hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân qua mạng

Hướng dẫn nộp quyết toán thuế TNCN qua mạng

Thời gian qua, một số cá nhân và tổ chức vẫn còn lúng túng trong thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) qua mạng. Để nắm được quy trình nộp quyết toán thuế TNCN, besttaichinh.com mời bạn tham khảo bài viết.

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN 2021

  • Có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN không?

Bước 1: Truy cập website của Tổng cục Thuế besttaichinh.com, chọn phần Hỗ trợ kê khai thuế HTKK

Bạn đang xem: hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân qua mạng

Chọn phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất và cài đặt (hiện nay là phiên bản 4.5.1)

Hướng dẫn nộp quyết toán thuế TNCN qua mạng

Để đăng nhập, người kê khai thuế cần nhập mã số thuế cá nhân và nhấn Đồng ý.

Nếu mã số thuế chưa có trong hệ thống thì chọn Mã số mới, sau đó nhập thông tin của người nộp thuế.

Cách nộp thuế TNCN qua mạng

Sau khi nhập mã số thuế, hệ thống sẽ yêu cầu người nộp thuế kê khai thông tin (các trường có dấu * thì bắt buộc phải điền). Trường hợp quyết toán thuế có thừa thuế mà người nộp thuế muốn hoàn thì cần ghi rõ số tài khoản). Ngày bắt đầu năm tài chính thì nhập 01/01.

Nhấn nút Ghi để lưu lại thông tin sử dụng cho các tờ khai sau.

Bước 2: Lựa chọn tờ khai trong phần mềm HTKK

Mở mục Thuế thu nhập cá nhân, chọn 02/QTT-TNCN Tờ khai quyết toán của cá nhân (TT92/2015).

Lựa chọn năm quyết toán là năm 2020, chọn Tờ khai lần đầu (trường hợp quá hạn kê khai muốn nộp lại tờ khai thì chọn Tờ khai bổ sung), chọn Đồng ý.

Tại Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, điền số liệu vào các tờ khai lần lượt như sau:

– Điền tab 02-1/BK-QTT-TNCN (Thông tin người phụ thuộc) nếu người nộp thuế có người phụ thuộc;

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN 2021

– Điền tab 02/QTT-TNCN (Thông tin tờ khai Quyết toán thuế TNCN ):

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021

+ Chỉ tiêu [22] = [23] + [24] (tự nhảy)

+ Chỉ tiêu [23] Tổng Tnthu nhập chịu thuế (TNCT) phát sinh tại Việt Nam: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương tiền công phát sinh tại Việt Nam, bao gồm cả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công do làm việc trong khu kinh tế và thu nhập chịu thuế được miễn theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

Xem thêm: Shuffle Dance là gì? Nhảy Shuffle Dance có tác dụng gì?

+ Chỉ tiêu [24] Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được do làm việc trong khu kinh tế, không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

+ Chỉ tiêu [25] Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp định: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được thuộc diện miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

+ Chỉ tiêu [26] Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam: là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương tiền công phát sinh ngoài Việt Nam.

+ Chỉ tiêu [27] Số người phụ thuộc: Tự động lấy từ Phụ lục 02-1BK-QTT-TNCN sang (nếu có)

+ Chỉ tiêu [28] = [29] + [30]+ [31] + [32] + [33](tự nhảy)

+ Chỉ tiêu [29] Cho bản thân cá nhân: Tự nhảy = 11.000.000 X 12 = 132.000.000

+ Chỉ tiêu [30] Cho những người phụ thuộc được giảm trừ:

Tự nhảy theo thông tin bên phụ lục = 4.400.000 X số lượng người phụ thuộc X 12 (hoặc 52.800.000/người)

+ Chỉ tiêu [31] Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: là các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa; các khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước.

+ Chỉ tiêu [32] Các khoản đóng bảo hiểm được trừ: là các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.

+ Chỉ tiêu [33] Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ: là tổng các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện.

+ Chỉ tiêu [34] Thu nhập tính thuế = [22] – [25] – [28] (tự nhảy)

+ Chỉ tiêu [35] Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ: Phần mềm tự nhảy

Công thức tại chỉ tiêu [35] được xác định như sau:

chỉ tiêu [35] = ((Chỉ tiêu [34] / 12) X Thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần) X 12

+ Chỉ tiêu [36] = [37] + [38] + [39] – [40] (tự nhảy)

+ Chỉ tiêu [37] Đã khấu trừ: Là tổng số thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ từ tiền lương, tiền công của cá nhân theo thuế suất Biểu thuế lũy tiến từng phần trong kỳ và tổng số thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ theo thuế suất 10% trong kỳ, căn cứ vào chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

+ Chỉ tiêu [38] Đã tạm nộp: Là số thuế cá nhân trực tiếp kê khai và đã tạm nộp tại Việt Nam, căn cứ vào chứng từ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

+ Chỉ tiêu [39] Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có): là số thuế đã nộp ở nước ngoài được xác định tối đa bằng số thuế phải nộp tương ứng với tỷ lệ thu nhập nhận được từ nước ngoài so với tổng thu nhập nhưng không vượt quá số thuế là [35] x {[26]/([22] -[25])}x 100%.

Xem thêm: Hướng dẫn CVV là gì? Hướng dẫn sử dụng số CVV trong giao dịch trực tuyến

+ Chỉ tiêu [40] Đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm: là số thuế đã khấu trừ, đã nộp thực tế phát sinh trên chứng từ đã kê khai trên Tờ khai quyết toán thuế năm trước.

+ Chỉ tiêu [41] = [42] + [43] (tự nhảy)

+ Chỉ tiêu [42] Tổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế (Tự động nhảy)

+ Chỉ tiêu [43] Tổng số thuế TNCN được giảm khác: là số thuế được giảm do đã tính ở kỳ tính thuế trước. Trường hợp năm trước quyết toán thuế theo 12 liên tục kể từ khi đến Việt Nam, năm nay quyết toán thuế theo năm dương lịch thì được trừ số thuế tính trùng đã tính năm trước.

+ Chỉ tiêu [44] = [35] – [36] – [40] (tự nhảy)

+ Chỉ tiêu [45] = [35] – [36] – [41] (tự nhảy)

+ Chỉ tiêu [46] = [47] + [48] (tự nhảy)

+ Chỉ tiêu [47] Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế: cá nhân có số thuế nộp thừa và đề nghị hoàn vào tài khoản thì ghi vào chỉ tiêu này.

+ Chỉ tiêu [48] Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác: cá nhân có số thuế nộp thừa và đề nghị bù trừ cho các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác (bao gồm khoản nợ ngân sách, khoản phát sinh phải nộp của các loại thuế khác như giá trị gia tăng, môn bài, tiêu thụ đặc biệt..) thì ghi vào chỉ tiêu này.

+ Chỉ tiêu [49] = [45] – [46] (tự nhảy)

– Nếu có số tiền phát sinh tại Chỉ tiêu [44] thì đây chính là số tiền thuế các bạn phải nộp thêm. Hạn nộp là ngày 30/03/2020

– Nếu có số tiền phát sinh tại Chỉ tiêu [45]: Thì đây là số tiền thuế TNCN đã nộp thừa.

Đối với khoản tiền nộp thừa này có 02 lựa chọn:

+ Đề nghị hoàn thuế: Nếu muốn hoàn lại thì các bạn gõ số tiền phát sinh tại chỉ tiêu [45] vào chỉ tiêu [47] (phải nhập thông tin về tài khoản ngân hàng để cơ quan thuế chi trả vào đó);

+ Bù trừ cho kỳ sau: phần mềm đang để mặc định là bù trừ nên người nộp thuế không cần làm gì.

Sau khi hoàn chỉnh tờ khai thì nhấn nút Ghi, nếu phần mềm bảo ghi thành công thì kết xuất file, còn nếu lỗi thì xem lại lỗi sẽ báo màu hồng và sửa lại cho hoàn chỉnh.

Bước 3: Nộp hồ sơ đến cơ quan thuế

Sau khi đã nhập đầy đủ các thông tin và số liệu cho các biểu mẫu, bấm nút Ghi để hoàn tất phần kê khai, chọn In tờ khai 2 bản. Sau đó bấm nút Kết xuất XML để lưu flie điện tử này (không thay đổi tên file).

Truy cập website besttaichinh.com/.

Đang hót: tỷ giá bình quân liên ngân hàng là gì | BestTaiChinh.Com

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular