Top 20 hướng dẫn 27 của ban tổ chức trung ương hay nhất và đầy đủ nhất

besttaichinh.com tổng hợp và liệt ra những hướng dẫn 27 của ban tổ chức trung ương dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

Nôi dung bài viết

1.Hướng dẫn 27-HD/BTCTW 2019 chính sách đối với cán bộ thôi tái …

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 6 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1760 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

2.Hướng dẫn 27-HD/BTCTW miễn công tác và sinh hoạt đảng với …

 • Tác giả: hieuluat.vn
 • Ngày đăng: 8 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1475 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Hướng dẫn 27-HD/BTCTW ban hành ngày 26/03/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về việc miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên.
Xem thêm thông tin hay:  Top 20 trình bày cách pha chế 500g nước muối sinh lý hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Xem ngay

3.Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20/12/2019 của Ban Tổ chức …

 • Tác giả: tulieuvankien.dangcongsan.vn
 • Ngày đăng: 17 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1817 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

4.Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW về chế độ đối với cán bộ thôi tái cử …

 • Tác giả: sonoivu.namdinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 1 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1037 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

5.Một số nội dung cơ bản của Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20 …

 • Tác giả: toaandaklak.gov.vn
 • Ngày đăng: 18 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1643 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

6.Hướng dẫn 27-HD/BTCTW năm 2019 về thực hiện chính sách, chế …

 • Tác giả: lawnet.vn
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(600 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

7.Hướng dẫn 27-HD/BTCTW 2009 miễn sinh hoạt đảng đối với đảng …

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 16 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1022 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

8.Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức …

 • Tác giả: lacduong.lamdong.dcs.vn
 • Ngày đăng: 30 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(532 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Ngày 15 tháng 02 năm 2022, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ.

Xem ngay

9.Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức …

 • Tác giả: lacduong.lamdong.dcs.vn
 • Ngày đăng: 6 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(657 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Ngày 18 tháng 01 năm 2022, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên.
Xem thêm thông tin hay:  Top 10+ món chè dễ làm hot nhất được tổng hợp bởi Best Tài Chính

Xem ngay

10.Hướng dẫn 27/HD-BTCTW hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân …

 • Tác giả: luattoanquoc.com
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1092 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất …

Xem ngay

11.Hướng dẫn kiểm điểm đảng viên số 27-HD/BTCTW – Hoatieu.vn

 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Ngày đăng: 19 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(603 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất …

Xem ngay

12.Triển khai Hướng dẫn số 06- HD/BTCTW ngày 26/7/2021 của Ban …

 • Tác giả: sldtbxh.thanhhoa.gov.vn
 • Ngày đăng: 3 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1868 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

13.Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Cổng thông tin Quảng Ninh

 • Tác giả: quangninh.gov.vn
 • Ngày đăng: 16 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1202 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW ngày 13/12/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về “Thực hiện biểu… Đề cương và biểu mẫu các phụ lục sơ kết Nghị quyết số …

Xem ngay

14.Sao lục Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW, ngày 27/9/2021 của Ban Tổ …

 • Tác giả: tuyphuoc.vn
 • Ngày đăng: 0 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(704 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

15.Các bước sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 16 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1666 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Hỏi: Xin cho biết các bước sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương được thực hiện như thế nào?
Xem thêm thông tin hay:  Top 10+ cách thỉnh tượng phật về nhà chuẩn nhất hiện nay

Xem ngay

16.Hướng dẫn 08-HD/BTCTW – Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định

 • Tác giả: dukccq.binhdinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 30 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(972 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Ngày ban hành: 2021-09-27. Loại văn bản: Hướng dẫn. Lĩnh vực: VB chỉ đạo, điều hành. Cấp ban hành: Trung ương. Cơ quan ban hành: Ban Tổ chức Trung ương.

Xem ngay

17.HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ – Đảng uỷ khối

 • Tác giả: danguykccq.tuyenquang.gov.vn
 • Ngày đăng: 12 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1915 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Xem ngay

18.Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 12 tháng 4 năm 2021 Hướng …

 • Tác giả: dangbo.cema.gov.vn
 • Ngày đăng: 29 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1638 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

19.Kế hoạch số 04-kH/BTCTW ngày 22/3/2021 của Ban Tổ chức Trung …

 • Tác giả: www.moha.gov.vn
 • Ngày đăng: 6 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1388 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

20.Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức …

 • Tác giả: tinhuyhoabinh.vn
 • Ngày đăng: 25 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1500 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ.

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về hướng dẫn 27 của ban tổ chức trung ương trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Viết một bình luận