Hướng dẫn cách tính nợ quá hạn

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hướng dẫn cách tính nợ quá hạn phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Lúc có khoản nợ quá hạn, bạn sẽ bị tính lãi quá hạn theo quy định. Nhưng bạn ko biết nhà băng hay tổ chức tín dụng nào sẽ vận dụng cách tính nợ quá hạn thế nào. Bạn nên biết về công thức tính lãi nợ quá hạn để tính ra số tiền phải trả cho bản thân. Sau đó đối chiếu với số liệu nhà băng phân phối xem có đúng hay ko.

Sau đây cachvaytiennganhang.com sẽ hướng dẫn cách tính lãi nợ quá hạn. Đây là công thức chung do nhà băng nhà nước ban hành. Các đơn vị phải vận dụng nghiêm túc công thức này.

Nợ quá hạn là gì?

Nợ quá hạn là các khoản cho vay ko tới hạn trả tiền đã ghi trong hợp đồng. Các khoản vay quá hạn ko được trả đúng hạn sẽ bị tính lãi và phí quá hạn. Đồng thời đưa vào danh sách nợ khó đòi theo quy định.

Các nhóm nợ quá hạn:

1 / Nợ quá hạn có tài sản đảm bảo: Là những khoản cho vay có tài sản thế chấp như nhà cửa, oto, tài sản có trị giá,… nhưng tới hạn chưa trả lãi và gốc. Với các gói vay này, nếu người dùng mất khả năng trả tiền, nhà băng sẽ thanh lý tài sản đảm bảo để thu hồi vốn.

2 / Vay quá hạn gói vay tín chấp: Là những khoản vay ko có thế chấp, tới hạn ko trả được. Trong những trường hợp này, người cho vay sẽ gặp rủi ro mất tiền. Nhưng người dùng cũng sẽ bị nợ xấu và ko vay được trong tương lai.

Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tính nợ quá hạn.

Công thức tính lãi nợ quá hạn

Đây là công thức chung để tính lãi suất nợ quá hạn, bạn tham khảo sau đó chúng ta cùng tìm hiểu cách tính nhé.

 • Công thức tính Nợ quá hạn = số tiền chậm trả + lãi quá hạn.
 • Trong đó, Lãi quá hạn = số tiền chậm trả x thời kì chậm trả x 10%.
 • Nợ phải trả = dư nợ gốc + lãi trên gốc + lãi chưa trả.

Quy định và phương pháp tính nợ quá hạn

Làm thế nào để làm cho nó đầy đủ?

cách tính nợ quá hạn thì theo khoản 4 Điều 466 Bộ luật dân sự 2015 có quy định.

Trường hợp cho vay ngoại trừ lãi, tới hạn ko trả hoặc trả ko đầy đủ. Bên cho vay có quyền yêu cầu trả đúng lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này. Số tiền chậm trả tiền sẽ tương ứng với thời kì chậm trả tiền. Trừ lúc có thoả thuận khác.

Theo quy tắc trên chúng ta sẽ có Cách tính lãi nợ quá hạn? như sau:

 • Lãi quá hạn = số tiền chậm trả x thời kì chậm trả x 10%.
 • Nợ quá hạn = số tiền chậm trả + lãi quá hạn

Theo quy định tại 5 Điều 466 Bộ luật dân sự 2015, đối với trường hợp vay nặng lãi nhưng tới hạn ko trả hoặc trả ko đầy đủ.

Lãi tính trên dư nợ gốc sẽ được tính theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng vay tương ứng với thời kì quá hạn. Trường hợp chậm trả tiền sẽ bị tính lãi theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật.

– Lãi suất nợ quá hạn sẽ là 150% lãi suất của hợp đồng vay.

Vậy ta có công thức: Nợ phải trả = dư nợ gốc + lãi trên gốc + lãi trên dư nợ.

Trong đó:

 • Lãi suất gốc = Dư nợ gốc X 150% X lãi suất lúc đầu của hợp đồng X thời kì trả chậm.
 • Lãi chưa trả = Lãi chưa trả đúng hạn X 10% X chậm trả.
 • Lãi suất đúng hạn: Tiền gốc X lãi suất vay của hợp đồng X thời kì vay.

Ví dụ về cách tính lãi trên số dư quá hạn

Bạn vay 100.000.000đ, lãi suất 3% / tháng trong 6 tháng. Nhưng sau 6 tháng bạn vẫn chưa trả được tiền gốc và lãi. Hiện thời vận dụng công thức trên chúng ta sẽ có.

 • Lãi đúng hạn = 100.000.000 X 20% X 0,5 năm = 10.000.000 đồng
 • Nợ gốc quá hạn = 00.000.000 X 150% X 20% X 0,5 năm = 15.000.000 đồng
 • Lãi quá hạn = 10.000.000 X 10% X 0,5 năm = 500.000 đồng
 • Nợ quá hạn = 15.000.000 + 500.000 = 15.500.000 đồng

Vậy số tiền phải trả sẽ là: 100.000.000 + 10.000.000 + 15.500.000 = 125.500.000 đồng

Tóm tắt

Vì vậy, chúng tôi đã đi tìm hiểu về cách tính nợ quá hạn nhà băng theo quy định. Nếu có chỗ nào chưa hiểu về công thức tính này. Hãy để lại câu hỏi để chúng tôi trả lời.

Đề xuất:


Thông tin thêm

Hướng dẫn cách tính nợ quá hạn

Lúc có khoản nợ quá hạn, bạn sẽ bị tính lãi quá hạn theo quy định. Nhưng bạn ko biết nhà băng hay tổ chức tín dụng nào sẽ vận dụng cách tính nợ quá hạn thế nào. Bạn nên biết về công thức tính lãi nợ quá hạn để tính ra số tiền phải trả cho bản thân. Sau đó đối chiếu với số liệu nhà băng phân phối xem có đúng hay ko.

Sau đây cachvaytiennganhang.com sẽ hướng dẫn cách tính lãi nợ quá hạn. Đây là công thức chung do nhà băng nhà nước ban hành. Các đơn vị phải vận dụng nghiêm túc công thức này.

Nợ quá hạn là gì?

Nợ quá hạn là các khoản cho vay ko tới hạn trả tiền đã ghi trong hợp đồng. Các khoản vay quá hạn ko được trả đúng hạn sẽ bị tính lãi và phí quá hạn. Đồng thời đưa vào danh sách nợ khó đòi theo quy định.

Các nhóm nợ quá hạn:

1 / Nợ quá hạn có tài sản đảm bảo: Là những khoản cho vay có tài sản thế chấp như nhà cửa, oto, tài sản có trị giá,… nhưng tới hạn chưa trả lãi và gốc. Với các gói vay này, nếu người dùng mất khả năng trả tiền, nhà băng sẽ thanh lý tài sản đảm bảo để thu hồi vốn.

2 / Vay quá hạn gói vay tín chấp: Là những khoản vay ko có thế chấp, tới hạn ko trả được. Trong những trường hợp này, người cho vay sẽ gặp rủi ro mất tiền. Nhưng người dùng cũng sẽ bị nợ xấu và ko vay được trong tương lai.

Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tính nợ quá hạn.

Công thức tính lãi nợ quá hạn

Đây là công thức chung để tính lãi suất nợ quá hạn, bạn tham khảo sau đó chúng ta cùng tìm hiểu cách tính nhé.

 • Công thức tính Nợ quá hạn = số tiền chậm trả + lãi quá hạn.
 • Trong đó, Lãi quá hạn = số tiền chậm trả x thời kì chậm trả x 10%.
 • Nợ phải trả = dư nợ gốc + lãi trên gốc + lãi chưa trả.

Quy định và phương pháp tính nợ quá hạn

Làm thế nào để làm cho nó đầy đủ?

cách tính nợ quá hạn thì theo khoản 4 Điều 466 Bộ luật dân sự 2015 có quy định.

Trường hợp cho vay ngoại trừ lãi, tới hạn ko trả hoặc trả ko đầy đủ. Bên cho vay có quyền yêu cầu trả đúng lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này. Số tiền chậm trả tiền sẽ tương ứng với thời kì chậm trả tiền. Trừ lúc có thoả thuận khác.

Theo quy tắc trên chúng ta sẽ có Cách tính lãi nợ quá hạn? như sau:

 • Lãi quá hạn = số tiền chậm trả x thời kì chậm trả x 10%.
 • Nợ quá hạn = số tiền chậm trả + lãi quá hạn

Theo quy định tại 5 Điều 466 Bộ luật dân sự 2015, đối với trường hợp vay nặng lãi nhưng tới hạn ko trả hoặc trả ko đầy đủ.

Lãi tính trên dư nợ gốc sẽ được tính theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng vay tương ứng với thời kì quá hạn. Trường hợp chậm trả tiền sẽ bị tính lãi theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật.

- Lãi suất nợ quá hạn sẽ là 150% lãi suất của hợp đồng vay.

Vậy ta có công thức: Nợ phải trả = dư nợ gốc + lãi trên gốc + lãi trên dư nợ.

Trong đó:

 • Lãi suất gốc = Dư nợ gốc X 150% X lãi suất lúc đầu của hợp đồng X thời kì trả chậm.
 • Lãi chưa trả = Lãi chưa trả đúng hạn X 10% X chậm trả.
 • Lãi suất đúng hạn: Tiền gốc X lãi suất vay của hợp đồng X thời kì vay.

Ví dụ về cách tính lãi trên số dư quá hạn

Bạn vay 100.000.000đ, lãi suất 3% / tháng trong 6 tháng. Nhưng sau 6 tháng bạn vẫn chưa trả được tiền gốc và lãi. Hiện thời vận dụng công thức trên chúng ta sẽ có.

 • Lãi đúng hạn = 100.000.000 X 20% X 0,5 năm = 10.000.000 đồng
 • Nợ gốc quá hạn = 00.000.000 X 150% X 20% X 0,5 năm = 15.000.000 đồng
 • Lãi quá hạn = 10.000.000 X 10% X 0,5 năm = 500.000 đồng
 • Nợ quá hạn = 15.000.000 + 500.000 = 15.500.000 đồng

Vậy số tiền phải trả sẽ là: 100.000.000 + 10.000.000 + 15.500.000 = 125.500.000 đồng

Tóm tắt

Vì vậy, chúng tôi đã đi tìm hiểu về cách tính nợ quá hạn nhà băng theo quy định. Nếu có chỗ nào chưa hiểu về công thức tính này. Hãy để lại câu hỏi để chúng tôi trả lời.

Đề xuất:


Lúc có khoản nợ quá hạn, bạn sẽ bị tính lãi quá hạn theo quy định. Nhưng bạn ko biết nhà băng hay tổ chức tín dụng nào sẽ vận dụng cách tính nợ quá hạn thế nào. Bạn nên biết về công thức tính lãi nợ quá hạn để tính ra số tiền phải trả cho bản thân. Sau đó đối chiếu với số liệu nhà băng phân phối xem có đúng hay ko.

Sau đây cachvaytiennganhang.com sẽ hướng dẫn cách tính lãi nợ quá hạn. Đây là công thức chung do nhà băng nhà nước ban hành. Các đơn vị phải vận dụng nghiêm túc công thức này.

Nợ quá hạn là gì?

Nợ quá hạn là các khoản cho vay ko tới hạn trả tiền đã ghi trong hợp đồng. Các khoản vay quá hạn ko được trả đúng hạn sẽ bị tính lãi và phí quá hạn. Đồng thời đưa vào danh sách nợ khó đòi theo quy định.

Các nhóm nợ quá hạn:

1 / Nợ quá hạn có tài sản đảm bảo: Là những khoản cho vay có tài sản thế chấp như nhà cửa, oto, tài sản có trị giá,… nhưng tới hạn chưa trả lãi và gốc. Với các gói vay này, nếu người dùng mất khả năng trả tiền, nhà băng sẽ thanh lý tài sản đảm bảo để thu hồi vốn.

2 / Vay quá hạn gói vay tín chấp: Là những khoản vay ko có thế chấp, tới hạn ko trả được. Trong những trường hợp này, người cho vay sẽ gặp rủi ro mất tiền. Nhưng người dùng cũng sẽ bị nợ xấu và ko vay được trong tương lai.

Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tính nợ quá hạn.

Công thức tính lãi nợ quá hạn

Đây là công thức chung để tính lãi suất nợ quá hạn, bạn tham khảo sau đó chúng ta cùng tìm hiểu cách tính nhé.

 • Công thức tính Nợ quá hạn = số tiền chậm trả + lãi quá hạn.
 • Trong đó, Lãi quá hạn = số tiền chậm trả x thời kì chậm trả x 10%.
 • Nợ phải trả = dư nợ gốc + lãi trên gốc + lãi chưa trả.

Quy định và phương pháp tính nợ quá hạn

Làm thế nào để làm cho nó đầy đủ?

cách tính nợ quá hạn thì theo khoản 4 Điều 466 Bộ luật dân sự 2015 có quy định.

Trường hợp cho vay ngoại trừ lãi, tới hạn ko trả hoặc trả ko đầy đủ. Bên cho vay có quyền yêu cầu trả đúng lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này. Số tiền chậm trả tiền sẽ tương ứng với thời kì chậm trả tiền. Trừ lúc có thoả thuận khác.

Theo quy tắc trên chúng ta sẽ có Cách tính lãi nợ quá hạn? như sau:

 • Lãi quá hạn = số tiền chậm trả x thời kì chậm trả x 10%.
 • Nợ quá hạn = số tiền chậm trả + lãi quá hạn

Theo quy định tại 5 Điều 466 Bộ luật dân sự 2015, đối với trường hợp vay nặng lãi nhưng tới hạn ko trả hoặc trả ko đầy đủ.

Lãi tính trên dư nợ gốc sẽ được tính theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng vay tương ứng với thời kì quá hạn. Trường hợp chậm trả tiền sẽ bị tính lãi theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật.

– Lãi suất nợ quá hạn sẽ là 150% lãi suất của hợp đồng vay.

Vậy ta có công thức: Nợ phải trả = dư nợ gốc + lãi trên gốc + lãi trên dư nợ.

Trong đó:

 • Lãi suất gốc = Dư nợ gốc X 150% X lãi suất lúc đầu của hợp đồng X thời kì trả chậm.
 • Lãi chưa trả = Lãi chưa trả đúng hạn X 10% X chậm trả.
 • Lãi suất đúng hạn: Tiền gốc X lãi suất vay của hợp đồng X thời kì vay.

Ví dụ về cách tính lãi trên số dư quá hạn

Bạn vay 100.000.000đ, lãi suất 3% / tháng trong 6 tháng. Nhưng sau 6 tháng bạn vẫn chưa trả được tiền gốc và lãi. Hiện thời vận dụng công thức trên chúng ta sẽ có.

 • Lãi đúng hạn = 100.000.000 X 20% X 0,5 năm = 10.000.000 đồng
 • Nợ gốc quá hạn = 00.000.000 X 150% X 20% X 0,5 năm = 15.000.000 đồng
 • Lãi quá hạn = 10.000.000 X 10% X 0,5 năm = 500.000 đồng
 • Nợ quá hạn = 15.000.000 + 500.000 = 15.500.000 đồng

Vậy số tiền phải trả sẽ là: 100.000.000 + 10.000.000 + 15.500.000 = 125.500.000 đồng

Tóm tắt

Vì vậy, chúng tôi đã đi tìm hiểu về cách tính nợ quá hạn nhà băng theo quy định. Nếu có chỗ nào chưa hiểu về công thức tính này. Hãy để lại câu hỏi để chúng tôi trả lời.

Đề xuất:

#Hướng #dẫn #cách #tính #nợ #quá #hạn

[rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #cách #tính #nợ #quá #hạn

[rule_1_plain]

#Hướng #dẫn #cách #tính #nợ #quá #hạn

[rule_2_plain]

#Hướng #dẫn #cách #tính #nợ #quá #hạn

[rule_2_plain]

#Hướng #dẫn #cách #tính #nợ #quá #hạn

[rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #cách #tính #nợ #quá #hạn

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Hướng #dẫn #cách #tính #nợ #quá #hạn

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular