Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều vấn đề tại 9 tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều vấn đề tại 9 tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra một số tồn tại tại các ngân hàng, công ty bảo hiểm, tổ chức tài chính về cấp tín dụng, phân loại nợ, đầu tư kém hiệu quả, v.v.

Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước trình Quốc hội, năm 2021, Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước vào năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước và 9 tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

Kết quả kiểm toán cho thấy trong nNăm 2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần kiểm soát lạm phát ở mức 3,23%, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối; giảm nhiều lần lãi suất

Các tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm được kiểm toán đảm bảo tiêu chí an toàn trong hoạt động, kinh doanh với tỷ lệ nợ xấu thuần dưới 2% (trừ PG Bank 2,49%).

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại tại các ngân hàng. Cụ thể, theo Kiểm toán Nhà nước, mức giảm lãi suất cho vay bình quân chậm hơn so với mức giảm lãi suất huy động bình quân, chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động vẫn ở mức cao (trong tháng 1/2020). 4,12% và 4,61% vào cuối năm).

Ngân hàng TMCP Đại Chúng cnguồn cảm hứng Việt Nam tăng trưởng tín dụng vượt quá mức tối đa cho phép của con nợHNNhơn 3.318 tỷ đồng.

Hình ảnh minh họa: Báo Đầu tư.

Kiểm toán Nhà nước cũng cho thấy mMột số đơn vị đầu tư tài chính không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, một số khoản nợ chưa được giải quyết dứt điểm, chưa nộp ngân sách nhà nước, khoản thu hồi nợ ngoại bảng đã được xóa bỏ và không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa xong.một.

Theo đó, Chi nhánh VietinBank tại Đức lỗ lũy kế 16,2 triệu đồng euro (462 tỷ đồng).

công ty mẹ của PVTôi phải trích lập dự phòng hơn 37 tỷ đồng để đầu tư vào cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đông Á; 37,33 tỷ đồng / 43,5 tỷ đồng đầu tư góp vốnHÀNG TRIỆUCông ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí140,17 tỷ đồng / 344,12 tỷ đồng đầu tư bất động sản tại Dự án The Costa Nha Trang.

Tổng công ty Bảo hiểm PVI đầu tư 200 tỷ đồng vào trái phiếu CTCP Sông Đà Thăng Long từ năm 2010 vừa thu 32 tỷ tiền gốc, chưa có lợi nhuậnđã trihcs Dự phòng rủi ro 167,97 tỷ đồng.

Oh hai khoản đầu tư góp vốn 20,90 tỷ đồng vào Tổng công ty Bảo dưỡng, sửa chữa công trình dầu khí và Công ty cổ phần Điện Việt Lào chưa chia lãi, chia cổ tức kể từ khi bàn giao (2011). HÀNG TRIỆUTừ năm 2015 đến ngày 31/12/2020, Tổng công ty Bảo hiểm PVI phải trả 1,97 tỷ đồng phí quản lý 2 khoản đầu tư này cho Công ty Quản lý quỹ PVI..

Bảo hiểm PJICO phải giải nén 58,1% cung cấp cho đầu tư 23,8 tỷ cổ phiếu của Tổng công ty Dầu Việt Nam; 46,2% cho tài khoản đầu tư 7,97 tỷ đồng vào cổ phần của CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn; 31,3% cho tài khoản đầu tư 3,34 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư và Xuất nhập khẩu FOODINCO

Bên cạnh đó, công tác quản lý, sử dụng đất đai ở một số tổ chức còn hạn chế. NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮhàng hợp tác 3 khu đất (1.698,3m2) để trống, chưa sử dụng; Ngân hàng Công nghiệp Báo cáo kê khai chưa hoàn thành đối với toàn bộ cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng trong phạm vi phải sắp xếp lại, xử lý theo quy định.

Một số ngân hàng phân loại nợ chưa hợp lý, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng không chính xác, sai sót về trình tự, thủ tục cho vay. (Thẩm định phác thảo; định kỳ không đánh giá lại tài sản thế chấp; thiếu hồ sơ giải ngân / tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn; kiểm tra, giám sát sau cho vay sơ sài; thời gian gia hạn nợ quá hạn…).

Trừ trường hợp năm 2021, các ngân hàng đã phân loại nợ cao hơn hoặc đã trả hết nợ., Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số ngân hàng đã phân loại nợ chưa phù hợp như PG Bank, VietinBank, Ngân hàng Hợp tác. Kiểm toán Nhà nước đã điều chỉnh giảm nợ nhóm 1 và tăng nợ nhóm 2, 3, 4, 5 và tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tại các ngân hàng trên.

Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) có nhiều trường hợp cho vay vượt hạn mức (cho vay 2 người cùng hộ khẩu) và cho vay các đối tượng không phù hợp với mục tiêu của chương trình.Hdẫn đến số tiền cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý từ ngân sách nhà nước tăng 0,58 tỷ đồng.

Ở NỮdòng hàng Hợp tác xã, hệ thống công nghệ thông tin (phân hệ tín dụng) chưa tự động chuyển nợ quá hạn để phân loại nợ định lượng.

Các ngân hàng đồng loạt xin tăng ‘room’ tín dụng để triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%

Các bạn đồng loạt vui lòng mở 'room' tí dùng để triển khai chương trình ì hỗ trợ lãi suất 2%

Ngày 27 tháng 5 năm 2022

Ngân hàng đầu tiên công bố triển khai chương trình cho vay lãi suất 2% / năm

20 tháng 9 năm 2021

Khoản nợ hơn nửa triệu đồng đã được cơ cấu lại, không thay đổi nhóm nợ.

Diệp Bình


Thông tin thêm

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều vấn đề tại 9 tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra một số tồn tại tại các ngân hàng, công ty bảo hiểm, tổ chức tài chính về cấp tín dụng, phân loại nợ, đầu tư kém hiệu quả, v.v.

Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước trình Quốc hội, năm 2021, Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước vào năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước và 9 tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

Kết quả kiểm toán cho thấy trong nNăm 2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần kiểm soát lạm phát ở mức 3,23%, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối; giảm nhiều lần lãi suất

Các tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm được kiểm toán đảm bảo tiêu chí an toàn trong hoạt động, kinh doanh với tỷ lệ nợ xấu thuần dưới 2% (trừ PG Bank 2,49%).

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại tại các ngân hàng. Cụ thể, theo Kiểm toán Nhà nước, mức giảm lãi suất cho vay bình quân chậm hơn so với mức giảm lãi suất huy động bình quân, chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động vẫn ở mức cao (trong tháng 1/2020). 4,12% và 4,61% vào cuối năm).

Ngân hàng TMCP Đại Chúng cnguồn cảm hứng Việt Nam tăng trưởng tín dụng vượt quá mức tối đa cho phép của con nợHNNhơn 3.318 tỷ đồng.

Hình ảnh minh họa: Báo Đầu tư.

Kiểm toán Nhà nước cũng cho thấy mMột số đơn vị đầu tư tài chính không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, một số khoản nợ chưa được giải quyết dứt điểm, chưa nộp ngân sách nhà nước, khoản thu hồi nợ ngoại bảng đã được xóa bỏ và không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa xong.một.

Theo đó, Chi nhánh VietinBank tại Đức lỗ lũy kế 16,2 triệu đồng euro (462 tỷ đồng).

công ty mẹ của PVTôi phải trích lập dự phòng hơn 37 tỷ đồng để đầu tư vào cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đông Á; 37,33 tỷ đồng / 43,5 tỷ đồng đầu tư góp vốnHÀNG TRIỆUCông ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí140,17 tỷ đồng / 344,12 tỷ đồng đầu tư bất động sản tại Dự án The Costa Nha Trang.

Tổng công ty Bảo hiểm PVI đầu tư 200 tỷ đồng vào trái phiếu CTCP Sông Đà Thăng Long từ năm 2010 vừa thu 32 tỷ tiền gốc, chưa có lợi nhuậnđã trihcs Dự phòng rủi ro 167,97 tỷ đồng.

Oh hai khoản đầu tư góp vốn 20,90 tỷ đồng vào Tổng công ty Bảo dưỡng, sửa chữa công trình dầu khí và Công ty cổ phần Điện Việt Lào chưa chia lãi, chia cổ tức kể từ khi bàn giao (2011). HÀNG TRIỆUTừ năm 2015 đến ngày 31/12/2020, Tổng công ty Bảo hiểm PVI phải trả 1,97 tỷ đồng phí quản lý 2 khoản đầu tư này cho Công ty Quản lý quỹ PVI..

Bảo hiểm PJICO phải giải nén 58,1% cung cấp cho đầu tư 23,8 tỷ cổ phiếu của Tổng công ty Dầu Việt Nam; 46,2% cho tài khoản đầu tư 7,97 tỷ đồng vào cổ phần của CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn; 31,3% cho tài khoản đầu tư 3,34 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư và Xuất nhập khẩu FOODINCO

Bên cạnh đó, công tác quản lý, sử dụng đất đai ở một số tổ chức còn hạn chế. NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮhàng hợp tác 3 khu đất (1.698,3m2) để trống, chưa sử dụng; Ngân hàng Công nghiệp Báo cáo kê khai chưa hoàn thành đối với toàn bộ cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng trong phạm vi phải sắp xếp lại, xử lý theo quy định.

Một số ngân hàng phân loại nợ chưa hợp lý, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng không chính xác, sai sót về trình tự, thủ tục cho vay. (Thẩm định phác thảo; định kỳ không đánh giá lại tài sản thế chấp; thiếu hồ sơ giải ngân / tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn; kiểm tra, giám sát sau cho vay sơ sài; thời gian gia hạn nợ quá hạn…).

Trừ trường hợp năm 2021, các ngân hàng đã phân loại nợ cao hơn hoặc đã trả hết nợ., Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số ngân hàng đã phân loại nợ chưa phù hợp như PG Bank, VietinBank, Ngân hàng Hợp tác. Kiểm toán Nhà nước đã điều chỉnh giảm nợ nhóm 1 và tăng nợ nhóm 2, 3, 4, 5 và tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tại các ngân hàng trên.

Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) có nhiều trường hợp cho vay vượt hạn mức (cho vay 2 người cùng hộ khẩu) và cho vay các đối tượng không phù hợp với mục tiêu của chương trình.Hdẫn đến số tiền cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý từ ngân sách nhà nước tăng 0,58 tỷ đồng.

Ở NỮdòng hàng Hợp tác xã, hệ thống công nghệ thông tin (phân hệ tín dụng) chưa tự động chuyển nợ quá hạn để phân loại nợ định lượng.

Các ngân hàng đồng loạt xin tăng 'room' tín dụng để triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%

Các bạn đồng loạt vui lòng mở 'room' tí dùng để triển khai chương trình ì hỗ trợ lãi suất 2%

Ngày 27 tháng 5 năm 2022

Ngân hàng đầu tiên công bố triển khai chương trình cho vay lãi suất 2% / năm

20 tháng 9 năm 2021

Khoản nợ hơn nửa triệu đồng đã được cơ cấu lại, không thay đổi nhóm nợ.

Diệp Bình


Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra một số tồn tại tại các ngân hàng, công ty bảo hiểm, tổ chức tài chính về cấp tín dụng, phân loại nợ, đầu tư kém hiệu quả, v.v.

Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước trình Quốc hội, năm 2021, Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước vào năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước và 9 tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

Kết quả kiểm toán cho thấy trong nNăm 2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần kiểm soát lạm phát ở mức 3,23%, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối; giảm nhiều lần lãi suất

Các tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm được kiểm toán đảm bảo tiêu chí an toàn trong hoạt động, kinh doanh với tỷ lệ nợ xấu thuần dưới 2% (trừ PG Bank 2,49%).

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại tại các ngân hàng. Cụ thể, theo Kiểm toán Nhà nước, mức giảm lãi suất cho vay bình quân chậm hơn so với mức giảm lãi suất huy động bình quân, chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động vẫn ở mức cao (trong tháng 1/2020). 4,12% và 4,61% vào cuối năm).

Ngân hàng TMCP Đại Chúng cnguồn cảm hứng Việt Nam tăng trưởng tín dụng vượt quá mức tối đa cho phép của con nợHNNhơn 3.318 tỷ đồng.

Hình ảnh minh họa: Báo Đầu tư.

Kiểm toán Nhà nước cũng cho thấy mMột số đơn vị đầu tư tài chính không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, một số khoản nợ chưa được giải quyết dứt điểm, chưa nộp ngân sách nhà nước, khoản thu hồi nợ ngoại bảng đã được xóa bỏ và không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa xong.một.

Theo đó, Chi nhánh VietinBank tại Đức lỗ lũy kế 16,2 triệu đồng euro (462 tỷ đồng).

công ty mẹ của PVTôi phải trích lập dự phòng hơn 37 tỷ đồng để đầu tư vào cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đông Á; 37,33 tỷ đồng / 43,5 tỷ đồng đầu tư góp vốnHÀNG TRIỆUCông ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí140,17 tỷ đồng / 344,12 tỷ đồng đầu tư bất động sản tại Dự án The Costa Nha Trang.

Tổng công ty Bảo hiểm PVI đầu tư 200 tỷ đồng vào trái phiếu CTCP Sông Đà Thăng Long từ năm 2010 vừa thu 32 tỷ tiền gốc, chưa có lợi nhuậnđã trihcs Dự phòng rủi ro 167,97 tỷ đồng.

Oh hai khoản đầu tư góp vốn 20,90 tỷ đồng vào Tổng công ty Bảo dưỡng, sửa chữa công trình dầu khí và Công ty cổ phần Điện Việt Lào chưa chia lãi, chia cổ tức kể từ khi bàn giao (2011). HÀNG TRIỆUTừ năm 2015 đến ngày 31/12/2020, Tổng công ty Bảo hiểm PVI phải trả 1,97 tỷ đồng phí quản lý 2 khoản đầu tư này cho Công ty Quản lý quỹ PVI..

Bảo hiểm PJICO phải giải nén 58,1% cung cấp cho đầu tư 23,8 tỷ cổ phiếu của Tổng công ty Dầu Việt Nam; 46,2% cho tài khoản đầu tư 7,97 tỷ đồng vào cổ phần của CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn; 31,3% cho tài khoản đầu tư 3,34 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư và Xuất nhập khẩu FOODINCO

Bên cạnh đó, công tác quản lý, sử dụng đất đai ở một số tổ chức còn hạn chế. NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮhàng hợp tác 3 khu đất (1.698,3m2) để trống, chưa sử dụng; Ngân hàng Công nghiệp Báo cáo kê khai chưa hoàn thành đối với toàn bộ cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng trong phạm vi phải sắp xếp lại, xử lý theo quy định.

Một số ngân hàng phân loại nợ chưa hợp lý, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng không chính xác, sai sót về trình tự, thủ tục cho vay. (Thẩm định phác thảo; định kỳ không đánh giá lại tài sản thế chấp; thiếu hồ sơ giải ngân / tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn; kiểm tra, giám sát sau cho vay sơ sài; thời gian gia hạn nợ quá hạn…).

Trừ trường hợp năm 2021, các ngân hàng đã phân loại nợ cao hơn hoặc đã trả hết nợ., Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số ngân hàng đã phân loại nợ chưa phù hợp như PG Bank, VietinBank, Ngân hàng Hợp tác. Kiểm toán Nhà nước đã điều chỉnh giảm nợ nhóm 1 và tăng nợ nhóm 2, 3, 4, 5 và tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tại các ngân hàng trên.

Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) có nhiều trường hợp cho vay vượt hạn mức (cho vay 2 người cùng hộ khẩu) và cho vay các đối tượng không phù hợp với mục tiêu của chương trình.Hdẫn đến số tiền cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý từ ngân sách nhà nước tăng 0,58 tỷ đồng.

Ở NỮdòng hàng Hợp tác xã, hệ thống công nghệ thông tin (phân hệ tín dụng) chưa tự động chuyển nợ quá hạn để phân loại nợ định lượng.

Các ngân hàng đồng loạt xin tăng ‘room’ tín dụng để triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%

Các bạn đồng loạt vui lòng mở 'room' tí dùng để triển khai chương trình ì hỗ trợ lãi suất 2%

Ngày 27 tháng 5 năm 2022

Ngân hàng đầu tiên công bố triển khai chương trình cho vay lãi suất 2% / năm

20 tháng 9 năm 2021

Khoản nợ hơn nửa triệu đồng đã được cơ cấu lại, không thay đổi nhóm nợ.

Diệp Bình

#Kiểm #toán #Nhà #nước #chỉ #nhiều #vấn #đề #tại #tổ #chức #tài #chính #ngân #hàng #bảo #hiểm

[rule_3_plain]

#Kiểm #toán #Nhà #nước #chỉ #nhiều #vấn #đề #tại #tổ #chức #tài #chính #ngân #hàng #bảo #hiểm

Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra một số vấn đề tại các ngân hàng, công ty bảo hiểm, tổ chức tài chính về việc cấp tín dụng, phân loại nợ, đầu tư kém hiệu quả,…

Theo báo cáo Kiểm toán Nhà nước (KTNN) trình lên Quốc hội, trong năm 2021, KTNN đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước và 9 tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.
Kết quả kiểm toán cho thấy trong năm 2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát ở mức 3,23%, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối; nhiều lần điều chỉnh giảm lãi suất
Các tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm được kiểm toán đảm bảo các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động, kinh doanh có lãi tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 2% (trừ PG Bank 2,49%).
Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn đọng tại các ngân hàng. Cụ thể, theo KTNN mức giảm lãi suất cho vay bình quân chậm hơn mức giảm lãi suất tiền gửi bình quân, chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi duy trì ở mức cao (vào tháng 1/2020 là 4,12% và cuối năm là 4,61%).
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam tăng trưởng tín dụng vượt mức tối đa cho phép của NHNN, hơn 3.318 tỷ đồng.

 Ảnh minh hoạ: Báo Đầu tư.

KTNN cũng chỉ ra một số đơn vị đầu tư tài chính không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, chưa được xử lý dứt điểm một số khoản công nợ, chưa nộp NSNN khoản thu hồi được từ nợ ngoại bảng đã được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa.
Theo đó, Chi nhánh VietinBank tại Đức lỗ luỹ kế 16,2 triệu euro (462 tỷ đồng).
Công ty mẹ của PVI phải trích lập dự phòng hơn 37 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đông Á; 37,33 tỷ đồng/43,5 tỷ đồng khoản đầu tư góp vốn vào CTCP Kinh doanh Dịch vụ cao cấp dầu khí và 140,17 tỷ đồng/344,12 tỷ đồng đầu tư bất động sản tại Dự án The Costa Nha Trang.
Tổng công ty Bảo hiểm PVI đầu tư 200 tỷ đồng trái phiếu CTCP Sông Đà Thăng Long từ năm 2010 mới chỉ thu đc 32 tỷ tiền gốc, chưa thu được lãi, đã trihcs dự phòng rủi ro 167,97 tỷ đồng.
Còn hai khoản đầu tư góp vốn 20,90 tỷ đồng vào Tổng công ty Bảo dưỡng, sửa chữa công trình dầu khí và CTCP Điện Việt Lào không có lợi nhuận hay cổ tức được chia từ khi nhận bàn giao (năm 2011). Từ năm 2015 đến 31/12/2020 Tổng công ty Bảo hiểm PVI phải trả 1,97 tỷ đồng phí quản lý 02 khoản đầu tư này cho Công ty Quản lý quỹ PVI.
Bảo hiểm PJICO đã phải trích lập 58,1% dự phòng cho khoản đầu tư  23,8 tỷ đồng cổ phiếu Tổng công ty Dầu Việt Nam; 46,2% cho khoản đầu tư 7,97 tỷ đồng cổ phiếu CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn; 31,3% cho khoản đầu tư 3,34 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư và Xuất nhập khẩu FOODINCO,…
Bên cạnh đó, việc quản lý và sử dụng đất tại một số tổ chức vẫn còn hạn chế. Ngân hàng HTX còn 3 thửa đất (diện tích 1.698,3m2) đang để trống chưa sử dụng; Ngân hàng Công thương chưa hoàn thành việc lập báo cáo kê khai đối với tất cả các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng thuộc phạm vi phải sắp xếp lại, xử lý theo quy định.
Một số ngân hàng phân loại nợ chưa phù hợp, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng chưa chính xác, còn sai sót về trình tự, thủ tục cho vay (Thẩm định sơ sài; định kỳ chưa đánh giá lại tài sản bảo đảm; thiếu chứng từ giải ngân/tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn; kiểm tra, giám sát sau cho vay còn sơ sài; gia hạn nợ vượt quá thời gian…).
Ngoại trừ các trường hợp năm 2021 các ngân hàng đã phân loại vào nhóm nợ cao hơn hoặc đã tất toán nợ vay, KTNN chỉ ra một số ngân hàng đã phân loại nợ chưa phù hợp như PG Bank, VietinBank, Ngân hàng HTX. KTNN đã điều chỉnh giảm nợ nhóm 1 và tăng nợ các nhóm 2,3,4,5 và tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tại các ngân hàng trên.
Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) có nhiều trường hợp cho vay vượt hạn mức (cho vay đối với 2 người có cùng một hộ khẩu) và cho vay đối tượng không phù hợp với mục tiêu của chương trình, dẫn đến xác định số tiền cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý từ NSNN tăng thêm 0,58 tỷ đồng.

Tại Ngân hàng HTX, hệ thống công nghệ thông tin (phân hệ tín dụng) chưa tự động chuyển nợ quá hạn đối với việc phân loại nợ theo định lượng, chưa có chốt tự động kiểm soát chặt chẽ đối với số liệu dự phòng rủi ro tín dụng.

Các ngân hàng đồng loạt xin nới ‘room’ tín dụng để triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%

27-05-2022

Ngân hàng đầu tiên thông báo triển khai chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất 2%/năm

20-09-2021

Hơn nửa triệu tỷ đồng nợ vay được cơ cấu lại và giữ nguyên nhóm nợ

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/kiem-toan-nha-nuoc-chi-ra-nhieu-van-de-tai-9-to-chuc-tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem-422022530105419196.htm

#Kiểm #toán #Nhà #nước #chỉ #nhiều #vấn #đề #tại #tổ #chức #tài #chính #ngân #hàng #bảo #hiểm

[rule_2_plain]

#Kiểm #toán #Nhà #nước #chỉ #nhiều #vấn #đề #tại #tổ #chức #tài #chính #ngân #hàng #bảo #hiểm

[rule_2_plain]

#Kiểm #toán #Nhà #nước #chỉ #nhiều #vấn #đề #tại #tổ #chức #tài #chính #ngân #hàng #bảo #hiểm

[rule_3_plain]

#Kiểm #toán #Nhà #nước #chỉ #nhiều #vấn #đề #tại #tổ #chức #tài #chính #ngân #hàng #bảo #hiểm

Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra một số vấn đề tại các ngân hàng, công ty bảo hiểm, tổ chức tài chính về việc cấp tín dụng, phân loại nợ, đầu tư kém hiệu quả,…

Theo báo cáo Kiểm toán Nhà nước (KTNN) trình lên Quốc hội, trong năm 2021, KTNN đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước và 9 tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.
Kết quả kiểm toán cho thấy trong năm 2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát ở mức 3,23%, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối; nhiều lần điều chỉnh giảm lãi suất
Các tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm được kiểm toán đảm bảo các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động, kinh doanh có lãi tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 2% (trừ PG Bank 2,49%).
Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn đọng tại các ngân hàng. Cụ thể, theo KTNN mức giảm lãi suất cho vay bình quân chậm hơn mức giảm lãi suất tiền gửi bình quân, chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi duy trì ở mức cao (vào tháng 1/2020 là 4,12% và cuối năm là 4,61%).
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam tăng trưởng tín dụng vượt mức tối đa cho phép của NHNN, hơn 3.318 tỷ đồng.

 Ảnh minh hoạ: Báo Đầu tư.

KTNN cũng chỉ ra một số đơn vị đầu tư tài chính không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, chưa được xử lý dứt điểm một số khoản công nợ, chưa nộp NSNN khoản thu hồi được từ nợ ngoại bảng đã được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa.
Theo đó, Chi nhánh VietinBank tại Đức lỗ luỹ kế 16,2 triệu euro (462 tỷ đồng).
Công ty mẹ của PVI phải trích lập dự phòng hơn 37 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đông Á; 37,33 tỷ đồng/43,5 tỷ đồng khoản đầu tư góp vốn vào CTCP Kinh doanh Dịch vụ cao cấp dầu khí và 140,17 tỷ đồng/344,12 tỷ đồng đầu tư bất động sản tại Dự án The Costa Nha Trang.
Tổng công ty Bảo hiểm PVI đầu tư 200 tỷ đồng trái phiếu CTCP Sông Đà Thăng Long từ năm 2010 mới chỉ thu đc 32 tỷ tiền gốc, chưa thu được lãi, đã trihcs dự phòng rủi ro 167,97 tỷ đồng.
Còn hai khoản đầu tư góp vốn 20,90 tỷ đồng vào Tổng công ty Bảo dưỡng, sửa chữa công trình dầu khí và CTCP Điện Việt Lào không có lợi nhuận hay cổ tức được chia từ khi nhận bàn giao (năm 2011). Từ năm 2015 đến 31/12/2020 Tổng công ty Bảo hiểm PVI phải trả 1,97 tỷ đồng phí quản lý 02 khoản đầu tư này cho Công ty Quản lý quỹ PVI.
Bảo hiểm PJICO đã phải trích lập 58,1% dự phòng cho khoản đầu tư  23,8 tỷ đồng cổ phiếu Tổng công ty Dầu Việt Nam; 46,2% cho khoản đầu tư 7,97 tỷ đồng cổ phiếu CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn; 31,3% cho khoản đầu tư 3,34 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư và Xuất nhập khẩu FOODINCO,…
Bên cạnh đó, việc quản lý và sử dụng đất tại một số tổ chức vẫn còn hạn chế. Ngân hàng HTX còn 3 thửa đất (diện tích 1.698,3m2) đang để trống chưa sử dụng; Ngân hàng Công thương chưa hoàn thành việc lập báo cáo kê khai đối với tất cả các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng thuộc phạm vi phải sắp xếp lại, xử lý theo quy định.
Một số ngân hàng phân loại nợ chưa phù hợp, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng chưa chính xác, còn sai sót về trình tự, thủ tục cho vay (Thẩm định sơ sài; định kỳ chưa đánh giá lại tài sản bảo đảm; thiếu chứng từ giải ngân/tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn; kiểm tra, giám sát sau cho vay còn sơ sài; gia hạn nợ vượt quá thời gian…).
Ngoại trừ các trường hợp năm 2021 các ngân hàng đã phân loại vào nhóm nợ cao hơn hoặc đã tất toán nợ vay, KTNN chỉ ra một số ngân hàng đã phân loại nợ chưa phù hợp như PG Bank, VietinBank, Ngân hàng HTX. KTNN đã điều chỉnh giảm nợ nhóm 1 và tăng nợ các nhóm 2,3,4,5 và tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tại các ngân hàng trên.
Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) có nhiều trường hợp cho vay vượt hạn mức (cho vay đối với 2 người có cùng một hộ khẩu) và cho vay đối tượng không phù hợp với mục tiêu của chương trình, dẫn đến xác định số tiền cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý từ NSNN tăng thêm 0,58 tỷ đồng.

Tại Ngân hàng HTX, hệ thống công nghệ thông tin (phân hệ tín dụng) chưa tự động chuyển nợ quá hạn đối với việc phân loại nợ theo định lượng, chưa có chốt tự động kiểm soát chặt chẽ đối với số liệu dự phòng rủi ro tín dụng.

Các ngân hàng đồng loạt xin nới ‘room’ tín dụng để triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%

27-05-2022

Ngân hàng đầu tiên thông báo triển khai chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất 2%/năm

20-09-2021

Hơn nửa triệu tỷ đồng nợ vay được cơ cấu lại và giữ nguyên nhóm nợ

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/kiem-toan-nha-nuoc-chi-ra-nhieu-van-de-tai-9-to-chuc-tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem-422022530105419196.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Kiểm #toán #Nhà #nước #chỉ #nhiều #vấn #đề #tại #tổ #chức #tài #chính #ngân #hàng #bảo #hiểm

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất