Kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 29%, hơn 400 triệu cổ phiếu sẽ được bơm ra thị trường

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 29%, hơn 400 triệu cổ phiếu sẽ được bơm ra thị trường phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Năm nay, OCB tiếp tục đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng hai con số với lợi nhuận trước thuế dự kiến ​​7.110 tỷ đồng, đồng thời đặt mục tiêu tăng vốn hơn 4.100 tỷ đồng.

Sáng 23/4, Nhà băng TMCP Phương Đông (OCB – Mã: OCB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với 147 cổ đông tham gia, đại diện cho hơn 1 tỷ cổ phiếu, tương đương 81% tổng số cổ đông. . cổ phần có quyền biểu quyết.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông Nhà băng OCB. (Hình ảnh: Minh Hằng).

Năm nay, OCB đặt kế hoạch kinh doanh năm 2022 với lợi nhuận trước thuế dự kiến ​​7.110 tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước.

Lợi nhuận tăng trưởng dựa trên tăng trưởng dư nợ thị trường 1 ở mức 25% lên 129.493 tỷ đồng. Cùng với đó, huy động vốn thị trường 1 dự kiến ​​vượt 155.000 tỷ đồng, tăng 23%; tổng tài sản tăng 25%.

Có thể thấy, các con số kế hoạch tăng trưởng của OCB đều ở mức cao cho thấy nhà băng khá sáng sủa về triển vọng tăng trưởng trong năm 2022. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 25% vẫn sẽ phụ thuộc vào phê duyệt của Nhà băng. Nhà băng Nhà nước (NHNN).

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của OCB.

Nhà băng cho biết, năm 2022 là năm thứ hai trong thời đoạn tăng trưởng 2021-2025, nhà băng xác định tập trung tăng trưởng quy mô người dùng, mở rộng mạng lưới, tăng trưởng mảng bán lẻ và các tầng lớp ưu tiên, …

Đáng chú ý, tại đại hội, OCB đã trình phương án tăng vốn điều lệ thêm hơn 4.186 tỷ đồng lên 17.885 tỷ đồng thông qua hai phương án.

Cụ thể, OCB dự kiến ​​sẽ phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình quyền chọn cho người lao động (ESOP) và 0,88 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược Aozora Bank. Phương án này đã được nhà băng trình lên NHNN và đang chờ phê duyệt.

Đồng thời, nhà băng dự kiến ​​phát hành hơn 412 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ vốn đầu tư chủ sở hữu với tỉ lệ 30% sau lúc hoàn thành các kế hoạch trên.

Toàn thể số tiền thu được từ việc tăng vốn sẽ được sử dụng phần lớn để bổ sung vốn kinh doanh (3.278 tỷ đồng), đầu tư và cho vay, phần còn lại để upgrade tài sản, xây dựng cơ bản, đầu tư công nghệ thông tin, tài sản cố định, phương tiện lao động.

Tiếp tục cập nhật …


Thông tin thêm

Kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 29%, hơn 400 triệu cổ phiếu sẽ được bơm ra thị trường

Năm nay, OCB tiếp tục đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng hai con số với lợi nhuận trước thuế dự kiến ​​7.110 tỷ đồng, đồng thời đặt mục tiêu tăng vốn hơn 4.100 tỷ đồng.

Sáng 23/4, Nhà băng TMCP Phương Đông (OCB - Mã: OCB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với 147 cổ đông tham gia, đại diện cho hơn 1 tỷ cổ phiếu, tương đương 81% tổng số cổ đông. . cổ phần có quyền biểu quyết.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông Nhà băng OCB. (Hình ảnh: Minh Hằng).

Năm nay, OCB đặt kế hoạch kinh doanh năm 2022 với lợi nhuận trước thuế dự kiến ​​7.110 tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước.

Lợi nhuận tăng trưởng dựa trên tăng trưởng dư nợ thị trường 1 ở mức 25% lên 129.493 tỷ đồng. Cùng với đó, huy động vốn thị trường 1 dự kiến ​​vượt 155.000 tỷ đồng, tăng 23%; tổng tài sản tăng 25%.

Có thể thấy, các con số kế hoạch tăng trưởng của OCB đều ở mức cao cho thấy nhà băng khá sáng sủa về triển vọng tăng trưởng trong năm 2022. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 25% vẫn sẽ phụ thuộc vào phê duyệt của Nhà băng. Nhà băng Nhà nước (NHNN).

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của OCB.

Nhà băng cho biết, năm 2022 là năm thứ hai trong thời đoạn tăng trưởng 2021-2025, nhà băng xác định tập trung tăng trưởng quy mô người dùng, mở rộng mạng lưới, tăng trưởng mảng bán lẻ và các tầng lớp ưu tiên, ...

Đáng chú ý, tại đại hội, OCB đã trình phương án tăng vốn điều lệ thêm hơn 4.186 tỷ đồng lên 17.885 tỷ đồng thông qua hai phương án.

Cụ thể, OCB dự kiến ​​sẽ phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình quyền chọn cho người lao động (ESOP) và 0,88 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược Aozora Bank. Phương án này đã được nhà băng trình lên NHNN và đang chờ phê duyệt.

Đồng thời, nhà băng dự kiến ​​phát hành hơn 412 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ vốn đầu tư chủ sở hữu với tỉ lệ 30% sau lúc hoàn thành các kế hoạch trên.

Toàn thể số tiền thu được từ việc tăng vốn sẽ được sử dụng phần lớn để bổ sung vốn kinh doanh (3.278 tỷ đồng), đầu tư và cho vay, phần còn lại để upgrade tài sản, xây dựng cơ bản, đầu tư công nghệ thông tin, tài sản cố định, phương tiện lao động.

Tiếp tục cập nhật ...


Năm nay, OCB tiếp tục đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng hai con số với lợi nhuận trước thuế dự kiến ​​7.110 tỷ đồng, đồng thời đặt mục tiêu tăng vốn hơn 4.100 tỷ đồng.

Sáng 23/4, Nhà băng TMCP Phương Đông (OCB – Mã: OCB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với 147 cổ đông tham gia, đại diện cho hơn 1 tỷ cổ phiếu, tương đương 81% tổng số cổ đông. . cổ phần có quyền biểu quyết.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông Nhà băng OCB. (Hình ảnh: Minh Hằng).

Năm nay, OCB đặt kế hoạch kinh doanh năm 2022 với lợi nhuận trước thuế dự kiến ​​7.110 tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước.

Lợi nhuận tăng trưởng dựa trên tăng trưởng dư nợ thị trường 1 ở mức 25% lên 129.493 tỷ đồng. Cùng với đó, huy động vốn thị trường 1 dự kiến ​​vượt 155.000 tỷ đồng, tăng 23%; tổng tài sản tăng 25%.

Có thể thấy, các con số kế hoạch tăng trưởng của OCB đều ở mức cao cho thấy nhà băng khá sáng sủa về triển vọng tăng trưởng trong năm 2022. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 25% vẫn sẽ phụ thuộc vào phê duyệt của Nhà băng. Nhà băng Nhà nước (NHNN).

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của OCB.

Nhà băng cho biết, năm 2022 là năm thứ hai trong thời đoạn tăng trưởng 2021-2025, nhà băng xác định tập trung tăng trưởng quy mô người dùng, mở rộng mạng lưới, tăng trưởng mảng bán lẻ và các tầng lớp ưu tiên, …

Đáng chú ý, tại đại hội, OCB đã trình phương án tăng vốn điều lệ thêm hơn 4.186 tỷ đồng lên 17.885 tỷ đồng thông qua hai phương án.

Cụ thể, OCB dự kiến ​​sẽ phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình quyền chọn cho người lao động (ESOP) và 0,88 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược Aozora Bank. Phương án này đã được nhà băng trình lên NHNN và đang chờ phê duyệt.

Đồng thời, nhà băng dự kiến ​​phát hành hơn 412 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ vốn đầu tư chủ sở hữu với tỉ lệ 30% sau lúc hoàn thành các kế hoạch trên.

Toàn thể số tiền thu được từ việc tăng vốn sẽ được sử dụng phần lớn để bổ sung vốn kinh doanh (3.278 tỷ đồng), đầu tư và cho vay, phần còn lại để upgrade tài sản, xây dựng cơ bản, đầu tư công nghệ thông tin, tài sản cố định, phương tiện lao động.

Tiếp tục cập nhật …

#Kế #hoạch #lợi #nhuận #tăng #trưởng #hơn #triệu #cổ #phiếu #sẽ #được #bơm #thị #trường

[rule_3_plain]

#Kế #hoạch #lợi #nhuận #tăng #trưởng #hơn #triệu #cổ #phiếu #sẽ #được #bơm #thị #trường

[rule_1_plain]

#Kế #hoạch #lợi #nhuận #tăng #trưởng #hơn #triệu #cổ #phiếu #sẽ #được #bơm #thị #trường

[rule_2_plain]

#Kế #hoạch #lợi #nhuận #tăng #trưởng #hơn #triệu #cổ #phiếu #sẽ #được #bơm #thị #trường

[rule_2_plain]

#Kế #hoạch #lợi #nhuận #tăng #trưởng #hơn #triệu #cổ #phiếu #sẽ #được #bơm #thị #trường

[rule_3_plain]

#Kế #hoạch #lợi #nhuận #tăng #trưởng #hơn #triệu #cổ #phiếu #sẽ #được #bơm #thị #trường

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Kế #hoạch #lợi #nhuận #tăng #trưởng #hơn #triệu #cổ #phiếu #sẽ #được #bơm #thị #trường

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular