JSON Web Token (JWT) Là Gì ?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => JSON Web Token (JWT) Là Gì ? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tin Tức

Jwt là gì?

Jwt là gì? Trong bài viết này, tôi sẽ tìm hiểu khái niệm về JWT Là gì, trước tiên chúng ta hãy xem giảng giải lý thuyết được xác định bởi RFC 7519

Jwt là gì?

JWT là phương tiện đại diện cho các yêu cầu chuyển giao giữa hai bên Client – Server, các thông tin trong chuỗi JWT được định dạng bằng JSON. Trong đó, chuỗi Token phải có đủ 3 phần: phần tiêu đề, phần trọng tải và phần chữ ký được phân tích bằng dấu “.”

Bạn đang xem: jwt là gì?

Jwt là gì?
Tín dụng: Toptal

Vì vậy, theo lý thuyết trên, tôi sẽ có một chuỗi Token như sau:

hoigi.infoature Cấu trúc của Mã thông báo web JSON:

Như đã nói đến ở trên Mã thông báo web JSON bao gồm 3 phần, được phân tích bằng dấu chấm (.):

 1. Tiêu đề
 2. Khối hàng
 3. Signature (chữ ký)

Tiêu đề

Phần tiêu đề sẽ chứa kiểu dữ liệu và thuật toán được sử dụng để mã hóa chuỗi JWT

{“Type”: “JWT”, “alg”: “HS256”}

 • “Type” (loại) chỉ ra rằng nhân vật là một JWT
 • “alg” (thuật toán) xác định thuật toán mã hóa cho chuỗi là HS256

Khối hàng

Nóng: Giáo đoàn là gì? Trước và sau Công nguyên là gì?

Phần khối hàng sẽ chứa thông tin bạn muốn đưa vào chuỗi Mã thông báo bằng tên tài khoản , tên người dùng , tác giả … Ví dụ:

{“User_name”: “admin”, “user_id”: “1513717410”, “Authority”: “ADMIN_USER”, “jti”: “474cb37f-2c9c-44e4-8f5c-1ea5e4cc4d18”}

Hãy cẩn thận ko đưa quá nhiều thông tin vào chuỗi khối hàng bởi vì nó sẽ tác động tới sự chậm trễ Máy chủ phải xác nhận một Mã thông báo quá lâu

Jwt là gì?

Chữ ký

Chữ ký này sẽ được tạo bằng cách mã hóa tiêu đề , khối hàng kèm theo một chuỗi bí mật (khóa bí mật) Ví dụ:

data = base64urlEncode (tiêu đề) + “.” + base64urlEncode (payload) chữ ký = Hash (dữ liệu, bí mật);

 • base64UrlEncoder: thuật toán mã hóa tiêu đềkhối hàng

Đoạn mã trên sau lúc mã hóa tiêu đềkhối hàng bằng thuật toán base64UrlEncode Chúng ta sẽ có chuỗi sau

// tiêu đề eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9 // trọng tải eyJhdWQiOlsidGVzdGp3dHJlc291cmNlaWQiXSwidXNlcl9uYW1lIjoiYWRSIW4iLCJZYJWJWJSIW4iLCJZYJW

Sau đó mã hóa 2 chuỗi trên bằng bí mật (khóa bí mật) bằng thuật toán HS256 chúng tôi sẽ có chuỗi Chữ ký như sau:

9nRhBWiRoryc8fV5xRpTmw9iyJ6EM7WTGTjvCM1e36Q

Cuối cùng

Xem thêm: Carrageenan là gì | Hỏi gì?

Liên kết 3 chuỗi trên, ta được một chuỗi JWT hoàn thành

hoigi.infodWQiOlsidGVzdGp3dHJlc291cmNlaWQiXSwidXNlcl9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwidXNlcl9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwidXNlcl9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwiZXhwoypJWTh5

Vì vậy, bạn cũng hiểu các thành phần của một chuỗi JWT.

Lúc nào thì sử dụng mã thông báo web JSON?

Xác thực: Đây là trường hợp sử dụng rộng rãi nhất của JWT. Lúc người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, yêu cầu tiếp theo từ người dùng sẽ chứa thêm mã JWT. Điều này cho phép người dùng được cấp quyền truy cập vào các url, dịch vụ và tài nguyên nhưng mà mã thông báo cho phép. Phương pháp này ko bị tác động bởi San sớt Tài nguyên Nhiều Xuất xứ (CORS) vì nó ko sử dụng cookie.

Xem thêm thông tin hay:  Gain Trong âm Thanh Là Gì? Chia Sẻ Cách Chỉnh Gain Thông Minh

Trao đổi thông tin: JSON Web Token là một cách khá hay để chuyển thông tin giữa các thành viên một cách an toàn, nhờ vào Chữ ký nó là. Phía người nhận có thể biết người gửi là người nào thông qua Chữ ký. Và chữ ký được tạo ra bằng cách liên kết cả header và payload, qua đó chúng ta có thể xác thu được chữ ký đó có bị giả mạo hay ko.

Có thể bạn muốn xem thêm:

 • Xác thực tăng lên trong SPA (React / Vue) bằng JWT liên kết với Cookie
 • JSON Web Token hay Session Cookies, đâu mới là tình yêu thực sự?
 • Docker dành cho nhà tăng trưởng web

Xem thêm các việc làm IT khác tại TopDev!

Nóng: PUBG là gì? Làm thế nào để chơi? Là khó khăn?


Thông tin thêm

JSON Web Token (JWT) Là Gì ?

Jwt là gì?

Jwt là gì? Trong bài viết này, tôi sẽ tìm hiểu khái niệm về JWT Là gì, trước tiên chúng ta hãy xem giảng giải lý thuyết được xác định bởi RFC 7519

Jwt là gì?

JWT là phương tiện đại diện cho các yêu cầu chuyển giao giữa hai bên Client - Server, các thông tin trong chuỗi JWT được định dạng bằng JSON. Trong đó, chuỗi Token phải có đủ 3 phần: phần tiêu đề, phần trọng tải và phần chữ ký được phân tích bằng dấu "."

Bạn đang xem: jwt là gì?

Jwt là gì?
Tín dụng: Toptal

Vì vậy, theo lý thuyết trên, tôi sẽ có một chuỗi Token như sau:

hoigi.infoature Cấu trúc của Mã thông báo web JSON:

Như đã nói đến ở trên Mã thông báo web JSON bao gồm 3 phần, được phân tích bằng dấu chấm (.):

 1. Tiêu đề
 2. Khối hàng
 3. Signature (chữ ký)

Tiêu đề

Phần tiêu đề sẽ chứa kiểu dữ liệu và thuật toán được sử dụng để mã hóa chuỗi JWT

{“Type”: “JWT”, “alg”: “HS256”}

 • "Type" (loại) chỉ ra rằng nhân vật là một JWT
 • "alg" (thuật toán) xác định thuật toán mã hóa cho chuỗi là HS256

Khối hàng

Nóng: Giáo đoàn là gì? Trước và sau Công nguyên là gì?

Phần khối hàng sẽ chứa thông tin bạn muốn đưa vào chuỗi Mã thông báo bằng tên tài khoản , tên người dùng , tác giả … Ví dụ:

{“User_name”: “admin”, “user_id”: “1513717410”, “Authority”: “ADMIN_USER”, “jti”: “474cb37f-2c9c-44e4-8f5c-1ea5e4cc4d18”}

Hãy cẩn thận ko đưa quá nhiều thông tin vào chuỗi khối hàng bởi vì nó sẽ tác động tới sự chậm trễ Máy chủ phải xác nhận một Mã thông báo quá lâu

Jwt là gì?

Chữ ký

Chữ ký này sẽ được tạo bằng cách mã hóa tiêu đề , khối hàng kèm theo một chuỗi bí mật (khóa bí mật) Ví dụ:

data = base64urlEncode (tiêu đề) + “.” + base64urlEncode (payload) chữ ký = Hash (dữ liệu, bí mật);

 • base64UrlEncoder: thuật toán mã hóa tiêu đềkhối hàng

Đoạn mã trên sau lúc mã hóa tiêu đềkhối hàng bằng thuật toán base64UrlEncode Chúng ta sẽ có chuỗi sau

// tiêu đề eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9 // trọng tải eyJhdWQiOlsidGVzdGp3dHJlc291cmNlaWQiXSwidXNlcl9uYW1lIjoiYWRSIW4iLCJZYJWJWJSIW4iLCJZYJW

Sau đó mã hóa 2 chuỗi trên bằng bí mật (khóa bí mật) bằng thuật toán HS256 chúng tôi sẽ có chuỗi Chữ ký như sau:

9nRhBWiRoryc8fV5xRpTmw9iyJ6EM7WTGTjvCM1e36Q

Cuối cùng

Xem thêm: Carrageenan là gì | Hỏi gì?

Liên kết 3 chuỗi trên, ta được một chuỗi JWT hoàn thành

hoigi.infodWQiOlsidGVzdGp3dHJlc291cmNlaWQiXSwidXNlcl9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwidXNlcl9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwidXNlcl9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwiZXhwoypJWTh5

Vì vậy, bạn cũng hiểu các thành phần của một chuỗi JWT.

Lúc nào thì sử dụng mã thông báo web JSON?

Xác thực: Đây là trường hợp sử dụng rộng rãi nhất của JWT. Lúc người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, yêu cầu tiếp theo từ người dùng sẽ chứa thêm mã JWT. Điều này cho phép người dùng được cấp quyền truy cập vào các url, dịch vụ và tài nguyên nhưng mà mã thông báo cho phép. Phương pháp này ko bị tác động bởi San sớt Tài nguyên Nhiều Xuất xứ (CORS) vì nó ko sử dụng cookie.

Trao đổi thông tin: JSON Web Token là một cách khá hay để chuyển thông tin giữa các thành viên một cách an toàn, nhờ vào Chữ ký nó là. Phía người nhận có thể biết người gửi là người nào thông qua Chữ ký. Và chữ ký được tạo ra bằng cách liên kết cả header và payload, qua đó chúng ta có thể xác thu được chữ ký đó có bị giả mạo hay ko.

Có thể bạn muốn xem thêm:

 • Xác thực tăng lên trong SPA (React / Vue) bằng JWT liên kết với Cookie
 • JSON Web Token hay Session Cookies, đâu mới là tình yêu thực sự?
 • Docker dành cho nhà tăng trưởng web

Xem thêm các việc làm IT khác tại TopDev!

Nóng: PUBG là gì? Làm thế nào để chơi? Là khó khăn?


Jwt là gì?

Jwt là gì? Trong bài viết này, tôi sẽ tìm hiểu khái niệm về JWT Là gì, trước tiên chúng ta hãy xem giảng giải lý thuyết được xác định bởi RFC 7519

Jwt là gì?

JWT là phương tiện đại diện cho các yêu cầu chuyển giao giữa hai bên Client – Server, các thông tin trong chuỗi JWT được định dạng bằng JSON. Trong đó, chuỗi Token phải có đủ 3 phần: phần tiêu đề, phần trọng tải và phần chữ ký được phân tích bằng dấu “.”

Bạn đang xem: jwt là gì?

Jwt là gì?
Tín dụng: Toptal

Vì vậy, theo lý thuyết trên, tôi sẽ có một chuỗi Token như sau:

hoigi.infoature Cấu trúc của Mã thông báo web JSON:

Như đã nói đến ở trên Mã thông báo web JSON bao gồm 3 phần, được phân tích bằng dấu chấm (.):

 1. Tiêu đề
 2. Khối hàng
 3. Signature (chữ ký)

Tiêu đề

Phần tiêu đề sẽ chứa kiểu dữ liệu và thuật toán được sử dụng để mã hóa chuỗi JWT

{“Type”: “JWT”, “alg”: “HS256”}

 • “Type” (loại) chỉ ra rằng nhân vật là một JWT
 • “alg” (thuật toán) xác định thuật toán mã hóa cho chuỗi là HS256

Khối hàng

Nóng: Giáo đoàn là gì? Trước và sau Công nguyên là gì?

Phần khối hàng sẽ chứa thông tin bạn muốn đưa vào chuỗi Mã thông báo bằng tên tài khoản , tên người dùng , tác giả … Ví dụ:

{“User_name”: “admin”, “user_id”: “1513717410”, “Authority”: “ADMIN_USER”, “jti”: “474cb37f-2c9c-44e4-8f5c-1ea5e4cc4d18”}

Hãy cẩn thận ko đưa quá nhiều thông tin vào chuỗi khối hàng bởi vì nó sẽ tác động tới sự chậm trễ Máy chủ phải xác nhận một Mã thông báo quá lâu

Jwt là gì?

Chữ ký

Chữ ký này sẽ được tạo bằng cách mã hóa tiêu đề , khối hàng kèm theo một chuỗi bí mật (khóa bí mật) Ví dụ:

data = base64urlEncode (tiêu đề) + “.” + base64urlEncode (payload) chữ ký = Hash (dữ liệu, bí mật);

 • base64UrlEncoder: thuật toán mã hóa tiêu đềkhối hàng

Đoạn mã trên sau lúc mã hóa tiêu đềkhối hàng bằng thuật toán base64UrlEncode Chúng ta sẽ có chuỗi sau

// tiêu đề eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9 // trọng tải eyJhdWQiOlsidGVzdGp3dHJlc291cmNlaWQiXSwidXNlcl9uYW1lIjoiYWRSIW4iLCJZYJWJWJSIW4iLCJZYJW

Sau đó mã hóa 2 chuỗi trên bằng bí mật (khóa bí mật) bằng thuật toán HS256 chúng tôi sẽ có chuỗi Chữ ký như sau:

9nRhBWiRoryc8fV5xRpTmw9iyJ6EM7WTGTjvCM1e36Q

Cuối cùng

Xem thêm: Carrageenan là gì | Hỏi gì?

Liên kết 3 chuỗi trên, ta được một chuỗi JWT hoàn thành

hoigi.infodWQiOlsidGVzdGp3dHJlc291cmNlaWQiXSwidXNlcl9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwidXNlcl9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwidXNlcl9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwiZXhwoypJWTh5

Vì vậy, bạn cũng hiểu các thành phần của một chuỗi JWT.

Lúc nào thì sử dụng mã thông báo web JSON?

Xác thực: Đây là trường hợp sử dụng rộng rãi nhất của JWT. Lúc người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, yêu cầu tiếp theo từ người dùng sẽ chứa thêm mã JWT. Điều này cho phép người dùng được cấp quyền truy cập vào các url, dịch vụ và tài nguyên nhưng mà mã thông báo cho phép. Phương pháp này ko bị tác động bởi San sớt Tài nguyên Nhiều Xuất xứ (CORS) vì nó ko sử dụng cookie.

Trao đổi thông tin: JSON Web Token là một cách khá hay để chuyển thông tin giữa các thành viên một cách an toàn, nhờ vào Chữ ký nó là. Phía người nhận có thể biết người gửi là người nào thông qua Chữ ký. Và chữ ký được tạo ra bằng cách liên kết cả header và payload, qua đó chúng ta có thể xác thu được chữ ký đó có bị giả mạo hay ko.

Có thể bạn muốn xem thêm:

 • Xác thực tăng lên trong SPA (React / Vue) bằng JWT liên kết với Cookie
 • JSON Web Token hay Session Cookies, đâu mới là tình yêu thực sự?
 • Docker dành cho nhà tăng trưởng web

Xem thêm các việc làm IT khác tại TopDev!

Nóng: PUBG là gì? Làm thế nào để chơi? Là khó khăn?

#JSON #Web #Token #JWT #Là #Gì

[rule_3_plain]

#JSON #Web #Token #JWT #Là #Gì

[rule_1_plain]

#JSON #Web #Token #JWT #Là #Gì

[rule_2_plain]

#JSON #Web #Token #JWT #Là #Gì

[rule_2_plain]

#JSON #Web #Token #JWT #Là #Gì

[rule_3_plain]

#JSON #Web #Token #JWT #Là #Gì

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#JSON #Web #Token #JWT #Là #Gì

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất