KBSV: Techcombank đang lên kế hoạch IPO cho TCBS trong 1

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => KBSV: Techcombank đang lên kế hoạch IPO cho TCBS trong 1 phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

KBSV kỳ vọng rằng trong thời kì tới, Techcombank và Manulife có thể thương lượng mức phí trả trước cao hơn. Hiện nhà băng đang lên kế hoạch IPO cho TCBS trong vòng 1-2 năm tới.

Theo báo cáo cập nhật về Nhà băng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), KB Securities Việt Nam (KBSV) cho biết, trong buổi gặp mặt nhà đầu tư, ban lãnh đạo nhà băng đã san sớt những mục tiêu chiến lược đầy tham vọng của nhà băng. Doanh nghiệp Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) thời đoạn 2021-2025.

Theo đó, nhà băng hiện đang lên kế hoạch IPO cho TCBS trong vòng 1-2 năm tới, vốn hóa thị trường và lợi nhuận sau thuế mục tiêu tới năm 2025 tuần tự đạt 5 tỷ USD và 5.000 tỷ đồng.

Năm 2021, các doanh nghiệp con của Techcombank đều ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng cao, mang lại nguồn thu ngoài lãi ổn định cho nhà băng.

TCBS mang về cho nhà băng 3.800 tỷ đồng (tăng 41,5% so với cùng kỳ) và tiếp tục dẫn đầu thị trường môi giới trái phiếu năm thứ 6 liên tục. CTCP Quản lý quỹ Kỹ thương (TCC) mang về 276 tỷ đồng (tăng 17,6%), trị giá tài sản đang quản lý của quỹ mở trong nước đạt hơn 22.000 tỷ đồng, chiếm 53% thị trường.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, Techcombank đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng của nhà băng mẹ đạt 446.554 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế thống nhất tăng 16,2% so với cùng kỳ, đạt 27.000 tỷ đồng.

Kỳ vọng thỏa thuận phí bảo hiểm mới giữa Techcombank và Manulife

Các chuyên gia kỳ vọng rằng trong thời kì tới, Techcombank và Manulife có thể thương lượng lại mức phí trả trước cao hơn nhờ tiềm năng lớn về người mua thu nhập cao của Techcombank.

Ngoài ra, tỉ lệ xâm nhập bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam hiện chỉ dao động ở mức 2,3-2,8%, thấp hơn so với các thị trường mới nổi (3-4%) và cách xa 9,6% tại các thị trường tăng trưởng.

Năm 2021, tổng doanh thu phí bancas của Techcombank đạt 1.588 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ nhờ khoản thưởng phí nhưng Techcombank thu được từ Manulife lúc vượt KPI doanh số bancasurrance.

Phí bảo hiểm tương đương hàng năm (APE) của Techcombank tăng 34% và đứng thứ hai về thị trường APE vào năm 2021. Doanh thu phí bảo hiểm trở thành nguồn phí bảo hiểm lớn thứ 2 của Techcombank với vận tốc tăng trưởng ngày càng cao. tăng trưởng bình quân hàng năm 35,8% / năm.

Thỏa thuận hợp tác của Techcombank và Manulife có từ năm 2017, thời hạn 15 năm với mức phí trả trước chỉ khoảng 1.446 tỷ đồng.

Một số thỏa thuận phân phối bảo hiểm thời đoạn 2020 – 2021 thường có phí trả trước rất lớn, như thỏa thuận giữa VietinBank và Manulife năm 2021 có thời hạn 16 năm, phí trả trước 8.050 tỷ đồng; thỏa thuận giữa ACB và Sun-life trong 15 năm với phí trả trước 8.400 tỷ đồng hay phí trả trước cao kỷ lục 9.200 tỷ đồng của thỏa thuận hợp tác giữa Vietcombank và FWD.

Không những thế, đầu năm 2022, VPBank và AIA đã gia hạn thành công thỏa thuận độc quyền phân phối bảo hiểm từ 15 năm lên 19 năm, mức phí trả trước mới ước tính khoảng 6.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với 1.600 tỷ đồng theo thỏa thuận cũ năm 2017. .


Thông tin thêm

KBSV: Techcombank đang lên kế hoạch IPO cho TCBS trong 1

KBSV kỳ vọng rằng trong thời kì tới, Techcombank và Manulife có thể thương lượng mức phí trả trước cao hơn. Hiện nhà băng đang lên kế hoạch IPO cho TCBS trong vòng 1-2 năm tới.

Theo báo cáo cập nhật về Nhà băng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), KB Securities Việt Nam (KBSV) cho biết, trong buổi gặp mặt nhà đầu tư, ban lãnh đạo nhà băng đã san sớt những mục tiêu chiến lược đầy tham vọng của nhà băng. Doanh nghiệp Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) thời đoạn 2021-2025.

Theo đó, nhà băng hiện đang lên kế hoạch IPO cho TCBS trong vòng 1-2 năm tới, vốn hóa thị trường và lợi nhuận sau thuế mục tiêu tới năm 2025 tuần tự đạt 5 tỷ USD và 5.000 tỷ đồng.

Năm 2021, các doanh nghiệp con của Techcombank đều ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng cao, mang lại nguồn thu ngoài lãi ổn định cho nhà băng.

TCBS mang về cho nhà băng 3.800 tỷ đồng (tăng 41,5% so với cùng kỳ) và tiếp tục dẫn đầu thị trường môi giới trái phiếu năm thứ 6 liên tục. CTCP Quản lý quỹ Kỹ thương (TCC) mang về 276 tỷ đồng (tăng 17,6%), trị giá tài sản đang quản lý của quỹ mở trong nước đạt hơn 22.000 tỷ đồng, chiếm 53% thị trường.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, Techcombank đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng của nhà băng mẹ đạt 446.554 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế thống nhất tăng 16,2% so với cùng kỳ, đạt 27.000 tỷ đồng.

Kỳ vọng thỏa thuận phí bảo hiểm mới giữa Techcombank và Manulife

Các chuyên gia kỳ vọng rằng trong thời kì tới, Techcombank và Manulife có thể thương lượng lại mức phí trả trước cao hơn nhờ tiềm năng lớn về người mua thu nhập cao của Techcombank.

Ngoài ra, tỉ lệ xâm nhập bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam hiện chỉ dao động ở mức 2,3-2,8%, thấp hơn so với các thị trường mới nổi (3-4%) và cách xa 9,6% tại các thị trường tăng trưởng.

Năm 2021, tổng doanh thu phí bancas của Techcombank đạt 1.588 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ nhờ khoản thưởng phí nhưng Techcombank thu được từ Manulife lúc vượt KPI doanh số bancasurrance.

Phí bảo hiểm tương đương hàng năm (APE) của Techcombank tăng 34% và đứng thứ hai về thị trường APE vào năm 2021. Doanh thu phí bảo hiểm trở thành nguồn phí bảo hiểm lớn thứ 2 của Techcombank với vận tốc tăng trưởng ngày càng cao. tăng trưởng bình quân hàng năm 35,8% / năm.

Thỏa thuận hợp tác của Techcombank và Manulife có từ năm 2017, thời hạn 15 năm với mức phí trả trước chỉ khoảng 1.446 tỷ đồng.

Một số thỏa thuận phân phối bảo hiểm thời đoạn 2020 - 2021 thường có phí trả trước rất lớn, như thỏa thuận giữa VietinBank và Manulife năm 2021 có thời hạn 16 năm, phí trả trước 8.050 tỷ đồng; thỏa thuận giữa ACB và Sun-life trong 15 năm với phí trả trước 8.400 tỷ đồng hay phí trả trước cao kỷ lục 9.200 tỷ đồng của thỏa thuận hợp tác giữa Vietcombank và FWD.

Không những thế, đầu năm 2022, VPBank và AIA đã gia hạn thành công thỏa thuận độc quyền phân phối bảo hiểm từ 15 năm lên 19 năm, mức phí trả trước mới ước tính khoảng 6.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với 1.600 tỷ đồng theo thỏa thuận cũ năm 2017. .


KBSV kỳ vọng rằng trong thời kì tới, Techcombank và Manulife có thể thương lượng mức phí trả trước cao hơn. Hiện nhà băng đang lên kế hoạch IPO cho TCBS trong vòng 1-2 năm tới.

Theo báo cáo cập nhật về Nhà băng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), KB Securities Việt Nam (KBSV) cho biết, trong buổi gặp mặt nhà đầu tư, ban lãnh đạo nhà băng đã san sớt những mục tiêu chiến lược đầy tham vọng của nhà băng. Doanh nghiệp Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) thời đoạn 2021-2025.

Theo đó, nhà băng hiện đang lên kế hoạch IPO cho TCBS trong vòng 1-2 năm tới, vốn hóa thị trường và lợi nhuận sau thuế mục tiêu tới năm 2025 tuần tự đạt 5 tỷ USD và 5.000 tỷ đồng.

Năm 2021, các doanh nghiệp con của Techcombank đều ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng cao, mang lại nguồn thu ngoài lãi ổn định cho nhà băng.

TCBS mang về cho nhà băng 3.800 tỷ đồng (tăng 41,5% so với cùng kỳ) và tiếp tục dẫn đầu thị trường môi giới trái phiếu năm thứ 6 liên tục. CTCP Quản lý quỹ Kỹ thương (TCC) mang về 276 tỷ đồng (tăng 17,6%), trị giá tài sản đang quản lý của quỹ mở trong nước đạt hơn 22.000 tỷ đồng, chiếm 53% thị trường.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, Techcombank đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng của nhà băng mẹ đạt 446.554 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế thống nhất tăng 16,2% so với cùng kỳ, đạt 27.000 tỷ đồng.

Kỳ vọng thỏa thuận phí bảo hiểm mới giữa Techcombank và Manulife

Các chuyên gia kỳ vọng rằng trong thời kì tới, Techcombank và Manulife có thể thương lượng lại mức phí trả trước cao hơn nhờ tiềm năng lớn về người mua thu nhập cao của Techcombank.

Ngoài ra, tỉ lệ xâm nhập bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam hiện chỉ dao động ở mức 2,3-2,8%, thấp hơn so với các thị trường mới nổi (3-4%) và cách xa 9,6% tại các thị trường tăng trưởng.

Năm 2021, tổng doanh thu phí bancas của Techcombank đạt 1.588 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ nhờ khoản thưởng phí nhưng Techcombank thu được từ Manulife lúc vượt KPI doanh số bancasurrance.

Phí bảo hiểm tương đương hàng năm (APE) của Techcombank tăng 34% và đứng thứ hai về thị trường APE vào năm 2021. Doanh thu phí bảo hiểm trở thành nguồn phí bảo hiểm lớn thứ 2 của Techcombank với vận tốc tăng trưởng ngày càng cao. tăng trưởng bình quân hàng năm 35,8% / năm.

Thỏa thuận hợp tác của Techcombank và Manulife có từ năm 2017, thời hạn 15 năm với mức phí trả trước chỉ khoảng 1.446 tỷ đồng.

Một số thỏa thuận phân phối bảo hiểm thời đoạn 2020 – 2021 thường có phí trả trước rất lớn, như thỏa thuận giữa VietinBank và Manulife năm 2021 có thời hạn 16 năm, phí trả trước 8.050 tỷ đồng; thỏa thuận giữa ACB và Sun-life trong 15 năm với phí trả trước 8.400 tỷ đồng hay phí trả trước cao kỷ lục 9.200 tỷ đồng của thỏa thuận hợp tác giữa Vietcombank và FWD.

Không những thế, đầu năm 2022, VPBank và AIA đã gia hạn thành công thỏa thuận độc quyền phân phối bảo hiểm từ 15 năm lên 19 năm, mức phí trả trước mới ước tính khoảng 6.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với 1.600 tỷ đồng theo thỏa thuận cũ năm 2017. .

#KBSV #Techcombank #đang #lên #kế #hoạch #IPO #cho #TCBS #trong

[rule_3_plain]

#KBSV #Techcombank #đang #lên #kế #hoạch #IPO #cho #TCBS #trong

[rule_1_plain]

#KBSV #Techcombank #đang #lên #kế #hoạch #IPO #cho #TCBS #trong

[rule_2_plain]

#KBSV #Techcombank #đang #lên #kế #hoạch #IPO #cho #TCBS #trong

[rule_2_plain]

#KBSV #Techcombank #đang #lên #kế #hoạch #IPO #cho #TCBS #trong

[rule_3_plain]

#KBSV #Techcombank #đang #lên #kế #hoạch #IPO #cho #TCBS #trong

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#KBSV #Techcombank #đang #lên #kế #hoạch #IPO #cho #TCBS #trong

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular