Hướng dẫn kế toán vốn bằng tiền tại công ty thương mại

By Best Tài Chính

Mời bạn cùng besttaichinh.com tìm hiểu về kế toán vốn bằng tiền tại công ty thương mại ngay sau đây

Vốn bằng tiền được xem là cơ sở, tiền đề cho một doanh nghiệp hình thành và tồn tại. Đây đồng thời là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp thực hiện, hoàn thành quá trình sản xuất, kinh doanh của mình.

Kế toán là công cụ để điều hành quản lý các hoạt động tính toán kinh tế và kiểm tra việc bảo vệ tài sản, sử dụng tiền vốn nhằm bảo đảm quyền chủ động trong SXKD của doanh nghiệp.

Do vậy, việc sử dụng và quản lý kế toán vốn bằng tiền có ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bài viết sau xin đề cập tới nội dung kế toán vốn bằng tiền tại công ty Thương mại.

Kế toán vồn bằng tiền là gì

Vốn bằng tiền là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh, thuộc tài sản lưu động của doanh nghiệp, được hình thành chủ yếu trong quá trình bán hàng và trong các quan hệ thanh toán.

Vốn bằng tiền là một loại tài sản mà doanh nghiệp nào cũng sử dụng.

Căn cứ vào phạm vi sử dụng, vốn bằng tiền của doanh nghiệp được chia thành:

– Tiền mặt (TK 111)

– Tiền gửi ngân hàng (TK 112)

– Tiền đang chuyển (TK 113)

Đặc điểm của kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp

Kế toán vốn bằng tiền là nghiệp vụ kế toán theo dõi phản ánh một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời số hiện có và tình hình biến động của từng loại vốn bằng tiền cũng như các khoản thanh toán. Thông qua ghi chép vốn bằng tiền và các khoản thanh toán, kế toán thực hiện chức năng kiểm soát, phát hiện các trường hợp chi tiêu sai quy định, phát hiện các sai lệch, nguyên nhân và kiến nghị các biện pháp xử lý.

Xem thêm thông tin hay:  kiểm tra số tiền thuế đã nộp | BestTaiChinh.Com

Đồng thời, kế toán vốn bằng tiền sẽ cung cấp số liệu kịp thời cho công tác kiểm kê, lập báo cáo tài chính và phân tích hoạt động kinh tế; chấp hành các quy định, thủ tục trong quản lý vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty.

Đặc điểm của kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp nói chung, cụ thể là doanh nghiệp thương mại có những vấn đề cần lưu ý:

– Vốn bằng tiền là bộ phận lớn của vốn lưu động, phản ánh khả năng thanh toán ngay của Công ty để tạo điều kiện cạnh tranh tốt nhất;

– Quy mô vốn bằng tiền là loại vốn đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lý hết sức chặt chẽ, vì vốn bằng tiền là có tính luân chuyển cao, nên nó là đối thượng của sự gian lận;

– Trong quá trình hạch toán vốn bằng tiền, các thủ tục nhằm bảo vệ vốn bằng tiền khỏi sự “đánh cắp”, lạm dụng là quan trọng. Nó đòi hỏi phải tuân thủ các nguyên tắc, chế độ quản lý tiền tệ thống nhất của Nhà nước.

>> Quản lý vốn bằng tiền trong doanh nghiệp hiệu quả.

Yêu cầu quản lý kế toán vốn bằng tiền

Để thực hiện tốt việc quản lý vốn bằng tiền với vai trò công cụ quản lý kinh tế, kế toán cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

– Phản ánh chính xác, kịp thời từng khoản thu chi và tình hình còn lại của các loại vốn bằng tiền; kiểm soát nghiêm ngặt việc quản lý các loại vốn bằng tiền nhằm đảm bảo an toàn cho tiền tệ, phát hiện và ngăn ngừa hiện tượng tham ô, lợi dụng tiền mặt trong kinh doanh.

– Giám sát tình hình thực hiện kế toán thu chi các loại vốn bằng tiền, đảm bảo chi tiêu tiết kiệm và có hiệu quả cao.

Xem thêm thông tin hay:  hoc nghe gi de kiem tien | BestTaiChinh.Com

Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền

– Theo dõi tình hình thu, chi, tăng, giảm, thừa, thiếu và số hiện có của từng loại vốn bằng tiền.

– Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện chế độ quản lý tiền mặt, kỷ luật thanh toán, kỹ thuật tín dụng.

– Hướng dẫn và kiểm tra việc ghi chép của thủ quỹ, thường xuyên kiểm tra, đối chiếu số liệu của thủ quỹ và kế toán tiền mặt.

– Tham gia vào công tác kiểm kê quỹ tiền mặt, phản ánh kết quả kiểm kê kịp thời.

Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền

– Nguyên tắc tiền tệ thống nhất: Sử dụng thống nhất một đơn vị tiền tệ là “đồng Việt Nam” (VNĐ) trong hạch toán kế toán để tổng hợp các loại vốn bằng tiền. Đối với nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ phải quy đổi ra “đồng Việt Nam” theo quy định để ghi sổ kế toán. Đồng thời phải theo dõi chi tiết riêng từng nguyên tệ các loại tiền đó.

– Nguyên tắc cập nhật: Phản ánh kịp thời, chính xác số tiền hiện có và tình hình thu chi toàn bộ các loại tiền; mở sổ theo dõi chi tiết từng loại ngoại tệ theo nguyên tệ và theo đồng Việt Nam quy đổi, từng loại vàng, bạc, đá quý theo số lượng, giá trị, quy cách, độ tuổi, phẩm chất, kích thước…

– Nguyên tắc hạch toán ngoại tệ: Nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ bên cạnh việc quy đổi ra “đồng Việt Nam” để ghi sổ kế toán, còn phải tiến hành theo dõi chi tiết riêng từng ngoại tệ trên TK 007 “Ngoại tệ các loại”. Tỷ giá quy đổi là tỷ giá mua bán thực tế bình quân trên thị trường liên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố chính thức tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Với những ngoại tệ không công bố tỷ giá quy đổi ra đồng Việt Nam thì thống nhất quy đổi ra đồng đô la Mỹ (USD).

Xem thêm thông tin hay:  Kiến Thức bang phan bo tien luong va bhxh | BestTaiChinh.Com

– Với vàng bạc, kim khí quý, đá quý phải được đánh giá bằng tiền tại thời điểm phát sinh theo giá thực tế, còn giá xuất trong kỳ thì áp dụng phương pháp sau: phương pháp thực tế bình quân gia quyền giữa giá đầu kỳ và giá các lần nhập trong kỳ; phương pháp thực tế nhập trước – xuất trước; phương pháp thực tế nhập sau – xuất trước; phương pháp thực tế đích danh; phương pháp giá bình quân sau mỗi lần nhập.

Thực hiện đúng các nguyên tắc trên thì việc hạch toán vốn bằng tiền sẽ giúp doanh nghiệp quản lý tốt các loại vốn bằng tiền của mình.

Ngày nay, nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền tại các doanh nghiệp nói chung, cụ thể là kế toán vốn bằng tiền tại công ty thương mại đã có những công cụ hỗ trợ giúp đơn giản hóa thao tác, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng quản lý dòng tiền hiệu quả. Phân hệ kế toán vốn bằng tiền – một trong những phân hệ cơ bản của Phần mềm ERP BRAVO là một điển hình. Với khả năng kết nối, hỗ trợ tác nghiệp các bộ phận: “Kế toán”; “Ban lãnh đạo”, “Quản lý Bán hàng”, “ Quản lý mua hàng”, “Nhân sự – Tiền lương” và “Kế toán tổng hợp”, phân hệ kế toán vốn bằng tiền sẽ giúp DN quản lý các khoản thu/chi/tồn quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng theo từng loại tiền… Từ đó, thông tin đầy đủ về các quỹ, kế hoạch thu/chi nhằm cân đối và quản lý dòng tiền hợp lý.

Xem thêm:

>> Tổng quan phân hệ kế toán vốn bằng tiền tại công ty thương mại.

Viết một bình luận