Kienlongbank dự chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 16%, tiếp tục bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Kienlongbank dự chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỉ lệ 16%, tiếp tục bán cổ phiếu quỹ cho người lao động phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Nhà băng dự kiến ​​chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỉ lệ 16% và chỉ thực hiện sau lúc được Nhà băng Nhà nước chấp thuận.

Nhà băng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) vừa thông báo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trong đó, nhà băng dự kiến ​​trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Với lợi nhuận sau thuế hơn 770 tỷ đồng, nhà băng dự kiến ​​trích 5% cho quỹ bổ sung vốn điều lệ, 10% cho các quỹ. dự phòng chính và 5,24% cho các quỹ khác.

Sau lúc trích các quỹ, lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 là hơn 614 tỷ đồng. Nhà băng dự kiến ​​chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỉ lệ 16% và chỉ thực hiện sau lúc được Nhà băng Nhà nước chấp thuận.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. (Nguồn: Kienlongbank).

Cập nhật tiến độ thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động, nhà băng cho biết việc này tới nay vẫn chưa hoàn thành do tác động của dịch bệnh và một số nguyên nhân khác. HĐQT Kienlongbank sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua việc tiếp tục triển khai phương án này.

Trước đó, nhà băng dự kiến ​​bán 3,8 triệu cổ phiếu quỹ cho người lao động với giá 10.000 đồng / cổ phiếu. Người sắm là cán bộ, viên chức của Kienlongbank và Doanh nghiệp TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Kienlongbank.

Số cổ phần chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Toàn thể số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cấp tín dụng của nhà băng.

Xem thêm thông tin hay:  Tỷ giá yen Nhật hôm nay 24/6: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Năm 2021, KienlongBank cũng đã tăng vốn điều lệ thành công lên 3.653 tỷ đồng bằng cách phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

KienlongBank vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thất thường vào ngày 28/12/2021 tại Hà Nội. Đại hội đã thông qua nhiều tiết mục quan trọng về việc niêm yết cổ phiếu KLB trên HNX hoặc HOSE, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Nhà băng.


Thông tin thêm

Kienlongbank dự chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỉ lệ 16%, tiếp tục bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

Nhà băng dự kiến ​​chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỉ lệ 16% và chỉ thực hiện sau lúc được Nhà băng Nhà nước chấp thuận.

Nhà băng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) vừa thông báo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trong đó, nhà băng dự kiến ​​trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Với lợi nhuận sau thuế hơn 770 tỷ đồng, nhà băng dự kiến ​​trích 5% cho quỹ bổ sung vốn điều lệ, 10% cho các quỹ. dự phòng chính và 5,24% cho các quỹ khác.

Sau lúc trích các quỹ, lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 là hơn 614 tỷ đồng. Nhà băng dự kiến ​​chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỉ lệ 16% và chỉ thực hiện sau lúc được Nhà băng Nhà nước chấp thuận.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. (Nguồn: Kienlongbank).

Cập nhật tiến độ thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động, nhà băng cho biết việc này tới nay vẫn chưa hoàn thành do tác động của dịch bệnh và một số nguyên nhân khác. HĐQT Kienlongbank sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua việc tiếp tục triển khai phương án này.

Trước đó, nhà băng dự kiến ​​bán 3,8 triệu cổ phiếu quỹ cho người lao động với giá 10.000 đồng / cổ phiếu. Người sắm là cán bộ, viên chức của Kienlongbank và Doanh nghiệp TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Kienlongbank.

Số cổ phần chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Toàn thể số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cấp tín dụng của nhà băng.

Năm 2021, KienlongBank cũng đã tăng vốn điều lệ thành công lên 3.653 tỷ đồng bằng cách phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

KienlongBank vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thất thường vào ngày 28/12/2021 tại Hà Nội. Đại hội đã thông qua nhiều tiết mục quan trọng về việc niêm yết cổ phiếu KLB trên HNX hoặc HOSE, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Nhà băng.


Nhà băng dự kiến ​​chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỉ lệ 16% và chỉ thực hiện sau lúc được Nhà băng Nhà nước chấp thuận.

Nhà băng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) vừa thông báo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trong đó, nhà băng dự kiến ​​trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Với lợi nhuận sau thuế hơn 770 tỷ đồng, nhà băng dự kiến ​​trích 5% cho quỹ bổ sung vốn điều lệ, 10% cho các quỹ. dự phòng chính và 5,24% cho các quỹ khác.

Sau lúc trích các quỹ, lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 là hơn 614 tỷ đồng. Nhà băng dự kiến ​​chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỉ lệ 16% và chỉ thực hiện sau lúc được Nhà băng Nhà nước chấp thuận.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. (Nguồn: Kienlongbank).

Cập nhật tiến độ thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động, nhà băng cho biết việc này tới nay vẫn chưa hoàn thành do tác động của dịch bệnh và một số nguyên nhân khác. HĐQT Kienlongbank sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua việc tiếp tục triển khai phương án này.

Trước đó, nhà băng dự kiến ​​bán 3,8 triệu cổ phiếu quỹ cho người lao động với giá 10.000 đồng / cổ phiếu. Người sắm là cán bộ, viên chức của Kienlongbank và Doanh nghiệp TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Kienlongbank.

Số cổ phần chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Toàn thể số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cấp tín dụng của nhà băng.

Năm 2021, KienlongBank cũng đã tăng vốn điều lệ thành công lên 3.653 tỷ đồng bằng cách phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

KienlongBank vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thất thường vào ngày 28/12/2021 tại Hà Nội. Đại hội đã thông qua nhiều tiết mục quan trọng về việc niêm yết cổ phiếu KLB trên HNX hoặc HOSE, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Nhà băng.

#Kienlongbank #dự #chia #cổ #tức #năm #bằng #cổ #phiếu #tỷ #lệ #tiếp #tục #bán #cổ #phiếu #quỹ #cho #người #lao #động

[rule_3_plain]

#Kienlongbank #dự #chia #cổ #tức #năm #bằng #cổ #phiếu #tỷ #lệ #tiếp #tục #bán #cổ #phiếu #quỹ #cho #người #lao #động

[rule_1_plain]

#Kienlongbank #dự #chia #cổ #tức #năm #bằng #cổ #phiếu #tỷ #lệ #tiếp #tục #bán #cổ #phiếu #quỹ #cho #người #lao #động

[rule_2_plain]

#Kienlongbank #dự #chia #cổ #tức #năm #bằng #cổ #phiếu #tỷ #lệ #tiếp #tục #bán #cổ #phiếu #quỹ #cho #người #lao #động

[rule_2_plain]

#Kienlongbank #dự #chia #cổ #tức #năm #bằng #cổ #phiếu #tỷ #lệ #tiếp #tục #bán #cổ #phiếu #quỹ #cho #người #lao #động

[rule_3_plain]

#Kienlongbank #dự #chia #cổ #tức #năm #bằng #cổ #phiếu #tỷ #lệ #tiếp #tục #bán #cổ #phiếu #quỹ #cho #người #lao #động

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Kienlongbank #dự #chia #cổ #tức #năm #bằng #cổ #phiếu #tỷ #lệ #tiếp #tục #bán #cổ #phiếu #quỹ #cho #người #lao #động

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất