Kiến Thức Kế Toán Công Nợ Tiếng Anh Là Gì, Các Khái Niệm Liên Quan Tới Công Nợ

Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán thù thông dụng – Để công việc của công ty được thuận tiện cùng thuận lợi rộng, các bạn luôn luôn phải có kỹ năng và kiến thức về giờ đồng hồ Anh chăm ngành. Đối với ngành kế tân oán cũng vậy. Sau đây, Cửa Hàng chúng tôi vẫn tổng vừa lòng list tự vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán – kiểm toán nhưng chúng ta giỏi chạm mặt trong nghành này, mong muốn chúng để giúp đỡ các bạn thuận tiện làm việc vào môi trường kế toán- kiểm toán bởi giờ đồng hồ Anh tiện lợi rộng.

You watching: Kế toán công nợ tiếng anh là gì

*

** Dưới đó là hồ hết từ bỏ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán phổ biến độc nhất vô nhị hiện giờ, thuộc chúng tôi tò mò qua nhé!

1. Accounting entry: bút toán

2. Accrued expenses: Chi phí yêu cầu trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments khổng lồ suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to lớn employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng cân đối kế toán

8. Bookkeeper: người lập báo cáo

9. Capital construction: xây đắp cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hvà : Tiền mặt tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền đã chuyển

14. Chechồng và take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Ngân sách xây cất cơ bạn dạng dnghỉ ngơi dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn buôn bán hàng

17. Current assets: Tài sản lưu giữ rượu cồn với đầu tư chi tiêu ngắn thêm hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm đến hạn trả

19. Deferred expenses: giá cả hóng kết chuyển

20. Deferred revenue: Người thiết lập trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia tài cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài thắt chặt và cố định thuê tài chính

24. Equity & funds: Vốn và quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: Ngân sách chi tiêu vận động tài chính

28. Extraordinary expenses: giá cả bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho

35. Fixed asmix costs: Ngulặng giá bán gia sản thắt chặt và cố định hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản núm định

37. General and administrative sầu expenses: giá thành thống trị doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập vận động tài chính

42. Instruments & tools: Công cố kỉnh, công cụ vào kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguim giá gia tài cố định và thắt chặt vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment and development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu phân phát triển

48. Itemize: Msinh sống tè khoản

49. Leased fixed asmix costs: Nguyên giá gia sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định mướn tài chính

51. Liabilities: Nợ buộc phải trả

52. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài thiết yếu nhiều năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp ngân hàng, ký kết cược, cam kết quỹ dài hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư bệnh khoán lâu năm hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

Quý Khách đang xem: Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt cùng đầu tư lâu năm hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận từ bỏ hoạt động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu lại hễ khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu năm khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản cần thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư thời gian ngắn khác

70. Owners” equity: Nguồn vốn công ty ssinh hoạt hữu

71. Payables khổng lồ employees: Phải trả người công nhân viên

72. Prepaid expenses: giá cả trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ chuyển động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự chống Giảm ngay sản phẩm tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng download đang đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên vật liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: Các khoản đề xuất thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve sầu fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản sút trừ

84. Sales expenses: giá cả bán hàng

85. Sales rebates: Giảm giá cả hàng

86. Sales returns: Hàng cung cấp bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay ngắn hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư chi tiêu tài chính nđính thêm hạn

89. Short-term liabilities: Nợ nđính hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits—- Các khoản thế chấp vay vốn, ký cược, ký kết quỹ nlắp hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư triệu chứng khân oán nlắp hạn

92. Stockholders” equity: Nguồn vốn tởm doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản quá đợi xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

95. Taxes and other payables khổng lồ the State budget—- Thuế với những khoản yêu cầu nộp nhà nước

96. Total assets: Tổng cộng tài sản

97. Total liabilities và owners” equity: Tổng cộng nguồn vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho những người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare and reward fund: Quỹ khen thưởng trọn cùng phúc lợi

** Một số từ vựng chăm ngành lúc kế tân oán làm việc với ngân hàng:

1. Account holder: công ty tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ bắt buộc trả

3. Accounts receivable: thông tin tài khoản bắt buộc thu

4. Accrual basi: phương pháp kế tân oán dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lợi nhuận chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: chủ thẻ

12. Cash basis: phương pháp kế toán thù dự trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ chi phí gửi

14. Clear: tkhô giòn tân oán bù trừ

15. Cost of capital: ngân sách vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh toán bằng đưa khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: thâm nám hụt

21. Deposit money: tiền gửi

22. Depreciation: sự bớt giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: tlỗi ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện tkhô cứng tân oán ko sử dụng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số từ vựng tương quan đến kế tân oán quản ngại trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General and administrative sầu expenses: giá thành cai quản doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: Ngân sách chi tiêu hoạt động tài chính

5. Financial ratgame ios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế toán thù viên công bệnh (cpa)

10. Issued capital: Vốn phân phát hành

11. Working capital: Vốn lưu giữ động

12. Carrying cost: Chi phí bảo tồn mặt hàng giữ kho

13. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

14. Historical cost principle : Nguyên ổn tắc giá bán gốc

** Các bí quyết trong tiếng anh giao tiếp siêng ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn hàng phân phối ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( vận dụng đối với doanh ngBàn bạc mại là nhà yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid khổng lồ supplier + Contra between trade receivable & trade payable = số dư nợ yêu cầu trả cuối kỳ – số dư nợ đề nghị trả vào đầu kỳ + các khoản ưu đãi nhận được + Các khoản tiền nợ trả mang lại nhà cung ứng + bù trừ giữa nợ bắt buộc thu và nợ cần trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = quý hiếm còn lại = tổng – khấu hao lũy kế

Annual depreciation = Cost of assets – residual value (quý giá tkhô giòn lý thu hồi) / The amount of years of use life(Giá trị năm sử dụng).

See more: Nvidia Geforce Experience Là Gì ? Có Gì Đặc Biệt Để Hỗ Trợ Cho Game Thủ?

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các cam kết hiệu viết tắt trong tiếng anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest and tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation và amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Phương thơm pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Phương thơm pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh siêng ngành kế tân oán thông dụng

Trên đó là số đông trường đoản cú vựng siêng ngành kế tân oán được sử dụng nhiều độc nhất ở từng doanh nghiệp lớn.

See more: Beef Là Gì – Beef Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

Để có thể làm xuất sắc rộng vào từng lĩnh vực của ngành kế toán thù, thì ngay bay tiếng chúng ta phải định hướng xu hướng trở nên tân tiến vào sự nghiệp của bản thân. Mà hoàn toàn có thể phương pháp giỏi với công dụng tốt nhất bay tiếng là không kết thúc nâng cấp kỹ năng cũng như kinh nghiệm tay nghề thao tác của bản thân qua các khóa huấn luyện và giảng dạy kế toán thù ở những trung trung khu.

Chuyên mục:

Chuyên mục: Giải Đáp

Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular