghi nhớ nguyên tắc 1 Nguyên tắc áp dụng lãi suất kép Phải bảo toàn vốn, khi nhận đủ vốn rồi mới tái đầu tư. Nếu tái đầu tư ngay thì cam kết không đầu tư quá 20% số tiền bạn có. Sau khi đã thu hồi đủ vốn thì tiếp tục tái đầu tư liên tục (thậm chí khô máu) Phải đảm bảo bạn có những nguồn tiền khác nhau Luôn luôn ghi nhớ những nguyên tắc trên Phần 4Áp dụng công thức tính lãi kép cho giao dịch Giả sử bạn giao dịch với lợi nhuận 36%/năm, tức lợi nhuận theo tháng sẽ rơi vào 3%/năm.Tuy nhiên bạn không muốn rút lãi lẫn gốc mà dùng cách thức lãi kép thì chúng ta sẽ có PV = Deposit = $5000 i = Monthly Interest Rate = 3% n = 12 nếu 1 năm n = 24 nếu như 2 năm n = 36 nếu 3 năm Từ công thức tính lãi kép chúng ta dễ dàng tính được thành quả sau 1 năm, 2 năm , 3 năm như sau Trên đây là những kiến thức về lãi kép cũng như lợi ích khi áp dụng lãi kép vào gửi tiết kiệm ngân hàng. Hi vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho bạn hiểu hơn về lãi suất cũng như cách tính lãi suất kép trong kinh tế học Bài viết liên quan Top 5 + Ứng dụng vay tiền lãi suất thấp Top 3 + Ứng dụng vay tiền Online,0% Lãi suất Top + Ứng dụng vay tiền nhanh, lãi suất thấp Top + Ứng dụng mở thẻ tín dụng Online Vay Tiền Nhanh Trong Ngày Lãi Suất Thấp! Những điều nên biết Hướng dẫn tra cứu, tất toàn, thanh toán Doctor Đồng nhanh nhất Hướng dẫn thanh toán doctor đồng nhanh nhất

#Lãi #Kép #là #gì #Công #thức #tính #lãi #kép #mới #nhất

[rule_2_plain]

#Lãi #Kép #là #gì #Công #thức #tính #lãi #kép #mới #nhất

[rule_2_plain]

#Lãi #Kép #là #gì #Công #thức #tính #lãi #kép #mới #nhất

[rule_3_plain]

#Lãi #Kép #là #gì #Công #thức #tính #lãi #kép #mới #nhất

Thuật ngữ “Lãi kép” được áp dụng rất nhiều trong kinh doanh cũng như đầu tư. Trong bài viết này, besttaichinh.com sẽ giới thiệu đến bạn những thông tin về Lãi kép cũng như Công thức tính lãi kép Phần 1Lãi kép (lãi cộng dồn) là gì ? Công thức tính lãi kép Lãi kép là gì Lãi kép (Tên tiếng anh : Compounding Interest) hay còn gọi là Lãi suất kép được hiểu đơn giản là tái đầu tư hay đơn gian hơn là sự bổ sung tiền lãi vào vốn ban đầu. Nghĩa là khi phát sinh lãi vay được thêm vào vốn ban đầu từ đó lãi phát sinh sẽ được tính dựa trên tổng số vốn ban đầu và số tiền lãi kiếm được.  Khái niệm lãi kép thường được nghe thấy trong lĩnh vực gửi tiết kiệm ngân hàng. Chúng ta sẽ có 1 ví dụ đơn giản dưới đây Ví dụ : Một tài khoản gửi tiết kiệm ngân hàng là 100 triệu với lãi suất 20%/năm sẽ dư số dư là 120 triệu trong năm đầu tiên và 144 triệu vào cuối năm théu hai và cứ như vậy cho các năm tiếp theo Để giúp các bạn hiểu hơn về lãi suất kép thì chúng ta cùng tìm hiểu các tính lãi suất kép  Công thức tính lãi suất kép Lãi kép sẽ được tính dựa trên công thức Trong đó các giá trị có ý nghĩa sau : A = giá trị tương lai P = số tiền gốc (đầu tư ban đầu) r = lãi suất danh nghĩa hàng năm n = số lần tiền lãi được nhập gốc mỗi năm t = số năm tiền được mượn Áp dụng công thức ta có ví dụ : Số tiền 100 triệu được gửi tại một ngân hàng chi trả lãi suất hàng năm 4.0%, được nhập gốc hàng quý. Tuy nhiên bạn không muốn nhận lãi hàng quý mà bạn muốn nhập lãi và tiền gốc để tăng thêm lợi nhuận, vậy nên số dư sau 5 năm đó là . A. Sử dụng công thức bên trên, với P = 100.000.000 (vnđ), r = 0.04 (4.0%), n = 4, và t = 5: Như vậy, số dư sau 5 năm xấp xỉ 1222  triệu (VNĐ). Lãi kép có thể được tính bằng cách trừ số tiền gốc khỏi số dư này. Công thức tính lãi kép định kỳ Đối với lãi kép định kỳ sẽ được áp dụng theo công thức sau t = Tổng thời gian theo năm n = Số thời kỳ tính lãi kép mỗi năm (lưu ý rằng tổng số thời kỳ tính lãi kép là n*t) r = Lãi suất hàng năm danh nghĩa biểu diễn dưới dạng thập phân. chẳng hạn: 6% = 0.06 [nt] có nghĩa là nt được làm tròn xuống giá trị nguyên gần nhất. Khi n tăng lên, tỉ lệ này tiến tới giới hạn trên của er − 1. Tỉ lệ này được gọi là lãi kép liên tục, xem bên dưới. Vì số tiền gốc A(0) chỉ đơn giản là một hệ số, nó thường được bỏ đi cho đơn giản, và hàm tích lũy kết quả được sử dụng trong lý thuyết tiền lãi thay thế. Các hàm tích lũy cho lãi đơn và lãi kép được liệt kê dưới đây: Lưu ý: A(t) là hàm số lượng và a(t) là hàm tích lũy. Công thức tính lãi kép liên tục Đối với cách tính lãi kép liên tục thường sẽ được tính trên kỳ hạn cực nhỏ và công thức áp dụng cho cách tính lãi kép liên tục là  Xem thêm : Lợi nhuận dòng là gì ? Công thức tính lợi nhuận dòng Phần 2Sức mạnh của lãi kép như thế nào Lãi kép được thể hiện rõ nhất ở Vốn gửi và thời gian gửi trong hình thức gửi tiết kiệm ngân hàng. Thông thường thì lãi kép sẽ phát huy tác dụng khi bạn gửi tiết kiệm trong thời gian dài, còn nếu bạn chỉ mong chờ vào thời gian ngắn hạn thì rất tiếc lãi kép sẽ không có tác dụng ở đây Bởi trong gian đoạn đầu gửi tiết kiệm, không có khác biệt gì khi bạn tận dụng lãi kép. Tuy nhiên khi bạn đều đặn gửi tiết kiệm trong thời gian dài như 10 năm, 20 năm hay 40 năm thì lúc này số tài sản mà bạn có được sẽ cực kỳ khủng khiếp  Lấy một ví dụ đơn giản, năm nay bạn 20 tuổi mỗi tháng bạn tiết kiệm được 1 triệu và bạn chọn hình thức gửi tiết kiệm Online của ngân hàng với lãi suất là 6.0%/năm. Đều đặn gởi cho tới năm 40 tuổi, tận dụng lãi kép tái đầu tư tiền gửi thì số tiền tiết kiệm của bạn lên đến con số “khủng”. Bạn có thể thấy rằng dù là số tiền nhỏ tuy nhiên bạn tiết kiệm liên lục và lâu dài áp dụng với hình thức gửi tiết kiệm của ngân hàng thì con số bạn nhận được sau nhiều năm sẽ là một con số rất khủng Có 2 điều bạn cần lưu ý khi sử dụng lãi kép trong đầu tư Thời gian đầu tư : Như những ví dụ và công thức về lãi kép thì chúng ta có thể rút ra rằng. Đầu tư càng lâu, sức mạnh lãi kép càng được phát huy. Vậy nên bạn hãy lên kế hoạch đầu tư nguồn tiền một cách khoa học, liên tục và trong thời gian dài để có thể tận dụng sức mạnh tuyệt vời của lãi kép nhé Kế hoạch đầu tư tốt: Hãy lập kế hoạh chiến lực đầu tư đúng đắn để mang lại hiệu quả cao nhất cho bản thân. Với các phương pháp đầu tư đã được kiểm tra qua nhiều hình thức đầu tư khác nhau kéo dài qua vài chục năm đến hàng trăm năm. Chỉ có như vậy mới giúp bạn đạt được những thành công như mong muốn. Bên cạnh đó bạn cũng có thể xem xét những hình thưc đầu tư khác như Bất động sản, chứng khoản… Không được trì hoãn : Cái giá của việc trì hoãn kế hoặch đó là bạn đã đánh mất cơ hội thành công của mình và kéo dài thời gian thất bại của bản thân. Vậy nên không nên chần chừ mà cần phải hành động ngay khi đã có kế hoạch rõ ràng Xem thêm : Biên lợi nhuận là gì ? Cách tính biên lợi nhuận mới nhất Phần 3Nguyên tắc lãi kép trong đầu tư Nguyên tắc lãi kép dành cho nhà đầu tư Nguyên tắc 1 : Không bao giờ để mất tiền Nguyên tắc 2 : Luôn luôn ghi nhớ nguyên tắc 1 Nguyên tắc áp dụng lãi suất kép Phải bảo toàn vốn, khi nhận đủ vốn rồi mới tái đầu tư. Nếu tái đầu tư ngay thì cam kết không đầu tư quá 20% số tiền bạn có. Sau khi đã thu hồi đủ vốn thì tiếp tục tái đầu tư liên tục (thậm chí khô máu) Phải đảm bảo bạn có những nguồn tiền khác nhau Luôn luôn ghi nhớ những nguyên tắc trên Phần 4Áp dụng công thức tính lãi kép cho giao dịch Giả sử bạn giao dịch với lợi nhuận 36%/năm, tức lợi nhuận theo tháng sẽ rơi vào 3%/năm.Tuy nhiên bạn không muốn rút lãi lẫn gốc mà dùng cách thức lãi kép thì chúng ta sẽ có PV = Deposit = $5000 i = Monthly Interest Rate = 3% n = 12 nếu 1 năm n = 24 nếu như 2 năm n = 36 nếu 3 năm Từ công thức tính lãi kép chúng ta dễ dàng tính được thành quả sau 1 năm, 2 năm , 3 năm như sau Trên đây là những kiến thức về lãi kép cũng như lợi ích khi áp dụng lãi kép vào gửi tiết kiệm ngân hàng. Hi vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho bạn hiểu hơn về lãi suất cũng như cách tính lãi suất kép trong kinh tế học Bài viết liên quan Top 5 + Ứng dụng vay tiền lãi suất thấp Top 3 + Ứng dụng vay tiền Online,0% Lãi suất Top + Ứng dụng vay tiền nhanh, lãi suất thấp Top + Ứng dụng mở thẻ tín dụng Online Vay Tiền Nhanh Trong Ngày Lãi Suất Thấp! Những điều nên biết Hướng dẫn tra cứu, tất toàn, thanh toán Doctor Đồng nhanh nhất Hướng dẫn thanh toán doctor đồng nhanh nhất

Nguồn: Best Tài Chính

#Lãi #Kép #là #gì #Công #thức #tính #lãi #kép #mới #nhất

Xem thêm thông tin hay:  Hướng dẫn vay tiền Online VAYVND nhận ngay 4 triệu mới nhất 2022
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất